Monday, September 3, 2012

Dag 139: Het Desteni Personage - Van Religie naar Leven

Dit zijn de Zelf-Correctieve Statements voor "Dag 138: Het Desteni Personage"


Ik stel mij tot doel om uit het Desteni Personage te stappen door, wanneer en als ik gedachten zie opdoemen in mijn geest waarin ik mezelf en mijn participatie in Desteni en het process van zelf-realisatie ophemel door mij in te beelden hoe de wereld zal veranderen en hoe ik erkenning, appreciatie en aandacht krijg van 'de mensheid' voor mijn contributie aan die verandering, te stoppen en te ademen -- en te beseffen dat die gedachten enkel afkomstig zijn uit mijn persoonlijke verlangen om mij speciaal te voelen, en geen rekening houden met de fysieke, praktische, echte stappen die ondernomen moeten worden in de fysieke realiteit om tot die verandering te komen, hetgeen heel wat minder 'glamoureus' en 'speciaal' is en hetgeen van mij vergt om van mijn troon in mijn geest te komen en in elk moment gewaar te zijn van mezelf HIER, met beide voeten op de grond, in volledig besef van het feit dat de fysieke realiteit zich niet vanzelf zal bewegen/veranderen, maar dat ik in elk moment mezelf moet bewegen in eenheid en gelijkheid met de fysieke realiteit om die verandering zelf teweeg te brengen

ik stel mij tot doel aan te tonen waarom activisme of religie of spirituele overtuigingen nooit 'gewerkt' heeft in het veranderen van deze wereld - omdat de activist, de gelovige of de spirituele zijn verantwoordelijkheid afschuift op zijn 'groep'/'organisatie'/'religie'/'god'/'guru'/'overtuiging'/'Heilige Scripten'/'dimensionele wezens'/'Engelen'/'Gidsen' en enkel staat als representatieve voor die 'groep'/'organisatie'/'religie'/'god'/'guru'/'overtuiging'/'Heilige Scripten'/'dimensionele wezens'/'Engelen'/'Gidsen' waar hij in GELOOFT, maar hij staat niet ALS zijn 'overtuiging'/'geloof', hij staat/bestaat niet als het levende voorbeeld van datgene wat hij predikt, hij gebruikt enkel zijn geloof/overtuiging om zich hoopvol te voelen over zijn/het leven op aarde en over zijn eigen toekomst en het 'hiernamaals', waarin hij in wezen op geen enkele manier WIL stilstaan bij wat er werkelijk nodig zou zijn om de wereld te veranderen, omdat dat nooit het startpunt was van zijn participatie in zijn 'organisatie'/'groep'/'spirituele beweging'/'religie'

 ik stel mij tot doel aan te tonen dat als men zelf-eerlijk genoeg zou zijn om het startpunt van de participate van de activist/gelovige/spiritualist in zijn groep/organisatie/spirituele beweging/religie te onderzoeken, men zou inzien/beseffen dat het startpunt NIET het 'veranderen van de wereld' is tot een betere wereld voor allen, ondanks het feit dat men deze stelling wel zou gebruiken om hun daden te rechtvaardigen en te doen uitschijnen dat ze iets 'Heiligs'/onzelfzuchtigs aan het doen zijn, maar dat het startpunt ALTIJD ANGST is, als een persoonlijke overweging die altijd te maken heeft met het 'redden van het eigen hachje', om de simpele reden dat ELK MENS een voorgeprogrammeerd SYSTEEM is van overleving als de 'menselijke geest' en dat, zolang dit systeem niet volledig begrepen en veranderd is door het proces te bewandelen van zelf-realisatie, elke handeling van de mens gebaseerd is op en afkomstig is vanuit de instinctieve overlevingsANGST waarin de mens ALTIJD zichzelf eerst plaatst in zijn geest, ondanks al de woorden die verspild worden in het verpakken van hun daden en beslissingen als 'onzelfzuchtigheid' en zogezegd 'hoger bewustzijn' -- waarin de activist, de gelovige en de spiritualist gewoon de grootste leugenaars zijn die hun ware natuur van ANGST als ego-centrisme zullen ontkennen om zichzelf beter te doen uitschijnen dan alle andere mensen, hetgeen van hen, ironisch genoeg, net het grootste deel van het probleem op aarde maakt

ik stel mij tot doel om, in de plaats van te bestaan in mijn persoonlijke wereldje van persoonlijke meningen, opvattingen en visies op de wereld, waarin ik er ALTIJD van overtuigd ben dat ik GELIJK heb en dat ik juist ben, één en gelijk te staan met elk levend wezen op deze wereld, ongeacht ras, geslacht, soort, religie, overtuiging, leeftijd, uiterlijk en cultuur door het proces te doorlopen van het stoppen van de Geest als innerlijke afscheiding in en als zelf-verheerlijking en zelf-preservatie en te staan als het levende voorbeeld van wat werkelijk gevergd is van de mens om een andere wereld te creëren, een wereld die het beste is voor al het leven op Aard

ik stel mij tot doel te leven in en als het besef dat 'de Hel' enkel bestaat hier op aarde als wat ik heb toegestaan te bestaan door mijn verantwoordelijkheid voor Creatie in de handen van God en 'andere mensen' te leggen, en dat ik enkel 'naar de Hemel zal gaan' wanneer en als ik die hemel zelf manifesteer als een fysieke realiteit -- en dat ik in het 'hiernamaals enkel zal ervaren wat ik heb toegestaan te bestaan op aarde als MIJN CREATIE als gemanifesteerde consequentie --- en dat er dus waarlijk geen ontsnappen is aan wat ik heb toegestaan te bestaan in en als CREATIE, en dat ik op elke manier zal oog in oog komen te staan met al wat ik heb toegestaan op aarde als de gemanifesteerde HEL, door mijn participatie in de schijnHemel van de Geest waarin ik altijd enkel oog had voor mijn verlangen om mij speciaal te voelen

Ik stel mij tot doel de Hemel op aarde te creëren door te STAAN als Desteni en GelijkheidsGeld, als de levende statement van wie ik werkelijk ben in elk moment van ademhaling als de absolute toewijding om een wereld te creëren die het beste is voor elk levend wezen in eenheid en gelijkheid met mezelf -- en om zo te staan als het levende voorbeeld dat de mens wel degelijk in staat is om te veranderen tot een waarachtig, integer levend wezen dat het leven waard isNo comments:

Post a Comment