Sunday, January 27, 2013

Dag 209: Slaaf van Angst en Verbeelding

Dit is een verderzetting van "Dag 207: Een Virus genaamd 'Angst'" en "Dag 208: De Angst van Onwetendheid en Goedgelovigheid"


ik realiseer mij dat ik mezelf heb laten programmeren met ANGST in en als mijn VERBEELDING en dat ik mezelf daarin heb toegestaan een slaaf te worden van mijn omgeving

ik stel mezelf tot doel om, in de plaats van die ervaring van angst als inferioriteit in mezelf te onderdrukken en ontkennen door te bestaan in en als het 'ego' als het geloof dat ik 'superieur' ben over de werkelijkheid die ik zie met mijn ogen - eerlijk te zijn met mezelf en in te zien dat het ego als het geloof dat ik superieur ben tegenover wat ik zie met mijn ogen in en als 'beoordelingen' in wezen gebaseerd is op ANGST --- en van daaruit op te staan in en als mezelf, in eenheid en gelijkheid met angst en te staan/bestaan als een zelf-directief wezen, in en als zelf-vertrouwen

ik realiseer mij dat de menselijke geest als 'verbeelding'/gedachten compleet gebaseerd is op de voorgeprogrammeerde ervaring van ANGST - en hierin stel ik mezelf tot doel om het proces van zelf-eerlijkheid, zelf vergeving en zelf correctie te bewandelen en mezelf als wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden als het PROGRAMMA van de geest te leren kennen om dan op te staan en het proces te bewandelen van het herprogrammeren van de wereld/realiteit als mezelf --- omdat ik inzie en besef dat verandering niet mogelijk is zonder inzicht in de oorsprong van de problematiek

ik stel mezelf tot doel om een wereld te creëren waarin kinderen niet gecontrolleerd en gemanipuleerd worden door hun omgeving door middel van ANGST, en gevormd worden tot 'slaven' van hun omgeving die geen enkel gewaarzijn hebben van wie zij zijn als levende wezens op aarde, als co-creators van het leven op aarde --- omdat ik inzie en besef dat een mens in en als 'de geest' niets meer is dan het product en resultaat van zijn 'programmering' als zijn 'opvoeding', en dat het dus van uiterste belang is om dit 'programma' en de functie en werking ervan volledig te leren kennen, en er één en gelijk mee te staan, om het programma te kunnen veranderen en vormgeven tot een programma dat functionneert en werkt volgens wat het beste is voor allen altijd

ik stel mezelf tot doel om bij te dragen aan het onderwijzen en ondersteunen van ouders in en als het ontwikkelen van zelf-inzicht door middel van zelf-eerlijkheid -- omdat ik besef en inzie dat de menselijke geest een programma/computer is waarbij de 'output' gelijk is aan de 'input' - en dat alle 'problemen', zowel psychisch, emotioneel als fysiek, voor het grootste deel een gevolg zijn van ouders die geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun creatie als hun kind, door zich niet toe te leggen op het begrijpen van hoe creatie in z'n werk gaat en door deze laksheid te rechtvaardigen door te zeggen dat ouderschap iets 'natuurlijks' is en dus geen zelf-onderzoek, zelf-bevraging of discipline vergt -- als een 'excuus' om dom, blind en onwetend te blijven en dus nooit werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun kind, omdat 'verantwoordelijkheid nemen' onmogelijk is zonder het nodige inzicht in hoe alles werkt en functionneert

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat er niets 'natuurlijks' is aan de mens en dat het woord 'natuurlijk' in wezen een concept is dat enkel bestaat zodat de mens een excuus heeft om zichzelf niet te onderzoeken, door niet te willen aanvaarden en inzien dat alles aan de realiteit/het bestaan een 'programma' is en dat 'natuur', als zogezegd iets 'vanzelfsprekends' waar wij geen verantwoordelijkheid voor moeten nemen, niet eens echt bestaat --- en dat de mens zelfs, door zich te verschuilen achter het concept van 'natuurlijkheid'/'natuur'/'vanzelfsprekendheid', zijn wandaden en de desastreuse consequenties op aarde heeft 'goedgepraat', door te weigeren om te onderzoeken hoe creatie in z'n werk gaat en hoe wij in feite 'de hand van God' zijn die het leven op aarde vormgeeft --- om aan te tonen hoe belangrijk en essentieel het is dat ouders hun kind opvoeden vanuit zelf-inzicht in en als het besef/begrip dat het kind een 'programma'/systeem is dat functionneert volgens bepaalde codes, en dat er enkel een mens geproduceerd zal worden die bestaat als zijn beste potentieel, als en wanneer de ouders de codes leren kennen door een proces te bewandelen van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie - waarin ze leren om zelf te staan/bestaan als de 'codes' en 'het programma' dat het beste is voor het leven op aarde, als het levende voorbeeld voor hun kinderen

ik stel mezelf tot doel om het proces te bewandelen van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie - om alle voorgeprogrammeerde en 'gecaptiveerde' verbeelding in mezelf te stoppen als de 'motor'/'generator' van de ANGSTEN die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, zodat ik kan opstaan en bestaan als een zelf-verantwoordelijk en zelf-directief wezen en kan handelen/bewegen in deze wereld op basis van inzicht in hoe creatie functionneert en dus niet gestuurd/bestuurd door energetische ervaringen gebaseerd op verbeelding/gedachten/geloofsystemen

No comments:

Post a Comment