Monday, June 3, 2013

Dag 307: Mensenrechten en Ouderschap - Is Criminaliteit een Gevolg van de Onwetendheid van de Ouder?

Deze blog is een vervolg op "Dag 305: Mensenrechten en Ouderschap - Wat Schrijven we op het Onbeschreven Blad in het Kind?" en "Dag 306: Mensenrechten en Ouderschap - Wie maakt de Criminelen in deze Wereld?" en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten, deze kan je vinden in de Reis naar Leven van de Mensenrechten - en staat in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.


 ik besef en realiseer mij dat we in onze realiteit nooit werkelijk hebben onderzocht hoe een crimineel ontstaat - zodat we niet geconfronteerd zullen worden met onze verantwoordelijkheid als ouders tegenover ALLE kinderen in de wereld, wanneer we inzien dat een 'crimineel' altijd het product/resultaat is van een dysfunctionele omgeving die het kind een inferieure ervaring en begrip van de realiteit heeft meegegeven --- waardoor het kind bijgevolg op een inferieure manier in relatie zal staan met zijn omgeving, in en als het principe van 'geef en je zal ontvangen

ik besef en realiseer mij dat een crimineel niets meer of minder is dan iemand die geeft precies zoals hij heeft ontvangen van zijn omgeving -- en dat criminaliteit altijd het gevolg is van de ouders in deze wereld die kinderen laten verwaarloosd worden door hun omgeving - omdat wij 'ouderschap' hebben gedefinieerd in en als het EGO als een persoonlijk verlangen om een kind te 'hebben' en 'bezitten' als een persoonlijk eigendom dat in functie staat van onze persoonlijke verlangens om ons superieur en belangrijk te voelen -- en dat bijgevolg elke ouder in deze wereld direct verantwoordelijk is voor het bestaan van 'criminelen' in deze wereld, en dat de ware criminelen degenen zijn die de mensen die 'misdrijven' begaan in deze wereld gaan beoordelen, veroordelen en opsluiten zonder zich zelfs af te vragen of te onderzoeken wat die persoon tot die toestand heeft gedreven, zodat ze niet moeten inzien dat zij hun verantwoordelijkheid als ouder/volwassene in deze wereld niet hebben opgenomen in de eerste plaats door van deze wereld niet een veilige plek te maken voor ALLE kinderen, als een plek waarin kinderen niet gedreven zullen worden tot het uitvoeren van wanhoopsdaden als wat 'criminaliteit' in wezen is

ik besef en realiseer mij dat 'criminaliteit' in wezen een schreeuw om hulp is van een individu die verwaarloosd geweest is door zijn omgeving en die het directe product is van de ouders in deze wereld die niet genoeg om het leven geven om te zorgen voor ALLE kinderen één en gelijk - en dat dus de echte criminelen, als degenen die criminaliteit creëren en toestaan te bestaan, dat zijn de ouders in deze wereld die geloven dat hun 'verantwoordelijkheid' zich beperkt tot HUN KIND, en die daarin hun ware verantwoordelijkheid als Menswezen hier op aarde, hun verantwoordelijkheid als Mens tegenover Al het Leven op Aarde, hebben verloochend

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat ouders in deze wereld de verwaarlozing van kinderen in deze wereld rechtvaardigen in functie van het welzijn van HUN KIND - door de ego-centrische ingesteldheid die ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf in hoe ze enkel geven om HUN KIND, omdat het hun bezit is en hen daarom een persoonlijk intern positief gevoel geeft over zichzelf als het gevoel dat zij belangrijk zijn

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat 'criminaliteit' enkel kan bestaan wanneer mensen een inferieur inzicht hebben in hoe de realiteit werkt, en hoe met andere woorden een 'crimineel' ontstaat als een product en resultaat van bepaalde omgevingsfactoren en gebeurtenissen en invloeden --- en dat ouders hierin de verantwoordelijkheid hebben om zichzelf te onderwijzen in hoe een kind zich ontwikkelt en hoe een kind werkelijk opgroeit tot een individu in deze wereld, zodat ouders hun verantwoordelijkheid kunnen bevatten tegenover het soort mens dat ze passief creëren en toestaan te ontstaan door hoe ze andere kinderen laten opgroeien in verwaarlozende en misbruikende gezinnen en omgevingen

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat geen enkel ouder in deze wereld werkelijk inzicht heeft in hoe hde geest van het kind zich ontwikkeld doorheen de opvoeding - en dat ouders die onwetendheid gebruiken om zichzelf ervan te overtuigen dat ze niet verantwoordelijkheid zijn voor het bestaan van 'criminelen' en 'criminaliteit' in deze wereld, als de wereld waarvan ze geloven dat ze hun kind ertegen moeten beschermen --- en dat het daarom belangrijk en noodzakelijk is dat elke ouder een Reis naar Leven bewandelt, als het ontwikkelen van zelf-onderzoek, zelf-inzicht en zelf-verantwoordelijkheid - omdat dat de enige manier is waarop we kunnen ZIEN wat we creëren in deze wereld als de consequenties van onze gedachten, woorden en daden - omdat Onwetendheid geen excuus is wanneer de mogelijkheid er is om inzicht te ontwikkelen en dus een Verantwoordelijk wezen te worden hier op aarde die kan omgaan met zijn omgeving op een manier die het beste resultaat zal produceren voor al het leven op aarde

DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment