Wednesday, April 17, 2013

Dag 260: Zijn de Boston Bombings een symptoom van een Dieperliggende Ziekte?

Op maandag 15/04/'13 heeft een 'terroristische aanslag' plaatsgevonden tijdens de jaarlijkse marathon op 'Patriot's Day' in Boston. 3 doden en 183 gewonden. Uiteraard is het hele land in reactie, en wordt er duchtig gezocht naar een zondebok - wie is de dader? Wie is de 'terrorist'? Zou het Al Quaida zijn? Zou het een rechtse extremist zijn? Is hij zwart, bruin of blank? En de rest van de wereld kijkt toe hoe Amerika  weer in een gevoelige zenuw geraakt wordt en geslagen wordt met verwarring, angst en paniek, terwijl we denken 'gelukkig gebeurt het daar en niet hier'.

We denken 'het is hun probleem', wat 'daar' gebeurt is niet onze verantwoordelijkheid - het het probleem van 'Amerika' en 'het Amerikaanse volk' --- net zoals wat zij denken over ons wanner hier iets zou gebeuren en net zoals wat wij denken over elk land dat wij om ons heen tenonder zien gaan aan de economische crisis. 'Het is hun probleem - wij zijn gewoon blij dat het ons (nog) niet overkomt'.

Maar wat we niet lijken te zien is de interconnecties tussen alle 'gebeurtenissen' op aarde en de 'rimpel-effecten' als gevolg van die 'gebeurtenissen'. We zien niet in dat de 'oorzaak' en 'reden' voor waarom dingen plaatsvinden in deze wereld, altijd al het leven op aarde en dus alle 'landen' betrekt --- omdat elke 'daad', 'gebeurtenis' en 'situatie' in wezen een uiting/expressie is van de 'geschiedenis' die eraan vooraf gaat, en die 'geschiedenis' werd en wordt bepaald door al het leven op aarde, en dan vooral de mensheid, door de eeuwen heen.

Bijvoorbeeld deze 'aanvallen' in Boston zijn het gevolg/resultaat van bepaalde conflicten die binnen of buiten de samenleving gegroeid zijn, die jarenlang de tijd gehad hebben om te ontwikkelen, omdat niemand in en als het systeem werkelijk gaf om een ander en omdat het systeem nooit werkelijk gaf om de wezens die erin bestaan, en die nu letterlijk 'gebarsten' zijn als een 'bom'. Deze 'conflicten' worden pas gezien, en zelfs dan nog steeds niet, wanneer het te laat is, wanneer de bom gebarsten is - enkel dan wordt er, willens nillens, gezien dat er een 'probleem' is --- maar, wat fascinerend is, is dat er nog steeds geen verantwoordelijkheid genomen wordt door de samenleving als geheel voor dit 'probleem', als de uiting van een achterliggend conflict, maar er wordt onmiddellijk gezocht naar een zondebok om al de schuld op te steken, alsof dit een kwestie is van een totaal geïsoleerd individu die totaal afgescheiden bestaat van onze wereld en samenleving. Alsof de individu(en) die die bommen geplant hebben, niet het product zijn van onze huidige wereld, en dat hun conflict met onze samenleving in wezen een uiting is van het conflict dat zich al sinds mensheugnis manifesteert in en als de menselijke wereld.


Oplossing

Dus, in de plaats van bepaalde geïsoleerde individuen te gaan beschuldigen, wordt het misschien eens tijd dat we de problemen aanpakken als wat ze zijn, namelijk een manifestatie van een dieperliggende dysfunctie in de manier waarop wij leven, in hoe wij in relatie staan tot elkaar en onze omgeving --- en dat we inzien, dat deze gebeurtenissen, van mensen die bommen doen ontploffen om opzettelijk andere mensen te vermoorden en pijn te doen, een manifestatie is van een diepgegronde ziekte die enkel kan bestaan omdat de omgeving de juiste voedingsbodem vormt om die ziekte ten eerste te creëren en ten tweede te voeden.

Dus, wat er nu gebeurt, door te zoeken naar een zondebok - reageren mensen met angst op de situatie, angst van hun medemens, angst van de samenleving, angst van al de 'slechte mensen' die daarbuiten loeren --- omdat we onze eigen verantwoordelijkheid niet zien en nemen voor wat er gebeurt --- waarin we niet inzien dat de problemen en conflicten hierdoor enkel erger zullen worden omdat niemand zich wil buigen over het werkelijke hoe en waarom van de hele zaak, niemand die VERANTWOORDELIJKHEID wil nemen, we spelen liever het 'slachtoffer' van de hele situatie - zelfs de 'dader'.

