Sunday, September 15, 2013

Dag 358: Hoe Speelt de Wet van de Weerstand een Rol in Seksuele Onderdrukking?

Dit is een verderzetting in de Seksuele Paranoia Series, waarin ik mezelf onderzoek in en als hoe ik seksualiteit heb toegestaan en aanvaard te bestaan in mezelf - vanuit en gebaseerd op het principe en besef dat 'de wereld'/'de realiteit' enkel zal en kan veranderen wanneer en als ik mezelf verander in en als mijn startpunt in deze wereld/realiteit --- wanneer en als ik mezelf in en als de menselijke geest onderzoek in zelf-eerlijkheid en herdefinieer en corrigeer om op te staan als het 'Antwoord' en de 'Oplossing' voor het corrigeren van de consequenties die bestaan in en als deze wereld/realiteit/werkelijkheid, ten gevolge van het 'verstoorde'/problematische/consequentiele startpunt dat ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf als de menselijke geest.

In deze 'Reis naar Leven van de Seksualiteit in en als mezelf' in en als de Seksuele Paranoia Series, is het interessant om de patronen te onderzoeken die hebben bijgedragen tot het contrueren van het 'Seksualiteits-Programma' in en als de menselijke geest, en de consequenties die gemanifesteerd zijn in en als de fysieke werkelijkheid, ten gevolge van dit specifieke 'seksualiteits-programma' - omdat, door die patronen te onderzoeken die aan de grondslag liggen van hoe deze fysieke werkelijkheid functioneert en bestaat, is het mogelijk en ben ik in staat om deze aanvaardde patronen te transformeren, veranderen en corrigeren tot leefbare patronen en programma's die het beste zijn voor al het leven op aarde.

In het onderzoeken van die 'patronen' - is het gezond verstand om in/binnen mezelf te kijken, en te onderzoeken hoe ik mezelf heb toegestaan te worden/bestaan/zijn in gedachten, gevoelens en emoties --- en bijgevolg in gedrag, expressie en uitdrukking in en als de fysieke werkelijkheid. En vooral op zoek te gaan naar: Welke zijn de gedachte-patronen in mezelf die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf en die ik ben gaan aanvaarden als 'wie ik ben' - hoe zijn die gedachte-patronen ontstaan in mezelf en - is dit wel wie ik werkelijk ben, of is het eerder een gedachte-/geloofs-patroon  dat ik heb gekopieerd van mijn omgeving en heb aanvaard in mezelf als 'wie ik ben', omwille van hoe ik mezelf heb toegestaan op te groeien en te ontwikkelen in en als deze realiteit als een product/kopie/resultaat/consequentie van mijn omgeving?

Een patroon dat ik in de voorgaande blogs bekeken, onderzocht en besproken heb, is het gedachte-patroon als het gekopieerde en aanvaardde geloofsysteem dat 'Seks/Seksualiteit iets is waar je niet open/intiem/eerlijk over mag spreken' - dit patroon is specifiek gevormd door en gebaseerd op verschillende expliciete en impliciete gebeurtenissen en ervaringen die zich hebben opgestapeld doorheen mijn leven als Herinneringen in mezelf in afscheiding van mezelf, bijvoorbeeld: Ouders die de deur sluiten wanneer ik binnenwandel terwijl ze 'intiem bezig zijn', beginnen gibberen en lachen met hun vrienden en voor de televisie gaan staan wanneer er iets op het scherm komt dat er wat 'vleesachtig' uitziet, en zeggen van 'oh, dat is niets voor kinderen', leerkrachten die kwaad worden en straf uitdelen wanneer ze kinderen in een boek van de menselijke anatomie zien kijken, omdat daar prentjes van 'blote mensen' in voorkomen, 'betrapt worden' op porno kijken, straf krijgen ervoor maar nooit een uitleg krijgen voor 'waarom' porno kijken zo 'slecht'/'stout'/'fout' is, 'betrapt worden' op het opnemen van erotische films op video en een berisping krijgen, maar nooit een uitleg voor 'waarom' ik niet naar erotische films mag kijken --- en 'waarom' het dus zo slecht/negatief/stout/fout is om het gevoel van nieuwsgierigheid in mezelf in verband met Seks te volgen.

