Thursday, August 30, 2012

Dag 135: Ik werk Hard voor MIJN Geld
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de stelling dat ik 'hard heb gewerkt voor mijn geld' te gebruiken als mijn excuus en rechtvaardiging voor waarom ik niet alles op alles zet, mijn hele leven inzet om een betere wereld te creëren voor Allen, en waarom ik er eerder voor zou kiezen om 'mijn' geld te gebruiken om mijn verlangens te bevredigen en na te jagen, verlangens die op geen enkele manier het beste zijn voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het geld dat ik verdien een beloning/compensatie is voor het werk dat ik heb verzet, de moeite die ik heb gedaan om te werken voor het systeem, in een op zich nutteloze en onbeduidende job, waarin ik werk als een virtuele slaaf voor andere mensen en het geld-systeem - en daarom mij vast te klampen aan de stelling dat ik 'hard heb gewerkt voor MIJN geld', en dat ik het daarom verdien om mij te amuseren en mijn geld uit te geven aan wat IK WIL - in en als geloof dat ik hierin compleet gerechtvaardigd ben, omdat ik zogezegd 'ocharme' zo hard heb moeten werken -- waarin ik niet stilsta bij het feit dat er miljoenen mensen zijn in deze wereld die veeeeel langer en harder moeten werken dan ik voor veeel minder geld en wiens job vele smeriger en onaangenamer is dan mijn job, mensen die veeel minder kansen hebben gekregen om te studeren en een leuke job te vinden dan ikzelf, en dat er in deze wereld geen sprake is van 'eerlijkheid' of 'gelijkheid' en dus ook niet van 'gerechtigheid'/rechtvaardigheid, en dat ik dus absoluut geen 'recht' heb op het geld dat ik verdient heb, omdat het geld dat ik heb kunnen verdienen via mijn werk compleet bepaald is door mijn positie in de wereld, door de kansen die mij aangeboden geweest zijn door een ONEERLIJK en ONGELIJK systeem --- en dat ik met mijn geld en 'elite-job' net de oorzaak ben van en bijdraag aan die ongelijkheid in de wereld waarin zovele mensen het zoveel slechter hebben dan ikzelf, en dat het daarom mijn verantwoordelijkheid is om het geld dat ik verdien toe te wenden aan het creëren van een betere wereld voor allen, een wereld van GELIJKHEID

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het 'eerlijk' is dat ik mijn tijd en dus leven weggeef aan het geldsysteem door elke dag te werken en dat ik daar dan voor gecompenseerd wordt met geld, omdat dit punt/concept van 'eerlijkheid' in mij geprogrammeerd geweest is door mijn familie tijdens mijn kindertijd, waarin mij aangeleerd werd dat ik ALTIJD een beloning zou krijgen voor de moeite die ik doe om 'goed' te zijn voor mijn omgeving in en als het uitvoeren van bepaalde taken en opdrachten --- in de plaats van te beseffen dat ik hierin een enorm gelimiteerde visie heb gehad op de wereld, omdat ik nooit heb gekeken en gezien hoe/dat er situaties zijn in deze wereld waarin mensen zich kapot werken elke dag om te overleven, en in geen mate voldoende gecompenseerd worden of erkenning krijgen voor het werk dat ze verrichten en dat dit idee van 'eerlijkheid' enkel werkt in rijke landen en 'zorg-staten' zoals België, en dat het geld dat ik verdien met het werk dat ik verricht in het systeem in wezen net het resultaat is van de slavenarbeid van de mensen aan de andere kant van de wereld die hun leven dagelijks moeten opgeven aan het consumptiesysteem -- en dat ik hierin aan de kant van de slavendrijver sta

