Wednesday, April 18, 2012

April 2012 Dag 5: Zelf-Sabotage door alles tegelijk te willen doen

Vaak saboteer ik mezelf in mijn dagelijkse participatie en applicatie in de werkelijkheid door alles tegelijk te willen doen, door obsessief te zijn met het DOEN in de wereld hetgeen op zich eigenlijk gedreven is door de angst om niet te overleven, de angst om 'het niet allemaal gedaan te krijgen' en dan op de één of andere manier 'naar de hel te gaan' of gestraft te worden of 'de prijs mislopen' als ik uiteindelijk niet heb gedaan wat ik zogezegd had moeten doen. Ook al weet ik op zich niet precies wat er 'gedaan moet worden' of zelfs waarom.

Al wat ik ervaar in mezelf is een vorm van constante stress waardoor ik gehaast dingen doe, alles zo snel mogelijk afwerk en mijn hoofd vol zit met allemaal ideeen van wat ik nog zou kunnen doen of moeten doen waar ik simpelweg geen tijd voor heb.

Dus dit construct heeft ook te maken met 'gehaastheid' in en als het verlangen om te vluchten van wie ik ben HIER in dit moment door te verlangen om 'ergens in de toekomst' te zijn waarvoor ik dus blijkbaar vanalles eerst moet DOEN om dat DOEL te 'bereiken' - hetgeen dus allemaal representatief is voor een gebrek aan zelf-aanvaarding --door dus te geloven dat ik 'iemand moet worden' of dat 'wie ik werkelijk ben' ergens in de toekomst ligt als een resultaat van een 'weg die ik heb afgelegd'. Dit is wat ook aan de basis ligt van de 'spirituele zoektocht' waarin je blijkbaar kan opklimmen of 'meer jezelf worden' of 'meer gewaar worden dan wie je vroeger was of dan andere mensen'.

Al deze stress, spanning, gehaastheid en angst om 'niet de juiste stappen te ondernemen of niet de juiste dingen te doen' is dus niets meer of minder dan ik die mezelf niet wil aanvaarden HIER en dus zoek naar uitvluchten, ontsnappingswegen in en als bvb spirituele 'doelen' en geloofsystemen dat ik nog een heel proces moet afleggen om 'mezelf te kunnen zijn' - hetgeen een zichzelf voedend geloof systeem is waarin ik uiteraard het gevoel creeer in mezelf dat ik 'nog niet mezelf ben' en 'nog niet goed/volledig/heel/compleet genoeg' niet beseffend dat ik eigenlijk al HIER BEN, volledig en compleet ALS MEZELF - in en als de fysieke realiteit van mezelf HIER. Enkel in de geest/mind kan ik 'niet goed genoeg' zijn op basis van allerlei parameters en volgens allerlei redenen.

Dit 'mezelf niet willen aanvaarden' heeft ook te maken met 'niet alleen willen staan' en aldus op zoek zijn naar anderen die mij zullen/kunnen aanvaarden in en als het geloof dat er uberhaupt 'anderen' bestaan die dat soort verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen - alsof het zelfs mogelijk is om niet HIER te staan als ALLEEN als ALLEN ALS EEN.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te bestaan in en als angst om niet te doen wat ik zou moeten doen volgens de mind/geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij gehaast te voelen in en als wat ik doe in en als het moment HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta en accepteer te beseffen dat ik HIER ben, in elk moment van ademhaling, en dus niet in de toekomst in een mind projectie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer niet HIER te willen zijn door angt te hebben van mezelf, door angst te hebben van de angst in mezelf en daarom proberen te vluchten in en als mind-projecties als toekomst projecties als spanning en gehaastheid - in de plaats van te beseffen dat angst enkel bestaat in en als de mind als afscheiding want ik ben HIER, en ik ben altijd al HIER geweest, ik het gewoon nooit beseft door mezelf te hebben gedefinieerd in en als afscheiding als de mind in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de mind als afscheiding als angst in en als het besef dat de mind bestaat in mezelf als wat ik heb toegestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'ontsnappingswegen' in mezelf te hebben gecreerd door niet HIER te willen zijn als mezelf in en als eenheid en gelijkheid als ALLEEN als allen één

