Friday, April 27, 2012

April 2012: Dag 12: Zelf Vergeving voor zelf onzekerheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij zelf onzeker te voelen in sociale situaties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren als een zelf onzeker persoon

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te vergelijken met andere mensen en mezelf te beoordelen als zelf onzeker en hen als zelf zeker en aldus mij inferieur te voelen tegenover hen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer een negatieve waarde te hechten aan zelf onzekerheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer een positieve waarde te hechten aan zelf zekerheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om een zelf zeker persoon te zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te verzetten tegen de zelf onzekerheid die ik ervaar in mezelf door zelf zeker te willen zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer zelf zekerheid van mezelf af te scheiden door ernaar te verlangen vanuit het ego dat ik mezlef heb toegestaan te worden waarin ik zelfzekerheid als een uiterlijke presentatie wil gebruiken in relaties met andere mensen om erkenning te krijgen zodat ik mij goed kan voelen over mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf in te beelden als een zelf zeker persoon door in mijn verbeelding te doen alsof ik erkenning krijg van andere mensen en daarin een opgewonden gevoel te genereren in mezelf hetgeen ik dan ervaar als 'zelf zekerheid' - in de plaats van te beseffen dat het net onzelfzekerheid is om erkenning te willen en verwachten van andere mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door de menselijke samenleving als het geloof dat zelf zekerheid te maken heeft met hoe goed ik andere mensen kan besturen en leiden om zelf geld te verdienen - en dus te geloven dat mijn zelf zekerheid afgemeten kan worden aan de hand van hoeveel geld ik verdien/heb

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij zelf onzeker voel omdat ik weinig geld heb in vergelijking met andere mensen in de samenleving, omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren met het geloof dat zelf zekerheid bepaald wordt met mijn talenten/mogelijkheden/capaciteiten om geld te verdienen in dit systeem van relaties waarin geld altijd verkregen moet worden van andere mensen - waarin 'zelf zekerheid' dus wil zeggen dat ik mezelf heb aanvaard als een volledige slaaf van het geld systeem waarin mijn volledige expressie in het teken staat van geld verdienen en andere mensen dus zover krijgen dat ze hun geld aan mij geven


