Friday, June 28, 2013

Dag 314: Schuilt er een Ted Bundy in elk van Ons? Dossier Verkrachting in België

Dit is een verderzetting van "Dag 313: Verkrachting in België - Wist je dat...?". In de vorige blog heb ik een aantal cijfers en statistieken vermeld in verband met verkrachting in België, ter inleiding van wat we gaan onderzoeken en bekijken in deze blog en de blogs die volgen.

Wat zouden de oorzaken zijn of kunnen zijn van waarom er zoiets bestaat als 'verkrachting'? 
Ik zal trachten om de problematiek van 'verkrachting' te kaderen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, voorbeelden en feiten, teneinde een welgevormd beeld te ontwikkelen en bijgevolg een praktische oplossing te kunnen bieden voor dit probleem dat zich voordoet in onze samenleving.

Probleem 

De 'Verkrachters-Persoonlijkheid' 

 

Stigmatisering van het Individu en de Creatie van 'De Misdadiger'

Een eerste dimensie die we gaan uitdiepen van dit probleem, is de rol die Pornografisch materiaal speelt in de ontwikkeling van de 'verkrachters-persoonlijkheid'. De 'verkrachters-persoonlijkheid': Met deze term verwijs ik naar de fysieke uitdrukking van een geheel aan specifieke gedachten, gevoelens, emoties en reacties die omgaan in de geest van 'de verkrachter' en die specifiek zijn aan hoe dit individu in zichzelf in relatie staat met vrouwen en 'seksualiteit'. Een 'verkrachter' is immers niet enkel 'een verkrachter', maar een levend wezen die opgegroeid is in onze maatschappij als een 'multi-dimensioneel' persoon. Net zoals elk individu verschillende 'persoonlijkheden' heeft die zich hebben ontwikkeld in relatie tot verschillende situaties, omstandigheden en mensen - en die elk een verschillend doel dienen - is 'de verkrachter' ook zo een specifieke 'persoonlijkheid' die zich heeft ontwikkeld in een man.

Het is eigenaardig hoe we vaak de neiging hebben om mensen die misdaden begaan, zoals verkrachting, op oppervlakkige wijze 'belabelen' en beoordelen/veroordelen op basis van hun misdaden. We identificeren hen met hun misdaad, door bijvoorbeeld te spreken over 'de pedofiel', 'de verkrachter', 'de moordenaar'. We schilderen hen op deze manier af als een soort van kwaadaardig personage uit een stripalbum of een film, wiens bestaan volledig gekarakteriseerd wordt door een eenzijdige omschrijving van 'wat ze gedaan hebben' als 'hun misdaad'. Een beetje zoals hoe kinderen op school zeer snel gestigmatiseerd worden, door hun leeftijdsgenootjes maar ook door leerkrachten en ouders, omwille en op basis van één specifiek gedrag dat ze vertonen of ooit hebben vertoond.

Er wordt dan echter niet gekeken naar de totaliteit van het kind en de eventuele kansen die het heeft om te groeien op andere vlakken, waardoor kinderen op die manier als het ware gedwongen worden om zichzelf te aanvaarden als die ene 'karaktertrek' die in de verf gezet wordt door hun omgeving, en de rest van zichzelf weg te cijferen. Dit is hoe we mensen die een misdaad begaan hebben bijvoorbeeld op dezelfde manier als het ware dwingen om zichzelf te identificeren met hun misdaad en hoe we zo 'de misdadiger' creëren. En dit is een dimensie die we zeker en vast, in de blogs die volgen, zullen bekijken en onderzoeken, omdat we hierin al een sleutel kunnen vinden tot het vormgeven van een oplossing voor het probleem.

Porno en PersoonlijkheidsVorming  

Allereerst is het belangrijk dat we onderzoeken hoe zo een 'persoonlijkheid' zich kan ontwikkelen in een individu en dat we dus een inzicht verwerven in hoe het mogelijk is dat bepaalde mensen de gedachten in verband met 'verkrachting' of 'moord' zullen uitvoeren als een fysieke daad. De meeste mensen zullen immers wel af en toe eens fantaseren over moord of verkrachting, maar kunnen die gedachten  via 'sociaal bewustzijn' en 'cognitieve zelf-controle' onderdrukken, zonder ze ooit uit te voeren. Wanneer de gedachten zich echter omzetten in fysieke uitdrukking, kunnen we spreken van een 'karakter' of 'persoonlijkheid'/'personage'.