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd opzettelijk proberen te vluchten van mezelf in de mind door mezelf te entertainen in de mind met toekomst projecties waarin ik mezelf projecteer in de 'toekomst' als een beeld in mezelf in afscheiding van mezelf om mezelf te kunnen verliezen uit angst om HIER te staan, alleen met mezelf in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd proberen te vluchten van mezlef in de geest /mind als afscheiding als gedachten, gevoelens en emoties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd proberen te vluchten van mezelf HIER in en als positieve gevoelens in mezelf door mezelf af te leiden in en als entertainment

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen, te zien en te begrijpen datde energetische ervaring van opwinding en positieve gevoelens in en als entertainment mijn verlangen is om te vluchten van mezelf HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van entertainment door geen verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaring van opwinding en positieve gevoelens in mezelf en door niet te beseffen dat 'entertainment' eigenlijk ikzelf ben die mezefl entertaint in en als de geest/mind in afscheiding van mezelf als gedachten, gevoelens en emoties vanuit het verlangen om te vluchten van mezelf HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat entertainment niet bestaat als iets buiten mezlef dat mij kan entertainen/bewegen of dat invloed kan hebben op mij tenzij ik het toesta mij te beinvloeden en te bewegen vanuit het verlangen om mij te laten bewegen als het verlangen om te vluchten van mezelf HIER als de angst om alleen te staan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegsetaan en geaccepteerd mijn macht weg te geven aan de entertainment industrie in en als afscheiding van mezelf door te verlangen om te vluchten van mezelf in en als positieve gevoelens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen, zien en begrijpen dat de entertainment industrie het fysieke bewijs en gevolg is in deze fysieke realiteit van het verlangen om te vluchten van mezelf dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf en waarin ik mezelf heb toegestaan te particperen in en als het zoeken naar iets buiten mezelf dat mijn aandacht zal vastgrijpen en mij het gevoel zal geven dat ik niet alleen ben en niet alleen verantwoordelijk ben voor mezelf als het bestaan als HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van energetische opwinding en positieve gevoelens door te verlangen om het gevoel te hebben dat ik niet alleen besta omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor mezelf


ik vergeef mezlef dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat de entertainment industrie enkel bestaat als ik het toesta te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf als ik erop reageer met positieve gevoelens en opwinding vanuit het verlangen om geëntertaint te worden in en als de mind/geest als het verlangen om te vluchten van mezelf HIER dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat ik het slachtoffer ben van de entertainment industrie door geen verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaring van opwining in mezelf als reactie op de entertainment industrie, door mezelf te laten entertainen - in de plaats van te beseffen dat ik verantwoordelijk ben voor het bestaan van de entertainment industrie door het verlangen om te vluchten van mezelf HIER te hebben toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan eng eaccepteerd mijn macht weg te geven aan de entertainment indurstrie door mezelf af te scheiden van de energetische ervaring van opwinding in mezelf waarin ik mezelf 'laat entertainen/bewegen' door de entertainment industrie, als een gepreprogrammeerde reactie die ik heb toegestaan te bestaan in mezlef in afscheiding met mezelf omdat ik geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor mezelf HIER en verlangde om te vluchten van mezelf in en als de illusie van de mind als afscheiding als gedachten, gevoelens en emoties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan mezelf te realiseren als één en gelijk met de entertainment industrie in en als het besef dat ik mezelf heb entertaind in en als de mind/geest in en als afscheiding van mezelf omdat ik niet wilde ALLEEN staan in en als mezelf HIER, omdat ik geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor mezelf en liever het gevoel had en geloofde dat ik niet alleen besta

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat entertainment niet kan bestaan zonder dat ik erop reageer met gevoelens, gedachten en emoties en dat ik dus helemaal zelf-verantwoordelijk ben voor het bestaan van de entertainment industrie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door de entertainment industrie door mijn macht weg te geven aan de entertainment industrie als televisie, films, muziek en magazines door te verlangen om te vluchten van mezelf HIER in en als entertainment in en als afscheiding met mezelf - in de plaats van te beseffen dat ik altijd mezelf heb geentertaind in en als de mind/geest als gedachten, gevoelens en emoties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegsetaan en geaccepteerd mezelf te laten bewegen, sturen en controleren door de entertainment industrie door te participeren in en als de mind/geest als gepreprogrammeerde emotionele en gevoels reacties zonder mij gewaar te zijn van mezelf HIER in en als eenheid en gelijkheid

en ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te aanvaarden als een systeem als systematische reacties op entertainment die ik heb gekopieerd van andere mensen, waarin ik mij superieur voel omdat ik vanalle meningen heb over wat ik zie op tv of hoor op de radio en omdat ik via mijn reacties kan laten zien wat ik leuk vind en wat niet, als mijn 'persoonlijkheid' - terwijl ik eigenlijk net inferieur ben omdat ik mezelf heb verminderd door mijn macht weg te geven aan een systeem als de entertainment industrie en door de entertainment industrie toe te staaan te bestaan in mezlef zonder mij gewaar te zijn van wie ik ben als de entertainment industrie door mij niet gewaar te zijn van mezlef als de creator

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd entertainment te gebruiken om het ego vna de mind/geest te voeden door mezelf te vergelijken met andere mensen in en als wat ik 'leuk' vind waardoor ik mij uniek en speciaal voel en superieur omwille van 'hoe ik de realteit zie' op basis van mijn reacties op entertainment - in de plaats van te beseffen, zien en begrijpen dat ik mezelf heb toegestaan een systeem te worden als een geprogrammeerde robot als gepreprogrammeerde energetische reacties, meningen en opinies die ik heb gekopieerd van mijn omgeving en dat ik dat nooit heb beseft door mezelf te laten misleiden door het gevoel van superioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn ervaring in en als entertainment als energetische reacties als gedachten, gevoelens en emoties gepreprogrammeerd zijn en dat ik dus niet superieur ben of speciaal of uniek, maar dat ik gewoon een systeem ben als een kopie van mijn omgeving - door geen niet alleen te staan in en als melfef in en als de stabiliteit van mezlef als wie ik werkelijk ben als HIER, door mezelf te hebben toegestaan mezelf te laten bespelen en besturen en bewegen door entertainment

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat entertainment enkel bestaat ales een resultaat van mijn verlangen om te vluchten van mezelf als de angst om alleen te staan in en als mezelf HIER in en als zelf-verantwoordelijkheid

ik vergeef mezlef dat ik mezlef nooit ehb toegestaan te beseffen dat het gevoel, de innerlijke ervaring van superioriteit dat ik ervaar wanneer ik mezelf laat bewegen en beinvloeden door entertainment, de illusie is van de mind/geest dat ervoor zorgt dat ik mezelf nooit zal realiseren als wie ik werkelijk ben als het leven zelf als zelf-besturing als zelf verantwoordelijkheid als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het gevoel van superioriteit door mezelf te definieren in en als de entertainment industrie die compleet gebaseerd is op het voeden van het ego van de mens als de vlucht van de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren als het ego van de mind/geest door de entertainment industrie als het vormen van gedachten, gevoelens en emoties waarin ik mezelf superieur voel in en als het ego - in de plaats van te beseffen dat het gevoel van superioriteit in en als gedachten, gevoelens en emoties een programma is dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf door mijn macht weg te geven aan de entertainment industrie en door mezelf te laten programmeren door de entertainment industrie als het ego van de mind door te verlangen om te vluchten van mezelf als de angst om alleen te staan in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te zien, beseffen en begrijpen dat het ego van de geest/mind als gedachten, beoordelingen, meningen, opinies, gevoelens en emoties een programma is dat ik in mezelf heb laten programmeren door mijn macht weg te geven aan de entertainment industrie vanuit het verlangen om te vluchten van mezelf HIER in en als de angst om alleen te staan in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van het ego van de mind/geest door mezelf te definieren in en als het ego van de mind als het gevoel dat ik superieur ben in en als gedachten, gevoelens en emoties in de plaats van te beseffen dat het ego van de mind als gedachten, gevoelens en emoties een construct is, een systeem, een programma dat ik heb laten programmeren in mezelf door mijn macht weg te geven aan de entertainment industrie in en als afscheiding van mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het ego van de mind als gedachten als meningen, opinies, definities, ideeen, beoordelingen, gevoelens en emoties een construct is dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf om mezelf te preoccuperen en te entertainen vanuit het verlangen om te vluchten van mezelf als HIER als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het ego van de mind als het gevoel van superioriteit eigenlijk bewijst dat ik een inferieur wezen ben, omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te verliezen in mezelf door mezelf af te scheiden van mezelf door angst te hebben van mezelf
zelf correctieve statement

wanneer en als ik het verlangen zie opkomen in mezelf om mezelf te laten entertainen in en als de mind als energetische opwinding dan stop ik in mezelf en ik adem en ik sta op in en als het besef dat ik een en gelijk ben met de entertainment industrie en ik neem verantwoordelijkheid voor het bestaan van de entertainment industrie in en als het besef dat ik de entertainment industrie heb gecreeerd als een fysieke realiteit door mezelf te hebben toegestaan te participeren in de mind als het verlangen om te vluchten van mezelf omdat ik mezelf heb toegestaan angst te hebben van mezelf in afscheiding met mezelf

wanneer en als ik merk dat ik mezelf aan het haasten ben in en als spanning en stress in en als het verlangen om snel te zijn en snel iets te doen, dan vertraag ik mezelf en ik breng mezelf HIER in als het besef dat HAAST en snel willen zijn een teken is van het verlangen om te vluchten van mezelf want ik besta HIER, niet in de toekomst

ik besef dat de toekomst niet bestaat, ik stop de toekomst projecties in mezelf in en als het besef dat het creeeren en participeren in en als toekomst projecties eigenlijk het verlangen is om te vluchten van mezelf HIER door mezelf te verliezen in en als de illusie van de mind/geest in en als beelden in en als gedachten in en als afscheiding met mezelf

ik neem verantwoordelijkheid voor mezelf als de creator van toekomst projecties als geestesbeelden en hersenspinsels en ik stop mezelf in het participeren in toekomstprojecties in en als afscheiding van mezelf - ik sta op in en als eenheid en gelijkheid HIER in en als het moment van ademhaling

ik ben ademhaling als het moment HIER

ik wijdt mezelf toe aan het ontdekken van mezelf HIER en het confronteren van mezelf met mezelf HIER in en als het stoppen van mezelf als de geest als afscheiding als het systeem dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in en als zelf oneerlijkheid

ik sta mezelf niet toe gehaastheid als spanning en stress te manifesteren in mezelf want ik besef dat ik HIER ben en dat er geen enkele andere 'plek' is dan HIER

dus ik aanvaard mezelf als HIER, en ik breng mezelf terug HIER in en als elk moment van ademhaling wanneer ik merk dat ik participeer in gedachten aan de toekomst als het proberen vluchten van mezelf -want ik besef dat ik niet kan vluchten van mezelf, want ik ben HIER en ik ben altijd al HIER geweest

ik aanvaard mezelf als ALLEEN want ik besef dat ik alleen ben, dat ik altijd al alleen geweest ben in en als mezelf - ik heb het gewoon nooit beseft omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te verliezen in en als de afscheiding die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als angst

ik stop de angst van mezelf en ik sta op in en als het besef dat ik HIER ben, en dat ik ALLEEN ben in en als wie ik werkelijk ben en dat het absurd is om angst te hebben van mezelf want ik ben nu eenmaal hier en vluchten van mezelf is onmogelijk

No comments:

Post a Comment