Friday, September 27, 2013

Dag 368: Hoe groot is de Impact die Porno heeft op onze Kinderen? - Seksuele Paranoia Series


We zijn nu al een tijdje aan het kijken en onderzoeken zijn naar/in wat 'sex' is in en als de menselijke geest, hoe 'seksualiteit' zich heeft vormgegeven in onze geest - naar aanleiding van verschillende statistische verslagen van het aantal seksuele misdrijven die gepleegd worden in onze huidige samenleving (lees "Dag 313: Verkrachting in België - Wist je dat...") , en van het Feit op zich DAT er Seksuele Misdrijven gepleegd worden in onze Menselijke Samenleving/Wereld --- teneinde te begrijpen en inzicht te verwerven in onszelf en vooral in de maakbaarheid van onze Menselijke geest, met het oog op het vormen en komen tot oplossingen die praktisch toepasbaar en houdbaar zijn voor onszelf en de volgende generaties van Mensen hier op aarde, in het bewerkstelligen van een gezonde seksuele houding in elk mens en bijgevolg gezonde verstandhoudingen tussen mensen in en als onze Samenleving.


In "Dag 314: Schuilt er een Ted Bundy in elk van Ons? Dossier Verkrachting in België" hebben we al kort bekeken en besproken welke de fysiologische gevolgen, effecten en consequenties zijn van een verslaving aan Porno en in lijn daarmee wil ik hier graag het Artikel "Experiment that convinced me online porn is the most pernicious threat facing children today: By ex-lads' mag editor MARTIN DAUBNEY" (Daily Mail, 25/09/2013) bespreken. Een ex-redacteur van een soft-porno magazine getuigt hoe hij heeft ingezien welke diepgaande impact pornografie (hoofdzakelijk online) heeft op de geest van onze Jeugd en bijgevolg welke dramatische consequenties zich afspelen in hoe relaties beleeft worden tussen jongens en meisjes - hoe online porno een hele generatie 'geïnfecteerd'/beïnvloed heeft --- en geeft hiermee een alarmerende ontwikkeling aan in onze Menselijke Samenleving ten gevolge van een verstoorde interne realiteit in en als de Menselijke Geest.

De reden waarom ik hier in deze blog licht op werp is omdat wij, ouders, leerkrachten, 'volwassenen', ons niet bewust schijnen te zijn van:
  1. De mate van plooibaarheid in en als de geest van onze kinderen
  2. hoe die plooibaarheid misbruikt wordt door verschillende Industriëen die wij aanvaard hebben te bestaan in ons 'Economisch Systeem', bijvoorbeeld de Porno-industrie, maar ook de Media, Films, Reclame en Entertainment over het algemeen
  3. Hoe het is dat de Media functioneert als een alternatieve onderwijs-instelling voor onze kinderen, en vaak zelfs meer invloed heeft op de geest van onze kinderen dan de Ouder en de Leerkracht zelf
  4. Hoe wij als Volwassenen in deze wereld ons maar in zeer geringe tot geen enkele mate bewust zijn van hoe de Entertainment die wij zelf en onze kinderen dagelijks Consumeren op geen enkele wijze het beste voor heeft met Ons
  5. Hoe of waarom het is dat geen enkele vorm van Ouderlijke Controle enig verschil maakt in hoe onze kinderen in contact komen met en beïnvloed worden door die 'schadelijke invloeden' zoals Pornografie, drugs, e.d. omwille van hoe wij deze 'Schadelijkheid' impliciet aanvaard hebben als een inherend deel van ons Economische Stelsel, in de vorm van 'Industrie-takken' en gebaseerd op het 'vrije Markt' principe/'Ideaal', en bijgevolg van onze Samenleving en ons Individuele Leven/bestaan en dat van onze Kinderen

