Friday, April 19, 2013

Dag 262: Hoe ben ik persoonlijk Verantwoordelijk voor de Boston Bombings?

Dit is een verderzetting van "Dag 260: Zijn de Boston Bombings een symptoom van een Dieperliggende Ziekte?"
en "Dag 261: Boston Bombings, Ver van mijn Bed Show?"


ik besef en realiseer mij dat de Boston Bombings geen geïsoleerde gebeurtenis zijn die enkel de verantwoordelijkheid is van 'Amerika' - omdat ik besef dat elk 'land' en elk individu in deze wereld door de geschiedenis verbonden is met al wat hier bestaat - en dat zoiets als 'landsgrenzen' en 'namen'/'definities' een opzettelijk gecreëerde illusie zijn van afscheiding, om verantwoordelijkheid af/weg te leiden van onszelf

ik besef en realiseer mij dat al wat hier in deze realiteit gebeurt altijd op elk vlak mijn verantwoordelijkheid is, omwille van het rimpel-effect dat bestaat hier in deze realiteit omwille van de 'eenheid' van de planeet Aarde - en omdat ik inzie en besef dat er niet werkelijk 'grenzen' zijn die bepaalde 'landen' of 'naties' van andere 'landen'/'naties' beschermen, omdat die 'grenzen' maar lijntjes zijn die op een papier getekent zijn, maar dat alles in deze wereld in de fysieke werkelijkheid in wezen op elke manier in relatie/verbinding staat met alles

ik stel mezelf tot doel om mezelf toe te wijden aan het proces van het onderzoeken van de relaties en verbanden die bestaan in en als de fysieke realiteit - zodat ik op elke manier verantwoordelijkheid kan nemen voor al wat bestaat hier in en als het leven op aarde --- omdat ik besef dat al wat hier bestaat op elke manier in verband/relatie staat met mezelf en dat 'wie ik ben' in wezen die relaties/verbanden IS van en tussen alles wat hier bestaat in en als de fysieke werkelijkheid

hierin stel ik mezelf tot doel om de relaties/verbanden die hier bestaan in en als de fysieke werkelijkheid te purifiëren en te herdefinieren en daarin mezelf als het leven zelf te purifiëren en herdefinieren --- omdat ik inzie en besef dat, omdat ik, in en als 'wie ik ben' als levend wezen op aarde, opgemaakt ben als en uit de verbanden en relaties in, van en tussen al wat hier bestaat op aarde, dat daarom al de verbanden en relaties tussen al wat hier bestaat in deze wereld de manifestatie is van de verbanden en relaties die ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf --- en dat ik dus volledig verantwoordelijk ben voor de consequenties die plaatsvinden in deze realiteit ten gevolge van verziekte verbanden/relaties, omwille van de verziekte verbanden/relaties die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf tegenover mezelf

 ik stel mezelf tot doel om, bij al wat ik zie in en als de fysieke werkelijkheid, in te zien dat het niet 'ver van mijn bed is' en daarom zogezegd 'niet mijn verantwoordelijkheid' is - maar dat wat ik zie in en als de fysieke werkelijkheid in wezen een manifestatie en consequentie is van bepaalde verbanden en relaties die ik heb toegestaan in mezelf als het leven op aarde --- en dat het mijn verantwoordelijkheid is als een levend wezen op aarde om die verbanden en relaties te onderzoeken en te herdefinieren tot relaties en verbanden die het beste zijn voor allen in en als het leven op aarde als mezelf


No comments:

Post a Comment