Monday, November 24, 2014

Dag 583: De Kracht van de Overtuiging in het Proces van Zelf-Verandering
 Dag 583: De Kracht van de Overtuiging in het Proces van Zelf-Verandering
Het proces van zelf-verandering


Het hele probleem van waarom de mensheid doorheen de geschiedenis nooit veranderd is en nooit werkelijk geëvolueerd is tot iets eerbaars, is net omdat onze 'verandering' en onze 'eerbaarheid' steeds enkel heeft plaatsgevonden in onze geest, in onze ideëen die we vormen in onze geest over onszelf. We kunnen ons er bijvoorbeeld van overtuigen dat we religieus zijn en liefdevol en het leven eren, maar tegelijkertijd zullen we onszelf in ons fysieke gedrag wel vaak toestaan bepaalde verlangens te volgen en geheime goestingen en neigingen bevredigen. En het gaat ons zo makkelijk af om te negeren wie we zijn en hoe we bestaan op fysiek vlak, door onze gedachten meer waarde te geven - hetgeen wil zeggen dat als wij van onszelf geloven dat we een 'verlicht', veranderd en zelf-gewaar wezen zijn, dat we niet zullen opmerken of zien dat ons gedrag en onze fysieke relatie met onze fysieke omgeving ons eigenlijk een ander verhaal verteld.

Bijvoorbeeld wat ik gemerkt heb dat een trend is in mijn proces van zelf-verandering, is de neiging om mijn leven en mezelf in de handen te leggen van de toepassing van het schrijven en zelf-vergeving en zelf-correctie. Met andere woorden, ik geloof en veronderstel  dat als en wanneer ik specifieke stappen gezet heb, zoals het uitschrijven van een punt, zoals mijn gevoelens- en verlangensrelatie met voedsel, en het toepassen van zelf-vergevings en zelf-correctieve stellingen, dat dat punt dan 'opgelost' is en dat het 'veranderd' is en dat ik plots een veranderd wezen ben. Ook al besef ik ergens in mijn achterhoofd wel dat de zelf-vergeving en de zelf-correctieve stellingen die ik heb toegepast bijlange niet specifiek genoeg waren en mij niet de basis geven die ik eigenlijk nodig heb om mijn eetverslaving op praktische en waarachtige manier te kunnen stoppen en veranderen.

Ik bedoel, ik geloof en 'hoop' in feite dat mijn toepassingen van schrijven, zelf-vergeving en zelf-correctie het werk voor mij zullen doen en het werk voor mij gedaan hebben. En wat ik zelfs daarbij gemerkt en beseft heb, is dat ik in een dimensie in mijn geest zelfs opzettelijk het besef onderdruk dat ik eigenlijk mezelf nog niet voldoende ondersteund heb om echt van verandering te kunnen getuigen en om echte verandering teweeg te hebben gebracht in mezelf. Ik bedoel, hoe vreemd is dat - dat ik in mijn eigen proces van zelf-verandering, iets dat ik louter voor mezelf doe, lieg tegen mezelf over mijn zelf-verandering, gewoon zodat ik iets zou kunnen geloven over wie ik ben dat niet waar is. Waardoor ik uiteindelijk uiteraard zal moeten botsen op het feit dat ik tegen mezelf gelogen heb omdat de punten waar ik mezelf over heb voorgelogen opnieuw naar boven zullen komen in mezelf en mijn wereld.

Die punten heb ik immers niet werkelijk veranderd, ik had mezelf enkel doen geloven dat ik mezelf had veranderd in en als die specifieke punten, omdat ik 'een proces van zelf-verandering bewandeld heb', zogezegd, maar ik heb dan ervoor gekozen om, in de plaats van mezelf in zelf-eerlijkheid te onderzoeken en in de plaats van waarachtig en integer te zijn met mezelf en eerlijk te zijn met mezelf over waar ik sta in relatie tot het punt in mezelf dat ik wil veranderen, eerder te doen alsof ik veranderd ben door het punt waaromtrend ik mijn proces van zelf-verandering aan het bewandelen ben te gaan onderdrukken in mezelf en aldus de illusie te creëren dat dat punt niet meer bestaat in mezelf. Terwijl ik in een ervaring van hoop en angst besta - als dus het hopen dat het punt niet meer opkomt in mezelf en de angst dat het punt weer zal opkomen.

Maar wat ik daarbij heb ingezien en beseft is dat het net in feite die polariteits-ervaring in mezelf van hoop en angst in relatie tot het bestaan van een punt in mezelf de aanwijzing is dat het punt net wel nog bestaat in mezelf en dat ik eigenlijk in onderdrukking en ontkenning ervan besta.


Wordt Vervolgd in Dag 584

No comments:

Post a Comment