Sunday, March 31, 2013

Dag 243: Hoe hebben we collectief Slavernij aanvaard door te Geloven in 'Vrijheid'?

Dit is een vervolg op "Dag 242: Hoe creëert een Gefaalde Economie Gefaalde Kinderen?" - waarin ik het probleem heb besproken van de achterwaardse redenering in onze samenleving waarin we bijvoorbeeld het onderwijsprogramma dat instaat voor het ondersteunen van onze kinderen in hun ontwikkeling tot stabiele, verantwoordelijke volwassenen, secundair gaan plaatsen aan het geld-systeem en het in stand houden van het huidige geld-systeem --- in de plaats van in te zien dat het huidige systeem simpelweg niet werkt, en dat basis-noodzakelijkheden in het leven zoals onderwijs en ondersteuning voor kinderen nu eenmaal op de eerste plaats zouden moeten komen en niet ten koste zouden moeten gaan aan een gebrek aan 'geld'.

Want, wat is 'geld' behalve dan een verzonnen 'waarde' die uitgevonden is door de mens zelf -- waarbij sommige mensen zichzelf meer 'waarde' toegeëigend hebben dan andere mensen, en de rest van de mensheid successvol gehersenspoeld hebben om te geloven dat die zogezegde onderscheid in 'waarde' op basis van 'geld' werkelijk bestaat --- het bewijs waarvan we terugvinden in hoe we nog steeds, generatie na generatie, het geld-systeem aanvaarden in zijn huidige vorm, ondanks het feit dat we kunnen zien dat de meerderheid eronder lijdt op vaak onmenselijke manieren.

We zijn zelfs zo successvol gehersenspoeld in de idee dat 'slavernij' aan 'geld' is wie we zijn en dat het de 'normale gang van zaken' is, dat we het systeem nog steeds niet veranderen zelfs nu we de kans krijgen in een 'democratisch' stelsel --- we zijn blijkbaar meer tevreden met de illusie van vrijheid dan ware vrijheid.

Dit punt van hoe we, sinds de intrede van 'democratie' en 'vrije markt kapitalisme', het 'gevecht' tegen de 'bourgoisie', de 'rijke elite' hebben 'opgegeven' omdat we plots GELOVEN dat 'vrijheid' en gelijkheid bestaat omdat er 'democratie' is - en hoe we daarin onszelf verblind hebben van de REALITEIT, en dus simpelweg niet meer inzien dat slavernij en ongelijkheid nog steeds bestaat, zelfs meer dan ooit. We zijn gewoon opgevoed om het niet meer te ZIEN door te GELOVEN in concepten als 'democratie' en het 'vrije markt ideaal' van zogezegde 'kapitalistische vrijheid voor iedereen'.

Hetgeen niet wil zeggen dat de oplossing is om in opstand te komen of onszelf te verzetten - maar eerder om onszelf te onderwijzen, zoals we onszelf nooit eerder onderwezen hebben, om in te zien hoe deze realiteit tot stand gekomen is in de eerste plaats --- zodat we werkelijk, elk individueel, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het systeem, en zodoende de bestaande structuren van democratie, kunnen gebruiken om voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis, werkelijk een systeem in te voeren dat het beste voor heeft met elk individu in de samenleving --- een absolute afschaffing van (economische) slavernij voor eens en altijd. (Ik zou hier ook voorstellen om het interview met Noam Chomsky "Propaganda and Control of the Public Mind" te beluisteren om een zicht te krijgen in hoe dit proces van onbewuste aanvaarding van ongelijkheid en slavernij in en als de samenleving tot stand gekomen is).


In deze blog wil ik thans kijken naar het punt van hoe we blijkbaar lijdzaam aanvaarden en er 'ons bij neerleggen' dat blijkbaar 'het economische systeem' een afgescheiden 'entiteit' is waar wij allen voor moeten 'boeten', door bijvoorbeeld een schuld af te betalen waar we zelf geen herinnering van hebben waar ze eigenlijk vandaan komt - en dat ons leven en het welzijn van onze kinderen op de tweede plaats komt --- hetgeen, als je erbij stilstaat, neerkomt op het onszelf aanvaarden als slaven van het geld-systeem, zonder ons vragen te stellen bij het hoe en waarom van de kwestie.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben ingezien hoe ik, door te geloven in concepten als 'vrijheid' en 'democratie', nooit vragen heb gesteld bij mijn leven en nooit heb ingezien dat mijn positie in de samenleving en hoe ik in wezen nooit enige vorm van 'vrijheid' heb ervaren in het maken van beslissingen in de samenleving en mijn leven, eigenlijk meer weg heeft van 'slavernij'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het normaal is om gezondheidszorg en onderwijs en het algemeen welzijn van de mensen in de samenleving op de tweede plaats te zetten en 'geld', als iets dat op zich niet echt 'leeft', op de eerste plaats te zetten - en daarin te geloven dat het ok is dat levens misbruikt en verbruikt worden in deze wereld als wegwerp-producten ter ere van het 'geld-systeem' en het principe van 'winnaar neemt/krijgt alles'

ik vergeef mezelf dat ik een systeem heb toegestaan te bestaan dat het leven als dat wat echt is, secundair waardeerd aan 'geld' als dat wat niet echt 'leeft'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik altijd eerst moet denken aan 'hoeveel iets mij zal kosten' voordat ik een beslissing maak - in de plaats van in te zien hoe mijn beslissingen en de uitkomst van mijn beslissingen altijd inferieur zal zijn omdat het gelimiteerd is tot wat ik kan 'bereiken' in het geldsysteem door middel van de hoeveelheid geld ik heb --- en dat dat de manier is waarop het geld-systeem bepaalde mensen 'verdoemt' tot een leven van 'minderwaardigheid' en/of 'middelmatigheid'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'gelijke kansen' en 'gelijkheid' niet werkelijk bestaat in het huidige geld-systeem, omdat de 'kansen' die mensen kunnen benutten en de manier waarop mensen die 'kansen' kunnen invullen altijd overheerst wordt door de hoeveelheid geld ze hebben  --- en dat daardoor 'vrijheid' ook niet werkelijk kan bestaan in dit systeem omdat elk aspect van het leven en de standaard van het leven van een individu op elke manier gecontroleerd en bepaald wordt door de hoeveelheid geld dat individu heeft

ik vergeef mezelf dat ik een systeem heb toegestaan te bestaan dat mensen hersenspoelt om te GELOVEN in concepten van 'vrijheid' en 'gelijkheid', zodat ze het systeem en hun leven niet zullen bevragen - ondanks het FEIT dat die 'vrijheid' en 'gelijkheid' op geen enkele werkelijke praktische manier GELEEFD worden in en als het systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd blindelings te GELOVEN dat 'vrijheid' en 'gelijkheid' bestaat - omdat dat is wat mij via de media en het schoolsysteem steeds opnieuw ingelepeld werd als de 'visie' die mij aangeleerd werd te hebben over de 'realiteit'  --- zonder ooit voor mezelf te kijken naar de realiteit en inzicht te ontwikkelen in mezelf als een deel van deze realiteit - en zo in te zien hoe 'vrijheid' en 'gelijkheid' altijd maar concepten/begrippen geweest zijn, als een RELIGIE, die nooit werkelijk toegepast werden in de samenleving, en dat hoe de samenleving werkelijk functioneert in wezen het tegenovergestelde is van die 'vrijheid' en 'gelijkheid'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ik door het schoolsysteem en de media opzettelijk geprogrammeerd geweest ben om 'het systeem' nooit te bevragen, en te aanvaarden dat de huidige samenlevings-vorm het 'beste' is dat we kunnen en dat het  nooit zal kunnen veranderen - en dat dat een bewijs is dat 'vrijheid' niet werkelijk bestaat in deze samenleving en dat ik successvol gehersenspoeld ben als een slaaf van dit systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'evolutie' in en als 'menselijk bewustzijn en de menselijke samenleving onmogelijk is wanneer de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen gecontroleerd wordt door GELD waardoor er geen vrijheid is om te 'evolueren' en uitbreiden in inzicht in de realiteit --- en dat kinderen daardoor gedoemd zijn om op te groeien als inferieure wezens, gevormd door een inferieur onderwijssysteem, en bijgevolg een inferieure realiteit zullen creëren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe we kinderen impliciet aanleren dat ze slaven zijn van geld - door de opvoeding van kinderen in te perken en te limiteren tot hoeveel geld er ter beschikking is en door daarin dus geld primair en superieur te plaatsen boven opvoeding en onderwijs en de ontwikkeling en het leven van onze kinderen en onszelf

Dag 242: Hoe creëert een Gefaalde Economie Gefaalde Kinderen?

Probleem:

Wat wil het zeggen over ons economisch systeem wanneer de basis noodzakelijkheden om een gezonde samenleving te onderhouden geen ondersteuning krijgen wegens een tekort aan geld?

"De financiele put voor scholen is nog nooit zo groot geweest. het vrij onderwijs wacht op 3,1 miljard euro, het Gemeenschapsonderwijs komt 2 miljard te kort." (De Morgen, 30/03/2013, p3)

Wat wil het zeggen over de toekomst van ons systeem wanneer onze kinderen de opvoeding die ze nodig hebben om op te groeien als ontwikkelde, volwassen individuen die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld/samenleving waar ze zich in bevinden, niet krijgen? En wat wil dat zeggen over onze visie op hoe ons systeem acht te werken?

