Thursday, August 9, 2012

Dag 115: Wandelende Televisie Deel 2

 Ik besef dat het beeld dat ik zie met mijn ogen geen macht heeft over mij en niet 'meer' is dan mij - en hierin sta ik mezelf niet toe speciale waarde te hechten aan de beelden die ik zie op televisie omdat ik besef dat de televisie een toestel is, dat fysiek hier bestaat als een deel van de fysieke realiteit, waarin ik als de fysieke substantie als het lichaam één en gelijk ben met de televisie -- en ik besef dat de beelden die op de televisie verschijnen maar een 'licht-show' is

Ik stel mij tot doel om één en gelijk te staan met de fysieke realiteit van de televisie als toestel dat via een specifiek ontwerp van elektronen en magneten een bepaald licht creëerd dat door het menselijk oog gezien kan worden als een 'beeld' -- hierin besef ik dat het 'beeld' dat ik zie op de televisie enkel in mijn geest bestaat als MIJN interpretatie van het LICHT dat ik zie met MIJN ogen en dus niet werkelijk bestaat

ik stel mij tot doel om, wanneer en als ik naar de televisie kijk, stabiel en constant te blijven in mezelf, en mezelf niet toe te staan de televisie te gebruiken als een excuus en rechtvaardiging voor het weggeven van mijn macht, en mezelf niet toe te staan mezelf te verschuilen in de gedachte dat het ok is om mij te laten beinvloeden/sturen door de televisie - als mijn innerlijke reacties op de beelden die ik zie - omdat de televisie algemeen erkend wordt als 'entertainment' -- omdat ik besef dat televisie in wezen op dit moment het resultaat is van de mensheid als bewustzijnssystemen die op zoek waren naar een excuus en rechtvaardiging om te geloven dat het ok is om hun macht weg te geven - door geen verantwoordelijkheid te nemen voor de 'uitvinding' van 'de televisie' en aldus een televisie te kopen en naar de televisie te kijken 'omdat andere mensen dat ook doen' als een collectieve aanvaarding en toelating van massale brainwashing en 'programmatie' van onszelf en onze kinderen tot super-consumenten

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mensheid de televisie aanvaard heeft als het ultieme excuus om onze macht volledig weg te geven, door, vanaf het moment dat we televisie aanzetten en naar het scherm kijken, onze geest te laten programmeren met de beelden die we zien op televisie door die beelden op te hemelen en op een voetstuk te plaatsen alsof ze van God komen, als een hogere kracht/macht - terwijl het in wezen maar beelden zijn, die door de mensheid enkel macht gegeven worden omdat de mens wanhopig op zoek is naar 'het licht', als ons 'licht in de duisternis', als iets dat ons zal leiden en waar wij ons comfortabel bij kunnen voelen in het compleet weggeven van al ons vertrouwen aan het licht

ik stel mij tot doel, wanneer en als ik merk dat ik mezelf verlies in beoordelingen en reacties op wat ik zie met mijn ogen, in en als het personage van de 'wandelende televisie', mezelf terug te brengen naar het lichaam en mij gewaar te zijn van mijn lichaam en ademhaling --- door te beseffen dat het licht dat ik zie met mijn ogen niets meer of minder is dan het verlangen naar 'meer' dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, als het verlangen naar energie -- in en als het verlangen om weg te vluchten van de angst die ik ervaar in mezelf, gebaseerd op herinneringen

ik stel mij tot doel mezelf als het fysieke lichaam te leren kennen, te ontdekken, te exploreren, te accepteren, te respecteren en te waarderen - door te beseffen dat ik het lichaam ben, als het LEVEN als mezelf en dat beelden op zich maar LICHT zijn, en dat het LICHT met een vingerknip zomaar uit kan gaan, en dus niet eens echt is --- hierin stel ik mij tot doel mezelf niet te laten stoppen door de angst in mezelf door, in de plaats van proberen weg te vluchten van die angst in het creëren van beoordelingen op beelden in mijn geest en energetische reacties, één en gelijk te staan met de angst in mezelf en dus mezelf te stoppen als een overlevingssysteem en op te staan als het leven zelf als fysieke eenheid en gelijkheid als wie ik werkelijk ben als de REALITEIT die in elk moment van ademhaling HIER is

ik aanvaard mezelf als ALLEEN in en als mezelf als het fysieke lichaam, en ik stel mezelf tot doel een intieme relatie te creëren met mezelf als het fysieke lichaam als het leven zelf - en dus niet valse relaties te creëren in en als energetische ervaringen op basis van beoordelingen over beelden in mijn gedachten, en aldus neem ik verantwoordelijkheid voor mezelf als de creator van de 'beeldenrealiteit' in en als de geest waarin ik mezelf heb afgescheiden van mezelf in en als beoordelingen

ik stel mij tot doel in elk moment te bevestigen voor mezelf dat ik HIER ben, en dat ik alleen ben in mezelf, als mezelf - en om dus mezelf te stoppen in het moeite doen om een 'goede indruk te maken op andere mensen' en om aandacht te krijgen van 'andere mensen' -- omdat ik besef dat mijn verlangen naar aandacht, liefde, aanvaarding en intimiteit van andere mensen in wezen mijn verlangen is naar aandacht, liefde, aanvaarding en intimiteit van mezelf - en dus sta ik mezelf niet toe te bestaan in en als de illusie van verlangen naar de beelden die ik zie met mijn ogen, door mezelf simpelweg te geven wat ik verlang en verwacht van anderen

ik stel mij tot doel te stoppen met vechten voor mijn plaats in de realiteit die ik zie mijn ogen, als het constante gevecht om aandacht, erkenning en respect - ik sta één en gelijk met wat ik zie met mijn ogen en besef dat wat ik zie niet 'meer' is dan mezelf - ik besef dat het licht niet meer is dan duisternis in mezelf - omdat ik besef dat zowel licht als duister bestaat in mezelf als de creator van mijn innerlijke ervaring als 'licht en duister'

No comments:

Post a Comment