Thursday, September 6, 2012

Dag 142: Hoe bouw ik een efficiente zelf-relatie?

Dit zijn de zelf-correctieve statements voor "Dag 141: Het Vrouwelijke Monster"ik stel mij tot doel een fysieke relatie en communicatie te ontwikkelen met mijn partner - door hem te leren kennen als  wie hij is in eenheid en gelijkheid met mezelf, en door mezelf te stoppen in het creëren van verwachtingen als beelden in mijn geest van hoe de relatie moet verlopen, omdat ik besef dat die verwachtingen een voorgeprogrammeerd systeem is van waarden en betekenissen die ik gekopieerd heb van de televisie en automatisch heb geïntegreerd in mezelf als hoe ik 'ook wil zijn'

ik stel mij tot doel zelf-expressie te ontwikkelen in relatie met mijn partner, en dus niet te bestaan in het spel van 'geven en nemen' van het ego waarin we beiden elkaars verwachtingen inlossen en akkoord gaan om een personage te spelen in elkaars innerlijke speelfilm van eigen-belang maar elkaar nooit zelfs werkelijk leren kennen omdat we dus ook niet echt onszelf zijn als fysieke levende wezens

ik stel mij tot doel om zelf-communicatie te ontwikkelen in mijn relatie met mijn partner, in en als het besef dat mijn partner één en gelijk is met mezelf, en dat de relatie in functie bestaat van het realiseren van wie ik ben als het leven zelf als eenheid en gelijkheid - en om daarin de filmwereld in mijn geest te stoppen als fantasiëen en verbeelding als waarden en betekenissen, omdat ik besef dat die 'wereld' niet eens echt is, maar als enige doel heeft om afscheiding te creëren in mezelf en ervoor te zorgen dat ik mijn partner nooit zal zien/realiseren als mezelf, in eenheid en gelijkheid

ik stel mij tot doel zelf-waardering te ontwikkelen in mijn expressie en relatie met mijn partner - en mezelf niet toe te staan mezelf als het leven te laten onderdrukken door voorgeprogrammeerde angsten en verwachtingen in en als de geest

ik stel mij tot doel absolute zelf-intimiteit als zelf-comfortabiliteit en zelf-ontspanning en zelf-genot te ontwikkelen in mijn relatie met mijn partner - om in elke aanraking, elke kus, elke blik, te beseffen dat ik mezelf  aanraak, mezelf kus en mezelf in de ogen kijk -- en op deze manier te bestaan als het levende voorbeeld van hoe de relatie zou moeten zijn als wat het beste is voor allen als één als gelijk

ik stel mij tot doel een relatie te ontwikkelen die gebaseerd is op wie ik werkelijk ben in en als zelf-eerlijkheid en het lef te hebben om mij niet te laten sturen, beïnvloeden en bepalen in mijn expressie door de angst om de relatie te verliezen --- omdat ik besef dat als mijn partner mij niet wil aanvaarden of ondersteunen als wie ik ben als het leven in en als mezelf, hij enkel zichzelf afwijst als wie hij werkelijk is als het leven zelf en de relatie dus toch zowieso enkel zelf-misbruik, zelf-onderdrukking en zelf-compromitatie voor beide partijen zou ondersteunen

ik stel mij tot doel een relatie te ontwikkelen met mijn partner die gebaseerd is op het stoppen van angst, stress en spanning als zelf-onderdrukking en zelf-compromitatie - in de plaats van het ondersteunen van angst als afscheiding --- door, wanneer en als ik angst van afwijzing zie opkomen in mezelf, te stoppen en te ademen - en in dat moment de beslissing te maken om mezelf te eren in en als het besef dat de enige relatie die iets waard is, een relatie is in zelf-eerlijkheid en dat elke andere relatie zowieso enkel een leugen is

ik stel mij tot doel in mijn relatie met mijn partner, in elk moment te beseffen dat angst enkel bestaat in de geest, en dat de fysieke expressie van mezelf absolute simpliciteit is - en dus, wanneer en als ik angst van wat mijn partner van mij denkt, angst van afwijzing, zie opkomen in mezelf in mijn samenzijn met mijn partner, te stoppen en te ademen, en te beseffen dat ik in de geest zat, als een interne realiteit van beelden die niets te maken heeft met wie ik ben als de fysieke realiteit als eenheid en gelijkheid


ik stel mij tot doel alle beelden, fantasiëen en gedachten over mijn partner in mezelf te stoppen en los te laten - en mezelf de kans te geven om mezelf te leren kennen in mijn relatie met mijn partner - door te beseffen dat ik enkel zal krijgen wat ik zelf geef en dat ik mezelf in mijn relatie met mijn partner enkel zal ervaren naargelang van wie ik ben in mezelf, in relatie met mezelf

ik sta mezelf toe mezelf in en als fysieke communicatie en fysieke expressie te ontwikkelen en ondersteunen in relatie met mijn partner - in en als het besef dat ik altijd alleen besta in mezelf en dat ik bepaal hoe ik mezelf ervaar

hierin stel ik mij tot doel om, wanneer en als ik gedachten van twijfel, angst of onzekerheid in verband met de angst om hem te verliezen, zie opkomen in mezelf, te stoppen en te ademen -- en te beseffen dat ik enkel zoek naar zekerheid, aanvaarding en liefde van mijn partner, omdat ik mezelf geen zekerheid, aanvaarding en liefde geef --- en aldus stel ik mij tot doel om mezelf de vrijheid te geven in mijn relatie met mijn partner om mezelf te zijn als wie ik werkelijk ben, zonder verwachtingen tov mijn partner


No comments:

Post a Comment