Sunday, July 14, 2013

Dag 320: Het probleem van Intellectuele Eigendomsrechten op Maatschappelijke Problemen - Dossier Verkrachting in België


Dit is een verderzetting van "Dag 319: Hoe zijn meningen een gevolg van een Dysfunctioneel Media-Instituut? - Dossier Verkrachting in België"- en we gaan verder op volgende paragraaf:


Het feit dat er dus onbegrip en verontwaardiging bestaat in de mens als een reactie en mening over het fenomeen 'verkrachting' waar we over lezen in de krant en horen en zien op het Nieuws, toont aan dat de mens onvoldoende onderwezen is over hoe onze realiteit en wijzelf als deel van die realiteit functioneert. Het feit dat de mens meer waarde hecht aan persoonlijke meningen en emotionele reacties dan aan de wetenschappelijke verklaarbaarheid van bepaalde problemen die zich voordoen in onze samenleving toont aan dat de mens zelfs volledig onwetend en 'naïef' is --- om niet te zeggen 'dom' en 'stompzinnig'.


Begrijp goed, te zeggen dat de mens in een staat van 'stompzinnigheid', 'naïviteit', 'onwetendheid' en 'domheid' verkeerd is geen verwijt, beschuldiging of beoordeling - het is een conclusie die eenieder zich kan vormen door de realiteit te observeren en gezond verstand toe te passen.

Er zijn zij, de zogezegde 'intellectuelen' onder ons, die de mensheid dit wel verwijten en die de mens wel gaan categoriseren en beoordelen als 'dom', maar enkel om zichzelf superieur te kunnen wanen --- maar als je dan werkelijk gaat onderzoeken naar deze 'intellectuele persoonlijkheid', dan merk je snel dat deze individuen, net als de rest van ons, geen benul hebben van hoe onze realiteit echt functioneert als geheel omdat ze zichzelf de titel van 'intellectueel' hebben aangemeten op basis van allerhande diploma's die ze hebben verworven, boeken die ze hebben gelezen, dingen die ze 'kennen' en 'weten' - hetgeen ze dan nu gebruiken enkel en alleen in functie van hun ego als hun persoonlijk verlangen om zich superieur te kunnen voelen over al de andere mensen in de samenleving die zogezegd 'dommer' zijn dan hen.

Maar, ze hebben zich op geen enkele manier ooit in de schoenen verplaatst van de 'andere mensen' in de samenleving, ze hebben met andere woorden geen enkel inzicht in het hoe en waarom van die zogezegde 'domheid' die ze zien in andere mensen - hetgeen hen net zo 'dom' maakt, als niet 'dommer'. De 'Intellectuele persoonlijkheid' zal zich immers blindstaren op de eigen schijnbare superioriteit en zal allerlei meningen, kennis en informatie gaan verkondigen vanuit die zelf-toegeëigende superioriteit en het geloof dat ze 'het beter weten dan alle anderen', en zullen bijgevolg, omdat ze werkelijk inzicht in de dynamiek van de menselijke geest en de voorspelbare programma's die zich onder het oppervalk afspelen ontbreken, enkel bijdragen aan het creëen van consequenties in en als de samenleving.

Dit fenomeen kan je zelf gadeslaan wanneer je de politiek observeert: zoveel slimme, 'intelligente' en 'intellectuele' mensen, zoveel begaafde en 'geleerde' individuen, maar geen enkele functionele oplossing die het beste is voor de hele samenleving. Het ego is immers niet geïnteresseerd om zich te verplaatsen in de schoenen van een ander en te doen wat het beste is voor elk individu in en als gelijke waardering en consideratie - en het zal bijgevolg ook nooit in staat zijn om zijn beslissingen te baseren op inzicht in het geheel van gevolgen en consequenties van die beslissingen.

Om eender welk probleem op te lossen, moet elk deeltje, elk aspect, elk facet van het probleem mee in de vergelijking betrokken worden --- als je deeltjes eruit laat omdat je geen zin hebt om ze te betrekken, omdat ze je niet interesseren, omdat je persoonlijk niet waardevolg genoeg vindt of omdat ze volgens jouw mening geen invloed hebben op het geheel, dan is die oplossing gebaseerd op vooringenomenheid, bevooroordeeldheid en dus foutieve redenering en kan onmogelijk een resultaat produceren dat werkbaar en houdbaar is voor alle betrokken partijen. Het gevolg daarvan is dat, als de 'oplossing' niet het beste is voor ALLE betrokken partijen, dan is ze ook niet het beste voor de andere partijen, omdat de delen/partijen die niet in de oplossing betrokken werden een invloed blijven uitspelen op het geheel en uiteindelijk consequenties zullen creëren waar iedereen van zal afzien.

Om dit in de context van het maatschappelijke probleem van 'verkrachting' te plaatsen en waarom er maar geen werkbare oplossingen gevonden worden of zelfs praktisch toepasbare verklaringen gevonden worden voor het bestaan van 'verkrachting' --- is omdat er naar het probleem gekeken wordt vanuit het ego als persoonlijke reacties en meningen, waarin elk individu een 'intellectueel eigendom' heeft in en van het probleem. Dit 'intellectueel eigendom' als de gepersonaliseerde mening en reactie van het individu op het probleem en hun persoonlijke belangen in relatie tot het probleem, maakt mensen blind voor de realiteit van het probleem --- en zorgt er enkel voor dat mensen alleen maar geïnteresseerd zijn in het oplossen van problemen waar zij persoonlijke belangen bij hebben, en zelfs daarin enkel aspecten van die problemen zullen overwegen waar zij zich persoonlijk betrokken bij voelen.

Niemand die nederig genoeg is om te kijken naar het geheel, om elk facet/aspect/dimensie van het probleem evenveel en evenwaardige aandacht en overweging te schenken om te komen tot een holistische oplossing.

Het is dus ten gevolge van onze aanpak van maatschappelijke problemen zoals verkrachting vanuit de 'intellectuele persoonlijkheid' dat problemen niet opgelost geraken.

Onderzoek de Equal Life Foundation die staat voor een holistische benadering en aanpak van maatschappelijke problemen - en een Basis Inkomen Garantie als een platform van economische stabiliteit voor ieder individu, hetgeen op zich al zal zorgen voor een vermindering van heel wat maatschappelijke problemen die wij tot op dit punt zijn gaan aanvaarden als een 'normaal' deel van onze menselijke samenleving.
No comments:

Post a Comment