Tuesday, September 10, 2013

Dag 355: Wat zijn de Consequenties van Seksualiteit als Geheim? - Seksuele Paranoia Series

Dit is een verderzetting in de Seksuele Paranoia Series, waarin we de 'Paranoia' van Seks en Seksualiteit bekijken, onderzoeken en corrigeren.

In de vorige blogs hebben we gekeken naar de vraagstelling van Waarom en Hoe het is dat er niet gecommuniceerd wordt over Seks. Waarom/hoe is het dat ouders zich bijvoorbeeld ongemakkelijk voelen om te praten over seks en seksualiteit met hun kinderen. En met 'seks' en 'seksualiteit' bedoel ik niet enkel de 'bloemetjes en de bijtjes', de zogeheten 'seksuele daad', maar ik bedoel alles dat te maken heeft met het ontdekken, verkennen en ervaren van het menselijk lichaam. Want, het lichaam IS Seks --- als je jezelf de vraag stelt van wat het 'doel' is van het bestaan van de fysieke werkelijkheid in haar huidige vorm. Wat is het Doel van de menselijke fysieke vorm, zowel als de fysieke vorm van de natuur - het doel van de 'geslachten', van de organen, de zintuigen, de menselijke geest in het menselijk lichaam --- wat is het uiteindelijke 'doel' van ons bestaan in en als het menselijke fysieke lichaam in en als de fysieke werkelijkheid - als niet SEKS? Als niet VOORTPLANTING?

Ik bedoel, als je kijkt naar wat we eigenlijk dagelijks doen in en als de menselijke samenleving, in ons leven, in de wereld - als je kijkt naar wat er omgaat in onze geest en gedachten - naar de kern van ons functioneren als mens in en als de menselijke samenleving, in onze omgang met 'andere mensen' --- dan is het fascinerend om op te merken dat werkelijk ALLES draait rond SEKS - maar dat er tegelijkertijd absoluut niet gecommuniceerd wordt over Seks. Ik bedoel - in de vorige blogs hebben we ons gerealiseerd dat we eigenlijk opzettelijk niet communiceren over seks, en dat we seks opzettelijk verborgen, geheim en onderdrukt houden in onszelf en onze interactie/communicatie/relaties met elkaar, omdat we ergens weten dat hoe seksualiteit in elkaar zit en zich uitdrukt in onze geest als onze gedachten en fantasiëen eigenlijk zeer consequentieel is en dat als we er open zouden over zijn, met andere woorden, als mensen zouden zien en weten wat er zich afspeelt in onze seksuele verbeelding, fantasiëen en gedachten, dan zou duidelijk worden dat we eigenlijk zeer misbruikende en bedrieglijke wezens zijn.

En dus doen we opzettelijk alsof seksualiteit zelfs niet bestaat - ik bedoel, we willen het, we denken erover na, we verlanger ernaar, we fantaseren erover, we zijn ernaar op zoek --- maar tegelijkertijd doen we alsof het niet echt bestaat en alsof het geen deel uitmaakt van wie wij zijn en van onze wereld en ons leven door er nooit over te praten, althans niet op een open, intieme, eerlijke, directe en rechtuite manier. Het is absoluut fascinerend om te zien hoe seksualiteit haast een totaal schitzofrene realiteit is in en als de mens - waarin mensen in complete afscheiding bestaan van hun eigen lichaam, van het lichaam dat in wezen in elk moment, constinu, constant en helemaal seksueel is.

Mensen zijn enkel zogezegd 'seksueel' en 'fysiek' wanneer ze 'seks hebben', dan zijn ze even naakt, dan laten ze zich even meevoeren door hun verlangens en gevoelens, dan stellen ze zich even 'kwetsbaar' op, dan laten ze even helemaal los --- maar, vanaf het moment dat die kleding weer aangetrokken wordt, wordt niet enkel het lichaam op fysieke manier bedekt maar wordt ook de hele 'seksualiteit' in en als de mens bedekt en functioneert de mens in de wereld alsof al wat we doen in elk moment op de één of andere manier niet rond Seks als Voortplanting draait --- alsof we op de één of andere manier naar een ander 'hoger' doel aan het leven zijn. Maar, .... dat is niet zo! Er is alleen maar SEKS - dat is ons doel!

De consequenties hiervan zijn uiteraard dat we alle contact verloren hebben met de fysieke werkelijkheid, op dezelfde manier dat we contact hebben verloren met onszelf in en als het fysieke lichaam - in hoe we onszelf hebben toegestaan de seksuele aard van onszelf in en als het lichaam verborgen en bedekt te houden - en dat we 'seksualiteit' hebben gedefinieerd in en als 'de daad van Seks'. En het probleem hierin is dat dit een ongezonde seksuele beleving in de mens toestaat te bestaan, omdat datgene dat bedekt wordt en geheim gehouden wordt de 'vrije loop' krijgt om te bestaan hoe het wil, zonder principes, zonder 'moraliteit' en zonder consideratie voor wat HIER bestaat - omdat, zolang het geheim/verborgen gehouden wordt, kunnen we doen alsof het niet bestaat en hebben we als het ware onszelf een vrijkaart gegeven om al de dingen te doen die we niet kunnen/mogen/zouden doen in de eigenlijke fysieke zichtbare en tastbare werkelijkheid. De consequenties waarvan te zien zijn in hoe porno steeds extremere en meer absurde vormen gaat aannemen en in hoe pornografie haast synoniem is gaan worden met 'seksueel misbruik'.


Wordt Vervolgd in Dag 356

No comments:

Post a Comment