Wednesday, April 24, 2013

Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting

DAY 362: Human Rights and the Equal Life Foundation

De Gelijk Leven Stichting is een Non-Profit Organisatie die zich toelegt op het Herdefinieren van Mensenrechten zodat ze resulteren in Rechten die, op Individueel zowel als Globaal vlak, een resultaat produceren dat het Beste is voor Ieder Individu in de Wereld; In de plaats van Meerdere Verschillende Organisaties te hebben die handelen als een Weldadigheids-Organisatie, en Gecontrolleerd zijn door de mensen die eraan Doneren – is dit Eén Organisatie die Zich Toelegt op Alles en het is geen Weldadigheid.
Dat wil zeggen: We zijn Niet Afhankelijk van Donaties. Het functionneert als een Bedrijf en is dus Zelf-Ondersteunend om te Verzekeren dat er Geen Externe Bedrijven iets te zeggen hebben in het Beleid, ten eerste en ten tweede, omdat de Mens Niet zal Doneren tenzij ze zich ‘Slecht Voelen’ over iets. Wat wij doen is het Ultieme Goed Verwezenlijken en dus, je Krijgt geen Donaties voor het Ultieme Goed – en zodus: zijn Donaties zo goed als niet bestaand in de Gelijk Leven Stichting, met Zeer Weinig inkomsten in dat Format. Het is een Non-Profit Organisatie, omdat het zijn inkomsten beschermt om niet naar één enkel individu te gaan, maar om in de Organisatie te Blijven zodat het zich kan Focussen op zijn Centrale Intentie, op zijn Objectief om een Constitutionele MensenRechten Dispensatie die het Beste is voor Iedereen op Aarde te creëren

Het Eerste Fundamentele Mensenrecht dat de Gelijk Leven Stichting Promoot en Onderlijnt is dat:  Elk indivu, Elk Menselijk Wezen een Gelijk Leven Recht heeft. Dit wil zeggen: Het Leven dat je Hebt is Gelijk in Elkeen op het Punt van de Geboorte. Datgene dat Mensen van Elkaar Onderscheidt is wat er Gebeurt Na de Geboorte, eenmaal Het Onderwijs start of je Omgeving je Beïnvloedt, je Ouders je beïnvloeden of het Systeem je Beïnvloedt – dan begin je een Afgescheiden Individu te worden en wordt je Aangeleerd om het Eerste Punt dat je Bestaan Mogelijk maakt niet te Respecteren, namelijk het Leven. Leven – dat is het ene punt dat Hetzelfde is. Je kan niet zeggen: “Eén Persoon heeft Meer Leven dan een Ander Persoon” – dat Leven, als een LevensKracht, is hetzelfde in Elkeen en is dus het Eerste Fundamentele Recht.

Het Tweede Fundamentele Mensenrecht is dat: Elk Menselijk Wezen is Opgemaakt uit de Substantie/Materie die Vrijlijk gegeven wordt door de Aarde, bij wijze van spreken – Aarde, water, klei, Al de Chemicaliën en Al de Delen die het Uiteindelijke Fysieke Lichaam Vormen. De Grondstoffen van de Aarde die aanwezig zijn zijn ook Vrijlijk Beschikbaar. En dus, behoren alle grondstoffen op Aarde, Fundamenteel, als een Mensenrecht – aan iedereen toe. Het behoeft simpelweg Bestuurd te worden op de Beste Manier om te Verzekeren dat Idereen die op Aarde is ook Daadwerkelijk de Ondersteuning Verkrijgt die het mogelijk maakt om een Waardig Leven te leiden met Geluk, in Vrede en Harmonie. Het Controleren van Grondstoffen voor het Individuele Voordeel van een Aantal Mensen is Niets Minder dan een vorm van Dictatorschap en is het Ontzien van de Basis MensenRechten op Elke Mogelijke Manier.                                    

Het Derde Fundamentele Mensenrecht is dat: Elk Mens heeft, Fundamenteel, Voedsel nodig om te Bestaan, Voeding om een Leven op Aarde te Genieten en dus, Voeding (hetgeen in de eerste plaats in wezen een substantie is die vrijlijk geproduceerd is door de aarde – afgezien van de Menselijke Arbeid) – Voeding is het Derde Basis Mensenrecht. Zonder voeding kan Niemand Bestaan. Het Moment dat Voeding een Schaarste wordt die Gebruikt wordt voor Controle, Produceert en Verandert men de mens in Wezen tot het Gedrag van een Slaaf-Meester Relatie en in die Relatie bestat er geen Mensenrecht.