We zullen het fenomeen van 'persoonlijkheidsvorming' en met name de vorming van de 'verkrachters-persoonlijkheid' in deze blog bekijken en bespreken aan de hand van een Video-interview van Ted Bundy (klik Hier om het Interview te beluisteren), gewezen seriemoordenaar en -verkrachter. In dit interview legt hij zelf uit:

 "Luister, ik ben geen sociaal wetenschapper en ik heb geen enquête afgenomen, maar ik heb nu al heel wat tijd achter tralies gespendeerd en ik heb veel mannen ontmoet die gemotiveerd waren om geweld te plegen, net als ik. En zonder uitzondering, waren ze allemaal zwaar beïnvloed door pornografie. Zonder uitzondering, ongetwijfeld. Zwaar beïnvloed en geconsumeerd door een verslaving aan pornografie. Er is geen twijfel over, zelfs de studie van de FBI over seriemoordenaars toont aan dat de algemene deler onder seriemoordenaars hun interesse in pornografie is."

 Verder vertelt Bundy in het interview dat zijn 'seriemoordenaars-personage', dus het fysiek uitdrukken van gedachten aan moord en verkrachting van vrouwen, niet zomaar in hem kwam te bestaan. Het was eerder een gevolg van een opbouwend proces van allerlei invloeden waaronder in grote mate de seksueel aggressieve beelden die vaak te vinden zijn in Pornografisch materiaal.


Porno en de Ontwikkeling van het Brein


We zullen allemaal, wanneer gevraagd naar onze mening over Ted Bundy, 'de seriemoordenaar', van mening zijn dat hij 'een zieke geest heeft' en 'niet normaal is'. Maar waar we blijkbaar nooit bij hebben stilgestaan is hoe 'ziek' en 'abnormaal' het eigenlijk is dat pornografie vrij te verkrijgen is via het internet en dus door de samenleving wordt aanvaard en omarmd als een zelfs zeer lucratieve en bloeiende industrie.

Sommige mensen zullen hierbij denken "En dan? Er is toch niets mis met Seks of met beelden van Seks?!". Neen, dat is zo. Maar Pornografie is NIET seks. De beelden die het meest beschikbaar zijn via het internet, zijn overheersend zeer denigrerend naar vrouwen toe. Mishandeling van de vrouw en het beeld van de vouw die duidelijk niet aan het genieten is van de 'vrijpartij' zijn geen uitzonderingen op de meeste pornografische Sites. Het genot van de man staat volledig centraal en is vaak zelfs gericht op het fysiek kwetsen en vernederen van de vrouw.

Nu, om te begrijpen waarom de aanwezigheid van zo'n  pornografische beelden in onze samenleving uitermate problematisch is, is het belangrijk om te begrijpen hoe beïnvloedbaar het menselijk brein is door de beelden die het ziet. Hiervoor is het noodzakelijk dat we onderzoeken hoe het brein van een baby zich ontwikkelt in relatie tot zijn omgeving, hoe een mens met andere woorden 'leert' over de wereld waar het zich in bevindt en hoe de identiteit van het individu zich ontwikkelt in relatie tot die wereld.

Men heeft ontdekt dat een organisme, niet enkel mensen maar ook dieren, eerder reflexmatig dan bewust leert. Naarmate een baby groeit, worden continu synapsen gecreëerd in het brein, dit zijn verbindingen tussen neuronen in de hersenen. Deze synapsen zijn 'verbanden' die gelegd worden bijvoorbeeld tussen bepaalde beelden en woorden, en gevoelens, emoties, ervaringen en andere beelden. Wat hierin belangrijk is om te begrijpen is dat een baby niet bewust kan kiezen of differentieren welke verbanden het legt of wat of hoe het leert over zijn omgeving, het leert gewoon, buiten het 'bewustzijn' om.

Een specifieke reflex waarmee het lichaam van de baby leert over de omgeving is de Oriënterings Reflex. In deze reflex stuurt het organisme zijn aandacht naar elke nieuwe stimulus die zich voordoet in de omgeving. Onbewust neemt het brein de karakteristieken van de specifieke stimulus in zich op en vormt een 'interne representatie van die stimulus.

