Friday, June 7, 2013

Dag 309: De Paranoia van Sexuele Fantasiëen en Groepsverkrachting

Deze blog is een vervolg van "Dag 308: Paranoia en Groepsverkrachting"en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken van de specifieke 'Paranoia' van 'Sexuele Fantasiëen'. Om te begrijpen Wat ik bedoel met 'Paranoia', stel ik voor om de blog "Day 395: Paranoia: the Home of Human Reason – Part One" en "Day 396: Paranoia: the Home of Human Reason – Part Two" te lezen.


Eén manier waarop we bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat 'Sexuele Fantasiëen' in wezen een vorm van 'Paranoia' zijn, een 'para-noise' in onze geest, is in het fenomeen 'groepsverkrachtingen' - zoals het voorbeeld dat ik heb aangehaald in "Dag 308: Paranoia en Groepsverkrachting". Groepsverkrachtingen zijn geen 'normaal' gedrag, het is een duidelijk gevolg en uitvloeiing van een specifieke 'innerlijke stoornis' in en als de 'para-noise' van de geest als Gedachten. Dé vraag die wij ons in deze blog en de volgende blogs gaan stellen is: "wat is die specifieke para-noise in en als de gedachten die aan de basis ligt van het fenomeen groepsverkrachting?"

"De laatste jaren is er in de media veel aandacht geweest voor het fenomeen groepsverkrachtingen. Er wordt als mogelijke verklaring wel gewezen op de verderfelijke invloed van de MTV-cultuur, waar videoclips te zien zijn waarin vrouwen zich onderdanig opstellen ten opzichte van mannen en vrouwen als gewillig seksobject of seksspeeltje worden geportretteerd. Een dergelijke één-factortheorie schiet te kort." (http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/54147-groepszedendelinquenten-groepsverkrachtingen-zedendelicten.html)

Hier wordt gewezen naar één mogelijke factor die groepsverkrachtingen aanspoort, namelijk de televisie en specifieke beelden die getoond worden in films en videoclips - die met de jaren enkel explicieter geworden zijn. Maar het is vrij éénduidig om de vinger te wijzen naar 'televisie' en 'media' aangezien deze media op zich in wezen maar representaties zijn van wat leeft in de mens --- de media geeft de mens wat hij wil zien, aan de hand van ons economische model waarin de 'media' een industrie is die winst wil maken, en daartoe opzettelijk zal gaan inspelen op de geheime verlangens die sluimeren in de menselijke geest, zoals het verlangen naar Sex bijvoorbeeld. De media dus gaan beschuldigen voor het aansporen van mensen om een ander te verkrachten is zoals 'het Ei' beschuldigen van het maken van 'de Kip' - terwijl het Ei gelegd werd door de Kip in de eerste plaats.

Het is wel zo dat wat de media ons toont, onze perceptie van 'de realiteit' zal vormen - en zal dus, als in een vicieuze cyclus, enkel bijgevolg onze geheime innerlijke verlangens versterken en bevestigen --- omdat de media in onze huidige samenleving bestaat als een representatie en ondersteuning van onze voorgeprogrammeerde 'gefaalde natuur' door te bestaan als een 'industrie' die die 'Menselijke Natuur' uitbuit in de naam van winst/geld, in de plaats van dat het bestaat als een mechanisme dat in functie staat van het ondersteunen van de Mens om Meer te worden dan de Gefaalde Menselijke Natuur als Consequentie van het Verleden.

Wat betreft het Profiel van de dader, hoe de dader(s) denkt, wat in hun hoofd omgaat als de motivatie en reden waarom ze in hun fysieke gedrag overgaan op Groepsverkrachting, is door de Psychologie bitter weinig geweten:

"Er is op dit moment onvoldoende wetenschappelijke kennis voorhanden om gefundeerde uitspraken te doen over achtergronden en oorzaken van groepszedendelinquentie. Eén-factortheorieën schieten schromelijk tekort. Er lijkt bij groepsdelicten meer sprake te zijn van toeval dan bij zedendelicten die door één dader worden gepleegd. Het lijkt bij de groepszedendelicten vooral te gaan om een ongelukkige combinatie van daders, de beschikbaarheid van een kwetsbaar meisje en de groepsdynamiek van dat moment. Hendriks en Bijleveld merken op dat het wellicht erg moeilijk is door deze toevallige, situationele factoren, om risicofactoren bij dit type dader te vinden."(bit.ly/ZcEw3k)

 Wat we wel met zekerheid kunnen stellen is dat Groepsverkrachtingen een Uitdrukking zijn van het 'Verlangen naar Seks', van een bepaald Gevoel van Seksueel Verlangen in de Geest - en dat dat 'verlangen naar seks' gerelateerd is aan een 'beeld', het beeld van een vrouw/meisje die gepenetreerd wordt door de penis van een man. De belangrijke vraag hierbij is dan, waar komen die beelden in verband met 'Seks' die in de geest van de mens geprogrammeerd worden vandaan?

