Sunday, August 4, 2013

Dag 334: Onwetendheid is Geen Excuus voor Collectieve Verwaarlozing

Dit is een vervolg van "Dag 332:Criminaliteit is Altijd een Gevolg van Collectieve Verwaarlozing - Doss. Verkrachting in België" en "Dag 333: Is 'De Crimineel' het product van een Criminele Samenleving?"ik besef en realiseer mij dat criminelen en criminaliteit in de samenleving van de mensheid waar ik in besta en deel van uitmaak, een direct resultaat en consequentie is van hoe ik mezelf heb toegestaan mijn bestaan en participatie in deze wereld en samenleving te definieren in en als 'blissful ignorance' als totale ego-centrisme en eigenbelang --- en dat mijn hele leven en wie ik ben als fysiek levend wezen, op elke manier in verbinding staat met al wat hier bestaat als de levens van alle andere levens-vormen in de wereld en dus stel ik mezelf tot doel om mijn fysieke expressie te baseren op het inzicht dat ik verantwoordelijk ben voor de hele wereld en dat ik dus de verantwoordelijkheid heb om mijn gedrag/expressie op elk vlak te onderzoeken en te herdefinieren/herprogrammeren op een manier die verzekerd dat elk levend wezen op aarde kan bestaan zoals ik zelf zou willen bestaan

ik besef en realiseer mij dat onwetendheid geen excuus is om geen verantwoordelijkheid te nemen of voor waarom ik nooit verantwoordelijkheid heb genomen voor de consequenties die ik door die onwetendheid heb gecreëerd - en dus stel ik mezelf tot doel om een proces te bewandelen van zelf-onderwijs en zelf-onderzoek zodat ik op elk vlak besta en beweeg in en als eenheid en gelijkheid als een gelijkmatige en gelijkwaardige consideratie en overweging van elke levensvorm die hier bestaat - op dezelfde manier als hoe ik in overweging genomen zou willen worden door een ander

hierin zie ik in en besef ik dat onwetendheid enkel kan bestaan in en als het ego als afscheiding - omdat, als ik zou bestaan in en als zelf-eerlijkheid in en als eenheid en gelijkheid, en een ander zou zien en erkennen als één en gelijk en evenwaardig met mezelf, dan zou ik automatisch de realiteit onderzoeken om ervoor te zorgen dat elke levensvorm als mezelf kan bestaan op de meest optimale manier als hoe ik zelf ook zou willen bestaan --- en dat onwetendheid dus altijd een gevolg/resultaat is van het feit dat ik gewoon niet genoeg geef om het leven op aarde en dus om mezelf -- en dus stel ik mezelf tot doel om een proces te bewandelen waarin ik mezelf HIER breng, als een fysiek levend wezen hier in en als eenheid en gelijkheid met deze fysieke realiteit --- zodat ik in elk moment en op elk vlak besta in en als eenheid en gelijkheid met al wat hier is, en dus in elke daad en in elk woord een wereld/bestaan kan garanderen die het beste is voor allen als mezelf

ik besef en realiseer mij dat criminaliteit altijd een 'kreet om hulp' is van mensen die verwaarloosd zijn door hun omgeving - en dus altijd een gevolg zijn van collectieve onwetendheid en dus de onwetendheid als verwaarlozing die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf --- en dat criminaliteit enkel kan bestaan wanneer en als ik niet genoeg geef om het leven op aarde als mijn omgeving één en gelijk met mezelf om voldoende aandacht te besteden aan andere levende wezens één en gelijk met de aandacht die ik zelf zou willen krijgen, waardoor ik situaties van misbruik toesta te bestaan in de levens van anderen, en bijgevolg 'criminaliteit' als een consequentie en reactie op misbruik --- hierin stel ik mezelf tot doel om op te staan in en als de wereld en samenleving als een levende statement van wie ik werkelijk ben als het leven zelf, als mens - en van hoe de samenleving en al de structuren in de samenleving, zoals het rechtssysteem en de politiek, zouden moeten bestaan, in en als het principe van 'doe voor een ander zoals je zou willen dat een ander voor jou doet', waarin het vanzelfsprekend is dat alles onderzocht moet worden en dat we onszelf in de schoenen plaatsen van elkaar, om onze daden en woorden uit te drukken op een manier die altijd het beste resultaat zal produceren voor alle levende wezens op aarde

No comments:

Post a Comment