Zou het niet getuigen van gezond verstand dat we eerst en vooral ervoor zorgen dat de 'burgers', wij dus, en vooral onze kinderen, een gezonde 'basis' hebben, door middel van bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs, om vanuit die basis dan ook op een gezonde manier te kunnen participeren in 'de samenleving'? - Want, wie is 'de samenleving'?

Is het 'geld'?
Is het 'de begroting'?
Is het 'het IMF'?
Is het 'de regering'?
Is het 'de bedrijven'?

De samenleving, is 'het leven', en dat zijn wij, dat is elk van ons die hier bestaat, beweegt en ademt - en dus, wat schiet er nog over van 'de samenleving' wanneer wij als 'het leven' de kans niet krijgen om zelfs fatsoenlijk te leven? Getuigt het van gezond verstand dat de overheid uitgaven begint te schrappen in de 'publieke sector' in een poging om de 'financiele markten' draaiende te houden -- dat dus 'het leven' moet inboeten in functie van die zogezegde 'financiele markten' als een 'virtueel' spel van 'speculatie'?

Dat is immers wat er ondertussen met Griekenland gebeurt is, en met portugal, Spanje, Italië en Cyprus --- het leven, en het welzijn van de levende wezens in en als de samenleving gaat tenonder aan de zogezegde 'economie'. Ik schrijf 'zogezegde' economie, omdat niemand er tot op heden blijkbaar bij heeft stil gestaan dat 'de economie' in zijn essentie niets meer of minder wil zeggen dan 'de huishouding van het leven' - 'de economie' is niets anders, of zou niets anders moeten zijn, dan een systeem dat ontworpen is om op de meest praktische en ordelijke manier ervoor te zorgen dat het leven op aarde samen kan bestaan op een gebalanceerde en harmonieuze manier.

Maar, hier hebben we nu een 'regering' die onderhandelt over hoe we best de bestaande structuren die GELD in omloop houden ondersteunen en in 'leven' houden - en geen moeite heeft met het verminderen van de eigenlijke levensstandaard van de mensen/wezens in die structuren om dat te bereiken. En mijn vraag is dan: op welk punt beseffen we dat die 'structuren' in wezen niet eens 'echt' zijn? Wanneer zullen we eindelijk beseffen dat we die structuren gewoon kunnen VERANDEREN tot een structuur/systeem dat wel het beste werkt in het ondersteunen van het leven, Zodat we het beste onderwijs kunnen bieden aan onze kinderen op elk vlak, zodat we de beste gezondheidszorg hebben voor iedereen en zodat elk mens op de meest optimale manier kan genieten van het leven op aarde?


Oplossing:

Het Gelijk Geld Kapitalisme staat voor het omkeren van de principes waar ons 'systeem' op gebaseerd is - door bijvoorbeeld het principe dat 'geld' en 'het systeem' op de eerste plaats komt, om te draaien en te zeggen dat het Leven, de burgers, de mensen, op de eerste plaats komt, en dat 'Geld' in wezen een middel is dat het systeem van wederzijdse ondersteuning in en als de samenleving mogelijk maakt op een geordende en georganiseerde manier.

Een verandering in structuur die het Gelijk Geld Kapitalisme voorstelt is bijvoorbeeld het 'herdistribueren' van de winst die een bedrijf maakt, in het bedrijf zelf --- zodat elke participant in het bedrijf, gelijke beloning, waardering en ondersteuning krijgt voor de rol die hij/zij gespeeld heeft in het verwerken, produceren en distribueren van de 'levens-goederen' in en voor de samenleving. Dit is immers de gezondste manier waarop geld kan bewegen in een samenleving - in tegenstelling van wat nu plaatsvindt in ons systeem, waarin het grootste deel van de winst die een bedrijf maakt, naar een handjevol individuen gaat terwijl het merendeel van degenen die hebben bijgedragen in en aan het bedrijf nauwelijks genoeg krijgen om zichzelf en hun familie/gezin in deze wereld te ondersteunen.


"Elke persoon die bijdraagt aan een product zal een Gelijk Deel van de Winst ontvangen. Hierin is het irrelevant hoeveel tijd iemand spendeert in het bijdragen aan de productie van het product - wat relevant is is het eindproduct en of dat product zou kunnen bestaan zonder al de verschillende bijdragers." (Day 162: EQUAL MONEY CAPITALISM - The Way Forward)

Om meer inzicht te krijgen in de principes waar een Gelijk Geld Kapitalisme op gebaseerd is en jezelf te onderwijzen over een GGK - lees 'An Economics Journey to Life'


Beloning:

Als we het principe achter 'de begroting' dus zouden veranderen van 'we moeten onze schulden afbetalen en iedereen zal daarvoor boeten', tot 'hoe kunnen we op de best mogelijke manier het leven in en als de samenleving ondersteunen in al zijn aspecten?' - dan zullen we meteen inzien dat wij geen slaven zijn van geld, dat 'geld' en het 'geldsysteem' en het systeem van 'schuld' in wezen een 'illusie' is en enkel 'echt' leek te zijn omdat we allemaal collectief gehersenspoeld waren om erin te geloven en te vertrouwen - en dat het absoluut mogelijk is om dat systeem te veranderen, wanneer we ons 'punt van vertrouwen' veranderen in onszelf, door bijvoorbeeld in te zien dat 'het leven op aarde' niet in functie staat van een fictief systeem van 'geld' maar dat het 'geld-systeem' in functie staat van het leven op aarde, want het enige dat echt bestaat, dat zijn wij.

De 'onderhandelingen' en beslissingen die besproken, verhandeld en doorgevoerd zullen worden door onze overheid/regering - zal niet zijn in termen van hoe en waar er verminderd en ingeboet moet en kan worden in de levensstandaard om een virtuele 'schuld' af te betalen, maar eerder in termen van hoe en waar het mogelijk is om de levensstandaard te verbeteren, zonder te kijken naar 'wat ons dat zal kosten', in het besef dat het leven altijd op de eerste plaats komt, en dat geld niet meer is dan een middel om de samenleving te bewegen en te organiseren zodat de verbeteringen in de levensstandaard voor allen op de beste manier kunnen plaatsvinden.

Het spreekt hierin uiteraard voor zich dat we bijvoorbeeld in staat zullen zijn om het onderwijs en de zorg voor onze kinderen en onszelf in die mate te 'perfectioneren', dat de menselijke samenleving werkelijk kan en zal evolueren op alle vlakken - omdat het maar gezond verstand is dat een gezonde samenleving enkel kan ontstaan en groeien vanuit een gezond individu en gezonde relaties tussen individuen.

Saturday, March 30, 2013

Dag 241: Wat is Discipline?


Dit is een vervolg op "Dag 239: Wat is Onvrijwillige Aandacht en hoe werkt de Geest van een Slaaf?"
en "Dag 240: Systeem-discipline versus Zelf-discipline"


In deze blog kijk ik naar de vraag 'Wat is Zelf-Discipline/Discipline?', 'Wie ben ik in en als Zelf-Discipline/Discipline?' en 'Hoe kan ik Discipline leven in en als wat het beste is voor Al het leven?'ik besef en realiseer mij dat 'discipline' en 'zelf-discipline' als een tegenpool van 'luiheid', geen echte discipline is - omdat het een beoordeling is over 'hoe ik eruit zie', dat in het teken staat van 'sociale overleving' -- en dus niet het beste is voor allen als het leven op aarde

ik besef en realiseer mij dat ik opgevoed ben om 'discipline' te leven als een leugen - als een 'beeld' dat bijdraagt tot mijn 'imago' en 'sociale reputatie' en dus persoonlijke overleving in 'het systeem'/'de samenleving' -- en dat ik dus nooit inzicht gehad heb in wat 'discipline' werkelijk is of zou moeten zijn, omdat ik nooit heb ingezien of beseft wie ik werkelijk ben als HIER, als eenheid en gelijkheid

ik besef en realiseer de noodzaak om 'discipline' te onderzoeken en te herdefinieren - om er zeker van te zijn dat de 'discipline' die ik leef in deze realiteit, bijdraagt tot het creëren van een wereld die het beste is voor al het leven dat HIER is

Ik besef en realiseer mij dat de ervaring en expressie van 'luiheid' een consequentie is van de ervaring en expressie van 'discipline' die enkel persoonlijk belang en verlangens dient en in tegenstrijdigheid bestaat met het algemeen belang, en dus een wereld creëert vol misbruik, uitbuiting en lijden --- en dat het dus vanzelfsprekend is dat kinderen 'luiheid' ervaren, als een uitdrukking van onbegrip en onmacht ten aanschouw van deze realiteit die op geen enkele manier steek houdt, en die duidelijk laat zien dat hun leven geen werkelijk 'doel' heeft