We hebben al vastgesteld dat 'De Media' één factor is, maar dat kan niet de enige zijn, want:

"Groepszedendelicten zijn geen nieuw verschijnsel: tussen 1911 en 1930 vond ongeveer een derde van de aanrandingen die door jongeren werden gepleegd plaats in groepsverband." (bit.ly/ZcEw3k)

Laten we dan kijken naar andere factoren en aspecten die meespelen in een groep Jongens/Mannen die een Meisje/Vrouw verkrachten in Groepsverband:


De vrouw/het meisje wordt Gebruikt als 'object', er wordt op geen enkele manier stilgestaan bij het feit dat het meisje/de vrouw een Levend Wezen is - en de Jongens/Mannen gedragen zich niet tegenover de Vrouw/het meisje als hoe ze zelf behandeld zouden willen worden als ze in de schoenen van de vrouw zouden staan. Dit indiceert dus al een zekere 'predispositie' in hoe de Geest van de Man (in deze situatie) 'de Vrouw' niet ziet en erkent als een Levend wezen. Dit wordt ook weer gereflecteerd in hoe de Vrouw in de Media ook afgeschilderd wordt als een 'Seks-bom', een 'lust-object' en hoe de waarde van 'de vrouw' vaak bepaald wordt door hoe ze eruit ziet en hoe 'sexy' en 'aantrekkelijk' ze bevonden wordt door Mannen.

Dit is echter geen nieuw fenomeen dat zich beperkt tot 'onze generatie' van 'vulgaire MTV videoclips' en gratis porno waarin vrouwen meer wel dan niet op een respectloze manier behandeld worden, zelfs mishandeld en misbruikt worden, die toegankelijk is voor alle leeftijden via het internet. Dit concept van 'de vrouw is een object dat bestaat om de lusten van de man te bevredigen' bestaat al in de Bijbel en alle andere religieuze boeken. (Lees dit artikel dat gaat over hoe de vrouw afgeschildert wordt in de bijbel)

"Dus hoewel de koran de werken van mannen en vrouwen gelijk beschouwd en erkent dat zij geheel afhankelijk in hun bestaan zijn, worden zij niet beschouwd gelijke waarde als mensen te hebben. De mannen staan een stap boven de vrouwen en zijn superieur ten opzichte van hen zoals blijkt uit de volgende twee verzen."(De plaats van de vrouw in pure islam)
Dat de vrouw 'minder' en 'inferieur' is aan de man is dus een concept dat zogezegd aan de basis ligt van het 'Begin van de Mensheid', als wat aan de basis ligt van het 'Ontwerp' van 'de Mens' als 'Man en Vrouw'. Wat dus interessant is in onze vraagstelling "waar komen de gedachten/beelden in de geest van de Groepsverkrachter vandaan in verband met de vrouw als object?", is om te onderzoeken op welke manieren de vrouw gezien wordt als 'minder dan de man' in de samenleving als geheel - en hoe met andere woorden jongens impliciet opgevoed worden om uiteindelijk te geloven dat ze het recht hebben en dat het 'ok' is om een vrouw/meisje te misbruiken in bijvoorbeeld 'groepsverkrachting', omwille van hoe ze zichzelf gedefinieerd hebben als 'man' in deze wereld/realiteit en hoe ze de relatie tussen 'man en vrouw' in hun geest gedefinieerd hebben op basis van al de verscheidene invloeden die ze gekregen hebben van hun omgeving.

Het staat misschien in 'de wet' dat 'man en vrouw gelijk zijn' en dat groepsverkrachting 'niet ok' is, maar onze 'wet' en hoe die opgesteld is, is per definitie iets dat aan de mens 'opgelegd' wordt en dat de functie heeft om het gedrag van de mens te controlleren en in te perken, waardoor 'de wet' als grondbeginsel in feite rekening houdt met een 'gefaalde natuur' in en van de mens, een natuur die ingeperkt en beregeld en gecontrolleerd MOET worden. Dit wil dus zeggen dat wat in onze wetteksten staat in verband met wat 'goed' en 'slecht' en 'juist' en 'fout' is en wat 'mag' en wat 'niet mag', in wezen irrelevant is wanneer het 'programma' van de menselijke geest dat al sinds mensheugnis van generatie op generatie als geloofsystemen doorgegeven geweest is van mens op mens, van ouder op kind, niet aangepakt, onderzocht en veranderd wordt.

In de blogs die volgen zullen we dus de verschillende vormen onderzoeken waarin er op impliciete dan wel expliciete wijze in onze samenleving een 'inherente ongelijkheid' tussen man en vrouw wordt aanvaard en aangeleerd aan onze kinderen --- dat dan zal/kan resulteren in gedrag zoals 'groepsverkrachting', voortvloeiende uit de specifieke 'para-noise' die door deze indoctrinatie ontstaan is in de geest van het Mannelijke Geslacht.


Wordt vervolgd in Dag 310DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment