Tuesday, October 1, 2013

Dag 372: Is Mentale Arbeid werkelijk meer Waard dan Fysieke Arbeid?

In "Dag 369: Is De Geest werkelijk Superieur aan het Lichaam?" zijn we begonnen met Volgende statement, waar we in deze blog op zullen verdergaan:Dit reflecteert zich bijvoorbeeld in hoe 'fysieke arbeid' gezien/beoordeeld wordt als 'inferieur'/minder dan 'mentale arbeid', in hoe Arbeiders minder loon, voordelen en privileges krijgen in de samenleving dan Bedienden en 'Hooggeschoolden'/Gediplomeerden -- ondanks het feit dat ons Leven hier op aarde onmogelijk zou zijn zonder die Arbeid, omdat we in wezen nu eenmaal fysieke wezens zijn die fysieke zaken nodig hebben om te Leven/Overleven, fysieke zaken die gemaakt, gevormd en geproduceerd worden door middel van Arbeid.


In deze blog wil ik licht werpen op hoe de collectief aanvaardde idee dat 'fysieke arbeid inferieur is aan Mentale Arbeid' Vals is en een illusie is. Waarom beweer ik dat? Omdat, als we kijken naar het woord 'Arbeid', 'arbeid' impliceert het uitvoeren van een daad/beweging/bewerking in en als de fysieke werkelijkheid --- zelfs 'mentale arbeid' wordt niet gezien als 'arbeid' zolang het niet fysiek zichtbaar/tastbaar/meetbaar is, zolang het niet wordt omgezet in fysieke daden/beweging -- waarin duidelijk wordt dat Alle arbeid in wezen Fysieke Arbeid is, en dus Evenwaardig.

Wat mensen over het algemeen gebruiken als zogezegde reden of rechtvaardiging om het onderscheid te maken tussen 'fysieke arbeid' en 'mentale arbeid', in en als het geloof dat 'fysieke arbeid minderwaardig/inferieur is aan mentale arbeid', is door het geloof dat in de mens bestaat dat 'het mentale' op de één of andere manier 'meer' is dan 'het fysieke', en dat als je dus 'veel nadenkt' en met andere woorden 'veel studeert/gestudeerd hebt', dat je dan 'meer arbeid verricht' dan als/wanneer je puur fysieke arbeid zou verrichten waarbij je zogezegd niet moet nadenken, zoals bandwerk in een fabriek.

Dit wordt gebruikt als stokpaardje door mensen die geloven dat ze meer geld zouden moeten verdienen omdat ze 'gestudeerd hebben' en 'naar't school geweest zijn' en 'hogere opleiding gevolgd hebben', omdat ze daar zogezegd een 'hogere vorm' van arbeid verricht hebben, en daardoor zogezegd 'meer van zichzelf hebben moeten geven' en 'meer moeite hebben moeten doen' dan mensen die zogezegd 'enkel fysieke arbeid verrichten' en bijvoorbeeld 'nooit naar 't school geweest zijn'. Maar, is dat wel zo? Want, ik bedoel: als we kijken naar de Realiteit van hoe wij bestaan - is dat, de totaliteit van onszelf als 'menselijk wezen hier op aard' IS fysiek.

Waarin, als we kijken naar hoe het 'mentale' zich ontwikkelt vanaf onze kindertijd, dan kunnen we tot de conclusie komen dat 'het mentale' als 'onze gedachten' in onze geest, niet 'meer' zijn dan het fysieke, in de zin van dat ze niet 'speciaal' zijn ofzo - omdat, net zoals een fysieke vaardigheid zoals praten, lopen en bewegen tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een geperfecteerde 'gewoonte' door middel van Routine tijdens het leerprocess van het lichaam, ontwikkelt 'het mentale' zich op precies dezelfde manier, door middel van gewoonte en routine, door middel van herhaling. Waardoor bijvoorbeeld, mensen die arbeid uitvoeren dat ze 'mentaal' zouden noemen, doen uiteindelijk ook bandwerk -- het is allemaal gewoontes die uitgevoerd worden, het zijn in wezen allemaal bewegingen, interne en externe bewegingen die in het lichaam geïntegreerd geweest zijn over tijd en die nu een lichamelijke vaardigheid geworden zijn.

En, of je dat nu 'mentaal' of 'fysiek' wil noemen, het is allemaal hetzelfde - de enige reden waarom mensen zo verslingerd zijn aan de idee dat 'mentale arbeid superieur is aan fysieke arbeid' is omdat mensen op zoek zijn naar een excuus om zich superieur te voelen, om zich beter te voelen dan een ander, om te kunnen geloven dat ze speciaal zijn, 'meer speciaal' dan een ander. Maar, net zoals elke beweging die we maken, is ook elke gedachte die we denken en zelfs elk gevoel of emotie dat we ervaren, het resultaat van gewenning, van routine, van herhaling --- het is in wezen allemaal bandwerk dat we uitvoeren: waarin, ons lichaam en onze geest is als een fabriek, en wij zijn de arbeider.

En wat hierin eigenaardig is, is dat we, wat we in onszelf gedaan hebben, door onze 'mentale arbeid' boven onze 'fysieke arbeid' te plaatsen, in en als het geloof dat 'de geest' superieur is aan het lichaam, is wat we in de fysieke werkelijkheid gedaan hebben, door 'bedienden' boven 'arbeiders' te plaatsen, door 'hooggeschoolden' boven 'laaggeschoolden' te plaatsen --- vaak letterlijk, waarin je in een fabriek de kantoren waar de bedienden werken boven de werkplaats van de 'arbeiders' hebt. Maar, het is allemaal een illusie, het is allemaal gebaseerd op de goedgelovigheid van de mens en het gebrek aan zelf-studie en zelf-inzicht, waarin de mens bijvoorbeeld niet inziet dat er niet zoiets bestaat als 'de geest', als zogezegd iets dat 'de mens' in en als 'het mentale' onderscheidt van 'het fysieke' - want: het is allemaal een Systeem, een programma, een fabriek - waarin wij de arbeider zijn, de slaaf --- geketend aan onze zelf-aanvaardde illusie van 'superioriteit' en 'speciaalheid'.


Wordt Vervolgd in Dag 373

No comments:

Post a Comment