Ik besef dat 'discipline' die het resultaat is van 'angst' van 'autoriteit' - enkel weerstand zal creëren in de vorm van 'luiheid' --- omdat er geen inherent inzicht aanwezig is in 'waarom' die 'discipline' nodig is, wat 'discipline' is, welk 'doel' die 'discipline' dient en 'waarom' het dat 'doel' dient, en 'wie/waarom/hoe ik ben' in en als die 'discipline'

ik stel mezelf tot doel om 'discipline' te leven als een toewijding van mezelf aan het enige 'doel' dat echt en waardevol kan zijn - als het creëren van een realiteit/wereld die het beste is voor elke levensvorm in eenheid en gelijkheid met mezelf --- omdat ik besef dat 'luiheid' enkel kan bestaan wanneer 'discipline' gedefinieerd wordt in en als het bereiken en nastreven van een 'doel' als hoe het gedefinieerd is in en door de samenleving, en dus ter ondersteuning bestaat van de wereld/samenleving/systeem als hoe het op dit moment bestaat, als een 'doel' dat dus in wezen eigenlijk 'doelloos' is

ik stel mezelf tot doel om 'discipline' te leven als het in elk moment vragen stellen bij de 'systeem-discipline' die ik heb aanvaard in mezelf, als de patronen die ik mezelf heb toegestaan blindelings uit te leven op basis van en omwille van angst van autoriteit --- hierin stel ik mezelf tot doel om te staan/bestaan als zelf-autoriteit en dus 'discipline' te leven als het in elk moment trouw zijn aan mezelf, eerlijk zijn met mezelf en toegewijd zijn aan mezelf als eenheid en gelijkheid, in en als het wandelen van het proces van absolute zelf verwezenlijking in en als het creëren van een realiteit die het beste is voor al het leven als mezelf --- en daarin dus 'discipline' te leven als een levende statement van 'wie ik ben' als HIER --- omdat ik besef dat de 'systeem-discipline' als de voorgeprogrammeerde definitie van 'discipline' die ik heb aanvaard in mezelf, van mij een 'discipel' maakt van het systeem van misbruik en eigenbelang en consequenties creëert

ik stel mezelf aldus tot doel om op te staan en te staan/bestaan als een 'discipel' van het leven en gedisciplineerd te zijn in het creëren van een systeem dat het algemeen belang van het leven op aarde dient

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen aan ouders en leerkrachten dat 'discipline' aanleren door middel van angst in kinderen enkel zal leiden tot consequenties op persoonlijk en collectief/globaal/algemeen vlak - en dat 'discipline' in wezen een 'natuurlijke' en 'vanzelfsprekende' eigenschap/uitdrukking is in/van het kind wanneer het kind zijn plaats, functie en doel realiseert als een levend wezen op aarde, in relatie tot het bijdragen aan het leven op aarde en het functioneren in een systeem dat zorg draagt voor het leven op aarde --- en dat discipline die aangeleerd wordt aan kinderen door middel van 'straffen' en bedreiging en dus ANGST, enkel 'noodzakelijk' geacht wordt omdat het systeem waarin de kinderen geboren worden NIET een systeem is dat zorg draagt voor het leven, waardoor kinderen geconfronteerd worden met de 'doelloosheid' en 'nutteloosheid' van hun leven hier op aarde

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het in wezen zelfs een criminele daad is om kinderen te dwingen, via 'discipline' en 'disciplinering', om het leven op aarde zoals het op dit moment gestuurd wordt door de mens te aanvaarden zoals het is en om erin 'mee te draaien' in en als 'persoonlijke overleving' -- omdat dit de oorsprong is van het misbruik dat toegestaan wordt in het huidige systeemThursday, March 28, 2013

Dag 240: Systeem-discipline versus Zelf-discipline

Dit is een vervolg op "Dag 239: Wat is Onvrijwillige Aandacht en hoe werkt de Geest van een Slaaf?" - waarin ik het 'probleem' besproken had van 'systeem-discipline', het gedisciplineerd zijn om regeltjes te volgen zonder vragen te stellen en gehoorzaam te zijn --- en de 'oplossing' van 'zelf-discipline'.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'discipline' te associeren met de gedachte dat ik iets 'moet' doen voor iemand anders zonder zelf inzicht te hebben in waarom ik het 'moet' doen - en dus mijn leven weg/op te geven om een slaaf te zijn voor andere mensen in en als 'het systeem'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'discipline' te associeren met 'successvol zijn in het systeem' en 'erkenning krijgen van mensen voor mijn success'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'discipline' te definieren in en als een polariteit met 'luiheid'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'discipline' te associeren met een verlangen - door 'luiheid' te associeren met een angst

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'discipline' te beoordelen als 'goed'/'positief' en 'luiheid' te definieren als 'slecht'/'negatief'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het woord 'luiheid' te definieren als 'slecht'/'negatief' --- als een beoordeling die ik heb gekopieerd van mijn omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mij af te vragen wat 'luiheid' is en waar 'luiheid' vandaan komt, door het zomaar blindelings te definieren als 'slecht'/'negatief' -- en dus geen verantwoordelijkheid te nemen voor het bestaan van 'luiheid' in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de ervaring/expressie van 'luiheid' een gevolg is van het weggeven van mijn macht door mezelf te hebben laten programmeren in en als de ervaring van ANGST tegenover 'de wereld' en 'mijn omgeving', en 'mensen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'luiheid' een expressie is van 'opgeven' door geen 'doel' te zien in/van het leven - en een gevolg is van de ervaring van 'machteloosheid' in mezelf tegenover 'de wereld' --- door niet te 'begrijpen' wie ik ben in en als dit bestaan en waarom de wereld bestaat zoals ze op dit moment bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'luiheid' een gevolg is van het opgroeien in een 'zorgende' omgeving, als een 'socialistisch systeem', 'de zorgstaat' - en tegelijkertijd mijn verantwoordelijkheid in en als het systeem niet in te zien door mezelf te hebben aanvaard als een 'slaaf'/product van het systeem, en daardoor niet in te zien of te begrijpen 'waarom' ik besta -- waarom ik 'moet' werken en mijn leven moet geven voor een systeem in een wereld die niet 'zorgt' voor elk levend wezen op aarde, die armoede en hongersnood en lijden toestaat te bestaan op grote schaal terwijl er 'gezorgd' wordt voor een 'elite' aantal wezens in een 'elite-staat'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'luiheid' te definieren/beoordelen als 'ondankbaarheid' tegenover het systeem dat voor mij 'zorgt' - in de plaats van in te zien hoe die 'luiheid' in wezen een uitdrukking is van het niet begrijpen waarom er voor mij gezorgd wordt door 'het systeem' - terwijl miljoenen andere wezens in situaties van armoede, hongersnood en misbruik achtergelaten worden --- en dus niet begrijpen waarom ik moet werken in en voor een systeem dat niet voor allen onvoorwaardelijk zorgt en dus het misbruik en het lijden in de rest van de wereld rechtvaardigt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe een 'socialistisch systeem', een 'zorgstaat', die pretendeert het beste voor te hebben met zijn inwoners/burgers - in wezen hypocriet is wanneer en als het dat socialistische principe weigert toe te passen voor elk levend wezen in de wereld --- en dat kinderen in die 'socialistische' staat dus onmogelijk opgevoed kunnen worden om dit 'socialistische' principe te leven en toe te passen omdat ze zien hoe die 'socialistische staat' de kinderen in de rest van de wereld laat lijden en sterven op massale schaal zonder op een echte manier zichzelf in te zetten om de wereld te veranderen zodat er voor elk kind onvoorwaardelijk gezorgd wordt, waardoor expressies zoals 'luiheid' ontstaan in die kinderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'luiheid' enkel bestaat omdat ik mezelf heb toegestaan 'discipline' te definieren in en als het 'vechten/werken om te overleven', als een expressie van het ego die 'getriggerd' wordt door ANGST - zonder enig inzicht in wie ik ben in en als het leven op aarde en waarom ik 'moet' overleven of waar die angst vandaan komt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat zowel 'discipline' in en als 'overleving' als 'luiheid' expressies zijn van een gebrek aan zelf-verantwoordelijkheid --- waarin 'luiheid' een consequentie is van die 'overlevings-discipline', als een 'verlamd zijn van angst' --- in de plaats van 'discipline' te leven in eenheid en gelijkheid met wie ik werkelijk ben als het leven zelf, als het in elk moment eerlijk zijn met mezelf en verantwoordelijkheid nemen voor mezelf als het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd 'discipline' te leven als een levende statement van wie ik ben - door mezelf te hebben toegestaan 'discipline' te definieren in en als een energetische polariteit als een 'persoonlijkheids-eigenschap' die gebaseerd is op een voorgeprogrammeerde overlevings-angst

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'discipline' altijd 'luiheid' zal produceren als consequentie wanneer en als die 'discipline' niet geleefd wordt in en als wat het beste is voor allen


Wordt Vervolgd in Dag 241
Wednesday, March 27, 2013

Dag 239: Wat is Onvrijwillige Aandacht en hoe werkt de Geest van een Slaaf?


Probleem

Ik ben een computer, een programma – en ik ben in het proces om mezelf te herprogrammeren – hetgeen op zichzelf in principe onmogelijk zou moeten zijn omdat ik de programmeur nooit was van mezelf, dat waren mijn ouders en dat was God en de natuur. Maar dit is het proces waar ik me nu in bevind --- en dus wat hier heel duidelijk moet zijn, is dat dit proces niet gemakkelijk zal zijn. Het zal zeer moeilijk zijn, en er zal veel weerstand zijn. En dat, als ik mezelf niet duw voorbij mijn eigen aangenomen grenzen, dan zal ik niet veranderen en dan zal ik mezelf niet kunnen herprogrammeren. Dan zal ik blijven wachten tot het ‘vanzelf’ gebeurt, net zoals het programma dat ik geleefd heb sinds mijn geboorte ook altijd ‘vanzelf’ verlopen is --- ik heb nooit werkelijk mezelf moeten bewegen, ik WERD bewogen door mijn programmeurs, het enige dat ik moest doen is volgen.

