Saturday, October 19, 2013

Dag 384: De Observatie van Verandering - De paranoia van Intelligentie Series


Dit is een verderzetting van "Dag 383: Wanneer is Zelf-Verandering Echt? - De Paranoia van Intelligentie Series" - waarin we het verschil tussen 'de Observeerder', die bestaat in en als de 'Intelligentie' van de Geest, en de Participant, die bestaat in en als het Lichaam, hetgeen we 'Fysieke' en 'Echte' Intelligentie kunnen noemen.

'Echte Intelligentie' omdat, wat eigenaardig is in en als de zogezegde 'Intelligentie' in en van de Geest, is dat het in de Geest van het individu blijft -- al de Observaties, de overpeinzingen, de gedachten, de ervaringen van het Individu die zogezegd bijdragen tot het Geloof dat er 'Verandering' plaatsvindt in onszelf - die blijven in de verborgen ruimte van de geest van het individu, hetgeen maakt dat het eigenlijk niet Echt is, omdat het geen enkele werkelijke impact heeft op de eigenlijke realiteit die HIER is, voor ieder levend wezen - deze fysieke werkelijkheid, dat is Echt, iedereen kan dat vaststellen. Dit wil zeggen, dat, zolang we geloven dat 'Verandering' van onszelf en onze Realiteit, plaatsvindt in en als een 'Observatie' in onze geest, namelijk een gevoel, een ervaring, gebaseerd op een gedachte, idee en perceptie - maakt het geen deel uit van de realiteit die eigenlijk in feite Echt is, en dat is de Fysieke realiteit.

Wat is dan de oplossing om ervoor te zorgen dat Verandering Echt is, dat het niet enkel een Observatie is in onze geest, niet enkel een gevoel, ervaring, gedachte en perceptie? Is dat - we eerst en vooral onderzoeken wat Verandering wil zeggen vanuit het perspectief van wat Echt is, namelijk de fysieke werkelijkheid. Wat is er noodzakelijk, op fysiek, praktisch en realistisch vlak, om Verandering te transformeren en bewerkstelligen van een Observatie naar een Praktisch geleefde en uitgevoerde, Echte Verandering in en als de Fysieke Werkelijkheid? En om dus, de observaties die we maken en vaststellen in onszelf in verband met wie wij zijn in en als onze werkelijkheid/realiteit, in lijn te plaatsen met de fysieke werkelijkheid - en daarin onszelf ervan verzekeren dat onze Observaties praktisch zijn, opdat die observaties geen onnodige extra lagen van informatie creëren in onszelf in verband met onszelf en onze Realiteit, maar steeds werkbaar en toepasbaar zijn op vlak van onze onmiddellijke fysieke invloedssfeer - waardoor echte fysiek meetbare verandering mogelijk kan zijn.

Het probleem waar we hier nu mee geconfronteerd zijn is dat wij mensen voorgeprogrammeerd zijn in en als onze Geest en Bewustzijn om  onszelf en onze realiteit te benaderen vanuit het perspectief en startpunt van De Observeerder - vanuit met andere woorden Filosofie, theorie, Redeneringen, Meningen, Opinies, Gedachten en Ervaringen --- waardoor veel van onze benaderingen en 'Oplossingen' voor specifieke problemen die zich voordoen in onze realiteit, niet praktisch zijn, omdat ze afkomstig zijn van en gebaseerd op het startpunt van De Observeerder, en niet de Participant. Politici observeren bijvoorbeeld specifieke maatschappelijke problemen in het formuleren van oplossingen, maar staan daarbij zo ver verwijderd van de eigenlijke fysieke werkelijkheid waarin de problemen zich afspelen, dat ze vanuit hun Geest onmogelijk een echte praktische oplossing kunnen bieden of vormgeven en daardoor niet in staat zijn om een samenleving daadwerkelijk te sturen op een manier die het beste is voor al de wezens in en als die samenleving.

Zo staan wij in onszelf ook in relatie met onszelf - waarin we, vanuit onze gedachten, als 'de observeerder' kijken naar onszelf en onze realiteit en problemen die de kop opsteken gaan proberen oplossen via onze gedachten, redeneringen, meningen en ervaringen, waardoor we in onszelf niet in lijn staan met de eigenlijke echte, fysieke realiteit van onszelf die zich in elk moment afspeelt en we daardoor nog meer consequenties creëren voor onszelf en onze omgeving.

De oplossing hier is om te onderzoeken wat het wil zeggen om onszelf en de realiteit praktisch te benaderen - te onderzoeken wat het wil zeggen om te Veranderen, praktisch, fysiek en realistisch - als Menswezens hier op aarde - en te bestaan op een manier die het Beste is voor al het Leven op aarde.


Wordt Vervolgd in Dag 384No comments:

Post a Comment