Friday, August 23, 2013

Dag 342: Hoe Seksuele Fantasie een Apatische Mens Creëert - Seksuele Paranoia Series

Dit is een verderzetting van "Dag 341: Hoe Saboteren Seksuele Fantasiëen Fatsoenlijk Ouderschap? Seksuele Paranoia Series" - en in deze blog ga ik verder op wat we in Dag 341 besproken en onderzocht hebben --- en brengen we het punt van inzicht, begrip en realisatie hier naar en bij onszelf om er verantwoordelijkheid te nemen door het toepassen van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie.


Zelf-Vergeving Dimensie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat Fantaseren over Seks 'normaal' en 'gezond' is en niet in te zien dat ik deze 'visie' en 'mening' heb gekopieerd van de media, vrienden, familie en andere mensen om te gebruiken als rechtvaardiging voor de seksuele verlangens en fantasiëen die ik heb toegestaan te bestaan in en als mijn geest - en dat ik hierin nooit voor mezelf de verantwoordelijkheid heb genomen om te onderzoeken hoe mijn geest werkt, en wat de consequenties zijn van waarin ik mezelf toesta te participeren

en hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe mijn participatie in seksuele fantasiëen en seksueel verlangen mijn fysieke expressie/uitdrukking/gedrag in de fysieke werkelijkheid beïnvloedt en welke gevolgen dit bijgevolg heeft op mijn omgeving als deze fysieke realiteit --- omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te verbergen in het principe van 'wat niet weet, wat niet deert' als een gewillige en opzettelijke onwetendheid en blindheid in verband met wie ik ben in relatie tot deze realiteit die ik dagelijks zie met mijn ogen en hoe ik zelf bijdraag tot het creëren en in stand houden van deze realiteit, om mijn persoonlijke gevoelens en innerlijke ervaringen waar ik mezelf heb toegestaan speciale waarde aan te hechten, te kunnen rechtvaardigen voor mezelf --- zodat ik nooit zou moeten veranderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de gedachte/idee dat 'mijn seksuele fantasiëen die ik verborgen houdt in mijn geest en die niemand kan zien of ervaren behalve ikzelf geen invloed kunnen hebben op deze fysieke realiteit omdat het in mijn geest bestaat als een 'realiteit' van Energie als Gevoelens die niet eens echt zijn' - en dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd deze gedachte/overtuiging/idee te gebruiken om mijn participatie in seksuele fantasiëen en verlangens in de geest bij te staven en te rechtvaardigen --- in de plaats van in te zien dat de geest als persoonlijke innerlijke ervaringen van gedachten, gevoelens en emoties wel degelijk niet echt is en niet op directe manier invloed kan hebben op de fysieke werkelijkheid die ik zie met mijn ogen, maar dat het feit dat ik mezelf heb toegestaan te bestaan in die innerlijke realiteit van onechte ervaringen er wel toe leidt dat mijn gedrag en expressie in en als de fysieke werkelijkheid op elk vlak gestuurd wordt door zelf-gecreëerde, onechte en dus onbetrouwbare interne ervaringen en niet door gezond verstand als wat nodig is om om te gaan met de fysieke werkelijkheid op een manier die het beste is voor en die rekening houdt met elk levend wezen dat hier aanwezig is --- en dat mijn participatie in seksuele verlangens en fantasiëen in en als de geest op die manier wel degelijk een fysiek meetbare en aanwezige impact heeft op mijn omgeving, ik heb het alleen nooit gemerkt omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf compleet te 'verliezen' in mijn preoccupatie met mijn eigen verlangens en gevoelens in mijn geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat seksuele fantasiëen en verlangens die de mens bezighouden in zijn geest en gedachten van de mens een apathisch, onoplettend en onbetrokken individu maken in relatie tot de dagelijkse fysieke werkelijkheid en omgeving omdat de mens altijd meer geïnteresseerd zal zijn in de wereld van de persoonlijke geest, gedachten en verbeelding omdat de mens daarin vrijkaart krijgt om van zichzelf te maken wat hij wil, waarin hij zich speciaal en belangrijk, machtig en superieur kan voelen --- waarin, hoe erger en consequentieler de problemen in de fysieke werkelijkheid worden, ten gevolge van onze apathie, onoplettendheid en onbetrokkenheid, hoe meer we op zoek zullen gaan naar een innerlijke bevestiging van onze 'superioriteit' en dus meer verleid zullen zijn om onze tijd te spenderen in die interne wereld van zelf-geproduceerde 'feel-good' gedachten en gevoelens --- in de plaats van in te zien dat die interne realiteit van persoonlijke positieve gedachten en gevoelens niet in lijn staan met de eigenlijke fysieke realiteit, waardoor we onszelf saboteren in het vermogen om te zien wat er gedaan moet worden, rekening houdend met de causale verbanden tussen elk deel in en als de fysieke realiteit, om aan preventie te doen van problemen en om een wereld en realiteit te creëren die aangenaam genoeg is voor ons en iedereen zodat we het verlangen niet zouden ervaren om onszelf te onttrekken van de realiteit in de eerste plaatsWordt vervolgd in Dag 343Dag 341: Hoe Saboteren Seksuele Fantasiëen fatsoenlijk ouderschap? De Seksuele Paranoia Series - See more at: http://kim-reisnaarleven.blogspot.be/2013/08/dag-341-hoe-saboteren-seksuele.html#sthash.Ux5LMgO9.dpuf
Voor meer ondersteuning in het verwerven van een gedetailleerd inzicht in Hoe Seksualiteit bestaat in de Menselijke Geest - stel ik voor om te investeren in de "What is Sex?" Interviews op Eqafe.

                         

No comments:

Post a Comment