"De meeste auteurs gaan akkoord met de stelling dat baby's hun aandacht op een visueel doel houden om een innerlijke representatie op te bouwen van wat ze zien. Zo een interpretatie  is gebouwd op de voorwaarde dat de stimulus 'nieuw' is en daardoor de Oriënterings Respons activeert." (Early Attention: A Study of the Underlying Mechanisms)
Hoe het 'leerproces' in een individu gebeurt is met andere woorden volledig onbewust en reflexmatig, het wezen vangt allerlei stimuli op via de zintuigen (in het geval van de Oriënterings Respons legt men echter de nadruk op de ogen en de oren) en integreert die stimuli in het brein. Dit wil zeggen dat de omgeving van het kind de interne beleving van het kind bepaalt, en dat de twee als het ware kopiëen zijn van elkaar. Wie het kind dus wordt als 'persoonlijkheid', 'identiteit' en 'wezenlijkheid' IS de omgeving, aangezien de verbanden (synapsen) die gevormd worden in het brein en die de basis vormen van 'wie we zijn vanbinnen', gevormd worden via de Oriënterings Reflex.

Pornografie en de Oriënterings Reflex

Met ons begrip van hoe een individu 'leert' en zich ontwikkelt als 'identiteit'/'persoonlijkheid' via reflexmatige en automatische processen zoals de OR, kunnen we beginnen te verstaan hoe de confrontatie met pornografische beelden, en in meer ingrijpende mate tijdens de kindertijd, deel gaan uitmaken van de interne persoonlijkheid en identiteit van een individu. En hoe dus de 'Verkrachters-Persoonlijkheid' zich kan manifesteren op puur onbewuste wijze.

Zo ook kunnen we verstaan dat er niet zoiets kan bestaan als een 'slecht persoon' omdat er geen sprake is van 'vrije keuze' of 'vrije wil' (wat dit dan ook wil zeggen) in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een mens. Of een individu de 'verkrachters-persoonlijkheid' zal uitdrukken als 'wie hij is' in deze wereld, zal dus meer bepaald worden door de verschillende 'verbanden' (synapsen) die de persoon creëert in het brein ten gevolge van de stimuli/invloeden die hij aangereikt krijgt door de omgeving. Deze stimuli zijn niet enkel pornografisch materiaal, maar ook hoe zijn ouders/familie in relatie staan tot hem en al de verschillende subtiele sociale manipulaties en controles die hem aangeleerd worden. De 'juiste' combinatie van specifieke invloeden kan uiteindelijk leiden tot de 'creatie' van 'de Verkrachters-Persoonlijkheid'.

Wat het precies is dat het verschil maakt tussen een 'seriemoordenaar en -verkrachter' en een 'normaal persoon', vereist uiteraard een diepgaand onderzoek van al de verschillende omgevings factoren die het brein conditioneren tot het vormen van een specifieke 'ingesteldheid' en bijgevolg een specifiek 'gedrag'. Voorlopig is het echter al voldoende dat we inzien dat het abnormale gedrag dat een mens zoals Ted Bundy vertoonde, eerder een representatie is van hoe de samenleving en omgeving waarin hij is opgegroeid bestaat, en dus NIET een uitdrukking is van een zogezegde 'inherente kwaadaardigheid'.

Porno: Sociaal Aanvaard Misbruik?

We hebben dus deze vorm van 'latent leren' waarbij het menselijk brein info uit de omgeving  ongedifferentieerd integreert in zichzelf als de basis van de innerlijke persoonlijkheid en 'zelf-bewustzijn' - waarin het bestaan en de toegankelijkheid van porno in onze samenleving een serieus probleem vormt. Daarnaast is er echter nog een manier waarop pornografisch materiaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het 'verkrachters-personage'. Het feit dat wij allen porno toestaan te bestaan als een industrie, waarin het mishandelen en verkrachten van vrouwen gerechtvaardigd wordt door de stelling dat het zogezegd 'voor de kunst is', het zijn acteurs en actrices die in al die porno-films meespelen en dus is het zogezegd 'niet echt'. In deze redenering schuilen echter een aantal problemen:

