Tuesday, February 19, 2013

Dag 215: Angst om te falen en verlangen naar erkenning (deel 2)

Dit is een verderzetting van "Dag 214: Faalangst en het Verlangen naar Erkenning"


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een beeld te vormen in mijn geest van het 'resultaat' van wat ik ga doen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verwachten dat ik dit resultaat zal 'bereiken' in wat ik doe

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd steeds een 'resultaat' te willen bij al wat ik doe, om erkenning te krijgen van 'andere mensen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te leven voor andere mensen en niet voor mezelf door te verlangen naar 'erkenning' voor mijn daden van andere mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik moet weten wat het 'resultaat' zal zijn van mijn daden, hoe het er zal uitzien, voordat ik eraan begin

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren met de gedachte dat ik moet weten hoe het resultaat van mijn daden eruit zal zien voordat ik eraan begin - om zeker te zijn of het mij wel zal 'lukken'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd ideëen te creëren in mijn geest over wat 'lukken'/'slagen' is en wat 'falen'/'mislukken' is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen om te 'weten' wat ik zal 'doen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen om te beoordelen in en als mijn gedachten wat ik zal 'doen' - en daarin mezelf te kunnen definieren in en als beoordelingen op basis van wat ik 'doe' --- in de plaats van mezelf uit te drukken in eenheid en gelijkheid met wat ik 'doe', als een 'zelf-expressie'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als beoordelingen in mijn geest over wat ik 'doe' - en daarom de toekomst te willen voorspellen als hoe wat ik zal doen eruit zal zien, zodat ik kan 'weten wie ik ben' in en als beoordelingen in mijn geest over wat ik doe

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben van negatieve beoordelingen over wat ik doe, en daarom te willen weten in mijn geest/verbeelding hoe wat ik zal doen eruit zal zien - in een poging om mezelf te beschermen van 'negatieve beoordelingen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'expressie' van mezelf af te scheiden door 'expressie' te definieren in en als 'competitie' door mijn expressie te beoordelen als een 'beeld' in mijn geest - in de plaats van expressie te leven als wie ik ben als het leven zelf in elk moment van ademhaling in en als zelf-eerlijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn expressie als wie ik ben in en als het moment te onderdrukken door 'expressie' te definieren in en als 'competitie' als een beoordeling over hoe mijn expressie eruit ziet en mezelf daarin te hebben afgescheiden van mezelf als expressie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij te verbeelden hoe ik zal doen/uitvoeren wat ik wil doen voordat ik het doe in een poging om het 'resultaat' te controleren in en als het verlangen naar erkenning door mezelf te hebben toegestaan mijn expressie te definieren in en als competitie - in de plaats van in te zien dat ik hierbij de angst om te falen creëer, en mezelf zo saboteer in mijn expressie in en als deze realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'expressie' te definieren in en als het verlangen om een 'resultaat' te 'bereiken' in en als 'competitie' - door mezelf te hebben toegestaan mijn 'zelf-waarde' te definieren in en als 'erkenning krijgen' --- in de plaats van te bestaan in en als onvoorwaardelijke zelf-erkenning in elk moment van ademhaling, en mezelf uit te drukken in en als elk moment als levende zelf-expressie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn expressie te laten definieren door beoordelingen in en als 'competitie' als het verlangen naar erkenning en de angst om te falen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten sturen door angst om te falen door de ervaring van zelf-medelijden te gebruiken om mezelf te manipuleren om op te geven --- en daarin nooit te hebben ingezien dat ik op die manier mijn macht/leven heb weggegeven aan 'het systeem'/'andere mensen'/'beoordelingen' door mijn expressie te laten sturen/bepalen door angst van negatieve beoordelingen --- in de plaats van in te zien dat ik verantwoordelijk ben voor mijn leven/mezelf en dat er dus geen excuses zijn om 'op te geven'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid te nemen voor de angst om te falen in mezelf door niet in te zien dat ik die angst als een negatieve energie zelf gecreëerd heb door mij in te beelden dat ik erkenning krijg voor mijn expressie en daarin een positieve energie/opwinding te genereren in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd dat angst om te falen als zelf-sabotage de consequentie is van het participeren in verbeelding in en als verlangen naar erkenning

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat beelden die opkomen in mijn geest waarin ik mezelf zie 'falen' en waarin ik mezelf beoordeel als een 'mislukking' en 'gefaald', in en als de ervaring van angst/depressie, de consequentie is van mijn participatie in verbeelding waarin ik mezelf erkenning zie krijgen en mezelf beoordeel als 'geslaagd'/'superieur'/'goed' en de energetische ervaring van opwinding

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'expressie' te definieren in en als verbeelding, in en als positieve en negatieve energie - in de plaats van expressie te leven als een werkelijke fysieke ervaring/beleving/uitdrukking van mezelf in en als elk moment van ademhaling -- en in te zien dat de 'expressie' als beelden in mijn geest niet werkelijk bestaat en dat ik als een beeld in mijn geest niet werkelijk besta

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te reageren met opwinding op de verbeelding waarin ik mij erkenning zie krijgen en waarin ik mij inbeeld dat 'andere mensen' mij een positieve beoordeling geven op mijn 'expressie', en niet in te zien dat ik daarin de negatieve energetische ervaring van angst aan het creëren ben, verbonden met verbeelding waarin ik mezelf zie 'falen' en negatieve beoordelingen zie krijgen van mensen --- in de plaats van constant en stabiel te blijven in en als mezelf als wie ik ben in elk moment van ademhaling, en mezelf dus niet te laten sturen, bepalen of beïnvloeden door beoordelingen, en te beseffen dat 'beoordelingen' een persoonlijke mening/reactie zijn van een individu en dus niet de werkelijkheid/realiteit van wie ik ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de polariteit van verlangen naar erkenning als opwinding als reactie op verbeelding waarin ik mij inbeeld dat ik positief beoordeeld wordt door mensen en de angst om te falen als negatieve energie als reactie op verbeelding  waarin ik mezelf negatief beooordeeld zie worden door mensen - in de plaats van in te zien dat die energetische polariteit in en als verbeelding niet is wie ik werkelijk ben en in te zien dat wie ik werkelijk ben HIER is, als de fysieke werkelijkheid van mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van mezelf door mezelf te definieren in en als verbeelding in en als een energetische polariteit van opwinding en angst op basis van zelf-beoordelingen - en daarin mezelf te saboteren in wie ik ben als fysieke expressie - door mezelf te hebben toegestaan mezelf te definieren in en als het ego van de geest als 'zelf-beeld' --- in de plaats van te bestaan als de constante en stabiele levende expressie van het fysieke lichaam als wie ik werkelijk ben als HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de realiteit geen competitie is, er is geen 'juist' of 'fout', 'goed' of 'slecht', 'beter' of 'minder' - er is enkel 'wie ik ben' als HIER als zelf-expressie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd zelf-medelijden te gebruiken om mezelf te onderdrukken en te saboteren in mijn bestaan en expressie HIER in en als de realiteit - door niet in te zien dat 'wie ik ben' in mijn handen ligt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd medelijden te hebben met mezelf en daarin 'andere mensen' te beschuldigen voor hoe ik mezelf gesaboteerd heb in mijn leven/mezelf en opzettelijk geen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn bestaan/leven/mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te beoordelen om mezelf opzettelijk te onderdrukken, om mezelf in de ervaring van zelf-medelijden te plaatsen en daarin andere mensen te beschuldigen en als verantwoordelijken te plaatsen voor mijn 'innerlijke strijd' met mezelf en mijn expressie --- in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf en de innerlijke strijd als zelf-beoordeling op te geven in het besef dat ik in mijn eigen handen lig

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van verbeelding als de 'beoordelingen' van 'andere mensen' over mijn expressie - door te reageren op mijn verbeelding als 'beoordelingen' van 'andere mensen' met opwinding in en als verlangen naar erkenning en negatieve energie in en als angst om te falen --- in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf en één en gelijk te staan met mijn verbeelding en de 'beoordelingen' van 'andere mensen' als mijn creatie als een opzettelijke zelf onderdrukking - en op te staan in en als mezelf in het besef dat ik in mijn eigen handen lig en dat 'zelf-beoordeling' en 'wat andere mensen denken over mijn expressie' dus geen excuus is om op te geven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn verantwoordelijkheid voor mezelf weg te geven door mezelf te definieren in en als verbeelding van 'wat andere mensen over mijn expressie denken' - en daarin mijn macht te hebben weggegeven aan de geest als energetische reacties op beoordelingen - in de plaats van in elk moment HIER te zijn, in het besef dat ik verantwoordelijk ben voor mezelf in elk moment van ademhaling

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de geest als energetische reacties op 'beoordelingen' te laten bepalen wie ik ben in de plaats van het zelf directieve principe te zijn van mezelf in elk moment van ademhaling in het besef dat ik in mijn handen lig

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd wat ik doe te verdelen tussen 'goed' en 'slecht' en 'juist' en 'fout'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'het juiste' te willen doen - en daarin te vechten tegen mezelf - en zo mezelf te saboteren door wat ik doe van mezelf af te scheiden in en als beoordelingen in de plaats van te bestaan in en als zelf-eerlijkheid en mezelf onvoorwaardelijk uit te drukken in en als elk moment van ademhaling

ik vergeef mezelf dat ik beoordelingen van 'juist' en 'fout' heb toegestaan te bestaan in mezelf - en op basis daarvan de energetische polariteit van verlangen naar 'erkenning' als 'het juiste doen' en de 'angst om te falen' als 'fouten maken' te hebben toegestaan te bestaan in mezelf --- in de plaats van in te zien dat juist en fout niet bestaan in en als de fysieke werkelijkheid en dat de beoordelingen van 'juist' en 'fout' in mezelf in en als verlangen en angst in verband met 'beoordeeld worden' een patroon is dat ik heb laten programmeren in mezelf als een overlevingsstrategie die ik heb gekopieerd van mijn familie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een energetische opwinding te verbinden met de gedachte dat ik 'het juiste wil doen' - en daarin tegelijkertijd de negatieve energie van angst te genereren in verbinding met de gedachte dat ik iets 'fout zal doen' --- in de plaats van in te zien hoe ik mezelf hierin saboteer in mijn expressie in deze wereld door niet in te zien dat 'juist' en 'fout' persoonlijke beoordelingen zijn van/in de menselijke geest en dus niet werkelijk bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf gevangen te zetten in de energetische ervaring van conflict tussen 'het juiste willen doen' en 'het foute doen' in mezelf, in en als hoe ik mijn expressie beoordeel --- in de plaats van in te zien hoe ik, door mezelf te beoordelen op mijn expressie, mijn expressie onderdruk zonder enig inzicht te hebben in wie ik ben of waarom in de dingen die ik al dan niet doe, en daarin geen verantwoordelijkheid neem voor wie ik ben in wat ik doe, door niet één en gelijk te staan met mijn expressie in elk moment van ademhaling als een zelf-eerlijke statement/expressie van wie ik werkelijk ben als HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ik, door bepaalde dingen/daden/handelingen te beoordelen als 'juist' en 'goed' en 'superieur', en andere dingen/daden/handelingen te beoordelen als 'fout' en 'slecht' en 'inferieur', een gevecht heb gecreëerd in mezelf tegen mezelf en tegen de 'impulsen'/'verlangens' in mezelf om bepaalde dingen te doen die ik in mezelf beoordeel als 'slecht' en 'negatief'/'inferieur' - en dat ik dit 'gevecht' onmogelijk kan 'winnen' omdat ik die 'impulsen' niet begrijp of doorzie, maar enkel beoordeel, zonder enig inzicht in wie ik ben in en als die impulsen en waar die impulsen vandaan komen in de eerste plaats