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd zelf zekerheid te projecteren op bedrijfsleiders, advocaten, politie, rechters, politici en alle top-figuren en leiders in deze wereld - door zelf zekerheid te definieren in en als geld en de capaciteit van iemand om geld te verdienen door middel van relaties, door mezelf te hebben laten programmeren door het geld-systeem als de menselijke samenleving - en mezelf aldus te definieren als een zelf-onzeker persoon omdat ik niet veel geld heb/verdien omdat ik mezelf altijd heb ervaren als aan de andere kant van de energetische polariteit van zelf zekerheid en onzelfzekerheid, als gedefinieerd door geld, waarin ik mezelf ervoer als compleet afhankelijk van andere mensen, in tegenstelling tot 'de leider' van andere mensen als wat ik zie in de 'top-figuren' die veel geld verdienen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in de energetische polariteit van zelf zekerheid en zelf onzekerheid door mezelf te definieren in en als zelf onzekerheid als een energetische ervaring in mezelf van angst, twijfel, schaamte, verwarring, wanhoop en een gebrek aan zelf vertrouwen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd relaties te gebruiken om mijn zelf-gecreerde identiteit van 'een zelf onzekere persoonlijkheid' te voeden en te ondersteunen, door steeds bij dezelfde mensen te blijven die ik dan definieer als mijn 'vrienden', om er zo voor te zorgen dat ik nooit de zelf-opgelegde grenzen van het ego als persoonlijkheid zal overschrijden en aldus beseffen dat die persoonlijkheid als innerlijke ervaring en definities die ik heb gevormd in mezelf over mezelf als een 'zelf onzekere persoonlijkheid', niet is wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd relaties te creeren met mensen in mijn omgeving op basis van gevoelens, door mijn 'goede gevoelens' te volgen, waar ik mij veilig bij voel en die vertrouwd aanvoelen, zonder te beseffen dat ik gevoelens niet kan vertrouwen omdat gevoelens het energetische bewustzijnssysteem zijn dat ik heb laten programmeren in mezelf doorheen mijn kindertijd als het opbouwen van mijn 'persoonlijkheid', waarin gevoelens mij uiteraard enkel zullen sturen naar de mensen die het ego-bewustzijnssysteem als geloofssystemen, definities en energetische ervaringen/frequenties als wie en wat ik mezelf heb toegestaan te worden zullen voeden en ondersteunen - in de plaats van relaties te creeren op basis van wat het beste zou zijn voor mezelf als het leven zelf om mezelf te ondersteunen in zelf-exploratie en uitbreiding van mezelf en mijn applicatie in deze realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd gevoelens te vertrouwen in het creeren van relaties in mijn wereld in de plaats van te beseffen dat gevoelens afkomstig zijn vanuit het bewustzijnssysteem als persoonlijkheid dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als een product van mijn opvoeding door familie, en dus zeker niet noodzakelijk de beste leiddraad in het doen van het beste voor mezelf als het leven zelf als wie ik werkelijk ben - aangezien ik mij enkel positief/opgewonden/aangetrokken zal voelen tot mensen en in het bijzijn van mensen die mij als het bewustzijnssysteem als persoonlijkheid als wie ik mezelf heb toegestaan te worden als 'een zelf onzeker persoon' in en als de energetische ervaring van zelf onzekerheid zullen ondersteunen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat de enige reden waarom ik mezelf heb gedefinieerd als een 'zelf onzeker persoonlijkheid' en waarom ik geloof dat ik 'nu eenmaal een zelf onzeker persoon BEN' is omdat ik die persoonlijkheid als emotionele ervaringen en gevoelens in mezelf heb ondersteund en gevoed door relaties te creeren met mensen die deze persoonlijkheidservaringen en definities ondersteunden en voedden met hun persoonlijkheid in de plaats van mij te ondersteunen in mijn zelf ontdekking en zelf ontwikkeling in deze realiteit zodat ik een zelf zeker en zelf respecterend wezen zou worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegstaan en geaccepteerd zelf zekerheid te definieren in en als een energetische polariteit van yin/ontvangen en yang/uitsturen in en als relaties met andere mensen waarin ik mezelf heb toegestaan te geloven dat 'zelf zeker' zijn te maken heeft met hoe andere mensen mij zien en definieren - in de plaats van te beseffen dat dit geen ware zelf zekerheid is aangezien dat ik hierin ook gewoon een slaaf ben van relaties omdat ik de geest als de energetische ervaringen in mezelf en het wereld-systeem van de mensheid als vanzelfsprekend neem, en mij dus in feite absoluut niet gewaar ben van wie ik werkelijk ben als het leven zelf als eenheid en gelijkheid en dus niet zeker kan zijn van mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan relaties te creeren met mensen in mijn wereld die mij zullen ondersteunen in mijn zelf-ontdekking en de uitbreiding van mijn applicatie in deze realiteit om op te staan als het leven zelf als wie ik werkelijk ben als een zelf vertrouwend, zelf respecterend en zelf verantwoordelijk wezen en dus

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan te beseffen dat wanneer er een positief gevoel opkomt in mezelf dat mij probeert te sturen in een bepaalde richting, naar een bepaald persoon - dat dit gevoel afkomstig is van het ego als de gevangenis van gedachten, gevoelens en emoties dat compleet voorgeprogrammeerd en voorbepaald is door de familie waarin ik geboren ben, en dus niet is wie ik werkelijk ben en aldus niet te vertrouwen is
zelf correctieve statements

wanneer en als ik merk dat ik mezelf vergelijk met andere mensen in en als de polariteit van zelf zekerheid en onzelf zekerheid, dan stop ik in mezelf en ik breng mezelf HIER in en als ademhaling in en als het besef dat zelf zekerheid geen beeld is dat ik kan zien met mijn ogen en ook geen gevoel

zelf zekerheid bestaat niet in afscheiding van mezelf - zelf zekerheid is de zekerheid van het besef dat ik HIER besta en verder niets, als het enige waar ik echt op kan vertrouwen - ik BEN zelf zekerheid als de natuurlijke expressie van het leven zelf als wie ik werkelijk ben

No comments:

Post a Comment