1. Ongedifferentieerde integratie van Porno in het Kinderbrein

Kinderen zijn niet in staat om deze differentiatie te maken wanneer ze geconfronteerd worden met pornografische beelden zoals de verkrachting, vernedering en mishandeling van vrouwen. Hun geest ontwikkelt zich, zoals we hierboven omschreven hebben, op een puur reflexmatige wijze, door al wat ze zien en horen te integreren in zichzelf zonder op enig welke wijze onderscheid te kunnen maken of beoordelingen te kunnen vormen over wat het is dat ze zien. Ze 'identificeren' zich met andere woorden automatisch met alle invloeden waar ze mee in contact komen. Dit wil zeggen dat wat ze zien als de relatie tussen 'man' en 'vrouw' in pornografische beelden, deel zal gaan uitmaken van 'wie zij zijn' in zichzelf en dit zullen zij gaan aanvaarden als 'de realiteit'.

Het zal dus niet uitmaken dat de ouders of het schoolsysteem van het kind zeggen dat 'porno slecht is' of dat je 'respect moet hebben voor een vrouw'. Dit zal enkel een conflicterende boodschap geven en verwarring en conflict creëren in het kind. Omdat, als je respect moet hebben voor vrouwen, waarom bestaat porno dan? Het is belangrijk om te begrijpen dat AL de invloeden waar het kind mee in contact komt automatisch, buiten de wil van het kind om, deel gaan uitmaken van de geest van het kind (lees het stukje over de Oriënterings Reflex opnieuw om te begrijpen hoe dit werkt). Wanneer het kind dus in aanraking komt met pornografische beelden, en dus de boodschap dat seksuele vernedering en mishandeling van vrouwen 'OK' is meekrijgt omdat het 'hier' is in de omgeving/realiteit van het kind, dan wordt er in het brein van het kind automatisch het verband (synaps) gelegd tussen 'seks' en 'mishandeling/vernedering van de vrouw'.

Wat er dan gebeurt in het kind, en waar ouders zich jammer genoeg niet van bewust zijn, wanneer de ouder/samenleving/leerkracht dan gaat zeggen dat 'verkrachting slecht is' en 'porno is slecht', is dat er een onderdrukking plaatsvindt van de 'seksuele entiteit' die het kind gecreëerd heeft in zichzelf op basis van de pornografische beelden. Dit creëert dan weer een verlangen naar die 'seksualiteit' die men onderdrukt heeft omdat het een deel is van het 'zelf' waarvan men het gevoel heeft dat men het 'mist' of 'ontbreekt' omdat het onderdrukt is, en dat men nu dus 'terug wil hebben'. En voila, een seksuele stoornis is geboren  en de voedingsbodem voor de ontwikkeling van de 'verkrachters-persoonlijkheid' is gelegd.

2. Hoe 'Volwassen' is het 'Volwassen Brein'?
Wat eigenaardig is, is dat volwassenen de consumptie en het bestaan van pornografie en dus beelden van vrouwen die verkracht, mishandeld en misbruikt worden, zullen rechtvaardigen door te zeggen dat het 'maar acteurs en actrices' zijn en dat het volwassen brein zogezegd in staat is om de 'filmwereld' te onderscheiden van de 'echte wereld'. Maar, als dit zo is, waarom dan reageert men op deze beelden met opwinding? Deze reactie indiceert immers dat men gelooft dat wat men ziet niet zomaar 'acteurs en actrices' zijn die 'spelen/doen alsof er een verkrachting plaatsvindt', maar dat het brein gelooft dat wanneer het een verkrachting ziet plaatsvinden in pornografische beelden, dat dat 'echt' is. Hetzelfde geld voor andere soort films op televisie.

Men zegt wel en kan wel cognitief erkennen dat het 'allemaal niet echt is' en dat het maar 'acteerwerk' is, maar wanneer men daar voor die tv zit naar de film te kijken, reageert men er wel op met emoties en gevoelens en wordt men 'in het verhaal meegesleept' alsof het wel echt is. Dit impliceert dat zelfs het volwassen brein niet in staat is om het onderscheid te maken tussen de realiteit en het verhaal/de film en dat wat er getoont wordt in pornografisch materiaal wel degelijk door het volwassen brein onbewust geregistreerd zal worden als 'de realiteit', waardoor het brein zich zal aanpassen en vormen naar die zogezegde 'realiteit'.

