Saturday, June 14, 2014

Dag 511: Wat is Leven in Oprechtheid? - Is de Waarheid Vertellen een Positieve Eigenschap?


In Dag 510 had ik vastgesteld  dat het woord oprechtheid gerelateerd is aan het woord waarheid en dat, om een werkzame definitie te kunnen vormen voor het woord op rechtheid, zal ik het woord waarheid moeten onderzoeken en herdefinieren zodat het woord waarheid bestaat op een manier die mij zal ondersteunen in het leven van het woord oprechtheid.

Wat eigenaardig is aan hoe ik het woord 'waarheid' heb leren kennen is voornamelijk in relatie tot bijvoorbeeld mijn leerkrachten en mijn ouders, in de zin van 'de waarheid vertellen' waarin van mij verwacht werd dat ik mijn schuld bekende met betrekking tot één of andere 'fout' of misstap die begaan werd - waarin ik dus geleerd heb dat het woord 'waarheid' te maken heeft met 'andere mensen' omdat ik 'de waarheid moet vertellen' aan 'andere mensen'. Dit betekent dus dat er geen zelf-eerlijkheid of zelf-verantwoordelijkheid bestaat in deze definitie van het woord 'waarheid' omdat het woord waarheid niet in het teken staat van wie ik ben in en als mezelf maar eerder in afscheiding van mezelf, voor 'andere mensen'.

En, de enige reden waarom ik dus 'de waarheid zou vertellen' is omwille van angst, niet vanuit een besef in en als mezelf van wat het beste is voor mezelf als een uitdrukking van wie ik ben, maar enkel omdat ik angst heb om gestraft te worden door mijn ouders/leerkrachten. En, die ervaring van angst creëert dan de idee en het geloof dat 'de waarheid vertellen' vanuit dat opzicht en op die manier iets 'goed' en 'juist', 'correct' en 'positief' is - maar niet omdat dat werkelijk zo is, neen, enkel omdat er aan de andere kant in die weegschaal een negatieve ervaring staat, zoals de angst om gestraft te worden, lijkt het concept van 'vertellen van de waarheid' in en als schijnbare 'oprechtheid' een 'positieve eigenschap'.

Dus, ik bedoel - ben ik het zelf geweest die dat bepaald en vastgesteld heeft - dat het 'vertellen van de waarheid' aan mijn leerkrachten en ouders en authoriteitsfiguren een 'positieve eigenschap' is, en dat dat de echte definitie is van het woord 'oprechtheid'? Neen! Het was Angst die deze definitie aangestuurd heeft. Angst van authoriteitsfiguren en specifiek angst om zelf geviseerd en aangevallen te worden door die authoriteitsfiguren. Want, als ik in zelf-eerlijkheid kijk naar of het concept van 'het vertellen van de waarheid' in en als deze voorgeprogrammeerde definitie van het woord 'oprechtheid' en ik onderzoek of deze eigenschap eigenlijk werkelijk bijdraagt tot het creëren van een wereld die het beste is voor iedereen en al wat hier bestaat --- dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat dat niet zo is en dat de eigenschap van het 'vertellen van de waarheid' enkel bestaat in functie van degene die de zogezegde 'waarheid' wil weten -- en dit verlangen om 'de waarheid te weten' bestaat nooit in en als een principe om te doen wat het beste is voor allen maar bestaat in en als een persoonlijke agenda en een persoonlijke mening van wat 'goed' of 'juist' of 'correct' is.

Ik bedoel, in termen van en in functie van het doen van wat het beste is en het creëren van een wereld die het beste is voor al wat bestaat - wat maakt het zelfs uit of je 'de waarheid verteld'? Al wat uitmaakt is dat je verantwoordelijkheid neemt voor de impact van je woorden en daden op je omgeving en de consequenties van je gedachten, woorden en daden in deze wereld.  De 'waarheid' ligt immers enkel in het oor van degene die die 'waarheid' wil weten.

En, als je de 'waarheid' zou vertellen van wat je denkt over een ander - en zogezegd 'oprecht' wil zijn -- dan is die waarheid compleet afhankelijk van hoe je eigen geest in elkaar zit en hoe je jezelf geprogrammeerd hebt om jezelf en je realiteit te zien, observeren en interpreteren --- maar dat is niet de Realiteit, neen, het is Jouw Waarheid. Maar wat weegt Jouw Waarheid nu op aan De Realiteit? Ik bedoel, in De Realiteit die één en gelijk is voor elk levend wezen, de fysieke realiteit waar we allen aan gebonden zijn, maakt het helemaal niet uit wat onze persoonlijke 'Waarheid' is, als onze interne gedachten, meningen, percepties, ervaringen, gevoelens en reacties. De enige 'Waarheid' die uitmaakt en die telt, dat is de feitelijkheid van het fysieke bestaan. En de feitelijkheid van het bestaan is dat zolang de mens meer waarde hecht aan zijn Persoonlijke Waarheid als interne gedachten, gevoelens en emotionele ervaringen, zal de mens nooit oog hebben voor de Waarheid die Hier bestaat in en als deze Fysieke Werkelijkheid - de waarheid van Lijden en van het Feit dat deze wereld niet bestaat op een manier die het beste is voor elk levend wezen op aarde en dat wij als mens daarvoor persoonlijk verantwoordelijk zijn.

Vanuit dat perspectief is ware oprechtheid en het leven van Oprechtheid niet 'de waarheid vertellen' als in het 'vertellen en blootleggen van mijn interne gedachten/meningen/beoordelingen', maar eerder een Trouw zijn aan De Waarheid als zijnde de Fysieke Feitelijkheid van de Realiteit waar ik mij in bevindt. En dit 'trouw zijn aan' wil zeggen dat ik in de eerste plaats niet Lieg tegen mezelf over wat er eigenlijk werkelijk gaande is in mijn wereld en realiteit en dat ik ten allen tijden ervoor zorg dat mijn daden en woorden en mijn beslissingen gebaseerd zijn op een overweging van en inzicht in de consequencies in de fysieke realiteit van mijn daden, woorden en beslissingen en dus niet op persoonlijke gedachten, meningen en interpretaties over en van hoe de fysieke werkelijkheid bestaat.

Wordt Vervolgd in Dag 512

No comments:

Post a Comment