Sunday, June 9, 2013

Dag 311: De Freudiaanse Paranoia van Groepsverkrachting

Deze blog is een vervolg van:
"Dag 308: Paranoia en Groepsverkrachting"
"Dag 309: De Paranoia van Sexuele Fantasiëen en Groepsverkrachting"
"Dag 310: De Paranoia van GroepsVerkrachting - De Mens is een Primitief Beest"
 en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken van de specifieke 'Paranoia' van 'Sexuele Fantasiëen'. Om te begrijpen Wat ik bedoel met 'Paranoia', stel ik voor om de blog "Day 395: Paranoia: the Home of Human Reason – Part One" en "Day 396: Paranoia: the Home of Human Reason – Part Two" te lezen.

In de voorgaande blogs hebben we aspecten bekeken van het Probleem van 'Groepsverkrachting' en redenen waarom 'groepsverkrachting' bestaat in onze samenleving. Aspecten zoals:

  • het geloof dat de mens een 'primitief beest' is dat gereguleerd, gecontroleerd en onderdrukt moet worden om fatsoenlijk te kunnen functioneren in een 'samen-leving', dat voortvloeit uit een Angst van het Innerlijke - en dat ons bijgevolg 'verblind' waardoor we niet in staat zijn om te zien hoe en waarom bvb 'groepsverkrachting' bestaat en hoe we kunnen werken aan een blijvende oplossing (zie de vorige blog voor Context)
  • het gebruik maken van 'hoe het dierenrijk ook aan groepsverkrachting doet' om de menselijke participatie in en uitdrukking van groepsverkrachting te verklaren en rechtvaardigen - waardoor de mens voor zichzelf wederom een 'excuus' creëert om het probleem niet werkelijk te onderzoeken, door er al vanuit te gaan dat we niet in staat zijn om te veranderen omdat we zogezegd, net zoals de natuur en het dierenrijk, 'maar God's Creatie' zijn en dus niet verantwoordelijk zijn voor hoe wij in elkaar zitten, hoe we onszelf ervaren en voor hoe we onszelf uitdrukken (zie vorige blog voor context)
  • er zijn nog duizendenéén dimensies die bijdragen tot het vormgeven van het probleem, die we kunnen en zullen verkennen in de volgende blogs...
We zullen nu echter meer in detail treden en stilstaan bij het 'Freudiaanse' model dat in onze samenleving toegepast wordt in hoe we omgaan met bepaalde problemen die een uiting zijn van de 'innerlijke Duivel/driften' in de menselijke geest - en dat een bewijs vormt dat wij als mensheid nog geen stap vooruit gegaan zijn sinds de Middeleeuwen.

We kunnen zelfs stellen dat de Middeleeuwen en de barbaarse manier waarop mensen met elkaar omgingen in die periode een ANGST heeft geproduceerd in onszelf van die 'barbaarsheid', en dat we vanuit die angst hebben gereageerd met een poging om die 'barbaarsheid' te onderdrukken en controleren aan de hand van verschillende technieken. Technieken die uitgeoefend worden op verschillende vlakken en vanuit verschillende instituties en systemen in onze samenleving - zoals het schoolsysteem, de politiek, religie en voornamelijk de media.

Het is interessant om al deze verschillende 'organen van controle' in onze samenleving verder te onderzoeken om inzicht te krijgen in hoe precies die 'controle' in elkaar zit, zodat we een breder beeld kunnen krijgen van het probleem - en onszelf in staat kunnen stellen om het probleem op een praktische manier op te lossen, zonder in onze oude patronen te hervallen van te gaan reageren op onze ANGST van het probleem met een poging om het te onderdrukken en controleren. We zien allemaal wel dat dat niet gewerkt heeft.

In de volgende blogs zullen we de verschillende Organen van Controle dus meer in detail onderzoeken en benaderen zodat we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hoe wij onszelf als mensheid, als levend wezen, als het leven zelf, hebben toegestaan onszelf in die mate af te scheiden van onszelf dat we een 'duister rijk' hebben gecreëerd van 'innerlijke driften' waar we ANGST van hebben, en waar we dan 'psycho-analyse' en 'psycho-therapie' voor gaan aanwenden om manieren te bedenken om die 'innerlijke driften' verder te kunnen onderdrukken, omzeilen en wegredeneren als een reactie op onze ANGST van onszelf --- en hoe we daarin onszelf in een vicieuze cyclus hebben geplaatst van absolute zelf-ontkenning die ons noodgedwongen tot een punt zal drijven van zelf-vernietiging omdat we op geen enkele manier nog verantwoordelijkheid nemen voor onze daden, aangezien we geen verantwoordelijkheid willen nemen voor 'wie wij zijn' als de 'kapitein van het schip' - het 'schip' zijnde ons lichaam, en 'de kapitein' zijnde onze geest.


Wordt vervolgd in Dag 312
DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment