Wednesday, January 16, 2013

Dag 204: Bestaat 'Democratie' wel echt?

Dit is een vervolg op "Dag 203: Het 'Volk' is Dom en kan/mag niet voor zichzelf beslissen"


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik in en als mijn 'intellect', als mijn 'begrip' van de 'realiteit' die ik zie met mijn ogen, superieur ben tegenover de andere mensen die ik zie met mijn ogen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'democratie' en 'gelijke kansen/rechten voor alle mensen' bestaat in deze wereld - zonder in te zien dat de systemen als 'menselijke relaties' in deze wereld enkel een 'reflectie' kunnen zijn van wie de mens is in zichzelf

en ik vergeef mezelf daarin dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf als het startpunt van 'het systeem' in deze wereld te onderzoeken, door mezelf af te scheiden van 'democratie' en te geloven dat een systeem van gelijkheid kan bestaan 'buiten mezelf' - terwijl die 'democratie' als 'gelijkheid' niet in mezelf bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misleiden door het 'geloof' dat 'democratie' als 'gelijkheid' bestaat in deze wereld - en nooit te hebben ingezien dat 'gelijkheid' onmogelijk kan bestaan als het niet bestaat in mezelf als een levende expressie, omdat wat hier bestaat in en als de  fysieke realiteit altijd een manifestatie is van wie ik ben in en als mezelf als het leven zelf, als het startpunt van de systemen/relaties waar ik in participeer

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de politieke structuren/systemen in deze wereld op zich niet werkelijk bestaan - en dat het leven op aarde in wezen uitgemaakt/bepaald/gevormd wordt door de daden van de mens, die voortvloeien uit wie de mens is vanbinnen --- en dat als 'gelijkheid' als 'democratie' niet bestaat in de mens, die 'democratie'/'gelijkheid' ook niet kan bestaan in en als menselijke relaties als 'de samenleving' en 'het systeem' --- en dat daarom de idee en het geloof dat we in een systeem van 'gelijke kansen en rechten' als 'democratie' bestaan, een illusie is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'wie ik ben' in en als mezelf te verloochenen en te negeren door mezelf nooit te hebben gezien als het startpunt van al de systemen/structuren/relaties/instituties in deze wereld --- door zomaar te geloven dat 'democratie'/'gelijkheid' bestaat in en als 'het systeem' omdat mijn omgeving dat zegt, en door nooit te hebben ingezien dat 'het systeem' maar zoveel 'waard' is als en gelijk staat aan elke participant in dat systeem en wie elk mens is in en als zichzelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de systemen in en als de mensheid op aarde NOOIT het beste voor allen zullen/kunnen zijn als de mens niet staat/bestaat als de levende expressie van wat het beste is voor allen als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een 'wereld-beeld' te creëren in mezelf gebaseerd op geloofsystemen die ik heb gekopieerd van mijn omgeving als het school-systeem - en te geloven dat die kennis en informatie over 'het leven op aarde' 'echt' is/bestaat --- in de plaats van in te zien en te beseffen dat 'het leven op aarde' als de fysieke realiteit altijd gelijk staat aan wie ik ben in en als mezelf als een fysiek wezen en als een participant in/co-creator van het leven op aarde -- en dat de enige 'kennis' die 'echt' en betrouwbaar is, zelf-kennis/zelf-inzicht is

ik vergeef mezelf dat ik een schoolsysteem heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan dat kinderen hersenspoelt in het GELOVEN in en vertrouwen op algemene en vage kennis en informatie over hoe 'het leven op aarde werkt', in complete afscheiding van zichzelf als levende wezens/participanten in en ALS het leven op aarde -- hetgeen enkel wezens produceert die geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het leven op aarde omdat ze zichzelf niet erkennen als de oorsprong/het startpunt van al de systemen die het leven op aarde vormgeven/bepalen/sturen en omdat ze geloven dat 'de systemen' buiten zichzelf bestaan als een soort van 'God' die controle heeft over hen, terwijl het in wezen net het tegenovergestelde is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te vragen wat die zogezegde 'democratie' en 'gelijkheid' in de wereld waarin ik leef in feite betekent en hoe die in wezen praktisch functionneert -- door mijn verantwoordelijkheid tegenover het leven op aarde te abdiceren door 'het leven op aarde' te definieren in en als aangeleerde en gekopieerde kennis en informatie in mijn geest en door nooit het gezond verstand te hebben ingezien dat ikzelf, puur en simpel, 'het leven op aarde' ben omdat ik, als fysiek lichaam, echt besta - in tegenstelling tot kennis en informatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat wat ik op school geleerd heb, nooit vanuit de praktische kant bekeken werd, in en als hoe het leven op aarde werkelijk functionneert op vlak van het dagelijkse leven van elk individu, maar in wezen 'dode kennis' was -- en dat ik op die manier op school geleerd heb dat 'kennis' als 'dode woorden/begrippen' en 'etherische/filosofische/theoretische ideëen en definities' superieur zijn aan het leven als de praktische dagelijkse toepassing van die 'begrippen' --- waardoor ik een realiteit heb toegestaan te bestaan waarin 'het systeem' als 'de menselijke samenleving' geen rekening houdt met het eigenlijke dagelijkse leven van elk individu, maar enkel waarde hecht aan en rekening houdt met de voorgeschreven kennis en informatie over wat goed/slecht, juist/fout en positief/negatief is omdat elk mens, en dan vooral de 'hooggeschoolden', zichzelf compleet hebben laten hersenspoelen in en als het geloof in en vertrouwen op kennis en informatie en daarin geen enkel benul meer hebben dat 'het leven' niet zomaar gedefinieerd/gecategoriseerd/gelimiteerd kan worden door kennis en informatie --- een blind geloof dat enkel in stand gehouden kan worden voor/bij hen die genoeg geld hebben om zichzelf af te sluiten van het eigenlijke lijden dat plaatsvindt in zovele levens in deze wereld - omdat, als zij zelf in die situatie zouden staan, zouden ze beseffen dat al die kennis en informatie in en als 'wetten', 'regels', 'ideëen', 'theorieëen' en 'definities' compleet waardeloos is als het niet op een praktische manier ondersteunend werkt en rekening houdt met de eigenlijke levens-ervaring van elk individu

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de schoolsystemen en de kennis en informatie die zij 'verkopen' in deze samenleving niet praktisch werkbaar zijn in en als het dagelijkse leven, en dat dus de 'hooggeschoolden' als de 'toekomstige leiders' van de wereld/samenleving niet afgestemd zijn op het echte leven - omdat kennis en informatie in de vorm van 'diploma's' gebruikt wordt in en als een spel van competitie en dus ter ondersteuning van het 'ego' van de mens, als het persoonlijk geloof dat 'IK gelijk heb in wat IK weet over de wereld met MIJN kennis en informatie', waarin mensen niet werkelijk geven om het leven op aarde, maar enkel om persoonlijke glorie en aanzien voor hun 'intellect' - en dat dat de reden is waarom de mensheid, ondanks al zijn 'geniëen', wetenschappers, specialisten, diplomaten en deskundigen, zelfs het basisprincipe van 'zorg dragen voor je omgeving' in het besef dat we zonder onze omgeving als de natuur en onze mede-mensen niet kunnen bestaan, niet heeft begrepen
Wordt vervolgd in Dag 205No comments:

Post a Comment