Uit het Artikel:
Naar het einde toe van de les die een uur in beslag nam - was ik immens bedroefd door wat ik had ontdekt. Tienerjongens zullen altijd gefascineerd zijn door, en nieuwsgierig zijn naar, sex, maar wat nu gezien wordt als 'normaal' door onder-18-jarigen is een compleet verstoord beeld van geslachtsgemeenschap en van de manier waarop relaties beleefd zouden moeten worden. Het lijkt alsof de gehele verwachting van Sex door de kinderen gedefinieerd is geweest door wat ze zien in online pornografie.
...
Eén 15-jarig meisje zei, 'Jongens verwachten Porno-Sex in het echte leven'. En Eén jongen - tot een koor van goedkeuring - sprak van zijn afkeer van schaamhaar, hetgeen hij een 'gorilla' noemde. Wanneer Johnny hem erop wees dat schaamhaar normaal is in het echte leven, bespotte de jongen hem, terwijl sommige meisjes er kwaad over waren dat het verwachtingsmodel voor echte meisjes duidelijk al vastgelegd was door porno.

Wat in deze paragraaf belicht wordt is dat één van de redenen waarom kinderen (jongens in dit geval) zo makkelijk beïnvloed worden door de beelden die ze zien in en als porno, en dat ze die beelden gaan kopiëren en integreren in zichzelf als een representatie van 'de realiteit', is omdat er in zichzelf geen duidelijk referentiepunt bestaat in verband met wat 'normaal' is, in verband met wat de Eigenlijke echte Realiteit is -- waardoor bijgevolg hun verwachtingspatronen Onrealistisch zijn, hetgeen dan resulteert in meisjes die zich gedwongen voelen om zich aan te passen aan en te schikken naar die onrealistische verwachtingen teneinde een 'successvolle' relatie te bewerkstelligen met een jongen (hetgeen niet wil zeggen dat het omgekeerde minder waar is).

Dus, ik bedoel, in de plaats van dat wij de schuld gaan plaatsen in de 'porno-industrie', hetgeen een vrij vruchteloze onderneming is aangezien wij die porno-industrie hebben toegestaan en aanvaard als een deel van onze wereld in de eerste plaats, als een 'industrie' die functioneert ter bevrediging van onze 'seksuele verlangens'  - is het allereerst belangrijk om onszelf de vraag te stellen van waarom het is dat onze kinderen zelf niet in staat zijn om het onderscheid te maken tussen wat 'normaal' en 'realistisch' is en wat 'abnormaal' en 'onrealistisch' is. Waarom is het bijvoorbeeld dat jongens, in het beoordelen van meisjes in functie van het zoeken naar een 'potentiële (seksuele) partner' niet in staat lijken te zijn om zichzelf in de schoenen van de meisjes te verplaatsen en daarin te beseffen en in te zien hoe de realiteit van 'een meisje' eigenlijk werkelijk in elkaar zit en wat ze met andere woorden kunnen/mogen verwachten/verlangen en wat niet, en welke verwachtingen/verlangens 'gezond' zijn en welke 'schadelijk'?

Waarom is het dat onze kinderen die simpele berekening van Gezond Verstand niet kunnen toepassen in zichzelf, maar de wereld uitsluitend zien door de ogen van al de invloeden waarmee ze in hun leven in contact gekomen zijn, zonder daarbij enige kritische redenering te hebben toegepast? En dit geld niet enkel voor beïnvloeding door Porno, maar ook bijvoorbeeld in de zin van religieuze en elke andere vorm van culturele indoctrinatie die schadelijke consequenties met zich meedraagt.

Waarom zijn onze kinderen niet in staat tot het bevragen van de Realiteit waar ze mee in contact komen, ongeacht of dat nu de ouderlijke macht is, het schoolsysteem, de media, de politiek, de economie of de Porno-industrie? Ik bedoel, is dit niet, of zou dit niet de functie en het bestaansdoel van het Schoolsysteem moeten zijn, zowel als de verantwoordelijkheid van de Ouder? Wat, hoe en waar is het misgelopen? Ik stel voor om, als je werkelijk geeft om onze kinderen en hoe en wat het is dat onze kinderen werkelijk leren door hoe wij het schoolsysteem hebben toegestaan te bestaan, de blog "A Teachers' Journey to Life" te volgen:

Het eerste uiterst belangrijke punt is dat leerkrachten mensen zouden moeten zijn die gepassioneerd zijn over Onderwijs, mensen die zichzelf hebben ontwikkeld en gecultiveerd en die werkelijk iets te delen hebben, waarvan studenten hun perspectief op de realiteit kunnen uitbreiden - over welk onderwerp dan ook. Komaan, wie zou hier niet mee akkoord gaan? En toch, als we ermee akkoord gaan, hoe is het dat we nog steeds accepteren dat onze kinderen onderwezen worden in het huidige onderwijssysteem, door leerkrachten die onderwijs zien als een makkelijk verdiend loon? Waarom is het dat we onze kinderen naar school sturen in het vertrouwen dat ze zullen bijleren, terwijl we precies weten hoe het voelt om er dag na dag te zitten en volgepompt te worden met informatie die het ene oor in gaat en het andere eruit? ("The Secret About How I Hacked The Education System and What I learned: DAY 39", Teachers' Journey to Life)

In het onderzoeken naar of het bekijken van porno al dan niet daadwerkelijk fysiologische consequenties en schadelijke gevolgen heeft op het individu, gaat het Artikel verder:

Het brein van een compulsieve porno-gebruiker toonde duidelijke parallellen met dat van verslaafden aan drugs of alcohol. Iedereen in het project was verbijsterd, zelfs Dr. Voon, die toegaf dat ze in het begin van de studie 'sceptisch en ambivalent' geweest was. 
Als porno de verraderlijke macht heeft om verslavend te zijn, dan is onze toelating aan onze kinderen om het ongecontroleerd te consumeren via het internet, hetzelfde als het laten rondslingeren van heroïne in huis, of vodka uitdelen aan de schoolpoort. 
En dit toxische effect filtert rechtstreeks neer in de levens van jonge meisjes.
Op de Vraag wie de verantwoordelijkheid zal nemen voor het beschermen van onze kinderen tegen de 'gevaren van online porno', schrijft het artikel:

Kunnen we op scholen berusten? Het treft me dat de huidige seksuele opvoeding in de UK - waar scholen maar verplicht zijn om de grondbeginselen van de voortplanting en de gevaren van seks over te brengen, waar ze toch ook nog onderuit kunnen - hopeloos gedateerd is. In het internet-tijdperk, keren onze kinderen zich naar internet porno voor een alternatieve seksuele opvoeding - de slechtste plek waar ze gaan kunnen.
 en verder:

Hoe teenkrullend het ook mag lijken, zijn wij de eerste generatie die met onze kinderen zal moeten praten over porno. 
We moeten onze kinderen vertellen dat pornografische seks onecht is en dat echte seks rond liefde draait, niet lust.
Door met hen te praten, hebben ze een kans. Als wij onze kop in het zand steken, houden we enkel onszelf voor de gek.

Wat dit artikel voorstelt is dat we de verantwoordelijkheid op ons nemen om onze kinderen fatsoenlijk bij te brengen wat seks is, zodat ze niet zo makkelijk beïnvloedbaar zullen zijn door wat ze zien in pornografische beelden - maar, wat uit deze twee paragrafen echter zo mooi duidelijk wordt, is hoe zowel ouders als het schoolsysteem een grote weerstand ervaren tegenover en in verband met het 'praten over seks met onze kinderen' en dan zeker over 'pornografie' - en, wat niet wordt ingezien, is hoe het net dat is dat aan de grondslag ligt van de problemen waar we mee geconfronteerd worden in onze kinderen.

Het is die hele rigide/frigide houding in 'volwassenen' tegenover het onderwerp 'seks' dat ook in kinderen diezelfde weerstand creëert om er open over te praten, om het te onderzoeken, om zichzelf te onderzoeken - en het is dit gebrek aan openheid, zowel intern als extern, dat kinderen saboteert in hun vermogen om een heldere kijk en gezond verstand te ontwikkelen in relatie tot Seks in en als bijvoorbeeld Porno, en om bijgevolg voor zichzelf te kunnen stilstaan bij wat het precies is dat ze 'Consumeren' in het kijken naar porno, en te beseffen van 'hey, wacht eens, dit is niet Normaal/Realistisch/Gezond' --- omdat, ik bedoel, de meeste porno IS het mishandelen/misbruiken van de Vrouw, en dat is wat er onbewust geprogrammeerd wordt in de geest van het kind terwijl het kijkt naar porno en erop reageert, wanneer het kind geen stabiele basis heeft in zichzelf als een vorm van zelf-respect in verband met Seks, Seksualiteit en het Lichaam.