En dus, ‘zelf-beweging’ is iets nieuws, iets dat ik nog nooit heb toegepast in mijn bestaan --- zelf-beweging impliceert dat ik sta als mijn eigen creator, hetgeen uiterste, ‘perfecte’ discipline vereist – want, als er geen discipline is, dan is er geen zelf-beweging, en als er geen zelf-beweging is dan wordt ik bewogen, en als ik wordt bewogen dan wil dat zeggen dat ik geen creator ben, maar een slaaf/computer/programma, een ‘creatie’ van iemand/iets anders.

Dit is het proces waar ik me nu in bevind – het proces van het ontwikkelen van absolute zelf-discipline, het proces van het onderzoeken waar ik in mijn bestaan/leven mijn macht weggeef en mezelf laat leiden/sturen door gevoelens/verlangens/energie, als het ‘programma’ --- en van het ‘willens nillens’ bewegen van mezelf ondanks wat het programma voorschrijft. Want ik besef dat, als ik het niet doe, hier en nu, dan zal het niet gebeuren. Het herprogrammeren van mezelf, het realiseren van mezelf als wie ik werkelijk ben en verantwoordelijkheid nemen voor mezelf als mijn eigen creator – zal niet vanzelf gaan, in tegenstelling tot het al gecreëerde programma van de menselijke geest --- dit specifieke programma van hercreatie vergt absolute ‘focus’ in elk moment, absolute discipline en mezelf duwen/bewegen op een manier die ik ‘onmogelijk’ achtte.

In deze blog wil ik het hebben over hoe ik ‘gedisciplineerd’ ben doorheen mijn leven hier op aarde om ‘ongedisciplineerd’ te zijn – om geen zelf-discipline te hebben, maar in de plaats daarvan ‘systeem-discipline te hebben’. Systeem-discipline is hoe ik geleerd heb dat alles ‘wel vanzelf zal gaan’, dat ik maar de ‘regeltjes’ moet volgen, ik moet het pad volgen dat de voorgaande generaties van mensen voor mij hebben uitgelegd, als een ‘zombie’ --- en alles gaat vanzelf, mijn ‘leven’ zal zichzelf wel ontvouwen, zolang ik leef volgens de voorgeschreven regels/codes/moraliteit/idealen/reacties.

Systeem-discipline is gebaseerd op het concept van ‘onvrijwillige aandacht’ – en ‘onvrijwillige aandacht’ is bijvoorbeeld wat er gebeurt wanneer je televisie kijkt, je aandacht wordt ‘bevangen’, je wordt ‘meegezogen’ in de film en je wordt zonder dat je er erg in hebt geprogrammeerd --- omdat je zelf  het directieve principe van je aandacht niet bent, maar de televisie is dat directieve principe. Televisie en reclame op televisie maakt gebruik van de ‘orienterings-reactie’, een primitieve ‘reflex’ waarbij de geest bij elke ‘plotse verandering’ in de omgeving in een staat van shock/angst gaat, als een ‘onvrijwillige aandacht’ – en zich probeert te ‘oriënteren’ in relatie tot die ‘verandering’, om weer tot een ‘ontspannen’ staat en dus ‘vrijwillige aandacht’ terug te keren. Televisie gebruikt opzettelijk een snelle aaneenschakeling van beeld-verschuivingen en –verwisselingen, om het brein in die ‘orientatie-respons’ te houden en te kunnen ‘captiveren’. (http://www.tvsmarter.com/documents/brainwaves.html)

Hoe de geest/het brein geprogrammeerd wordt is volgens hetzelfde principe van ‘onvrijwillige aandacht’, waarbij er een ‘schok’ gebruikt wordt, om de ervaring van ANGST te genereren en opwekken, waarbij het individu/wezen als het ware even zijn ‘macht’ verliest en zich verloren voelt in en als die staat van ‘onvrijwillige aandacht’ – om het brein en het individu makkelijk beïnvloedbaar en programmeerbaar te maken.

Ouders en leerkrachten gebruiken het om hun kind ‘op te voeden’ en bedrijven gebruiken het via televisie om mensen hun producten te doen kopen en de 'consumptie-mentaliteit' te creëren – maar het is allemaal gebaseerd op één principe – het creëren van een volgzaam, dociel, gehoorzaam wezen, een ‘slaaf’.


Oplossing 

Dit proces is dus een proces van het ontwikkelen van 'vrijwillige aandacht' - om mezelf te ontwikkelen tot een 'aandachtig', 'alert' en 'aanwezig' wezen dat in staat is mezelf en de realiteit te onderzoeken om tot werkbare oplossingen te komen voor de problemen in de wereld - en om mezelf en de realiteit te sturen op een manier die het beste resultaat produceert voor het leven op aarde --- een zelf-verantwoordelijk wezen.

En dit kan enkel gebeuren wanneer en als ik de mechanismen van 'onvrijwillige aandacht' die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf op elke manier 'breek' - en op elke manier, in elk moment uit het voorgeprogrammeerde patroon stap van de 'volgzame slaaf'. Door eerst en vooral eerlijk te zijn met mezef over waar en wanneer het is dat ik mezelf laat leiden, waar en wanneer ik dingen doe en mezelf beweeg vanuit een voorgeprogrammeerde motivatie als een gevoel, gedachte of emotie - en door dan zelf-vergeving toe te passen om de patronen en mechanismen te doorzien en vervolgens via zelf-correctie te kunnen stoppen en veranderen.


Wordt vervolgd in Dag 240

Tuesday, March 26, 2013

Dag 238: Winst hergedefinieerd

Dit is een vervolg op "Dag 236: Cyprus en het einde van het BelastingsParadijs"
en "Dag 237: Bestaat 'Winst' wel echt?"


Ik stel mezelf tot doel om de relaties/verbanden te onderzoeken tussen mezelf en wat ik zie als 'mijn winst/bezit' en de realiteit die HIER bestaat - omdat ik besef dat mijn 'winst' een product is dat tot stand gekomen is door allerhande processen waarin ik de fysieke werkelijkheid die HIER bestaat heb gebruikt

ik stel mezelf tot doel om verder te kijken dan het eendimensionele perspectief van de geest als de obsessie met 'mijn winst/bezit' - door steeds de processen te onderzoeken die 'mijn winst' hebben gecreëerd - omdat ik besef dat alles wat hier bestaat, verband houdt met en in relatie staat met alles wat HIER bestaat, en dat elk deel dat ik toesta te bestaan in deze realiteit door er waarde aan te geven, rechtstreeks of onrechtstreeks deze hele realiteit ondersteunt zoals ze op dit moment bestaat

hierin stel ik mezelf tot doel om winst te herdefinieren tot wat het beste is voor allen - door los te laten van de voorgeprogrammeerde obsessie van de geest met eigenbelang als 'mijn winst/bezit', en in te zien dat er niet zoiets bestaat of kan bestaan als 'mijn winst/bezit', omdat alles HIER bestaat, als een deel van deze realiteit

ik stel mezelf tot doel om op te staan als de levende oplossing voor deze realiteit- door te staan als het levende voorbeeld van eenheid en gelijkheid, en te leven volgens wat het beste is voor allen op elke manier - en zo aan te tonen aan allen dat en hoe het mogelijk is om de wereld te veranderen op elke manier --- door mezelf en hoe ik in relatie sta met deze wereld te veranderen

ik stel mezelf tot doel om uit de voorgeprogrammeerde beleving van 'winst' als een 'persoonlijke ervaring' van 'grootsheid' en 'superioriteit' te stappen - door winst te leven als het kijken naar en rekening houden met hoe de 'resultaten' en 'producten' van mijn acties invloed hebben op het groter geheel van het leven op aarde -- omdat ik inzie en besef hoe het concept van winst als een 'persoonlijke beleving' tegen gezond verstand en gezond leven ingaat en dus enkel een voorgeprogrammeerde ervaring/beleving is van 'winst' en niet is wie ik werkelijk ben als het leven op aarde --- waarin ik mezelf tot doel stel om 'winst' te leven in en als wat het beste is voor allen, in het besef dat wat het beste is voor allen, is het beste voor mezelf, en dat, als al het leven op aarde welvarend is, geld dat ook voor mezelf

ik besef en realiseer mij dat het concept van 'persoonlijke welvaart' in competitie met de welvaart van allen, in wezen een tegenproductief, en zelfs een zelf-vernietigend concept is --- waarin de mens nooit heeft stilgestaan bij hoe 'ik' als levend wezen, en alles van mezelf in wezen het product ben van mijn omgeving --- en dat ik op elke manier in directe relatie sta met mijn omgeving --- en dat het dus maar gezond verstand is om in de eerste plaats mijn omgeving als het leven op aarde te ondersteunen en te voeden en 'welvaardig' te maken -- zodat ik bijgevolg ook gevoed en ondersteund wordt en kan genieten van de 'welvaart' waarin ik me bevind

Monday, March 25, 2013

Dag 237: Bestaat 'Winst' wel echt?Dit is een vervolg op "Dag 236: Cyprus en het einde van het BelastingsParadijs"


Waarom stel ik mezelf de vraag of 'Winst' wel echt bestaat? Het concept van 'winst maken' is immers de fundatie/basis van ons huidige economische systeem - dus, je zou zeggen dat het wel bestaat. Maar zoals ik heb ingezien in mijn vorige blog - is 'winst maken' als een persoonlijk 'bezit' in een economisch stelsel zoiets als een parasiet die zijn gastheer leegzuigt, de parasiet zijnde de persoon die 'winst maakt' en de gastheer zijnde de samenleving als het economische systeem.

Dit is althans de manier waarop wij 'winst' definieren in onze samenleving/economie -- die 'winst' wordt 'onttrokken' van het bedrijf dat de winst geproduceerd heeft  en ergens op een persoonlijke bankrekening geplaatst. Het probleem hierin is wat ik in mijn vorige blog besproken heb - namelijk dat dit concept en deze beleving van 'winst' in wezen tegen de efficientie en gezonde functionering van een economie/samenleving in gaat --- omdat we hier spreken van een 'eenrichtingstraat' - terwijl een gezond economisch systeem altijd een tweerichtingstraat is van 'geven en nemen' als wederzijdse ondersteuning. Het bedrijf functioneert namelijk enkel omdat het gebruik maakt van de 'grondstoffen' die de specifieke samenleving/economie te bieden heeft - en bestaat en functioneert dus omwille van en dankzij die samenleving, dat de winst dan naar één of een handjevol individuen die zelf eigenlijk weinig te maken hadden met het productieproces en de eigenlijk werking van het bedrijf gaat dus tegen gezond verstand in. En toch is dit hoe we onze samenleving hebben aanvaard.

Hoe kunnen we dus het concept 'winst' herdefinieren zodat het bestaat ter ondersteuning van de samenleving als een organisch/symbiotisch geheel in tegenstelling tot het 'virus' dat het nu is en dat zorgt voor de teleurgang van onze samenleving/economie?


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen naar 'persoonlijke winst/rijkdom' en 'persoonlijk success' in deze samenleving zonder stil te staan bij hoe ik gebruik maak van de 'grondstoffen' die de samenleving biedt om die 'winst/rijkdom' te verwerven/creëren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de winst/rijkdom die ik 'maak' in deze wereld nooit werkelijk 'mijn' bezit kan zijn - omdat ik enkel gebruik heb gemaakt van wat al HIER is/was, en dat ik maar een 'catalysator' was om de 'grondstoffen' in/als de wereld/samenleving te sturen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een 'catalysator' van eigenbelang en blind egoïsme te zijn waarin ik de fysieke werkelijkheid misbruik - in de plaats van een catalysator te zijn van wat het beste is voor allen - en de werkelijkheid/grondstoffen te sturen op een manier die het beste resultaat produceert voor de werkelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het mezelf 'toe-eigenen' van 'winst' in en als het geloof dat die 'winst' 'mijn bezit' is - gelijk staat aan het misbruiken van de werkelijkheid die HIER is - door niet in te zien dat ik die werkelijkheid heb gebruikt om die 'winst' te produceren, en dat ik daarin consequenties heb gecreëerd voor elke participant en elk deel van en in de werkelijkheid -- en dat daarom die 'winst' in wezen het rechtmatige 'bezit' is van de werkelijkheid als geheel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties die ik creëer in de werkelijkheid als de levens van andere wezens, in het creëren van en het verlangen naar 'persoonlijke winst' - door mezelf te hebben toegestaan te bestaan in en als een tunnelvisie waarin ik geobsedeerd ben met de idee van 'mijn bezit' en 'mijn winst' waardoor ik nooit heb ingezien hoe de levens van anderen direct en indirect verbonden zijn met mijn daden - en dat ik daarom verantwoordelijk ben voor de gevolgen/consequenties van mijn daden in de levens van anderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het 'leven op aarde' een gesloten systeem is waarin elk deel invloed heeft op alles - en dat het daarom vanzelfsprekend is dat ik, als deel van/in het leven op aarde, verantwoordelijkheid neem voor de consequenties/gevolgen van mijn daden op het geheel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe het concept van 'persoonlijke winst' gelijk staat aan het misbruiken van mijn omgeving als het leven op aarde - en dat daarom een systeem dat gefundeerd is op dit concept garant staat voor misbruik

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de natuur een voorbeeld is van een functionerend economisch systeem dat gebaseerd is op gezond verstand als het concept van geven en nemen, waarin er zoiets als 'persoonlijke winst' niet bestaat - en dat het menselijke economische model van de 'persoonlijke zoektocht naar geluk/success/winst' gedoemd is om te falen omdat het gebaseerd is op de pretentie dat de mens een 'eiland' is, een 'speciaal wezen', en dat het elk mens' godgegeven recht is om zijn 'persoonlijke speciaalheid' na te jagen en te verwezenlijken -- waarin de mens geen rekening houdt met het FEIT dat het deel uitmaakt van een symbiotisch organisme als het leven op aarde en dat het het product is van zijn omgeving en hoe het in relatie staat met die omgeving --- waardoor het niet inziet dat als het zijn omgeving laat teleurgaan, hij zelf als een deel van die 'omgeving', er zelf ook aan ten onder gaat

ik vergeef mezelf dat ik een systeem heb toegestaan te bestaan in en als de realiteit waarin mensen kunnen doen alsof ze een eiland zijn door zichzelf af te schermen van hun omgeving door middel van geld en zo de meest verschrikkelijke misbruiken toestaan en aanvaarden in de realiteit - en waarin niemand dat systeem in vraag stelt of uitdaagt omdat elk mens verlangt om zichzelf op die manier te kunnen afschermen/afscheiden --- in de plaats van een systeem te creëren waarin misbruik niet bestaat en waarin deze afscherming niet nodig is omdat elk mens onvoorwaardelijk ondersteund wordt

ik vergeef mezelf dat ik een economisch systeem heb toegestaan te bestaan in de realiteit dat in tegenstrijdigheid bestaat met gezond verstand en dat gebaseerd is op een kortzichtige eendimensionele visie van 'eigenbelang eerst'

ik vergeef mezelf dat ik 'winst' heb toegestaan te bestaan in en als eigenbelang, in de plaats van 'winst' te definieren in en als wat het beste is voor het leven op aarde - en in te zien dat 'winst' in wezen betekent dat ik de ondersteuning die ik zelf gekregen heb om iets te creëren/scheppen, terug geef aan de aarde/samenleving door mijn 'creatie' aan te wenden aan het ondersteunen van het leven op aarde


Wordt vervolgd in Dag 238

Sunday, March 24, 2013

Dag 236: Cyprus en het einde van het BelastingsParadijs

Probleem

Cyprus dreigt bankroet te gaan. Ze zouden hulp kunnen krijgen van het IMF van 10 miljard euro maar enkel wanneer Cyprus zelf met 5 miljard euro op de proppen kan komen.

Cyprus is lang een belastingsparadijs geweest, waar rijke mensen hun geld parkeren om belasting te ontduiken op die rijkdom in hun eigen land - concreet wil dat zeggen dat bijvoorbeeld directeurs en leiders van bedrijven die winst halen uit de economie van het land waarin hun bedrijf gevestigd is, weigeren  om die winst te her-investeren in die economie.

Dit indiceert dat er een totaal gebrek aan inzicht bestaat in deze leiders en directeurs in verband met hoe een economie efficient werkt - een 'economie' die functioneert is namelijk een systeem van 'geven en nemen', dat is waar een 'samenleving' om draait - je ondersteunt elkaar door middel van geven en nemen. Bijvoorbeeld, mensen werken in een bedrijf, en het geld dat ze daar verdienen steken ze terug in dat bedrijf door de producten te kopen om te kunnen leven/overleven - dat is een 'symbiotisch' systeem/mechanisme dat op zichzelf kan bestaan.

Maar, uiteraard, zodra er een 'participant' in dat systeem vanuit persoonlijke belangen en winstbejag, 'zijn' geld uit dat symbiotisch economische systeem gaat halen om het ergens anders te gaan 'beleggen', 'opslaan' en 'verbergen' - wordt het hele systeem ontwricht.

Blijkbaar beseffen deze 'rijke mensen' niet meer dat er in een 'economie' in wezen geen sprake is van 'persoonlijke winst' - omdat een 'economie' per definitie een 'huishouden' is, zoals de 'economie' van de aarde - niets gaat verloren, alles wordt 'gerecycleerd', alles is een geven en nemen, continu. Het ene deel heeft het andere deel nodig om te bestaan en omgekeerd - maar die 'rijke' bedrijfsleiders en bankiers lijken het deel vergeten te zijn waarin het de werknemers waren, de arbeiders, de bedienden, de rest van de samenleving, die in het bedrijf geïnvesteerd hebben, die het bedrijf 'levende' gehouden hebben en dat ze dus zonder hen die winst niet hadden kunnen maken.

Dus de vraag is: waarom houden die bedrijfsleiders in een symbiotisch economisch systeem, de 'winst' die ze creëren door hun producten te verkopen, voor zichzelf in de plaats van in te zien dat die 'winst' niet werkelijk 'winst' is, omdat het weer terug moet vloeien naar de samenleving, zodat de 'cirkel des levens' verder gezet kan worden? - geven en nemen, en zo leven we allemaal weer wat langer.


Oplossing


In een Gelijk Geld Kapitalisme zal de winst die een bedrijf maakt, gelijk verdeeld worden onder de werknemers, met name alle mensen die welke bijdrage dan ook leveren aan/in het bedrijf. Zo wordt de zogezegde 'winst' weer in de economie gedistribueerd en kan het economische systeem bestaan als een symbiotisch organisme.

In een GGK zal dit ook het basisprincipe vormen - de economie is een organisme - en als we een gezonde economie willen die garant staat voor een 'gezond leven' voor elk individu in die economie - dan moeten we erop toezien dat alles 'gerecycleerd' wordt, dat het systeem met andere woorden er één is van geven en nemen. 'winst' is in die zin iets dat in functie staat van het gehele systeem - omdat elk individu die bestaat in het systeem nu eenmaal deel uitmaakt van het systeem en het systeem nodig heeft om te bestaan.

Het mechanisme van blind egoïsme, eigenbelang en persoonlijk winstbejag dat we nu aanschouwen in onze samenleving is als een parasiet die zijn 'gast' leegzuigt zonder te beseffen dat hij er zelf ook aan ten onder gaat, het is niet gebaseerd op gezond verstand - maar op één of ander IDEE/GELOOF dat de mens een eiland is of kan zijn --- hetgeen nu eenmaal niet zo is.


Beloning

Door het 'natuurlijk' systeem van geven en nemen toe te passen in onze economische samenlevingsstructuur - creëren we een veilige en stevige basis voor elk individu in de samenleving waar op vertrouwd kan worden. We weten immers dat het werk dat we leveren voor/in een bedrijf, in feite voor onszelf is omdat de 'winst' in functie staat van het ondersteunen van de samenleving, onszelf - en dus niet 'verspild' is aan een handjevol hebberige individuen die de vruchten van onze arbeid gebruiken/misbruiken om hun persoonlijke empirum van persoonlijke roem en glorie op te bouwen, waar niemand baat bij heeft behalve zij zelf.

Hierdoor zal het individu ook veel meer plezier halen uit zijn werk, wat dat werk ook is - omdat men beseft dat het werkelijk 'productief' is, het is ondersteunend voor het leven op aarde en niet enkel wijzelf maar ook onze 'buur'/medemens zal er wel bij varen.

Het 'leven op aarde' zal weer steek houden, omdat we zullen leven in een systeem dat werkt aan de hand van de wetten van de natuur, het principe van geven en nemen - hetgeen ons zal ondersteunen om op een harmonieuze manier in relatie te staan met onze omgeving door onszelf te zien als een 'ondersteunend' deel van de natuur en dus niet een verwoestende parasiet.

Saturday, March 23, 2013

Dag 236: Levende Integriteit

Dit is een verderzetting van "Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?",
 "Dag 234: Integriteit en de Invloed van Cognitieve Disinformatie"
en "Dag 235: Wat is Integriteit?"


 ik stel mezelf tot doel om het proces te bewandelen van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie - zodat ik kan opstaan als een integer wezen in en als mezelf, om op mijn eigen benen te staan en mezelf ervan te verzekeren dat ik nooit beïnvloed zal worden door cognitieve disinformatie --- omdat ik besef dat dit is hoe 'lynch-bendes' gevormd worden, zoals in Nazi Duitsland

ik stel mezelf tot doel om mezelf in staat te stellen en mezelf te ontwikkelen tot een zelf-standig wezen die in staat is om in elke situatie op te staan als wat het beste is voor allen - en om elke situatie te kunnen sturen vanuit het principe van het creëren voor een betere wereld voor allen --- door te staan/bestaan als de levende statement van INTEGRITEIT als het 'bij mezelf staan' en het 'onkreukbaar' en 'onschendbaar' zijn in de toepassing van mezelf in het creëren van een wereld die het beste is voor allen op elke manier - omdat ik besef dat de wereld nooit zal veranderen als ik niet volledig opsta en verantwoordelijkheid neem voor al wat bestaat op elke manier - en elke situatie stuur vanuit dat besef van verantwoordelijkheid

ik besef dat al wat hier bestaat, mezelf is - en dat als ik niet honderd procent in elk moment van ademhaling sta als een levende statement van wat het beste is voor allen als eenheid en gelijkheid, in het sturen van de realiteit op een manier die het beste resultaat zal produceren voor allen op elke manier --- dat ik dan ook niet zal of kan bestaan

en hierin besef ik dat integriteit in elk moment noodzakelijk is als een levende expressie van wie ik werkelijk ben - omdat die integriteit anders nooit zal bestaan in en als de realiteit die HIER is --- ik ben het levende voorbeeld van wat het leven is

ik stel mezelf tot doel om integriteit te ontwikkelen als een vanzelfsprekende expressie van wie ik ben in elk moment van ademhaling - zodat ik kan staan/bestaan in en als deze realiteit als een betrouwbaar wezen, die vertrouwd kan worden met het leven op aarde --- omdat ik besef dat als ik niet sta als het levende voorbeeld, constant, stabiel en betrouwbaar in elk moment tot in de eeuwigheid - als ik niet opsta - dan zal de wereld/realiteit ook niet opstaan/veranderen - omdat de realiteit altijd een manifestatie is van wie ik ben in en als mezelf

Friday, March 22, 2013

Dag 235: Wat is Integriteit?

Dit is een verderzetting van "Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?"
en van "Dag 234: Integriteit en de Invloed van Cognitieve Disinformatie"


In de twee voorgaande blogs heb ik de beïnvloedbaarheid van de mens/mezef besproken door hoe de geest geprogrammeerd is met kennis en informatie om de realiteit te zien vanuit 'filters' - en hoe hierdoor 'integriteit' niet bestaat en niet kan bestaan in de mens omdat de mens geprogrammeerd is om blindelings een systeem te volgen vanuit een ervaring van overlevings angst.

Dus, hierin stel ik mezelf de vraag: Wat is 'Integriteit'?

Volgens het woordenboek betekent 'integriteit' onschendbaarheid, eerlijkheid en onkreukbaarheid. Maar, hoe kan die 'onschendbaarheid', 'eerlijkheid' en 'onkreukbaarheid' bestaan wanneer de mens in en als de menselijke geest een geprogrammeerd systeem is van kennis en informatie, een 'product' van zijn omgeving? Hoe kan integriteit bestaan wanneer ik niet eens weet wie ik werkelijk ben, wanneer al van wie ik ben bepaald is door voorontworpen systemen van geloof, beoordelingen, definities, gevoelens, emoties, gedachten, kennis en informatie?

'Integriteit' als hoe het in deze realiteit geleefd wordt door mensen is als een 'attribuut', een 'eigenschap' waarmee de mens zichzelf kan 'verkopen' - door zogezegd 'eerlijk' te zijn, 'trouw te zijn aan zichzelf en onschendbaar en onkreukbaar te zijn in zijn 'geloof'/'idealen'. Maar welke waarde heeft die zogezegde eerlijkheid, onschendbaarheid en onkreukbaarheid wanneer de idealen en het geloof in en van de mens nooit onderzocht wordt en wanneer de mens zichzelf niet onderzoekt?

Integriteit kan enkel echt zijn wanneer het geleefd wordt in en als een waarachtig besef en inzicht in 'wie ik werkelijk ben' als het leven zelf - enkel wanneer ik een 'stevige basis' heb om op te 'staan', als een klaar en duidelijk besef van 'dit is wie ik ben', kan ik pas werkelijk 'integriteit' toepassen en leven.

Enkel wanneer ik duidelijk ben met mezelf over waar ik voor sta en wat mijn principes zijn - kan ik integer zijn met mezelf en mijn principes en kan ik zeker zijn dat die integriteit bijdraagt aan een betere wereld voor alle levende wezens. Enkel wanneer ik de realiteit als mezelf heb onderzocht en duidelijk zie wat er moet gebeuren om de realiteit te veranderen tot een hemel op aarde - is 'integriteit' praktisch en waardevol. Dan pas kan ik integriteit leven en toepassen als het staan bij mijn principes in elke gegeven situatie, het 'onkreukbaar' en 'onschendbaar' zijn in de statement die ik leef als het creëren van een betere wereld voor al het leven.

Dan is 'integriteit' geen 'verkoops-attribuut', als een LEUGEN/illusie - maar een ECHTE, levende expressie van mezelf - als het praktisch toepassen van ZELF-eerlijkheid in elk moment, en van ZELF-onschendbaarheid en -onkreukbaarheid --- waarin mijn hoofddoel is dat ik mezelf in elk moment in de ogen kan kijken en mezelf ervan kan verzekeren dat ik met mezelf kan leven tot in de eeuwigheid -- en dat al mijn beslissingen in gedachte, woord en daad steeds bestaan in en als die integriteit tegenover mezelf als het in elke situatie, in elk moment mezelf in mijn principes respecteren en eren zodat ik mezelf steeds in de ogen kan kijken en respect kan hebben voor mezelf omdat, wanneer ik in mezelf kijk, zie ik geen enkele leugen, geen enkel compromis, geen enkele angst of verlangen of zelf-bedrog -- ik zie een wezen waar ik op kan vertrouwen en steunen.

Integriteit als 'onkreukbaarheid' en 'onschendbaarheid' is het stabiel staan in en als mezelf in elke situatie en in elk moment - en mezelf niet laten beinvloeden of sturen door persoonlijke overlevings-angst ---- en dus op te staan in deze wereld als een wezen waar het leven op aarde op kan bouwen, vertrouwen en steunen -- en wezen dat vertrouwd kan worden met de verantwoordelijkheid voor het leven op aarde op elke manier.
 
