Thursday, April 19, 2012

April 2012 Dag 6: Zelf Vergeving voor het verlangen om in de spiegel te kijken

het verlangen om in de spiegel te kijken is het verlangen om te bevestigen voor mezelf 'wie ik ben' in en als beoordelingen als wie ik mezelf heb toegestaan te worden als het bewustzijnssysteem als afscheiding in en als de 'beelden-realiteit' als wat ik zie met mijn ogen.

Het verlangen om in de spiegel te kijken is het verlangen om mezelf te beoordelen en in die beoordelingen het gevoel/de ervaring te creeeren in mezelf dat ik 'besta' als een beeld in en als deze realiteit van beelden als de 'menselijke samenleving' als het bewustzijnssysteem dat bestaat in mezelf als afscheiding als gedachten, gevoelens en emoties.

In de spiegel kijken heb ik altijd gedaan vanuit het ego als het bevestigen van mijn 'identiteit' als geloofsystemen, gedachten en beoordelingen in verband met mijn 'uiterlijk' waarin ik mezelf afscheid van deze hele realiteit die ik zie met mijn ogen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om in de spiegel te kijken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om mijn spiegelbeeld te zien in de spiegel zodat ik mezelf als het beeld dat ik zie in de spiegel kan definieren en beoordelen om op die manier een identiteit op te bouwen in en als afscheiding van mezelf als de realiteit als al wat HIER bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te kijken in de spiegel vanuit het verlangen om mezelf te beoordelen vanuit het verlangen naar een relatie als de afscheiding die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te kijken naar mijn spiegelbeeld en mijn spiegelbeeld van mezelf af te scheiden door mezelf als spiegelbeeld te beoordelen in en als het construct van competitie dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf waarin ik mijn uiterlijk wil gebruiken om mezelf te vergelijken met 'andere mensen' als beelden die ik zie met mijn ogen - in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaring van competitie in mezelf in en als het besef dat competitie enkel bestaat in en als de geest/mind in en als beoordelingen als wat ik heb toegsetaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik mijn spiegelbeeld MOET zien om mezelf te zijn in deze realiteit omdat ik mezelf heb toegesttaan mezelf te definieren in en als beoordelingen over het beeld dat ik zie in de spiegel - in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf als de creator van mezelf als 'identiteit' als wat ik zelf heb opgebouwd/gecreeerd door mezelf te beoordelen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren in en als beoordelingen die ik vorm over de realiteit die ik zie met mijn ogen, waarin ik verlang om mezelf als het beeld dat ik zie in de spiegel te beoordelen, geassocieerd met het woordje 'ik', waarmee ik mezelf heb geidentificeerd - in de plaats van te beseffen dat alle beoordelingen in mezelf die ik gebruik om de realiteit mee te beoordelen/omschrijven/definieren en om mezelf mee te identificeren een programma/construct/systeem zijn dat ik heb geleerd en gekopieerd van familie, schoolsysteem en samenleving en is dus niet wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik 'maar een beeld' ben als het beeld dat ik zie in de spiegel, dat ik dan beoordeel vanuit woorden/definities/polariteiten die ik heb gekopieerd van familie, schoolsysteem en samenleving, en dat ik dan vergelijk met alle andere beelden die ik zie in deze realiteit waarin ik mezelf ervaar in en als een afgescheiden entiteit in competitie en conflict met alle andere schijnbaar afgescheiden entiteiten -- in de plaats van te beseffen dat ik degene ben die afscheiding creert en dat ik de creator ben van hoe ik de realiteit ervaar in en als afscheiding als wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geobsedeerd te zijn door mijn uiterlijk, door het ego van de mind als het lichtgevend beeld dat ik geloof dat ik bben als het beeld dat ik zie in de spiegel en beoordeel, waarin ik geloof en het gevoel heb dat ik als het lichtgevend beeld in de spiegel het enige is dat echt bestaat in deze realiteit en dat echt belangrijk en superieur is - waarin ik de werkelijkheid niet zie als wat ze echt is omdat ik mezelf heb toegestaan verblind te worden/zijn door het ego als spiegelbeeld als beoordelingen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen/zien/begrijpen dat het beeld van mezelf als wat ik zie in de spiegel, maar de reflectie is van mezelf in deze realiteit en op zich niet eens echt bestaat

dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te preoccuperen in en als de geest/mind als de illusie werkelijkheid door te geloven dat het beeld dat ik zie in de spiegel en beoordelingen over dat beeld die ik heb geleerd/gekopieerd van familie/samenleving/schoolsysteem is wie ik werkelijk ben, in de plaats van te beseffen dat de beelden die ik zie met mijn ogen, maar beelden zijn, en dus nietecht bestaan en in de plaats van te beseffen dat de realiteit van beelden, beoordelingen en gevoelens als de mind in mezelf een illusie is omdat het een zelf gecreerde innerlijke ervaring is als een reflectie van de realiteit maar het bestaat niet ECHT en het is niet ECHT wie ik werkelijk ben als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van het beeld dat ik zie in de spiegel door mezelf als het beeld dat ik zie in de spiegel te beoordelen alsof het buiten mezelf bestaat, alsof het niet gewoon mezelf is - en aldus zelf-oneerlijk te zijn door niet één en gelijk te staan met het spiegelbeeld en met elk beeld dat ik zie met mijn ogen in en als het besef dat alle beelden een reflectie zijn van de echte realiteit, en in en als het besef dat de realiteit ben ik HIER in en als ademhaling als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te identificeren met het verlangen om in de spiegel te kijken als het verlangen om te participeren in afscheiding in en als de geest/mind door te participeren in beoordelingen omdat ik mezelf heb toegestaan een ego bewustzijnssysteem te worden als een illusie die continu gevoed moet worden met energetische reacties/wrijving door te participeren in polariteiten in en als beoordelingen over de beelden die ik zie met mijn ogen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren met het beeld dat ik zie in de spiegel als de reflectie van de fysieke realiteit en hierin de fysieke realiteit te verwaarlozen door te geloven dat het beeld echt is, en door verblind te zijn door het licht als de leugen van het beeld dat niet eens echt bestaat - waardoor ik het misbruik van dieren om cosmetische proeven en testen op te doen heb ondersteund in deze realiteit, waarin mensen de fysieke realiteit verwaarlozen door niet meer te beseffen wat eigenlijk echt is als de fysieke realiteit door verblind te zijn door het licht als het product dat in de winkel ligt en de reclame op televisie en in magazines


Zelf Correctieve Statements:

wanneer en als ik het verlangen om te kijken naar het beeld van mezelf in de spiegel zie opkomen in mezelf, dan stop ik in en als mezelf en ik adem en is sta mezelf niet toe dat verlangen te volgen en te participeren in beoordelingen over het beeld dat ik zie in de spiegel - want ik besef dat beoordeling niet echt zijn en niet zijn wie ik werkelijk ben omdat ik besef dat beoordelingen een construct is van woorden als definities als polariteiten die ik heb gekopieerd en geleerd van familie/schoolsysteem/samenleving

ik aanvaard mezelf als één en gelijk met het beeld dat ik zie in de spiegel en ik sta mezelf niet toe te kijken in de spiegel van de geest/mind als het verlangen om te bestaan in en als afscheiding van mezelf als de identiteit van de geest/mind als zelf-oneerlijkheid

ik sta op in en als zelf eerlijkheid in en als het besef dat ik één en gelijk ben met het beeld dat ik zie in de spiegel en ik ben één en gelijk met de spiegel, dus ik sta mezelf niet toe mezelf als het beeld dat ik zie in de spiegel te beoordelen in en als afscheiding met mezelf want ik besef dat beoordelingen de illusie van de mind/geest zijn als het verlangen om mij speciaal te voelen

ik sta mezelf niet toe het beeld in de spiegel te gebruiken als voeding voor het ego van de mind als 'afscheidings-middel' waarmee ik mezelf identificeer en afscheid en creeer als 'individu' als schijnbaar afgescheiden van alles wat ik zie met mijn ogen in deze realiteit

ik sta mezelf niet toe te participeren in en als energetische reacties op de beelden die ik zie met mijn ogen want ik besef dat wat ik zie met mijn ogen als beelden, maar de reflectie is van de echte realiteit als de fysieke werkelijkheid van mezelf HIER als het leven zelf als wat ECHT is, en dus ik besef dat de beelden die ik zie met mijn ogen en interpreteer met de geest niet echt zijn en ik besef dat ik niet kan vertrouwen op wat ik zie met mijn ogen als geinterpreteerd door de geest/mind als beoordelingen

ik aanvaard mezelf als de fysieke realiteit als wie ik werkelijk ben als het bestaan van mezelf HIER als NIET EEN BEELD OF EEN BEOORDELING maar als het echte bestaan van mezelf in en als ademhaling HIER als de fysieke realiteit als wat echt is

No comments:

Post a Comment