En, als deze basis in het kind, of de volwassenen, ontbreekt, namelijk een intieme relatie met het Zelf, met het eigen lichaam en een aanvaarding van de eigen Seksualiteit in, van en als het Fysieke Lichaam, zal het individu ook niet onderkennen en beseffen dat wat er getoond wordt in Pornografische Beelden in wezen zeer Respectloos gedrag is en dus niet het beste is voor zichzelf, in hoe het Zelf in relatie staat tot Anderen --- waardoor bijvoorbeeld, zoals het artikel vermeldt:
Wanneer je jonge vrouwen interviewt over hun seksuele ervaringen, zie je een toename van geweld: ruige, gewelddadige sex. Dat is rechtstreeks het gevolg van porno, waarin jonge jongens hun seksuele aanwijzingen krijgen van mannen in porno die zich gedragen alsof ze seksuele psychopaten zijn.

En dus, hoe kan die basis van zelf-aanvaarding en zelf-respect in en als het lichaam van het kind bestaan, wanneer de ouders in hun communicatie over en houding omtrent seks en seksualiteit een constante vorm van 'onaanvaarding'/verwerping en weerstand uitstralen - Hoe kunnen kinderen daarin niet de boodschap krijgen dat Seks, seksualiteit en dus het eigen lichaam iets Negatief en inherent Fout/Slecht is, en dat bijgevolg de Respectloosheid die tentoongesteld wordt in porno tegenover het lichaam van de Vrouw iets aanvaardbaar is?


Ik bedoel, de oplossing hier is niet eens het zogezegd 'beschermen' van onze kinderen tegen porno door porno te verbannen of blokkeren, omdat:

Onze TV show bewees dat vastberaden kinderen altijd een weg zullen vinden om online blokkeringen te omzijlen.

Noch is de oplossing dat we meer praten met onze kinderen over Seks en wat er zoal bestaat in deze wereld in verband met Seks, hoewel dat dit wel een deel uitmaakt van de oplossing.
De oplossing is dat wij, volwassenen in deze wereld, ten eerste eerlijk zijn met onszelf over wie wij zijn binnenin onszelf in relatie tot 'Seks', omdat, de Porno Industrie bestaat hier niet voor niks - en, als er dingen zijn in die Pornografische realiteit waarvan we niet willen dat het overgedragen wordt op onze kinderen, dan wil dat zeggen dat er dingen zijn in onszelf, die het bestaan van de huidige porno-industrie rechtvaardigen, die best niet overgedragen worden op onze kinderen.

Met andere woorden: WIJ zijn het probleem, niet zozeer de 'Porno-Industrie' - omdat, als WIJ zelf niet veranderen, dan zal de porno-industrie ook niet veranderen, omdat die industrie enkel functioneert en draait op basis en door middel van Onze verlangens, in en als het Geld dat we eraan uitgeven. Dat is immers hoe het Vrije Markt-systeem werkt: het is een Systeem van Vraag en Aanbod - de enige reden waarom de porno-industrie dus zo alomtegenwoordig en aanwezig is op het internet, is omdat wij dat Willen, ook al willen de meesten onder ons dat niet toegeven over/aan onszelf.

Dus, onderwijs jezelf, wees eerlijk met jezelf, verander jezelf en Sta als het levende voorbeeld voor onze kinderen, vanbinnen en vanbuiten, op elk vlak.

Volg de Porn Addict's Journey to Life
en abonneer je op mijn Youtube-Kanaal - en volg de reis die ik afleg in het onderzoeken, blootleggen en herdefiniëren van 'Seks' en 'Seksualiteit'.

Voor verdere ondersteuning, onderzoek Desteni
en werk mee in het Veranderen van onze realiteit via de Equal Life Foundation

No comments:

Post a Comment