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik totaal geen verantwoordelijkheid neem voor het geldsysteem, als het systeem dat het leven op aarde dirigeert en bepaalt waarin ik dagelijks participeer, door te leven in en als de statement 'ik werk hard voor MIJN geld' en in en als het geloof dat deze statement mij het recht geeft om 'mijn geld' uit te geven aan wat ik wil -- en dat dit de reden is waarom deze statement GEEN excuus of rechtvaardiging is voor mijn verlangens en het feit dat ik er dagelijks bewust voor kies om NIET te doen wat het beste is voor allen, en dat mijn onwetendheid in verband met hoe het geldsysteem waar ik dagelijks in participeer en dat ik gebruik om mijn verlangens te bevredigen werkt en functioneert en hoe ik actief bijdraag aan het bestaan van armoede, hongersnood en uitbuiting in de levens van velen op aarde door en in mijn dagelijkse participate in het geldsysteem, ook geen excuus is voor mijn nalatigheid in het zorg dragen van het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te verschuilen achter de toegepaste stelling van 'onwetendheid is gelukzaligheid' ('ignorance is bliss') in mijn dagelijkse participatie in het geld-systeem waarin ik mij enkel gewaar ben van mijn persoonlijke omgeving, en ik enkel weet wat ik moet weten om te overleven in die persoonlijke omgeving, maar op geen enkele manier zie, begrijp of versta waar het geld dat ik verdien precies vandaan komt, hoe het in mijn handen terechtgekomen is, wat er is moeten gebeuren in deze wereld om dat geld in beweging te brengen, hoe het geld dat ik heb verdient in relatie staat met het hele geld-systeem dat zijn rimpels teweegbrengt in de rest van de wereld, in de levens van alle andere wezens op aarde, of hoe het werk dat ik dagelijks uitvoer precies bijdraagt tot het huidige systeem van misbruik, uitbuiting en ongelijkheid, en wat mijn verantwoordelijkheid in dat systeem precies is --- hetgeen ik altijd gebruikt heb als mijn rechtvaardiging voor het najagen van mijn persoonlijke verlangens in het consumptiesysteem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd werkelijk te geloven dat 'God genadig zal zijn voor mijn Ziel' omdat ik onwetend was in deze wereld, als de reden waarom ik nooit heb opgestaan en alles op alles heb gezet om in mijn leven armoede en hongersnood en misbruik te stoppen in deze wereld en het geld-systeem in de mensheid te veranderen tot een systeem dat het beste is voor alle levende wezens -- in de plaats van te beseffen dat God ikzelf is, en dat ik weet en zie in zelf-eerlijkheid hoe ik die onwetendheid bewust en opzettelijk in plaats gehouden heb ZODAT ik kan verder bestaan in de stelling dat 'onwendheid gelukzaligheid is', zodat ik nooit direct en werkelijk mijn verantwoordelijkheid in het systeem zou inzien, omdat ik weet dat ik dan zou moeten opstaan en mezelf bewegen in en als wat het beste is voor al het leven op aarde, omdat ik direct zou ZIEN hoe mijn huidige participatie in het huidige geld-systeem enkel misbruik en uitbuiting creëert en dat ik daarom dus een misbruiker ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat woordjes zoals 'MIJN' mij aangeleerd geweest zijn door mijn familie en omgeving, en die woordjes zomaar als vanzelfsprekend te hebben aangenomen -- waarin ik bijvoorbeeld geloof dat ik recht heb om te doen met 'mijn' geld wat ik wil --- zonder ooit stil te staan dat het 'mijn' op geen enkele manier gelijk en eerlijk is voor alle levende wezens op aarde en dat wat ik 'mijn' kan noemen enkel voorbepaald is door de positie waarin ik geboren ben in deze wereld, en dat er consequenties zijn aan mijn obsessie met het woord 'mijn' in en als het verlangen om zoveel mogelijk geld en spullen te vergaren -- consequenties die mij NIET werden getoond of aangeleerd door mijn familie en omgeving omdat ook zij nooit verantwoordelijkheid genomen hebben voor hun bestaan en participatie in het geld-systeem hier op aarde

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik een beloning verwacht voor het werk dat ik doe, omdat ik niet werk voor mezelf als het leven zelf als eenheid en gelijkheid, maar omdat ik mijn leven weggeef aan een systeem dat toch niet om mij of welk ander wezen dan ook geeft -- en niet te beseffen dat ik, door een beloning te verwachten voor mijn werk, en door dus te blijven verder werken om die beloning te krijgen, enkel het systeem verder ondersteun en voedt, in de plaats van het te veranderen tot een systeem dat het beste is voor al het leven, waarin 'werk' een zelf-expressie is in en als zelf-gewaarzijn en zelf-verantwoordelijkheid en geen slavenarbeid


ik stel mij tot doel aan te tonen dat het geld dat beweegt in deze wereld altijd misbruik aan de bron heeft, en dat ieder mens in dit systeem, bloed aan zijn handen heeft kleven, door onze dagelijkse participatie in het systeem, en dat onwetendheid geen excuus is om dit systeem te rechtvaardigen

ik stel mij tot doel steeds te zoeken naar de oorsprong van al mijn daden in deze wereld omdat ik besef dat ik in een gesloten systeem leef waarin elke daad een rimpeleffect creëert en dus consequenties heeft in de levens van alle wezens in dit systeem -- en dus niet zomaar te aanvaarden dat het geld dat ik verdien 'van mij' is, alsof het zomaar uit de hemel is gevallen 'voor mij' om uit te geven aan producten waarvan ik de afkomst ook niet ken, maar om stil te staan bij het feit dat al wat hier is in mijn wereld ergens vandaan komt, en dat al wat ik zie in deze wereld, zoals armoede, hongersnood, uitbuiting en slavernij, onderling verbonden is, en dat ik dus in directe verbinding sta met al wat hier bestaat in deze wereld

ik stel mij tot doel aan te tonen dat eerlijkheid niet bestaat in deze wereld, en dat alle bezittingen in wezen afkomstig zijn uit slavenarbeid omdat de grondstoffen om de producten in de consumptie-samenleving te produceren vergaard en verwerkt zijn door middel van uitbuiting van niet alleen de aarde maar volledige bevolkingsgroepen en dat het woord 'mijn' geen waarde heeft in deze wereld, totdat we in een systeem leven waarin elk wezen één en gelijk is in bezittingen, één en gelijk de kansen en mogelijkheden heeft om te overleven in deze wereld

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de stelling 'ik werk hard voor mijn geld' geen rechtvaardiging is voor het geloof dat het individu zijn geld kan gebruiken voor 'wat hij wil' in deze wereld en in wezen enkel gebaseerd is op het geloof en de perceptie van het individu dat hij in een bubbel bestaat, op een eiland, compleet afgescheiden van de rest van de wereld -- hierin stel ik mij tot doel duidelijk te maken aan elk mens op aarde dat niemand in een bubbel of op een eiland bestaat, en dat we allen direct verbonden zijn met elkaar en dus verantwoordelijk voor al het leven hier op aarde omdat aarde het enige eiland is waar wij allen op zitten -- en dat het opzettelijke afscheiden van een individu van de rest van de wereld door zich achter de stelling 'ik werk hard voor MIJN geld' te verschuilen in wezen enkel opzettelijk misbruik is


Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment