Sunday, January 20, 2013

Dag 206: Ford Genk en het einde van werkloosheid in Gelijkheids Geld Kapitalisme

In deze blog kijk ik naar het PROBLEEM dat zich vandaag manifesteerd in onze samenleving in relatie tot Ford Genk, naar wat een Gelijkheids Geld Kapitalisme Systeem ons zal bieden als de oplossingen voor dit probleem en naar de 'beloningen' als resultaat van deze voorgestelde verandering in aanpak die wij als 'burgers' in onze samenleving zullen ervaren.Wat is het 'probleem' met/van 'Ford Genk'?

Ford Genk zal zijn deuren sluiten tegen 2014 - en hierom zijn de vakbonden momenteel regelingen aan het treffen en aan het onderhandelen met de directie van Ford. Verschillende problemen steken bij deze sluiting uiteraard de kop op, zoals:

  • een voorgestelde regeling van 'brugpensioen' vanaf 50 jaar - waarbij berekend wordt dat de overheid zal moeten bijschieten met ongeveer 200 miljoen euro --- hetgeen wil zeggen dat dit nadelige gevolgen zal hebben in de belastings-lasten van de werkende mensen in België, die deze kosten zullen moeten financieren
  • de mensen die hun job verliezen zullen, zelfs wanneer ze een 'vervangende' uitkering ontvangen, een groot deel van hun inkomen verliezen en dus veel meer moeite hebben om zichzelf en hun gezin te ondersteunen - hetgeen op zich weer nadelige gevolgen heeft voor de economie, omdat de koopkracht daalt en hierdoor andere bedrijven beïnvloedt worden in hun winstmarge --- als een domino-effect
  • geassocieerde bedrijven, zoals de toeleveranciers en transportbedrijven, verliezen een groot deel van hun winst en moeten dientengevolge veel banen schrappen - of gaan zelfs helemaal failliet
  • door een daling in 'belasting-betalers' ontstaat er een vermindering in het federale begrotingssaldo - hetgeen betekent dat België meer moeite heeft om haar schulden af te betalen -- hetgeen weer zal zorgen voor een belastingsverhoging en het verminderen of schrappen van uitgaven in de 'sociale sector' (hetgeen de algemene levensstandaard doet dalen) om het begrotingstekort op te vangen
  • de kans dat de meeste ontslagen mensen een nieuwe job zullen vinden is vrij gering -- omwille van de competitie met de andere 'ontslagenen' in dezelfde regio en het beperkte aanbod aan jobs die aansluiten bij hun specifieke vaardigheden --- hetgeen impliceert dat er meer mensen afhankelijk zullen zijn van een uitkering en dus meer belastingslast creëren
  • ...

 Geen van de aangeboden 'oplossingen' zal op langere termijn een gewenst resultaat produceren, omdat er geen rekening gehouden wordt met het 'domino-effect' van dit ene probleem in de hele samenleving en omdat onze samenleving geen houdbare en stabiele structuur biedt die er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat mensen hun job niet verliezen of dat ze tenminste een betrouwbaar alternatief inkomen krijgen dat hetzelfde is als wat ze hadden wanneer ze werkten voor een bedrijf, zodat ze dus niet in een 'zwart gat' vallen, waar het voor velen moeilijk is om weer uit te geraken - en dat er tegelijkertijd voor kan zorgen dat andere mensen niet de dupe worden van één bedrijf dat failliet gaat.


Welke zijn de OPLOSSINGEN die Gelijkheids Geld Kapitalisme voorstelt?

Samenwerking tussen Bedrijven en Gelijke WinstVerdeling

"Als en wanneer een bedrijf meer geld verdient dan wat het nodig heeft om elke werknemer te voorzien in zijn/haar gelijkmatig deel van de winst en om alle onkosten te dekken - zal dat geld naar een fonds gaan dat verantwoordelijk is voor het ondersteunen van bedrijven die niet genoeg winst maken om hun verliezen te dekken en hun werknemers van hun gelijke deel te voorzien. Op die manier ontstaat er een balancerend effect zodat alle bedrijven niet enkel intern samenwerken, maar ook samenwerken met/tussen elkaar..."(Day 163: Equal Money Capitalism - Redefining Profit)

In Gelijkheids Geld Kapitalisme is het 'bedrijfsleven' gebaseerd op het principe dat elke deelnemer/participant in het produceren van een product een 'gelijke waarde' heeft in de totstandkoming van dat product, hetgeen impliceert dat het vanzelfsprekend is dat elke 'eenheid'/persoon in het bedrijf, van de 'uitvinder' van het product, tot de manager en tot een arbeider, een gelijk deel ontvangt van de winst die het bedrijf maakt - hetgeen de noodzaak voor een bedrijf om mensen te ontslagen drastisch vermindert, omdat de winst zich gelijk zal verdelen over het hele bedrijf, en dus niet meer bijna alleen maar afvloeit naar de zogezegde 'topfuncties' in het bedrijf, waardoor er vaak uiteindelijk maar weinig meer overblijft om de arbeiders als de zogezegde 'lagere functies' uit te betalen.

Met andere woorden, de belachelijk grote 'bonussen' en salarissen die de managers en de directie van een bedrijf krijgen verdwijnt, en de kloof tussen de 'lage lonen' en de 'hoge lonen' in een bedrijf zal gedicht worden --- waardoor elke werknemer/participant in het bedrijf niet enkel gelijkheid zal ervaren in materiele zin, maar ook in 'zelf-waarde', 'zelf-respect' en verantwoordelijkheids-zin in het werken voor dat specifieke bedrijf.


Welke zijn de BELONINGEN die ervaren zullen worden in Gelijkheids Geld Kapitalisme?

Arbeiders/bedienden/werknemers zullen veel minder het gevoel ervaren dat ze 'gebruikt' worden door een bedrijf dat op zich weinig om hen geeft - er zal een gevoel van 'betrokkenheid' en 'verantwoordelijkheid' ontstaan, omdat elk individu een gelijke 'waardering' krijgt voor het product dat het bedrijf produceert in de vorm van een gelijk loon (=gelijke 'beloning').

Met het bestaan van een 'fonds' dat bedrijven die om welke reden dan ook minder winst produceren uit de nood helpt, als een 'solidariteit' en 'samenwerking' tussen bedrijven onderling, zal er werkzekerheid en een sterk gevoel van veiligheid gecreëerd worden --- omdat bedrijven niet zo snel meer zomaar zullen 'inkrimpen' of 'op de fles' zullen gaan.

Door dit fonds verdwijnt ook veel van de 'belastingslast' die tegenwoordig op de schouders van alle andere werkende mensen in de samenleving terecht komt, omdat er veel minder betaald zal moeten worden voor 'uitkeringen' - waardoor een 'recessie' ook niet meer zo snel zal kunnen ontstaan, en mensen meer toekomstzekerheid ervaren in verband met hun inkomsten.Voor meer info over een Gelijkheids Geld Kapitalisme, bezoek http://www.equalmoney.org

No comments:

Post a Comment