Tuesday, July 16, 2013

Dag 322: Kan De Mens zich Beschaafd Noemen als Verkrachting bestaat? - Dossier verkrachting in België

Dit is een verderzetting van "Dag 321: Zijn we allemaal verantwoordelijk voor Verkrachting? - Dossier Verkrachting in België"


We zijn nu al een tijdje aan het kijken naar de problematiek van 'verkrachting' in deze blog-series, met name 'verkrachting in België'. Waarom is dat zo? De kern van deze 'verkrachtings-blogs' en de kern oorzaak van 'verkrachting', is een bepaalde 'paranoia' die zich afspeelt in de menselijke geest. Wat we gedaan hebben in de voorgaande blogs, is verschillende aspecten bekeken die bijdragen tot het vormgeven en in stand houden van zo'n paranoide gedachtengang die kan leiden tot het uitvoeren van de fysieke daad van verkrachting.

Dimensies die we hebben bekeken die bijdragen tot het in stand houden van verkrachting in onze samenleving, zijn bijvoorbeeld:


In termen van wat bijdraagt tot het creëren en manifesteren van een 'ingesteldheid', een 'mentale ingesteldheid' die een mens motiveert om een ander te verkrachten - hebben we Pornografie al onderzocht, die, door het tonen van beelden waarin de man de vrouw misbruikt en mishandelt in functie van seksueel genot, kinderen en volwassenen die in contact komen met deze beelden, de idee verschaft dat 'Seks' gelijk staat aan 'de Mishandeling van de Vrouw' en 'de onderdrukking van de vrouw' en 'het domineren van de vrouw' --- waar Verkrachting dan een uiteindelijke Fysieke uitdrukking van is.

Ook hebben we onderzocht hoe de Seksuele Theoriëen van Freud, waarin Freud oppert voor een onderdrukking en 'controle' van de 'seksuele driften' in en van de mens om zogezegd een 'gezonde samenleving' te creëren, bijdragen tot een samenleving waarin kinderen en volwassenen geen blijf weten met hun 'seksuele driften', en dan uiteindelijk geheime innerlijke fantasie-werelden gaan creëren waarin 'alles kan en alles mag', zonder dat mensen zelfs begrijpen waarom ze bijvoorbeeld verlangen om een vrouw te mishandelen, misbruiken en onderdrukken - omdat onze samenleving en menselijke interactie gebaseerd is op het onderdrukken van die 'driften' en bijgevolg de mens niet kan en wil ondersteunen of begeleiden in het begrijpen en ontcijferen van en verantwoordelijkheid nemen voor de innerlijke realiteit -  tot het te laat is en er iemand verkracht wordt en we gedwongen worden om  psychologische begleiding te overwegen voor dit individu.


Ik bedoel, laten we even duidelijk zijn: Verkrachting is NIET OK. Verkrachting is NIET aanvaardbaar - zeker niet in een samenleving die beweert 'geëvolueerd' te zijn of 'beschaafd'. Zolang verkrachting bestaat in die zogezegde beschaafde samenleving - is het woord 'beschaving' absoluut betekenisloos. En je kan niet zomaar zeggen van 'ja, maar sommige mensen zijn beschaafd en andere mensen niet', omdat, die zogezegde 'beschaade mensen' deel uitmaken van dezelfde samenleving. 'Beschaving' in die 'sommige mensen' die toevallig niet participeren in verkrachting, wil dan zoveel zeggen als 'zichzelf opsluiten en afsluiten van de rest van de wereld in een individuele bubbel van superioriteit' en zichzelf niet willen aanvaarden als deel en product van DEZE realiteit, waarin 'verkrachting' en dus 'onbeschaafdheid' wel degelijk bestaat.

Als dit is hoe we 'beschaafdheid' definiëren, als een 'elite eigenschap', een 'privilege' dat enkel weggelegd is voor een aantal mensen, die zichzelf, in al hun 'superieure beschaafdheid' boven al de rest plaatsen, is het geen wonder dat we in een 'onbeschaafde' samenleving bestaan, omdat die 'beschaafde' mensen met hun 'intellectuele' en 'morele' superioriteit geen verantwoordelijkheid nemen voor de wereld/samenleving waarin ze bestaan. Terwijl zij het net zijn die de verantwoordelijkheid hebben om de rest van de wereld te ondersteunen en te onderwijzen, en dus die 'beschaving' te verspreiden, omdat dat het beste is voor allen. Het feit dat dit niet gebeurt, en dat de 'beschaafden' onder ons, zich eerder gaan afscheiden in een individuele innerlijke fantasie-wereld van intellectuele superioriteit, toont aan dat deze vorm van 'beschaving' niet het beste is voor allen en dus niet geldig is - en dus een leugen is.

Deze vorm van 'beschaafdheid' dient immers enkel het ego van het individu, en staat daarin gelijk aan de verkrachter - die gewoon een andere vorm van superioriteit toepast, als die van het fysiek domineren en misbruiken van de vrouw. Maar het is allemaal één pot nat, waarin niemand verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurt in onze leefomgeving.

'Beschaafdheid' en 'Beschaving' kan enkel echt zijn - wanneer er sprake is van het nemen van verantwoordelijkheid voor de mensheid en voor de wereld --- wanneer die 'beschaafdheid' een echte, levende fysieke uitdrukking is die gezien kan worden door allen als een levend bewijs en toegepast inzicht dat dit het beste is voor het bestaan op aarde. Zolang de 'beschaafde mensen' in de samenleving, de 'intellectuelen' die zichzelf boven andere mensen gaan plaatsen omdat ze geloven van 'ik zou nooit iemand verkrachten, dus ik ben beter dan en verkrachter', die 'beschaafdheid' niet uitdrukken als een levende statement van 'wie zij zijn', door bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te nemen voor de hele samenleving en ervoor zorgen dat elk mens in deze wereld op hetzelfde 'niveau' van beschaafdheid komt te staan, door zich te verschuilen achter hun angsten van 'andere mensen' --- is die 'beschaafdheid' enkel een woord dat in de geest bestaat en geen realiteit.


Onderzoek de Equal Life Foundation, die staat voor het Vormgeven van een Samenleving en een Individu die 'Beschaafdheid' toepast als een werkelijke realiteit die echt is voor elk levend wezen - en onderzoek een Basis Inkomen Garantie die een stabiele economische situatie garandeert voor elk individu, en een platform biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling van het individu en de samenleving als geheel.

No comments:

Post a Comment