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat die beoordelingen in mezelf over 'wat ik doe'/'mijn daden' in deze wereld  een gevolg zijn van de specifieke 'programmatie' die ik heb 'genoten' tijdens mijn opvoeding - waarin mijn omgeving mij beoordeelde op mijn daden/handelingen als 'juist' of 'fout', 'goed' of 'slecht' en 'inferieur' of 'superieur' --- waarin ik mezelf heb toegestaan te reageren met energie in mezelf, in correlatie met de 'waarde-oordelen' die mijn omgeving plaatste op wat ik deed, als een 'negatieve' energie als angst in verbinding met 'fout'/'slecht'/'inferieur'/'minder' en de energie van opwinding in verbinding met 'juist'/'goed'/'superieur'/'beter' - om mezelf in en als de menselijke geest als een systeem van overleving aan te passen aan de reacties/e-moties van mijn omgeving om te kunnen overleven in die omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ik heb geleerd in mijn 'primaire omgeving' om steeds te 'bewijzen' aan die omgeving dat ik 'het juiste' doe - als een overlevings-techniek in die omgeving --- en dat ik zo geleerd heb om mezelf af te scheiden van mijn expressie als 'wat ik doe' door mijn expressie te definieren in en als het 'krijgen van erkenning van mijn omgeving'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ik mezelf heb afgescheiden van mezelf in en als 'wat ik doe' in deze realiteit - door 'wat ik doe' onder te verdelen in 'juist' en 'fout' en 'goed' en 'slecht' en 'superieur' en 'inferieur' - en dat ik een verborgen realiteit heb gecreëerd waarin ik de dingen die ik beoordeel als 'inferieur'/'fout'/'slecht' doe 'in het geheim' en de 'juiste'/'goede'/'superieure' dingen doe om een beeld te creëren van 'wie ik ben' in de ogen van 'andere mensen' --- en dat ik daarin nooit werkelijk mezelf geweest ben, door constant te bestaan in een gevecht in mezelf tussen 'goed' en 'slecht' en 'juist' en 'fout' --- in de plaats van in te zien dat geen van beide is wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'het juiste' in en als 'wat ik doe' niet werkelijk 'juist', 'correct' of 'goed' is en dat ik daarin niet werkelijk 'juist', 'correct' of 'goed' ben, omdat het gemotiveerd is door angst om 'kritiek'/'negatieve beoordelingen' te krijgen --- waarin ik de 'negatieve'/'foute' dingen enkel verborgen houdt in mezelf --- door mezelf te hebben toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'wie ik ben' is 'hoe andere mensen over mij denken' --- in de plaats van zelf-eerlijk te zijn en waarachtig te zijn en in te zien dat 'beoordelingen' over 'wie ik ben' in en als 'wat ik doe' altijd een 'leugen' zijn en dat 'wie ik ben' goed noch slecht, juist noch fout is - ik ben HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de zelf-sabotage als zelf-beoordeling in mezelf een gevolg/consequentie is van de angst die doorheen generaties doorgegeven geweest is - en dus niet is wie ik werkelijk ben, maar gewoon een gevolg/resultaat van generaties van bewustzijnssystemen die nooit verantwoordelijkheid genomen hebben voor zichzelf en voor wat zij aan hun kinderen doorgeven als 'de zonden van de vaders'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf in mijn expressie te laten sturen, bepalen en beïnvloeden door energie als opwinding en angst als verlangen naar erkenning en angst om te falen -- in de plaats van in te zien dat die energie een voorgeprogrammeerd programma is in en als de geest als een gekopieerde overlevingstechniek -- en niet is wie ik werkelijk ben als de natuurlijke beweging van het fysieke lichaam in  en als elk moment van ademhaling

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vertrouwen op de geest als gedachten en energie in mijn beweging - in de plaats van te vertrouwen op mezelf als het fysieke lichaam als het moment


wordt vervolgd in Dag 216

No comments:

Post a Comment