3. Porno als Representatie van Onszelf
Ondanks al onze excuses en rechtvaardigingen voor het bestaan van Porno in onze samenleving, kunnen we niet om het feit heen dat wat er bestaat in onze samenleving, onze wereld en omgeving, representatief staat voor wat er leeft in de mens zelf, waar de mens zich mee bezig houdt, en waar de mens in geïnteresseerd is. Dat de porno-industrie in zijn huidige vorm de vrijheid krijgt om te bestaan in onze realiteit, laat zien dat de meeste mensen in deze wereld akkoord gaan en accepteren wat er getoond wordt in pornografische beelden, namelijk de mishandeling van vrouwen. Dat is immers het democratische principe, dat wat bestaat in onze wereld, is het resultaat van wat de meerderheid van de bevolking wil dat bestaat. 

Dus, zelfs al de mensen die beweren dat ze er niet mee akkoord gaan, dat ze porno 'slecht' vinden en dat ze 'ertegen zijn', laten porno toe te bestaan door niet actief op te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor de invloeden waar onze kinderen mee in aanraking komen, en verschuilen zich achter de veronderstelling 'dat het hen niet kan beïnvloeden'. En bijgevolg zullen de regels, principes en moraliteit die je het kind probeert aan te leren in verband met seksualiteit geen vat hebben, omdat de realiteit, de samenleving waar het kind mee in contact komt, een heel ander verhaal vertelt.

Is het immers niet eigenaardig dat we allen volmondig misbruik, mishandeling en foltering zullen afkeuren en veroordelen, bijvoorbeeld wanneer iemand zoals Ted Bundy vrouwen begint te verkrachten en vermoorden, maar dat we het tegelijkertijd 'normaal' en 'ok' vinden dat mannen zich opgewonden voelen wanneer ze pornografische beelden zien waarin deze toestanden uitgebeeld worden. Wil dit dan niet zeggen dat we als samenleving toestaan dat er een verscholen verkrachter/misbruiker zit in elke man die zich opgewonden voelt bij het zien van zo'n beelden?

Porno en Hersenschade 

Men heeft een verband kunnen leggen tussen een porno-verslaving, die vaak samengaat met compulsieve masturbatie, en een fenomeen genaamd 'Frontale Kwab Syndroom'. De frontale kwab van het menselijk brein wordt vaak omschreven als het 'rem-systeem' van het brein. In onderzoeken is gebleken dat mensen met een verslaving minder neuronale activiteit vertonen in deze frontale kwab. 


"Net zoals exogeen (van buitenaf) toegediende drugs een vermindering van de dopamine receptoren creëren bij een verslaving, is er bewijs dat endogeen (van binnenin) functionerende neurotransmitters hetzelfde effect creëren" (Pornography addiction: a Neuroscience approach)

Dit wil zeggen dat het herhaaldelijk opwekken van de 'dopamine-pathway' in het brein die actief is bij het zoeken naar seks bijvoorbeeld, dit wordt ook de 'belonings-pathway' genoemd, het brein structureel verandert door de receptoren voor dopamine te verminderen. Dit leidt dan weer tot een verhoogd verlangen naar 'beloning' zoals sex (porno), om meer dopamine te produceren. Dit fenomeen kan men herkennen bij elke vorm van verslaving, waarbij de gebruiker steeds meer van het product moet gaan consumeren om hetzelfde effect te verkrijgen, omdat het brein dus gaandeweg ongevoeliger wordt voor de hoeveelheid dopamine die in het brein vergegeven wordt.

Dit fenomeen kan verklaren hoe mensen die porno herhaaldelijk gebruiken om dat 'belonings-centrum' in het brein te activeren, uiteindelijk extremere vormen van pornografisch materiaal gaan opzoeken omdat de dopamine-receptoren in het brein langzaamaan verminderen door een 'dopamine-overload', om toch maar die 'high' te kunnen ervaren zoals bij elke andere drug ook het geval is.