Zelfs de dader zal zich het 'slachtoffer' noemen van de samenleving, van een negatieve opvoeding, van een systeem dat niet om hem geeft, etc - want we hebben altijd wel een goed excuus en rechtvaardiging van onze wandaden.

Dit soort conflicten zal blijven voorkomen, dit is een serieus probleem dat zeker niet zomaar zal weggaan - en dat deze ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, is enkel teken dat er ernstigere problemen onder het oppervlak lagen te woekeren, en dat deze situatie enkel het 'breekpunt' was, en zolang we die onderliggende problemen niet onderzoeken en aanpakken, zullen dit soort situaties enkel meer en frequenter gaan voorkomen, omdat problemen zichzelf nu eenmaal niet oplossen, ook al hopen en geloven we misschien van wel.

De oplossing is dat we Amerika bijvoorbeeld niet aan haar lot overlaten en dat we meehelpen om de problemen te onderzoeken en op te lossen, in het besef dat wat daar gebeurt, als een rimpel-effect ons uiteindelijk ook zal beinvloeden, dat krijg je namelijk op een ronde aarde waar alles in relatie staat met alles. Die hele zogezegde 'afscheiding' van 'grenzen' tussen 'landen' is in die zin in wezen een illusie die de idee creëert dat we allemaal werkelijk 'afgescheiden' bestaan van elkaar en dat we onszelf kunnen opsluiten en isoleren in een 'bubbel' van persoonlijk eigen-belang. Hoewel dat de ontelbare oorlogen in de geschiedenis ons vertellen en duidelijk zouden moeten maken dat dat absoluut niet het geval is - we zijn wel degelijk direct verbonden met al wat er om ons heen gebeurt en gewoon omdat we lijntjes trekken op een papier en dat dan 'landsgrenzen' gaan noemen, wil niet zeggen dat die 'lijntjes' ook werkelijk bestaan in en als de fysieke werkelijkheid.

Dit is waarom we ook een 'ge-unificeerde' wereld-systeem nodig hebben zoals een Gelijk Geld Kapitalisme - in tegenstelling tot wat we nu hebben waar elk land een andere 'ideologie' en 'systematiek' toepast, en we uiteindelijk enkel oorlog en conflict creëren op basis van zogezegde 'culturele verschillen' - terwijl die 'culturele verschillen' op zich niet het beste zijn voor de mensen in die 'cultuur', omdat het maar 'tradities' en gewoontes zijn die blindelings van generatie op generatie doorgegeven geweest zijn. ik bedoel, het is gezond verstand dat er maar één systeem werkelijk het beste kan zijn voor alle mensen - het systeem dat we voor onszelf ook zouden willen, een systeem dat voor ons zorgt, dat om ons geeft, dat ons ondersteunt, dat ons waardeert en gelijk en eerlijk en rechtvaardig behandelt. En toch staan we misbruikende systemen toe te bestaan voor andere mensen in 'andere landen', in de veronderstelling dat 'wij daar toch niets mee te maken hebben' en dat het 'mij nooit zal beïnvloeden' want het is 'ver van mijn bed'.

Met de dreiging van een kern-oorlog geïnstigeerd door Noord-Korea op dit moment, kunnen we misschien merken dat de cultuur van misbruik en onderdrukking die we toestaan te bestaan in een ander land, toch niet zo 'ver van ons bed' is, en wel invloed op ons kan en zal hebben --- en dat het dus onze verantwoordelijkheid is, tegenover onszelf, om al de problemen op aarde te zien als onze problemen, door te beseffen dat al wat we toestaan te bestaan op aarde, is wat we toestaan te bestaan in ons leven, omdat alles op aarde op de één of andere manier verbonden is.


Beloning

met deze aanpak van verantwoordelijkheid nemen voor de problemen op aarde, bijvoorbeeld voor de 'Boston Bombings' kunnen we ten eerste een veilige haven creëren in deze wereld, door inzicht te verwerven in hoe de problemen ontstaan en zo de samenleving te veranderen om de 'ziekte' te verwijderen en ervoor te zorgen dat zo'n problemen nooit meer ontstaan. Zelf-verantwoordelijkheid creëert veiligheid, vrijheid en vermindert angst.

We zullen niet enkel beseffen dat het probleem van een ander, ons probleem en verantwoordelijkheid is, maar omgekeerd geldt ook dat ons probleem ook de verantwoordelijkheid is van een ander, en dat we dus ondersteund zullen worden door anderen net zoals wij hen ondersteunen - hetgeen garant staat voor een algemeen gevoel van veiligheid en zekerheid --- en zal zeker een meer stabiele basis vormen voor ons economisch systeem .

Voor meer over een Gelijk Geld Kapitalisme, lees de Economic's Journey to Life


Wordt vervolgd in Dag 261

No comments:

Post a Comment