Saturday, April 13, 2013

Dag 256: Energie-vampirisme en de Fysieke Substantie als het Leven

Dit is een verderzetting van "Dag 254: Leef terwijl je nog Jong bent"
en "Dag 255: De Jeugd is Verspild aan de Jongeren"


 ik realiseer mij en besef dat wanneer en als ik mezelf toesta 'het leven' te definieren in en als energie, dat ik dan in wezen mezelf als het leven zelf als fysieke substantie opgeef voor een voorgeprogrammeerd systeem van vergankelijke en vluchtige energetische ervaringen

wanneer en als ik het beeld van jongeren die feesten en 'plezier maken' zie opkomen in mezelf, dan stop ik en ik adem, en ik sta mezelf niet toe te reageren op dat beeld met de ervaring van 'jaloezie' en met de gedachte dat zij kunnen 'leven' en ik niet en dat zij iets hebben dat ik niet heb --- en ik besef dat dat beeld een voorgeprogrammeerd systeem is van het bewustzijnssysteem waarin ik mezelf heb gedefinieerd dat gebaseerd is op het geloof dat 'het leven' energie is

ik besef en realiseer mij dat het leven niet energie is en dat energie een voorgeprogrammeerd systeem is dat het fysieke lichaam leegzuigt en misbruikt om de illusie te creëren dat ik 'besta' en dat ik 'belangrijk' en 'speciaal' ben

ik stel mezelf tot doel om mezelf als het energetisch systeem dat ik mezelf heb toegestaan te worden te stoppen door een proces van zelf eerlijkheid, zelf vergeving en zelf correctie te wandelen - en op te staan als het leven zelf als wie ik werkelijk ben als het zelf directieve principe van het leven

ik besef en realiseer mij dat 'jong zijn' niet gelijk staat aan 'leven' -- omdat die associatie enkel bestaat in en als het bewustzijnssysteem dat het fysieke lichaam ziet als een 'voedingsbron' van energie, en het 'jonge' lichaam ziet als 'meer' en 'beter' omdat het nog 'voedingsstoffen' heeft om hormonen te produceren en energie te creëren in en als de cellen --- ik besef dat zowel een 'jong' lichaam als een 'oud' lichaam HIER bestaat in en als deze realiteit, en dus één en gelijk is - en dat 'beter' en 'minder' enkel bestaat in en als het bewustzijnssysteem van energie

ik stel mezelf tot doel om mijn 'jeugd' niet te verspillen aan het najagen van vluchtige en vergankelijke energie, om daarna spijt te hebben van mijn onverantwoordde beslissingen - en ik stel mezelf tot doel om 'wijsheid' te beoefenen in elk moment van ademhaling, door één en gelijk te staan met de consequenties van mijn daden en in te zien dat 'jong zijn' geen excuus is om het fysieke lichaam te misbruiken, omdat ik besef dat er altijd consequenties zijn aan mijn daden, waar ik uiteindelijk mee zal moeten leven

ik stel mezelf tot doel om voor mezelf als het fysieke lichaam te zorgen, omdat ik inzie en besef dat enkel het fysieke lichaam het leven is, en niet de energie die ik eruit kan winnen -- en dus stel ik mezelf tot doel om mijn bestaan hier op aarde toe te wijden aan het zorg dragen voor het leven als mezelf als de fysieke realiteit en om het bewustzijnssysteem en het systeem in de wereld als de mensheid, dat de fysieke substantie misbruikt voor energie en winst, te stoppen --- en om bij te dragen aan het creëren van een nieuw systeem dat zorg draagt voor het leven

ik besef en realiseer mij dat veel als niet alle fysieke en mentale klachten die de kop op steken tijdens de ontwikkeling en volwassenheid van de mens in en als de menselijke geest, het gevolg en resultaat zijn van het consumeren van het lichaam om het energetisch systeem van de geest te voeden

No comments:

Post a Comment