"Het lijkt dat schade aan de frontale kwab, door een aanslepende verslaving aan porno en de compulsieve masturbatie die daarmee gepaard gaat, leidt tot een stelsel van gedrag dat "frontale kwab syndroom" genoemd wordt. Deze bevatten vier hoofdzakelijke gedragspatronen: (1) Impulsief gedrag met zeer weinig oog voor consequenties. (2) Compulsief gedrag, dat vaak leidt tot een totaal verlies van controle. (3) Emotioneel labiel gedrag, zoals plotse en onvoorspelbare humeurswisselingen. (4) Verminderd Beoordelingsvermogen, hetgeen leidt tot het maken van schadelijke beslissingen." (Pornography's Effect on the Brain)

Met deze wetenschappelijke ondervindingen is het niet moeilijk om te zien hoe Ted Bundy in staat was om, na een verslaving aan porno, vrouwen te vermoorden en verkrachten. Dit verlies van de controle- en gedragsbeoordeling-functies dat uitgevoerd wordt door de frontale kwab ontstaat immers niet plots, maar gaandeweg, naarmate het brein zich structureel verandert en aanpast aan een continue activatie van het 'belonings-centrum' van het brein. Dit is specifiek het 'ventrale tegmentale gebied' en de 'nucleus accumbens'.

De frontale kwab van het brein heeft echter ook dopamine nodig om te functioneren, om oordelen te maken, om te redeneren, om informatie te verwerken en om het persoonlijke gedrag te beoordelen en controleren.

"Wanneer de ontwikkeling in dit deel van het brein faalt, kan het leiden tot aandachtsstoornissen of psychologische problemen. Een andere studie heeft een verminderde ontwikkeling van de frontale kwab gelinkt met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. " (Wisegeek)

Wanneer al de dopamine die geproduceerd wordt in het brein naar de Nucleus Accumbens gaat, het plezier/belonings-centrum, krijgt de frontale kwab geen dopamine toevoer meer en verminderen ook de frontale controlefuncties en bijgevolg ook sociale vaardigheden en functies in verband met zelf-beheersing en sociaal bewustzijn.

Dus, het wetenschappelijke bewijs is er van hoe een verslaving aan porno op ingrijpende wijze kan bijdragen tot het ontwikkelen van de 'verkrachters-persoonlijkheid' en een mens dus kan aanzetten tot verkrachting en/of moord plegen.

Zoals Dr. Victor Cline, een expert in onderzoek naar seksverslaving, schrijft in zijn essay Pornography's Effects on Adult and Child:

"Naar mijn ervaring als seks-therapeut, heeft elk individu die frequent masturbeert bij pornografie het risico om, uiteindelijk, een seksueel verslaafde te worden, en is daarbij zichzelf aan het conditioneren tot het hebben van een seksuele afwijking." (Pornography's Effect on the Brain)

OplossingAls samenleving zouden we al een hele stap dichter zetten in de richting van het uitroeien van fenomenen zoals verkrachting, als we pornografie volledig zouden verbannen. Dit wil niet zeggen het illegaliseren van naaktfoto's maken, maar eerder het stopzetten van de INDUSTRIE die porno is. De meeste mensen die de pornofilms maken doen het voor het geld, het is een job als een ander waarbij ze, zoals in elke industrie-tak in onze samenleving, moeten voldoen aan de wil van de klant, om de klant tevreden te houden teneinde meer producten te kunnen verkopen en winst te kunnen maken.

Het probleem in 'Sex als Industrie' is dat de lusten/verlangens/wensen van de klant, zoals bij elke verslaving, steeds extremere vormen gaan aannemen. Er bestaan nu bijvoorbeeld 'fetish-video's' waarin vrouwen met hoge hakken een klein katje of konijntje vertrappelen. Ja, ... vertrappelen. Omdat sommige mensen daar veel geld voor zouden betalen om dat te kunnen zien omdat ze zich er opgewonden bij voelen. Het is gewoon de volgende stap in de evolutie van de seksuele verslaving die gevoed wordt door pornografische beelden.

Het aggressiever en extremer worden van pornografisch materiaal gaat hand in hand met een groeiende verslaving aan porno in mensen en dus ook met het creëren van een 'Verkrachters-Personage' in bepaalde mensen die een specifieke voorkeur hebben om die extreme seksueel-aggressieve beelden te zien.  Deze mensen zullen waarschijnlijk, om welke reden dan ook, wel al een zekere aanleg hebben om vrouwen geweld te willen aandoen, maar porno, en specifiek de beschikbaarheid van expliciet, extreem, 'hard-core' seksueel-aggressief materiaal, zal deze 'aanleg' voeden en sturen tot een verlangen naar steeds extremere vormen van seksueel geweld, zoals verkrachting en moord.

