Thursday, October 25, 2012

Dag 161: De Spiegel is niet Echt

Dit is een verderzetting van "Dag 159: Wie is daar in de spiegel?"
en van "Dag 160: Wees mijn Spiegel"


wanneer en als ik het verlangen om in de spiegel te kijken zie opkomen in mezelf, dan stop ik en ik adem, en ik besef dat ik enkel het beeld van mezelf als de illusie van energie wil bevestigen en versterken en voeden - in de plaats daarvan breng ik mezelf terug bij mezelf als ademhaling en sta ik mezelf niet toe energie op te zoeken door in de spiegel te kijken

 wanneer en als ik in de spiegel kijk, dan sta ik mezelf niet toe energie te genereren door mezelf te beoordelen, omdat ik inzie en besef dat ik in en als die beoordelingen mezelf enkel afscheid van mezelf als het leven, door mezelf te definieren als een beeld in en als vergelijking m-et 'andere mensen' als beelden -- in de plaats daarvan breng ik mezelf terug bij mezelf als ademhaling in en als het besef dat ik één en gelijk sta met alle levende wezens, met al wat bestaat, in en als mezelf als wie ik werkelijk ben als het lichaam - en ik besef dat beelden altijd het ego is en niet is wie ik werkelijk ben

wanneer en als ik de opwinding zie opkomen in mezelf die ik ervaar wanneer ik in de spiegel kijk en wanneer ik denk aan het in de spiegel kijken, dan stop ik en ik adem, en ik besef dat ik mezelf niet zal zien wanneer ik in de spiegel kijk vanuit opwinding, ik zal enkel een voorgeprogrammeerd programma van beoordelingen zien als kennis en informatie over 'wie ik ben' als een beeld -- in de plaats daarvan stel ik mij tot doel om steeds mezelf tot mezelf als ademhaling te brengen en in te zien dat al wat hier bestaat, mens, dier of plant, dat al wat ik zie met mijn ogen niet zomaar een beeld is, maar werkelijk bestaat als een levend wezen, één en gelijk mezelf

hierin stel ik mij tot doel om te bestaan in en als eenheid en gelijkheid met en als het lichaam, in het besef dat beelden enkel bestaan in en als gedachten, als een voorgeprogrammeerd programma van afscheiding in en als eigenbelang als het ego -- ik besef dat ik niet afgescheiden besta van wat ik zie met mijn ogen, en dat al wat bestaat, bestaat in en als mezelf als het leven zelf, en dat alle beelden daarom een illusie zijn


No comments:

Post a Comment