Sunday, September 29, 2013

Dag 369: Is De Geest werkelijk Superieur aan het Lichaam? - Seksuele Paranoia Series

Dit is een verderzetting van "Dag 366: Hoe is Seksualiteit een Programma? -- De Seksuele Paranoia Series" en"Dag 367: Hoe Evolueert het Seks-Systeem in de Menselijke Geest?" en we zetten verder op volgende statement:


...'Seks', het best bewaarde 'Geheim' dat ons tegelijkertijd in elk moment in de ogen staart - ik bedoel, er is werkelijk niets anders in onze realiteit dat zo opzettelijk verborgen, onderdrukt en onbesproken blijft als SEKS - in haast elke cultuur. En wat er fascinerend is aan dingen die onbesproken zijn, is dat het 'onduidelijkheid' schept in en als de geest. En, omwille van die onduidelijkheid, krijgt de geest de 'vrijheid' om zichzelf te overladen met allerlei informatie. Omdat, als je duidelijkheid schept, door bijvoorbeeld over dingen te praten en duidelijk dingen af te ronden in en als 'wat het IS', creëer je 'kalmte' in de geest omdat de nieuwsgierigheid in de geest niet meer opgewekt wordt - terwijl, wanneer er onduidelijkheid is, begint de geest zelf allerlei ideëen te scheppen, en die 'schepping' van ideëen blijft verderduren tot er duidelijkheid is. 


Deze onduidelijkheid in verband met 'Seks'/'Seksualiteit' in en als onze Communicatie/Interactie is een direct gevolg van de Religieuze Onderdrukking in verband met Seks en 'Het Lichaam' doorheen de menselijke geschiedenis, van Adam, Eva en het vijgenblad, van het consistent en continu censureren, veroordelen en bestraffen van alles wat te maken heeft met openheid over het Lichaam. Ik bedoel, wat eigenaardig is is hoe 'Seksualiteit' door de menselijke geest begrepen wordt, als in lijn staand met 'Seks', met de 'daad van seks', terwijl 'seksualiteit' in wezen gewoon het lichaam zelf is, 'seksualiteit' is openheid, intimiteit en eerlijkheid in,van en met het Fysieke Lichaam als wie we werkelijk zijn. En dat, die associatie die gevormd wordt in de geest tussen het woord 'Seksualiteit' en 'Seks', een consequentie is van hoe het hele fysieke Lichaam door de religieuze instanties bestempeld en beoordeeld geweest is als 'slecht/fout/negatief/zondig' --- waarin nu die hele 'zondigheid' in, van en als het Fysieke Lichaam, gecompresseerd en samengevat is in en als 'de Daad van Seks' -- waarin we hebben aanvaard dat we enkel in contact/communicatie/intimiteit kunnen komen te staan met het Fysieke Lichaam, tijdens de Daad van Seks, en dat, hoe we verder leven/functioneren in en als de samenleving als het 'Dagelijkse Leven', in complete afscheiding en zelfs ontkenning bestaat van het Lichaam, en dus van Onszelf als wie we werkelijk zijn, op elk vlak.

Dit reflecteert zich bijvoorbeeld in hoe 'fysieke arbeid' gezien/beoordeeld wordt als 'inferieur'/minder dan 'mentale arbeid', in hoe Arbeiders minder loon, voordelen en privileges krijgen in de samenleving dan Bedienden en 'Hooggeschoolden'/Gediplomeerden -- ondanks het feit dat ons Leven hier op aarde onmogelijk zou zijn zonder die Arbeid, omdat we in wezen nu eenmaal fysieke wezens zijn die fysieke zaken nodig hebben om te Leven/Overleven, fysieke zaken die gemaakt, gevormd en geproduceerd worden door middel van Arbeid.

Of in hoe bijvoorbeeld, in 'spirituele kringen' en door mensen die zichzelf 'spiritueel noemen', als zogezegd de 'geëvolueerde menselijke Geest, de ervaring van 'Lust' gezien/beoordeeld wordt als iets 'Inferieur' en 'Primitief' of hoe soms de gehele Fysieke Realiteit en het Fysieke Lichaam gezien wordt als 'Inferieur' tegenover de 'Menselijke Geest' als zogezegd het 'Spirituele'/'Intelligente'/Superieure --- zonder dat men inziet dat het zogeheten 'spirituele'/'Intelligente' onmogelijk zou kunnen bestaan zonder het Fysieke Lichaam dat ons de mogelijkheid geeft om onszelf op die manier te 'zien'/'begrijpen'/'ervaren' - omdat, ik bedoel, als het spirituele in en als de 'menselijke geest' werkelijk 'superieur' zou zijn aan het fysieke lichaam dan zou die Geest ten minste moeten kunnen bestaan zonder het lichaam nodig te hebben en verder zou die geest zich ten minste tot in de details moeten herinneren waar/hoe/wanneer het ontstaan is en waar het vandaan komt -- hetgeen op geen enkel vlak het geval is.

Dus, wat is het dat we wel met zekerheid weten? Niet dat De geest superieur is aan het lichaam, dat is een GELOOF, maar dat het Fysieke Lichaam wel degelijk HIER is, het fysieke bestaat, wat we er ook over geloven, hoe we het ook beoordelen of veroordelen, of we geloven dat er een god, een hemel en een hel bestaat of niet --- Het Lichaam BESTAAT, het is dat waar we elke dag mee geconfronteerd worden, elke dag dat we hier wakker worden en onze ogen openen: De fysieke werkelijkheid is HIER.

Wat we NIET met zekerheid kunnen zeggen is bijvoorbeeld dat de Geest als onze zogezegde 'Intelligentie' 'Superieur' is aan het Fysieke Lichaam, omdat dat een GELOOF is, dat is niet iets dat we meetbaar en tastbaar, daadwerkelijk kunnen vaststellen in en als onze dagelijkse realiteit - ik bedoel, we kunnen niet eens werkelijk meetbaar vaststellen wat, waar of hoe de Geest bestaat en of de Geest al dan niet bestaat --- wat we zien is lichtgevende vlekjes op een Hersenscan, maar dat op zich wil ook alleen maar aantonen dat: ...er lichtgevende vlekjes zijn op een hersenscan, 'Hersen-activiteit'.... maar de 'Geest'?, nope.

Dus, waar is het precies dat we ons begrip en onze ervaring van 'Seksualiteit' op hebben gebaseerd, die zich hoofdzakelijk afspeelt in onze Geest? Op een GELOOF, niet op de REALITEIT --- omdat, bijvoorbeeld, in de REALITEIT, is 'Seksualiteit' simpelweg het fysieke lichaam, het is niet iets dat afgescheiden of geïsoleerd bestaat van onszelf in en als het fysieke lichaam, het bestaat niet ergens in een verborgen ruimte in onszelf in en als 'gedachten, fantasiëen, beelden en gevoelens'. We hebben het echter wel op die manier gedefinieerd, we geloven dat onze 'seksualiteit' iets is dat afgescheiden bestaat van wie we zijn in onze dagelijkse participatie in en als deze fysieke werkelijkheid, dat 'onze seksualiteit' een Gevoel is, een beeld, een gedachte, een fantasie, een ervaring in onze Geest --- iets dat bijgevolg 'gemotiveerd', 'aangevoerd', 'opgedreven' en 'Opgewekt' moet worden door middel van bijvoorbeeld Pornografie of andere specifieke vormen van visuele, auditieve en/of tactiele 'stimulatie', die wij 'erotica' of 'romantiek' zouden noemen.

Dus, waarom en hoe is het dat we die Afscheiding in onszelf op die manier gemanifesteerd en gedefinieerd hebben? Waarom en hoe is het dat we 'Seksualiteit' niet Leven ALS wie we zijn, als de Realiteit van onszelf als het fysieke lichaam?


Wordt Vervolgd in Dag 370


No comments:

Post a Comment