Wat hierin echter ook interessant is, is het feit dat het niet zozeer een 'nieuwsgierigheid' is in verband met 'seks' of 'seksualiteit' in het algemeen -- maar eerder een nieuwsgierigheid om te KIJKEN naar BEELDEN/PLAATJES van 'Seks', en dat dat gevoel van nieuwsgierigheid in wezen gebaseerd is op het feit DAT er net zo een taboe op gelegd wordt, maar dat er Nooit op een normale manier wordt uitgelegd precies waarom die taboe er is, waarom die beelden/plaatjes zo 'slecht' zijn, waarom er niet naar gekeken of over gepraat mag worden --- en dat is wat het allemaal zo mysterieus en 'verleidelijk'/'interessant' maakt - als een 'verborgen schat'. Gewoon het 'niet weten' of eerder 'niet MOGEN weten', ligt aan het startpunt van het 'WILLEN weten/zien'. Het is pure fysica, de wet van de weerstand: want je werkt met energetische reacties.

Energetische reacties omdat: de reden waarom ouders en volwassenen kinderen bijvoorbeeld gaan verbieden om te kijken naar of spreken over of op zoek te gaan naar seks, is uit ANGST, is omwille van interne emotionele ervaringen/reacties die ze in zichzelf hebben verbonden met 'seks' - en niet op Gezond Verstand. Want, als kinderen ondersteund zouden worden in het Zien en begrijpen voor zichzelf waarom en hoe seksuele beelden/plaatjes/woorden zo Slecht/negatief zijn, en waarom het bijvoorbeeld consequentieel zou zijn voor zichzelf en hun omgeving - dan zouden kinderen zelf wel die beslissing kunnen maken om ervan weg te blijven omdat ze beseffen wat de consequenties zijn voor zichzelf: Gezond Verstand.

Maar, met Seks en vooral de angsten en onderdrukkingen en beoordelingen die mensne hebben toegestaan te verbinden met Seks en beelden en woorden in verband met 'Seks', is geen gezond verstand --- het is gebaseerd op geloofsystemen en overtuigingen uit het verleden ten gevolge van de Controle die bepaalde mensen/instanties wilden uitoefenen over de menselijke geest, zoals De Kerk bijvoorbeeld. Maar, wanneer het aankomt op Seks en hoe wij omgaan met en reageren op Seksuele woorden/beelden in onze geest, beseffen en begrijpen we zelf niet goed hoe we in elkaar zitten, omdat ook wij die 'taboe' aanvaard hebben in onszelf dmv onze opvoeding. En dus zijn we niet in staat om erover te communiceren met onze kinderen, om uit te leggen hoe en waarom precies die 'taboe' bestaat in verband met Seks - we leren hen gewoon impliciet aan door middel van onze houding ertegenover, dat het iets 'taboe' is, iets wat niet erkend/besproken mag worden.

Een aantal interessante vraagstukken die we kunnen behandelen in de volgende blogs is bijvoorbeeld: Hoe is het dat ouders hun kinderen impliciet aanleren dat Seks Taboe is? En, waarom is het dat die Taboe specifiek bestaat in verband met Woorden en Beelden - wat is het aan Woorden en Beelden die Seksueel getint zijn die zo een impact hebben in/op de mens in en als de menselijke Geest dat de mens er een Taboe op gaat leggen --- woorden en beelden die op zich in wezen niets te maken hebben met ECHTE seksualiteit, die gewoon een fysieke ervaring/beweging is die HIER is in en als het Fysieke Lichaam?


Wordt Vervolgd in Dag 358Een interview dat de fysieke consequenties omschrijft van de Onderdrukking van Seksuele Energie is:No comments:

Post a Comment