Het wetenschappelijk bewijs is er van hoe de geest van het kind zich ontwikkeld door de omgeving te integreren in zichzelf, en hoe het kind dus altijd een kopie wordt van zijn omgeving. Er lijkt echter een groot probleem te zijn met de menselijke integriteit, omdat we, ondanks de wetenschappelijke bewijzen, onze ogen sluiten om de samenleving niet te zien waar het kind in opgroeit, en dat we de geest van onze kinderen dus toestaan voorgeprogrammeerd te worden om seksuele stoornissen en identiteitsstoornissen te ontwikkelen, omdat ze nooit hebben kunnen leren wat seksualiteit werkelijk is als een fysieke expressie, beleving en verkenning - aangezien ze al vanaf heel jong in aanraking gekomen zijn met porno, en 'seks' hebben geassocieerd met specifieke beelden. Bijgevolg staan we ook een gestoorde/verstoorde samenleving toe te bestaan omdat mensen, door middel van porno, geleerd hebben om andere mensen te 'objectiveren' in hun geest - omdat dat immers het principe is waar de hele porno-industrie op gebaseerd is: het lichaam als object dat dient om de lusten van de kijker te bevredigen.


Wanneer seks, de meest intieme daad die er bestaat, onderworpen wordt aan GELD, en dus verruild wordt als een 'goed'/product, dan zou er een belletje moeten rinkelen in ons brein dat zegt "Houston, we have a problem". Ik bedoel, het 'verruilen' en verkopen van seks, en seks een 'marktwaarde' geven door middel van bvb porno, is hetzelfde als het verruilen, verkopen en verhandelen van lichamen en dus een vorm van slavernij. En wanneer dat de boodschap is die kinderen meekrijgen in deze wereld waarin ze geboren zijn, dat het menselijk lichaam een product is, een object dat gekocht en geconsumeerd kan worden en dat een 'marktwaarde' heeft, is het ook niet verwonderlijk dat er zoiets bestaat als verkrachting.

Ga er de cijfers nog maar eens op na (Lees "Dag 313: Verkrachting in België - Wist je dat...?"), verkrachting komt VEEL voor. En aangezien haast elke jongen/man in onze samenleving vanaf een zeer jonge leeftijd in aanraking gekomen is met porno, kan je zeggen dat er in elke man een potentiele misbruiker/verkrachter schuilt, en dat mensen zoals Ted Bundy toevallig een stapje te ver gezet hebben in het uitvoeren van hun geheime fantasiëen.

Wanneer er een Ted Bundy op het toneel verschijnt, is de samenleving in rep en roer, want, "Hij vermoord mensen!!". Maar niemand die ooit de link heeft kunnen leggen tussen moord en verkrachting, die beide het gevolg zijn van een verstoorde innerlijke fantasie-wereld die door invloeden zoals porno geprogrammeerd is in de geest. Als je nog eens kijkt naar hoeveel rechtszaken van verkrachting die geseponeerd worden in België, kan je afleiden dat 'verkrachting' niet al te serieus wordt genomen, waarschijnlijk omdat we al min of meer aanvaard hebben dat de mens een gestoorde innerlijke wereld heeft als 'de menselijke geest' en dat verkrachting meer een 'ongelukje' is.

Onderzoek  het Basis Inkomen Garantie Voorstel en de Equal Life Foundation. Wij staan voor een globale oplossing en een herstel van de menselijke samenleving. En voor het doorvoeren van Een Kapitalistisch model waarin het welzijn van elk individu centraal staat. Hoeveel vrouwen denk je dat zich nog zullen laten misbruiken voor geld in de porno-industrie wanneer ze weten dat hun bestaansrecht verzekerd is met een onvoorwaardelijk BasisInkomen? Als je werkelijk respect hebt voor de Vrouw, dan stem je op BIG.


Verbreek de Porno-Brainwashing - Vindt ondersteuning met DIP
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment