Wednesday, July 31, 2013

Dag 332:Criminaliteit is Altijd een Gevolg van Collectieve Verwaarlozing - Doss. Verkrachting in België

Dit is een verderzetting van "Dag 331: Wie zijn hier de Echte Criminelen? Dossier Verkrachting in België" en meer specifiek van volgende paragraaf:Nooit lijken we te zien dat 'de crimineel' niet zomaar plots ontstaat, maar in wezen een mens/individu is die is kunnen opgroeien tot een 'crimineel' door en omwille van onze samenleving --- omdat wij als samenleving duidelijk geen verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelingsproces van onze kinderen -- anders zouden we 'criminaliteit' in de kiem kunnen smoren door te detecteren waar en hoe het misloopt in de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn omgeving. Maar het probleem is dat we 'ignorant' zijn - geen ouder die weet wat er omgaat in de geest van zijn kind, omdat men niet weet wat er in de eigen geest omgaat, omdat men zichzelf niet onderzoekt -- en "Zelf-Kennis is het Begin van Alle Wijsheid". Waarom pakt het rechtssysteem de mens in de samenleving niet aan - zij die weigeren om aan zelf-onderzoek en zelf-kennis te doen en dus weigeren om verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en leefomgeving waar ze deel van uitmaken? Want DAT is de oorzaak van criminaliteit, niet de crimineel zelf -- het is elk van ons, het is hoe wij bestaan in onze geest, en het soort samenleving die wij toestaan te bestaan omwille van hoe wij zelf bestaan in onszelf.


Getuigd het immers niet van hypocrisie en extreme laksheid dat we gemakshalve de vinger zullen wijzen naar 'de crimineel' en de moeite niet doen om te onderzoeken hoe die 'crimineel' ontstaat in de eerste plaats? Want, het is uiteraard zeer makkelijk om op de proppen te komen met allerlei excuses om onszelf ervan te overtuigen dat de crimineel het probleem is, zij zijn 'de schuldige', 'de verantwoordelijke' - terwijl we ons verschuilen achter onze ignorance/onwetendheid --- zolang we niet doorhebben hoe het werkelijk in elkaar zit kunnen we onszelf namelijk eender wat wijsmaken, en kunnen we altijd onszelf en onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving goedpraten. Maar, eens we zien hoe de wereld/werkelijkheid echt bestaat en hoe bijvoorbeeld 'de crimineel' gevormd wordt door zijn leefomgeving en dus het product is van een 'criminele samenleving' --- dan kunnen we niet anders dan onze verantwoordelijkheid onder ogen komen en inzien dat er niet echt zoiets bestaat als 'de crimineel', omdat 'de crimineel' een gevolg is van een samenleving die heeft nagelaten werkelijk zorg te dragen voor haar kinderen, een samenleving, en dat wil zeggen elk van ons, die kinderen verwaarloost en die 'criminelen' toestaat te ontstaan. En wanneer die 'crimineel' er eenmaal is, zijn we nog zo laks om te doen alsof het 'uit de lucht komt vallen' en geen moment zijn we geïnteresseerd om het verleden van het individu te onderzoeken, om onszelf in hun schoenen te verplaatsen, al de factoren te onderzoeken die invloed gehad hebben in de ontwikkeling van dit individu en die hebben bijgedraagd tot de uitdrukking van de 'criminele daad'. DAT is crimineel.

Ons 'gerechts-landschap' zou er heel wat anders uitzien als we zo zouden omgaan met elke zaak, als we genoeg zouden geven om een onderzoek dat we werkelijk onderzoek verrichten, en dat we hen niet beschuldigen en de vinger wijzen alsof ze een 'anomalie' zijn, een alleenstaand 'probleem' dat uit het niets is komen opdoemen, maar dat we hen zien als een product van onze samenleving --- hetgeen wil zeggen dat ons onderzoek in de eerste plaats gericht zal zijn, en dat bijgevolg ons 'rechtssysteem' erop gericht zal zijn om te kijken naar welke onderdelen van onze samenleving een specifieke consequentiele en nefaste invloed hebben op het individu en die dus veranderd moeten worden. Het beschuldigen van één individu voor wat eigenlijk een maatschappelijk probleem is, één waar wij allen toe bijdragen --- DAT is een criminele daad van Verwaarlozing, van opzettelijk de andere kant opkijken wanneer onze onbetrokken en passieve houding in verband met wat er gebeurt in onze samenleving en leefomgeving weer een kind heeft geproduceerd dat zogezegd 'het slechte pad opgaat' --- terwijl: wie heeft dat 'slechte pad' voor hen geplaveid??!

Wanneer nog een 'crimineel' opgesloten wordt en veroordeeld wordt door ons rechtssysteem - dan denkt iedereen in de samenleving "oef, daar zijn we ook weer vanaf" en we voelen ons opgelucht dat die 'slechte mens' uit onze wereld verbannen is en dat wij ons niet meer angstig en onveilig moeten voelen. Deze reactie laat maar zien hoe ongelooflijk ego-centrisch en onvolwassen de mens in zijn schoenen staat -- omdat we maar al te graag een ander ten onder laten gaan als een consequentie van hoe onze samenleving in elkaar zit en het 'pad' waar het sommige mensen op drijft, dan dat we onze eigen levensstijl en manier van omgaan met elkaar en onszelf zouden moeten veranderen. Anderen spenderen hun leven in de gevangenis zodat wij onszelf en onze omgeving/samenleving niet zouden moeten veranderen - het zijn de slachtoffers van onze angst van verandering, van onze verslaving aan onze gewoontes --- maar, dat zien of beseffen we niet, want: Dank God voor de Onwetendheid - Oh Zalig de Onwetenden!

Dit is Onaanvaardbaar! En, OK, we wisten niet waar we mee bezig waren, omdat, we waren onwetend --- maar, er is geen excuus om niet hier en nu de beslissing te maken om een proces te doorlopen van zelf-onderwijs, zelf-onderzoek en het nemen van zelf-verantwoordelijkheid --- en ervoor te zorgen dat we de fouten uit het verleden nooit opnieuw zullen herhalen en dat we zelf instaan voor het creëren van een nieuwe samenleving, een nieuwe levenswijze en een nieuwe mens die wel betrokken en actief geeft om de samenleving als geheel --- en die niet zomaar aan de zijlijn zal staan kijken terwijl kinderen hun leven vergooien aan criminaliteit. In een samenleving waar elk individu verantwoordelijkheid neemt voor het geheel, bestaat criminaliteit immers niet - omdat wij ook levende voorbeelden zullen zijn voor onze kinderen - en zij zullen opgroeien tot wezens die zorg dragen voor zichzelf en voor hun omgeving, wezens die bestaan op een manier die het beste is voor zichzelf en voor anderen. Het begint echter bij ons, de volwassenen van de wereld. Onderzoek Desteni en de Equal Life Foundation
DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
basicincome.me - Leer Over een Oplossing voor de Huidige Economische Impasse en Ongelijkheid
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment