Saturday, August 4, 2012

Dag 110: "Ik ben Sociaal" Zelf-Correctie

dit is een verderzetting van Dag 109


ik besef dat ik in en als 'mijn identiteit' in mezelf niet eens echt besta als een 'individu' of 'uniek wezen', omdat mijn 'identiteit' niets anders is dan al de 'identificaties' met de verschillende groepen in mijn omgeving die ik doorheen mijn leven heb opgebouwd, gecreëerd en opgestapeld in mezelf in en als 'herinneringen' - waarin het lijkt alsof ik een 'rijk innerlijk leven heb' dat mij van 'andere mensen' afscheidt, terwijl dat niets anders is dan de onvermijdelijke cumulatie/opstapeling van 'identiteiten'/'identificaties' als kennis en informatie over 'wie ik ben' in relatie tot verschillende mensen in mezelf doorheen de tijd in mijn leven op aarde, waarin ik mezelf steeds heb geidentificeerd met de identificaties in en als relaties met de verscheidene mensen die doorheen mijn leven hun intrede deden in mijn leven als 'mijn familie', 'mijn vrienden', 'mijn collega's', 'mijn partner', 'mijn kinderen', etc... ---- waarin 'ik' als een 'uniek wezen' NOOIT heb bestaan

aldus stel ik mij tot doel te stoppen met het creëren/cumuleren van identiteiten in en als identificaties in mezelf met mijn omgeving --- door mezelf te stoppen in het creëren/vormen van relaties met mensen in mijn omgeving, omdat ik besef dat het verlangen om relaties te creëren altijd gebaseerd is op overleving, en ik besef dat enkel het ego ALS relaties wil overleven, hetgeen dus een vicieuze cirkel is en niet wie ik werkelijk ben


ik besef dat de basis ervaring in mezelf ALTIJD alleen maar ANGST was, overlevings-angst, en dat ik vanuit die angst mijn omgeving ben gaan kopieren en nadoen, hetgeen ik heb opgebouwd als een 'identiteit' en 'persoonlijkheid' in mezelf als een geheel van gekopieerde woorden, definities, expressies, kennis en informatie -- en dat die ANGST in de kern van elk wezen is, als het SYSTEEM van de geest, het systeem van overleving dat ik in en als mezelf heb laten programmeren, waarin elk wezen precies hetzelfde is en het enige dat ons schijnbaar van elkaar afscheidt is het verschil in omgeving dat elk mens in zichzelf gekopieerd heeft als 'zijn identiteit'

ik stel mij tot doel te staan/bestaan in en als zelf-eerlijkheid in en als het besef dat de kern van mijn wezen altijd alleen maar ANGST geweest is, en dat elke gedachte, elk gevoel, elke emotie, elke identiteit, herinnering of ervaring die zogezegd 'meer' is in mezelf, een leugen is die ik heb gebouwd op die angst, om de angst te onderdrukken in mezelf -- waarin ik mezelf heb laten leiden, besturen en bepalen door die angst

aldus stel ik mij tot doel om één en gelijk te staan met de overlevingsangst in mezelf en de angst te stoppen, door op te staan in en als mezelf als de levende statement van mezelf als het leven zelf, waarin ik de beslissing maak dat ik niet een systeem ben van overleving, van instinct

Ik maak de beslissing dat ik niet een voorgeprogrammeerd systeem ben van afscheiding in en als angst, want ik besef dat angst een programma is -- en dat ik niet echt besta als ik mezelf toesta mezelf te definieren in en als dit programma

ik stel mezelf tot doel om op te staan als de creator, om absolute verantwoordelijkheid te nemen voor de angst die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het systeem van overleving --- en aldus te staan als het levende voorbeeld in deze wereld, als het bewijs dat de mens niet werkelijk het systeem is van overleving, omdat de mens kan veranderen door het proces van zelf-vergeving, zelf-eerlijkheid en zelf-correctie te doorlopen en dat daarom al het zogezegd 'wetenschappelijk bewijs' of 'staving' die de stelling dat de mens 'maar' een systeem van overleving is als de menselijke geest dient te onderbouwen, ongeldig en onwaar is en dus altijd alleen maar bestaan heeft als een excuus dat de mens gebruikt om zijn kop in het zand te blijven steken en niet te hoeven veranderen --- omdat we diiiiiieeeeeep vanbinnen eigenlijk wel weten dat het mogelijk is, we willen het alleen niet, omdat veranderen betekent dat we eerst onszelf onder ogen komen, dat we onze leugens onder ogen komen, dat we eerst kijken naar wat we in ons hele bestaan ten allen koste hebben willen vermijden/ontwijken