Het feit dat 'integriteit' gedefinieerd is in deze wereld, als een beoordeling over een specifiek gedrag/expressie, impliceert dat het geen zelf-integriteit is, maar 'systeem-integriteit', 'gesystematiseerde en voorspelbare/voorgeprogrammeerde integriteit' - die dus niet bestaat op basis van zelf-bevraging en zelf-eerlijkheid maar eerder op basis van het volgen van een bepaald 'programma'/'voorschrift' in en als het GELOOF dat dit 'juist' en 'goed' en 'correct' is - met het oog op het ervaren/bereiken van een 'positief gevoel' gebaseerd op het geloof dat 'ik een goed persoon ben' --- hetgeen enkel te maken heeft met 'eigenbelang', omdat de mens dan van zichzelf wel kan denken/geloven dat 'ik een goed persoon ben', maar voor de rest niet stilstaat bij "waarom is elk mens niet zoals ik?", 'waarom is de mensheid niet integer?' --- er vindt geen onderzoek plaats, waardoor deze 'systeem-integriteit' geen oplossing is voor de problemen waar we in en als de mensheid op aarde mee geconfronteerd worden, en dus is het 'schijn-integriteit' - aangezien het enkel ter ondersteuning bestaat van het 'ik', het 'ego'/'zelf-bewustzijn' en niet een praktische toepassing is die in functie staat van het creëren van een betere wereld voor allen.

Thursday, March 21, 2013

Dag 234: Integriteit en de Invloed van Cognitieve Disinformatie

Dit is een vervolg op "Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?"

In de vorige blog heb ik het 'probleem' besproken van de beïnvloedbaarheid van de menselijke geest door cognitieve disinformatie - en dit omwille van hoe onze geest opzettelijk geprogrammeerd geweest is doorheen onze opvoeding om de realiteit te zien/interpreteren/ervaren vanuit allerlei specifieke 'filters' -- door middel van invloeden van het schoolsysteem en de media die zo vormgegeven zijn dat ze het individu programmeerd in en als volgzaamheid, buigzaamheid en bestuurbaarheid.

Het is fascinerend hoe we onze westerse samenleving en mentaliteit zouden definieren als 'intelligent' en 'beschaafd' omdat we zoveel kennis en informatie over de wereld ter onzer beschikking hebben --- maar dat die 'intelligentie' als kennis en informatie zichzelf uitermate nutteloos bewijst door hoe de menselijke geest opzettelijk geprogrammeerd is door overlevings-ANGST. En het is deze angst, waar de media op inspeelt, die van de mens een blind wezen maakt die het systeem blindelings zal volgen en zijn kennis en informatie enkel zal gebruiken/misbruiken in functie van zelf-preservatie en dus niet in functie van het creëren van een betere wereld voor allen.

De mens wordt door het systeem vormgegeven om de wereld te zien vanuit specifieke 'kennis' en 'informatie', ons aangeboden door de specifieke 'officiele instituties' -- om te dienen als een 'slaaf' van en 'soldaat' voor/van het systeem. De mens is op deze manier zeer beïnvloedbaar door 'cognitieve disinformatie' omdat hij niet ontwikkeld is in de vaardigheid van zelfstandige analyse van de gegeven informatie --- maar hij zal de informatie eerder 'filteren' door voorgeprogrammeerde kennis en informatie van wat 'goed' en 'slecht' is, die hij blindelings aanvaard heeft vanuit zijn 'overlevings-ANGST'.


In deze blog pas ik de 'oplossing' toe voor dit specifieke probleem. Zelf-vergeving stelt een individu in staat om de voorgeprogrammeerde geest te 'ontmantelen' en inzicht en praktisch gezond verstand te ontwikkelen, om op te staan in deze wereld als een zelf-standig wezen dat in staat is om de realiteit te zien vanuit echt inzicht en zelf-integriteit en verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld - want, als je het probleem ZIET en je hebt INZICHT in hoe het werkt en ontstaan is, is het vanzelfsprekend dat je de verantwoordelijkheid hebt om het probleem ook op te lossen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd gedachten te vertrouwen in het 'begrijpen' en 'bevatten' van 'de realiteit' die ik zie met mijn ogen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat gedachten een voorgeprogrammeerde 'filter' zijn waarin ik de realiteit enkel zal zien en 'begrijpen' als hoe ik geprogrammeerd ben om de realiteit te zien en te begrijpen vanuit wat ik geleerd heb van mijn omgeving in en als kennis en informatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te vragen waar mijn gedachten vandaan komen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd gedachten blindelings te aanvaarden als 'de waarheid' en 'de realiteit'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vechten voor mijn gedachten als mijn kennis en informatie over de realiteit - door te geloven dat mijn gedachten 'de realiteit' zijn, in de plaats van in te zien dat 'de realiteit' simpelweg HIER IS en dat als ik iets moet verdedigen, het niet echt is in de eerste plaats omdat het niet op en als zichzelf kan bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe gedachten niet de realiteit zijn omdat gedachten altijd ondersteuning en validatie nodig hebben, zodat ik mezelf ervan kan overtuigen dat hoe ik denk over de realiteit, werkelijk de realiteit is --- terwijl de realiteit IS gewoon HIER en heeft geen ondersteuning of validatie nodig om te kunnen bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat als ik mezelf identificeer met mijn gedachten als een voorgeprogrammeerd systeem van kennis en informatie -- ik de statement maak dat ik een slaaf ben van mijn samenleving/omgeving, als mijn 'programmeerders' en dat ik dus beslissingen zal maken zonder integriteit of zelf standigheid door mijn beslissingen te baseren op 'gedachten', zonder in te zien hoe die gedachten volledig bestuurd zijn door de samenleving/het systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat er geen integriteit bestaat in gedachten - en dat als ik mezelf identificeer met mijn gedachten, ik een wezen ben zonder integriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat als ik mezelf laat leiden en besturen door gedachten in de beslissingen die ik maak --- ik beslissingen zal maken zonder integriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat integriteit enkel bestaat als en wanneer ik stabiel sta in en als mezelf, alleen en zelf standig

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ik niet integer kan zijn zolang ik mezelf laat leiden door gedachten, zonder zelfs in te zien waar die gedachten vandaan komen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd integriteit te ontwikkelen in mezelf als een standvastigheid en stabiliteit in en als mezelf en mijn expressie - door mezelf te laten leiden en beinvloeden en sturen door emotionele reacties op gedachten, zonder zelfs te weten waar die emoties en gedachten vandaan komen, en daarin dus beslissingen te maken zonder enig inzicht in de consequenties van die beslissingen en zonder verantwoordelijkheid te nemen voor mijn daden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat zolang ik mezelf laat leiden door iets zoals de geest - er geen sprake kan zijn van echte integriteit - omdat de menselijke geest geprogrammeerd is in en als overlevings angst en zelf-preservatie als een primitief systeem van eigenbelang en egoïsme

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren met het systeem van zelf preservatie en overlevings angst als de menselijke geest - en mezelf dus te definieren als een wezen zonder werkelijke integriteit of respect voor het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de menselijke geest 'normaal' is - en dat het 'overlevings-programma' van de menselijke geest 'normaal' is en 'is wie ik werkelijk ben' --- in de plaats van in te zien dat ik zelfs niet eens besta in en als de menselijke geest, omdat ik niet standvastig of stabiel sta/besta in en als mezelf, omdat ik beinvloedbaar ben door voorgeprogrammeerde energetische reacties op voorgeprogrammeerde kennis en informatie


Wordt vervolgd in Dag 235

Enhanced by Zemanta

Wednesday, March 20, 2013

Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?


Wat is 'Cognitieve Disinformatie'? Cognitieve Disinformatie is het opzettelijk verspreiden van valse feiten en informatie over een object/subject om de publieke opinie in relatie tot het object/subject vorm te geven. Het is wat Hitler gebruikte om de opinie van het Duitse volk vorm te geven en hun frustratie en woede over de economische situatie in Duitsland te kanaliseren naar een 'zondebok', de 'Joden'.


Het is wat de Amerikaanse overheid steeds heeft gebruikt heeft om de publieke opinie in relatie tot 'Rusland', 'Irak', 'Afganistan', 'Saddam Hussein', 'Gaddafi', etc... vorm te geven om hun oorlogen te rechtvaardigen en gebruik te kunnen maken van het belastingsgeld van de Amerikaanse burger om oorlog te voeren. Zie, om meer inzicht te krijgen in hoe dit in z'n werk gaat, de documentaire "Peace, Propaganda and the Promised Land".


Lees ook over het 'Quora Experiment' in "Creation's Journey to Life - Day 328: Noam Chomsky Quote Experiment on Quora with Anonymous" en "Creation's Journey to Life - When Anonymous Acted like Hitler on Quora: DAY 329" om een inzicht in en begrip te krijgen van hoe de geest van mensen, zelfs en misschien nog het meest de 'intellectuelen'/'hoger opgeleiden' gevormd zijn om beïnvloedbaar te zijn in een voorgeprogrammeerde angst door middel van informatie/disinformatie, en gestuurd kunnen worden om zich te groeperen 'tegen' een bepaalde groep/individu zonder voor zichzelf te onderzoeken hoe de realiteit echt in elkaar zit -- en dat dit het bewijs is dat zogezegde 'intelligentie' in de vorm van 'diploma's' en 'hoog opgeleid zijn' niet noodzakelijkerwijs gelijk staat aan 'gezond verstand' of 'inzicht'.


