Thursday, January 8, 2015

Dag 601: Het Loslaten van Onzekerheid
Dag 601: Het Loslaten van Onzekerheid
 Het Veranderingsproces van de Emotie van Onzekerheid


Het is de factor van de geheimzinnigheid, de geslotenheid, het 'achter gesloten deuren' aspect van onze geest - dat we onszelf op een verminderde manier kunnen laten bestaan zonder ooit de noodzaak te voelen of te beseffen om onszelf te veranderen en te corrigeren -- omdat we denken dat niemand ziet wat er in onszelf bestaat behalve wijzelf.


Het Volgende is zelf-vergeving in relatie tot het moment waarin ik in onzekerheid ga - waarin ik gebruik maak van de inzichten die ik tot zover in mijn schrijven blootgelegd heb in relatie tot het hoe en waarom ik in onzekerheid ga in specifieke situaties - hetgeen ik kan toepassen in het moment dat de emotie van onzekerheid opkomt om in dat moment de emotie te kunnen loslaten.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij onzeker te voelen in relatie tot gedachten in mijn geest waarin ik angst heb dat iemand bepaalde dingen zal zien in mij waardoor die persoon een negatieve indruk of mening over mij zou vormen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de angst dat mensen een negatieve mening of indruk van mij zouden vormen in hun geest

En ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en geaccepteerd in te zien, te beseffen en te begrijpen dat de ervaring van onzekerheid in mezelf naar boven komt omdat ik een 'goeie indruk' wil maken op mensen en daardoor een angst heb gecreëerd in mezelf om een 'slechte indruk' te maken --- in de plaats van in te zien en te beseffen dat wie ik ben als wezen goed noch slecht is en dat als en wanneer ik een 'postieve indruk' toesta te bestaan in mezelf, dat ik tegelijkertijd ook een 'negatieve indruk' creëer in mezelf, maar dat beide creaties zijn in en van mijn geest en dus niet werkelijk bestaan in de fysieke realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en geaccepteerd in te zien en te beseffen dat ik in en als het verlangen om een positief beeld en idee te zijn, eigenlijk tegen mezelf zeg in mijn geest dat ik vanbinnen als wezen 'negatief' ben, omdat ik zogezegd niet dat positieve beeld ben, en omdat het positieve beeld in en als een polariteit bestaat --- waardoor ik mij uiteindelijk negatief zal voelen binnenin mezelf zoals bijvoorbeeld in en als de emotionele ervaring van onzekerheid --- in de plaats van stabiel te bestaan binnenin en als mezelf in en als zelf-aanvaarding en het besef dat ik niet negatief ben vanbinnen en dat de negatieve ervaringen in mezelf een illusie zijn die ik zelf gecreëerd heb door positieve ervaringen te verlangen in relatie tot de 'goeie indruk' die ik zogezegd zal maken op mensen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van mezelf in relatie tot mensen door mezelf te definieren in en als het verlangen om een 'goeie indruk' te maken op mensen en daarin dus te liegen over wie ik ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te liegen over wie ik ben door een 'positief idee/beeld' te willen zijn in mensen hun geest  en volgens het principe van 'twee of meer in mijn naam en daar besta ik' te geloven dat ik dan dat beeld ben, zodat ik mij positief kan voelen over mezelf --- in de plaats van in te zien en te beseffen dat terwijl ik verlang naar een positief gevoel over mezelf, ben ik tegelijkertijd een negatieve ervaring aan het creëren binnenin mezelf en zo een vicieuze cyclus aan het manifesteren in mezelf waarin ik vanuit het negatieve gevoel in mezelf dan weer op zoek wil gaan naar een positief gevoel in en als het 'maken van een goeie indruk op mensen'

Ik vergeef mezelf dat ik een 'negatieve indruk' heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als mijn geest zowel als de geest van andere mensen door een positieve indruk toe te staan te bestaan in mijn geest zowel als andere mensen hun geest --- door mezelf te hebben gedefinieerd in en als een verlangen om een positieve indruk te maken en de angst om een negatieve indruk te maken - in de plaats van eerlijk te zijn met mezelf en anderen over wie ik ben als wezen als de stabiliteit van mijn bestaan en dus niet mezelf en andere mensen proberen te manipuleren voor een positief gevoel dat ik verbonden heb met een leugen in mijn geest

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het patroon en de gewoonte te hebben ontwikkeld in mezelf  om in het bijzijn van mensen in een persoonlijkheid te stappen binnen mezelf waarin ik een positieve indruk wil maken op die mensen en dus met andere woorden wil liegen over wie ik ben en een valse presentatie van mezelf te willen overdragen - zodat ik positieve gevoelens kan ervaren in mezelf die ik geassocieerd heb met specifieke woorden en definities waarin gedefinieerd wil worden --- in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf als wezen in deze wereld en te bestaan op een waarachtige en oprechte manier als een levend voorbeeld van zelf-aanvaarding

Ik vergeef mezelf dat ik het concept van 'een goeie indruk maken op mensen' heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in mezelf in de plaats van in te zien en te beseffen dat dit concept impliciet leugenachtigheid en bedrog suggereert

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien, te beseffen en te begrijpen dat terwijl ik een goeie indruk probeer te maken op een ander, ik eigenlijk bezig ben met afbraak aan mijn eigen zelf-integriteit en zelf-aanvaarding en zelf-oprechtheid door mijn expressie te onderdrukken en te compromitteren

No comments:

Post a Comment