ik besef dat elk mens letterlijk een wandelende informatie databank is, waarin elk mens één en gelijk is, als het SYSTEEM van de geest, een voorgeprogrammeerd systeem dat volledig bepaald is en ingekleurd wordt door de omgeving, door relaties te vormen met de omgeving, gebaseerd op ANGST om te sterven, en dus het verlangen om te overleven --- waarin de mens dus 'sociaal gedrag' leert, als het zich automatisch compleet en volledig aanpassen aan de omgeving zonder voorbehoud of zich vragen te stellen bij zijn omgeving en bij wat hij nu eigenlijk in zichzelf laat programmeren, omdat de mens maar geinteresseerd is in één ding: OVERLEVEN

en aldus stel ik mij tot doel te bouwen aan een onderwijssysteem waarin kinderen aangeleerd wordt om te vertrouwen op zichzelf, om gezond verstand te ontwikkelen waarin ze steeds rekening houden met wat het beste is voor allen in hun bestaan op aarde -- omdat ik besef dat de geest een systeem is van opzettelijke onwetendheid, de geest als gedachten, gevoelens en emoties is een systeem dat specifiek ontworpen is om de mens in onwetendheid, domheid en blindheid te houden - en dat gezond verstand dus aangeleerd moet worden, als een INZICHT en REALISATIE in hoe de realiteit echt in elkaar zit en wie wij werkelijk zijn als levend wezen --- en dit gezond verstand kan niet aangeleerd worden, het kan niet verteld worden, want dan zou het weer maar een geloof systeem zijn voor de mens, het moet zelf gerealiseerd worden door elk individueel wezen, door zelf-vergeving toe te passen in zelf-eerlijkheid, waarin elk wezen verantwoordelijkheid neemt voor zijn bestaan in en als zichzelf - dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat de huidige chaos zich niet opnieuw manifesteerd

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het systeem van overleven in elk mens hetzelfde is, en dat daarom elk mens één en gelijk is, waarin niets van de mens 'uniek' of 'speciaal' is omdat als mensen van plaats/positie zouden verwisselen, zouden ze elkaar geworden zijn en precies hetzelfde gedaan hebben met/in hun leven


ik stel mij tot doel het proces te wandelen om zelf-vertrouwen te bouwen in mezelf, waarin ik mezelf niet toesta mezelf zomaar te veranderen als een kameleon in elke situatie, maar waarin ik stabiel en constant blijf in en als mezelf als de levende statement van wie ik ben -- door mezelf niet te laten sturen en bepalen door de emotionele ervaring van angst als het systeem van de geest, door gezond verstand te ontwikkelen in mezelf om steeds te kijken naar de oorsprong en het startpunt van al wat hier bestaat, in en als het besef dat angst enkel verblind, angst is een blinde energetische reactie die absoluut irrelevant is als het aankomt op het leven zelf, omdat het leven zelf niet kan sterven


ik stel mij tot doel het overlevingsconstruct te stoppen in mezelf en aldus de reacties van woede en frustratie en angst op mensen die mij niet ondersteunen door middel van sociaal gedrag te stoppen en mij dus ook niet meer aangevallen te voelen of angst te hebben om aangevallen te worden, door op te staan in en als mezelf in en als het besef dat ik ALLEEN besta in en als mezelf als het leven zelf en dat relaties niet echt zijn, relaties zijn een construct van de geest dat bestaat in en als het verlangen om te overleven

ik stel mij tot doel om elk punt steeds terug te brengen naar mezelf, en aldus te bestaan in en als het besef dat ik ALLEEN besta, als het leven zelf

No comments:

Post a Comment