Saturday, June 28, 2014

Dag 520: Het Principe van Het Heropvoeden van mezelf tot een Betrouwenswaardig Individu


Dit is een verderzetting in mijn proces van het formuleren, definieren en paktisch toepassen van mijn Declaratie van de principes waar ik mijn leven hier op aarde aan toewijdt.

4      Zelfzuivering door schrijven, zelfvergeving en mijzelf toewijden - de handeling om mijzelf te realiseren dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gedachten, woorden en daden en mijzelf te vergeven voor misstappen en daarom verander ik mijzelf zodat ik er zeker van ben dat ik verantwoordelijkheid neem voor wie, wat en hoe ik ben waardoor ik weet dat ik mijzelf kan vertrouwen zodat ik altijd eerlijk met mijzelf en anderen ben. 


Dit vierde principe zegt in feite dat ik mezelf ten doel stel om het gereedschap van schrijven, zelf vergeving en zelf-correctie op een praktische manier in mijn dagelijkse leven toepas teneinde mezelf te transformeren en te veranderen opdat ik besta als een absolute zelf-creatie. Dit wil zeggen dat ik  mezelf 'zuiver' van al de geconditioneerde, automatische handelingen die ik heb geintegreerd in mijn leven doorheen mijn bestaan en leven hier op aarde, die het resultaat zijn van het feit dat ik mijn macht en verantwoordelijkheid voor wie ik ben als levend wezen heb weggegeven aan mijn omgeving.

En dus is het nu aan mij om mezelf te 'heropvoeden' en als het ware van nul te beginnen in het creëren van mezelf als een wezen dat bestaat als wat het beste is voor mezelf en al het leven op aarde --- en dit kan enkel wanneer ik al de oude patronen onderzoek tot op het bot en dan verander en corrigeer opdat ze bestaan op een manier die in lijn staat met het doel dat ik mezelf vooropstel: te bestaan als een levensvorm die in eenheid en gelijkheid bestaat met al het leven op aarde.

Met Schrijven -- onderzoek ik dagelijks de patronen waarin ik in participeer van gedachten, gevoelens, emoties en fysieke handelingen die consequentieel zijn voor mezelf en mijn omgeving - teneinde een inzicht te verwerven van wat er bestaat in mezelf en van hoe ik besta binnenin mezelf en de weg voor te bereiden om die patronen los te maken en plaats te maken voor iets nieuw.

Met Zelf-Vergeving -- verlos ik mezelf van de oude geconditioneerde patronen van het verleden en geef ik mezelf de vrijheid om te ademen en om een oplossing te formuleren die ik kan toepassen in mijn leven en bestaan --- door een inzicht te ontwikkelen dat ik het verantwoordelijke principe ben van al wat er bestaat in mezelf, en dat ik in die zin op de plaats van 'god' als 'de creator' sta binnenin mezelf en de macht heb om mezelf, mijn leven en realiteit te veranderen

Met Zelf-Correctie -- bouw ik aan mezelf, gebruik makend van de inzichten en realisaties die ik heb verworven in mijn schrijven en zelf-vergeving in relatie tot wat het beste is voor mezelf en de wereld waarin ik besta

Dit proces gebeurt in gesproken en geschreven woord en is mijn levend testament dat ik een zelf-verantwoordelijk wezen ben en dat ik te betrouwen ben omdat ik mezelf gecreëerd heb. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen om er absoluut zeker van te zijn dat wie ik ben vanbinnen en vanbuiten bestaat op een manier die het beste is voor al het leven op aarde.

No comments:

Post a Comment