"Dit is hoe Controle functionneert, dit is hoe de Samenleving Stabiel op een bepaald pad gehouden wordt: door te Verzekeren dat de Filters van het Individu Functionneren op een manier waarin ze enkel Zien wat ze Verwacht worden te Zien. En zij die Meegaand, Buigzaam en Gehoorzaam zijn - worden beloond door het Systeem, en zij zie dat niet zijn -- worden simpelweg genegeerd."  (Day 328: Noam Chomsky Quote Experiment on Quora with Anonymous)Het Quora experiment had als doel aan te tonen hoe efficient 'Cognitieve Disinformatie' werkt, en dat mensen, diploma of niet, blindelings volgen wat hun gepresenteerd wordt - zolang er op hun angsten ingespeeld wordt. Dit is immers hoe een 'publieke opinie' gevormd wordt --- door een 'verhaal'/situatie zo te vertellen dat er opzettelijk ingespeeld wordt op de angsten/gevoelens van het individu, waardoor het individu zal REAGEREN op het verhaal en op basis van die emotionele reactie, een negatieve dan wel positieve mening zal vormen over het verhaal - zonder op welke manier dan ook de situatie voor zichzelf te onderzoeken om voor zichzelf uit te maken en te ondervinden hoe de realiteit functionneert.

Een recent voorbeeld van hoe de publieke opinie over een individu opzettelijk door de media gevormd werd, is in de zaak 'Kim De Gelder' - waarin de media De Gelder opzettelijk afschildert als een slecht mens, de 'slechterik' die iets heel slecht gedaan heeft, en de slachtoffers als de 'goeierikken' --- en door op die manier de lezer aan te sporen om te REAGEREN op het verhaal en een opinie te vormen over het verhaal en de betrokken personen, zonder eigenlijk zelf inzicht te hebben in hoe de hele situatie ontstaan is in de eerste plaats. De media zal ons dus niet aansporen om vragen te stellen naar hoe dit probleem onstaan is, naar hoe de realiteit werkt, hoe de menselijke geest werkt en wat de verschillende factoren zijn die bijgedragen hebben tot het creëren van dit specifiek probleem, maar zal ons enkel verleiden om te REAGEREN en dus een 'bende' te vormen 'tegen' dit specifieke probleem en het specifieke individu 'De Gelder' vanuit een persoonlijk gedeelde angst/reactie, zonder enig inzicht in de situatie en wat de oplossing zou kunnen bieden om dit soort situaties in de toekomst te kunnen vermijden.

De plooibaarheid/buigzaamheid en volgzaamheid van het individu in deze situatie, en de beinvloedbaarheid van het individu door deze 'cognitieve disinformatie' heeft dus niets te maken met hoe 'wel-opgeleid' het individu al dan niet is -- maar eerder met de ZELF-INTEGRITEIT van het individu. Een individu met integriteit tegenover zichzelf zal zich niet zo makkelijk laten beïnvloeden door de 'publieke opinie' als hoe die verwoord wordt door de media of een groep, maar zal de situatie bekijken en analyseren vanuit zichzelf - en een individu zonder zelf-integriteit zal zichzelf zeer makkelijk laten meeslepen door de opinie van de groep/samenleving/media uit ANGST voor de eigen overleving - en zal dus zeer makkelijk gevormd worden tot een 'soldaat' in het gevecht tegen het zogezegde 'kwaad' als gepresenteerd door de 'publieke opinie'.

Een integer individu zal dus makkelijker de 'cognitieve disinformatie' kunnen doorprikken door zelfstandige analyse, inzicht en gezond verstand toepassen. In het Quora Experiment werd ook zeer mooi aangetoond dat wanneer een integer individu die 'cognitieve disinformatie' doorprikt en opstaat en zichzelf uitdrukt tegen de publieke opinie in, hij zal aangevallen worden door al de individuen die zich vanuit hun angsten hebben aangesloten bij de publieke opinie en dus een 'bende' gevormd hebben.

Deze situatie is vergelijkbaar met 'pesterijen' of 'roddelgedrag' op scholen waarin kinderen zich, vanuit angst om zelf gepest te worden of zelf het onderwerp te vormen van roddels, blindelings aansluiten bij de 'pesters' of 'roddel-groepjes' en dan zelf deel gaan uitmaken van de pesterijen/roddelgedrag - zonder enige vorm van introspectie of zelf-eerlijkheid en dus zonder enig besef van waar ze eigenlijk mee bezig zijn en hoe ze van de speelplaats een oorlogs-zone en een onveilige plek aan het maken zijn voor anderen zowel als zichzelf.

Het losbreken uit deze beïnvloedbaarheid door cognitieve disinformatie is van essentieel belang om van onze samenleving een veilige plek te maken waarin individuen of groepen niet zomaar worden aangevallen omwille van hoe de publieke opinie opzettelijk gevormd werd - maar waarin elk individu in staat is om elke situatie op een nuchtere manier te analyseren met gezond verstand en integriteit.Onderzoek Desteni en de Reis naar Leven - waar we het gereedschap presenteren en de ondersteuning voor elk individu die durf toegeven dat we, op individueel zowel als collectief vlak, een groot probleem hebben - en dat dat probleem zich bevind in hoe onze eigen geest geprogrammeerd is --- en die voor zichzelf de beslissing maakt om zichzelf te 'her-opvoeden' om te kunnen staan in deze wereld als een zelf-standig wezen die in staat is om de geprogrammeerde filters te doorprikken en de realiteit te zien als wat ze werkelijk is.
Enhanced by Zemanta

Tuesday, March 19, 2013

Dag 232: Zijn gedachten te vertrouwen?

Dit is een verderzetting van "Dag 230: Oh Geest, zeg me wat ik moet doen"
en "Dag 231: De Overheid als de Gemanifesteerde Bewuste Geest"


Ik stel mezelf tot doel om op te staan als het punt van verantwoordelijkheid in en als mezelf - en dus, wanneer en als ik mezelf in de bewuste geest zie gaan, op zoek naar hoop, richting en leiding, te stoppen en te ademen --- en in te zien dat ik mezelf daarin laat leiden door ANGST en mezelf laat misleiden door de SCHIJN van 'zekerheid' en 'hoop' van de bewuste geest/gedachten --- net zoals ik mezelf als kind liet misleiden door de schijn van 'autoriteit' van mijn ouders en leerkrachten door hen te vertrouwen

ik stel mezelf tot doel om zelf-vertrouwen te ontwikkelen in en als mezelf en het vertrouwen in de geest als de 'overheid'/'autoriteit' te stoppen omdat ik inzie en besef dat 'autoriteit'/'overheid' als de bewuste geest/gedachten enkel bestaat in en als een polariteit in mezelf van 'superieur' en 'inferieur' als 'hoop' en 'angst' ----- en hierin besef ik dat de 'overheid'/'autoriteit'/bewuste geest niet in staat is om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit omdat die overheid/bewuste geest in wezen gebaseerd/gefundeerd is op angst, als de zoektocht naar hoop

ik stel mezelf tot doel om op te staan in en als eenheid en gelijkheid met de bewuste geest -- door het zelf directieve principe te zijn van mezelf als het leven zelf - door, wanneer en als ik mezelf zie zoeken naar richting/sturing van gedachten als de bewuste geest, mezelf te stoppen en te ademen, en in te zien dat de angst die ik ervaar in en als het geloof dat ik 'maar een kind ben' en 'niets weet' en dus mijn geest/gedachten nodig heb om mij 'richting' te geven, enkel het resultaat is van een polariteits-relatie die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf tussen 'ouder'/'autoriteit' als 'superieur' en 'kind' als 'inferieur' en dus niet echt is omdat die relatie enkel bestaat in en als de geest en niets te maken heeft met de fysieke werkelijkheid

ik stel mezelf tot doel om 'verantwoordelijkheid' te leven als het loslaten van het verlangen naar richting/leiding van de bewuste geest/gedachten/overheid en het leren kennen en onderzoeken van de fysieke werkelijkheid, om in elk moment te doen wat het beste is voor allen vanuit zelf-inzicht - omdat ik besef dat het verlangen naar richting/sturing/leiding van de bewuste geest/gedachten/overheid afkomstig is uit ANGST en als consequentie heeft dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor mijn daden

ik stel mezelf tot doel om een proces te bewandelen van het herdefinieren en herstructureren van de 'overheid' en 'autoriteit', als een punt van verantwoordelijkheid voor de fysieke werkelijkheid en dus niet een 'beeld' van 'hoop' als misleiding en afleiding van ANGST --- door mezelf in en als de bewuste geest te herdefinieren en herstructureren als een punt van zelf-directie en zelf-verantwoordelijkheid voor de fysieke werkelijkheid

ik stel mezelf tot doel om zowel de interne relaties tussen bewuste geest/gedachten en gevoelens en emoties, als de relaties tussen 'ouder' en 'kind' te herdefinieren en te herstructureren - zodat de relatie geen polariteits-relatie is die van het kind een reactief inferieur wezen maakt, maar een relatie die bestaat in eenheid en gelijkheid die gebaseerd is op het onderzoeken van de werkelijkheid en het praktisch bewerkstelligen van een wereld die het beste is voor allen door elk deel van de realiteit evenwaardig in betrekking te nemen

ik stel mezelf tot doel om onvoorwaardelijk, in elk moment, steeds te vertrouwen op ademhaling als wie ik werkelijk ben omdat ik besef dat het vertrouwen in de geest/gedachten gebaseerd is op ANGST - en dat ik daarin de geest op een voetstuk als 'superieur' heb geplaatst in mezelf --- ik zie echter in dat de geest als kennis en informatie maar SCHIJN is van 'superioriteit' omdat die kennis en informatie niet praktisch rekening houdt met de eigenlijke fysieke werkelijkheid en in wezen bestaat in totale afscheiding en angst van de fysieke werkelijkheid

en dus hierin besef ik dat ADEMHALING als mezelf het enige is dat ik werkelijk kan betrouwen in het nemen van beslissingen die het beste zijn voor allen als mezelf in en als de fysieke werkelijkheid