Het Vierde Fundamentele Mensenrecht is een ook Fundamenteel Recht omdat de Mens niet kan bestaan zonder Proper Water. En dus, Water (hetgeen ook vrijlijk door de Aarde ter beschikking gesteld wordt – afgezien van het Purificatie Proces en de Menselijke Arbeid daarbij betrokken) – is een Fundamenteel Mensenrecht waar niet over Onderhandeld kan worden, dat niet Verkocht kan worden of op welke andere manier dan ook gebruikt worden om een Ander Menselijk Wezen te Onderdrukken. Zo’n dingen doen is in Wezen een Overtreding van de Mensenrechten en dus een Criminele daad.

Het Vijfde Fundamentele Mensenrecht is dat: Elk Menselijk Wezen heeft een Plek om te wonen nodig, een Dak boven zijn hoofd, een Huis. De Mens is Niet Ontworpen om buiten in de Natuur te leven. De Mens heeft een Specifieke manier nodig om zichzelf te Beschermen: een Huis. Behuizing is Niet Betwistbaar of Onderhandelbaar wanneer het aankomt op Mensenrechten, want Niemnd die een Huis heeft kan Beweren dat hun Recht op een Huis meer is dan het recht van een ander en dat zij het Recht hebben om Anderen op straat te laten slapen of geen eigen plek te laten hebben. En dus, een Huis/Thuis hebben dat van jouw is, is een Basis Mensenrecht, hetgeen deel uitmaakt van de Fundamentele Natuur van het Menselijk Wezen. En de Eigenlijk Menselijke Natuur is: Je hebt Voeding nodig, je hebt Water nodig, je hebt een Huis nodig.

En dat brengt ons bij het Zesde Fundamentele Mensenrecht, en dat is Onderwijs. Onderwijs is de manier waarop de huidige Verdeeldheid gecreëerd is op Aarde en hoe de Rechtvaardiging van Misbruik van Mensenrechten gedaan wordt. Onderwijs is wat de Mens Creëert als hoe hij is op dit Moment, wat het ‘Nu’ van de ‘Menselijke Natuur’ creëert. Maar, in feite is de Menselijke Natuur dat: de Mens kan Onderwezen worden en dit Onderwijs moet, Fundamenteel, Gebaseerd zijn op wat het Beste is voor Allen – in Acht Name van de gelijke toepassing van de Mensenrechten voor allen; en Produceert dus zo een Begrip, Vanaf de Geboorte, van hoe men moet Samen-Leven op een Planeet met Gelimiteerde Grondstoffen, waarin we Allen Bestaan.

En dus, het is een Overtreding om Onderwijs te laten plaatsvinden op een manier die Misbruik Rechtvaardigt op welke manier dan ook, omdat het een Geweten Feit is dat de Mens het Resultaat zal worden van zijn Opvoeding/Onderwijzing. En dit wordt in feite Extreem Gebruikt en Misbruikt door Zij die Voordeel halen uit het Controleren van het Onderwijs van de Mens door de Media, Schoolsysteem (en Universiteiten), Religie, Entertainment, Consumptie; als Al de Systemen die Nu de Mens Onderwijzen en Manipuleren – door middel van het Overtreden van het meest Basis Mensenrecht, Wordt de Idee gerechtvaardigd dat deze Mensenrechten eigenlijk niet echt ‘Valide’ zijn en dat het Enige Valide Mensenrechten , Winst, Eigendom en Meester-Slaaf Relaties zijn – alle dingn die Op geen echte Praktische Mensenrechten zijn of passen in de eigenlijke Natuur van het Menselijk wezen als een Fysiek Wezen.

Het Zevende Fundamentele Mensenrecht is: Het Recht om een Job te hebben, het Recht om te Werken, het Recht om toegang te hebben tot de Middelen waarmee het Ecosysteem, de Economie, bestuurd wordt, namelijk het system van Distributie van de Grondstoffen van de Aarde. Zonder die middelen, Wordt een Meester-Slaaf relatie gecreëert en er zijn geen Mensenrechten in die Relatie. En dus, een Basis Mensenrecht is een Job, Tewerkstelling, deel uitmaken van een Ecosysteem zodat men kan Ontvangen zoals men eraan geeft. Een Ecosysteem is een Geven en Ontvangen, elkeen Participeert door zijn Arbeid te Geven zodat ze het resultaat van hun Arbeid ervan kunnen krijgen/ontvangen. En daarin, zijn er Verschillende Vaardigheden en Vaardigheids-niveaus die Relevant zijn voor de Huidige Genetische Dispensatie die Geaccepteerd geweest is – en dus, zullen sommigen meer intellectueel en anderen minder intellectueel zijn. De meer intellectuelen zullen meer interessante of meer efficiente manieren vinden om grondstoffen van de aarde te nemen en nieuwe producten te creëren die iedereen ten voordele zullen komen. Anderen zullen daar minder efficiënt in zijn, maar zullen meer efficiënt zijn met fysieke arbeid en dus: zullen hun Genen die Fysieke arbeid ondersteunen.

Het identificeren van de specifieke vaardigheid die men heeft en die kan bijdragen tot het syteem, het ecosystem, de economie, is uiteraard relevant, maar uiteindelijk – is het recht om te ontvangen van het ecosystem op gelijke manier een basis mensenrecht als deel van de basis menselijke natuur of van een fysiek wezen dat hier op aarde bestaat. En dus, het overtreden daarvan als wat in het huidige moment gedaan wordt door het huidige systeem dat gebruikt wordt, door het controleren van het Onderwijssysteem zodat niemand kan inzien wat ze eigenlijk aan het toelaten en accepteren zijn op aarde – is crimineel om het zacht uit te drukken.

Dit is nog maar het begin van de Basis Mensenrechten die de Gelijk Leven Stichting representeert. Je bent uitgenodigt om te participeren in het Specifieren van wat overwogen wordt in de mensenrechten zowel om te assisteren in het zoeken naar praktische oplossingen, praktische manieren waarin we een dispensatie op aarde kunnen bewerkstelligen die gebaseerd is op de fysieke menselijke natuur die gedefinieerd is door de mensenrechten van elk wezen dat zichzelf hier op aarde bevindt. Om te verzekeren dat deze wereld een wereld wordt die het beste is voor allen, en om te onderzoeken hoe we een eind kunnen brengen aan wat momenteel verkeerdelijk benoemd wordt als de ‘menselijke natuur’.

De menselijke natuur is geen mentale conditie, het is een fysieke conditie. De mentale conditie kan begrepen worden als men onderzoekt naar hoe makkelijk het is om gecontrolleerd te worden om al de overtredingen van de mensenrechten te aanvaarden. Dit onderzoek wordt ook gedaan door de Gelijk Leven Stichting. We hebben al oplossingen voor hoe we een eind kunnen brengen aan de schendende ideologiëen over de menselijke natuur die opgelegd worden door middel van Onderwijs – en voor hoe we met deze oplossingen, een benadering tot onderwijs kunnen doorvoeren die gebaseerd is op de eigenlijke functionaliteit, mechanica van de menselijke geest/lichaam Relaties zodat men kan begrijpen hoe we de huidige problemen op aarde gecreëerd hebben waarin er momenteel geen basis mensenrechten bestaan op welke manier dan ook.

Mensen rechten bestaan nog niet. De mensenrechten die worden uitgeroepen alsof ze bestaan = zijn geen mensenrechten omdat ze enkel de rechten van de Meesters beschermen, ze beschermen enkel de rechten van degenen die de rechten van elk mens op aarde dagelijks schenden.

Doe mee, maak deel uit van de oplossing. Het is tijd dat we onze creatie hier op aarde onder ogen komen, een systeem dat de rechten van elk mens dagelijks en op elke manier, schendt. Zelfs degenen die de Meesters zijn worden geschonden door zichzelf, omdat ze niet echt handelen als een mens, maar als iemand die geen begrip heeft van wat mensenrechten werkelijk eigenlijk zijn.

Onderwijs Jezelf:


Voor meer Informatie, Bezoek:
http://equalmoney.org/
http://www.economistjourneytolife.blogspot.com/

1 comment: