Monday, April 29, 2013

Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?

Dit is een verderzetting van "Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
ik vergeef mezelf dat ik een afscheiding heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan tussen politiek en economie zonder ooit te hebben ingezien dat alles in wezen economie is, omdat alles draait rond en bepaald wordt door GELD - en dat de politiek, als zogezegd iets dat dan 'niets te maken heeft met geld', in wezen gebakken lucht is


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de afscheiding tussen 'economie' als datgene dat werkelijk de macht heeft over het leven op aarde en dat werkelijk de achterliggende kracht is van de menselijke samenleving, en 'politiek' als de zogezegde 'machts-factor' en 'besturing' van de samenleving - één en gelijk is en een fysieke manifestatie is van de afscheiding die ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf, waarin ik de 'economie' van het menselijk fysieke lichaam, als de echte besturende macht/kracht die mijn bestaan/leven bepaald heb verborgen achter de zogezegde, schijnbare besturende 'macht' als de menselijke geest --- zonder ooit te hebben ingezien dat ALLES van mezelf in wezen de 'economie' is van/als het fysieke lichaam omdat de geest, als de 'overheid'/'politiek' niet kan bestaan zonder het lichaam


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien en te beseffen dat de economie van/als het fysieke lichaam de ware besturende en bepalende kracht is van 'wie ik ben' als mijn bestaan/leven hier op aarde, en dat de 'politiek' van/als de menselijke geest maar de schijn van 'macht' en 'controle' is, die op zich niet eens echt kan bestaan zonder de 'economie' als het fysieke lichaam --- en dat ik mezelf één en gelijk in het gewisse heb gelaten in verband met hoe de politiek in en als het wereld-systeem hier op aarde, net zoals de geest, alleen maar pretendeert de 'macht' en 'controle' te hebben over de samenleving/wereld - en dat ik nooit heb ingezien hoe het in wezen de economie is, als de zogezegde 'onzichtbare hand' van het markt-systeem, die ALLES bepaalt van het leven op aarde --- waarin de 'politiek' in wezen niets betekent omdat het niet kan bestaan zonder geld


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb ingezien dat de 'politiek' in deze wereld en in de samenleving, eigenlijk een LEUGEN is, omdat de politiek geen enkele echte macht heeft die substantieel is, zonder geld --- en dat ik als de mensheid, door de politiek af te scheiden van de economie, een onberegeld, onberegelbaar organisme heb toegestaan te bestaan als het 'vrije markt systeem', dat vrije macht heeft over de levens van elk individu en van hele landen en overal consequenties creëert waar we zogezegd niets aan kunnen doen omdat het afgescheiden bestaat van de 'politiek' --- in de plaats van in te zien dat 'de politiek' als een zogezegd 'besturend' orgaan, absoluut niets betekent als en wanneer die politiek volledig bepaald en bestuurd wordt door GELD in en als de economie


ik vergeef mezelf dat ik een wereld heb toegestaan te bestaan waarin niemand of niets verantwoordelijkheid neemt voor het economisch systeem, door de aandacht, de hoop en het vertrouwen van mensen te vestigen op de 'overheid'/'politiek' als de zogezegde leiders, zonder dat er ingezien wordt dat die leiders machteloos staan tegenover de realiteit van het economisch systeem, als datgene dat werkelijk het leven op aarde in z'n macht heeft - en dat die 'overheid'/'politiek in de werkelijkheid dus enkel bestaat als een afleiding voor mensen om de realiteit niet te zien van hoe het economische systeem de hele samenleving werkelijk in haar greep heeft --- net zoals de geest, als het 'beeld'/'persoonlijkheid' van 'hoop', waar alle aandacht van mezelf naartoe gaat, in en als het geloof dat de 'geest' mijn 'leidraad' is, in wezen enkel bestaat als een illusie om mij af te leiden van de realiteit van hoe het 'economische systeem' van het fysieke lichaam alles van 'wie ik ben' bepaalt


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat er consequenties zullen zijn wanneer we de overheid afscheiden van de economie, en doen alsof het twee verschillende entiteiten zijn en alsof ALLES van ons leven niet bepaalt wordt door de economie alleen ---en daarin nooit te hebben ingezien hoe die afscheiding tussen politiek en economie enkel dient als een rechtvaardiging en excuus voor de 'rijken', de bedrijfseigenaars en de 'bezitters' van de grondstoffen van de aarde, om onberegeld en zonder principes of integriteit hun zin te doen en de rest van de mensheid te misbruiken op massale schaal en om achter de schermen macht en controle te hebben over ALLES, aangezien alles in en als de samenleving in wezen bepaald en bestuurd wordt door GELD


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de afscheiding tussen politiek en economie enkel ten voordele is van zij die al rijk en machtig zijn, om nog rijker en machtiger te kunnen worden - en om, via de economie, macht te krijgen over elk aspect van het leven van alle mensen op aarde, door geld te gebruiken om de politiek/regeringen om te kopen en te controleren


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn vertrouwen te plaatsen in 'mijn regering' omdat mij dat aangeleerd geweest is door het schoolsysteem en door mijn familie, en daarin nooit te hebben ingezien dat de 'politiek' eigenlijk niet echt bestaat, en dat het in wezen maar een poppenspel is dat bestuurd/bespeeld wordt door GELD als de Economie --- en dat het eigenaardig is dat kinderen op school wel leren over hoe de 'politiek' van hun land in elkaar zit en functioneert, maar niet hoe de Economie werkt, en dat kinderen op die manier geprogrammeerd worden om te GELOVEN dat de politiek 'echt' is en werkelijk de 'macht' heeft, en dat de 'economie' zelfs niet eens echt bestaat, terwijl het in werkelijkheid net andersom is


ik vergeef mezelf dat ik een onderwijssysteem heb toegestaan te bestaan in en als de wereld dat kinderen programmeert in en als nutteloze kennis en informatie over dingen die niet eens bestaan, en dat op die manier verzekert dat die kinderen later niet in staat zijn om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving of om het systeem te veranderen - omdat ze datgene dat hun leven en het leven in en als de samenleving werkelijk bestuurt, namelijk GELD, niet eens opmerken


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de afscheiding tussen politiek en economie ervoor zorgt dat alle afspraken die gemaakt worden in politieke kringen, zoals de mensenrechten in de UN, in wezen ILLUSIES en leugens zijn --- omdat de politiek die mensenrechten onmogelijk werkelijk kan uitvoeren aangezien het geen grip heeft op het systeem/organisme dat verantwoordelijk is voor het overtreden van die 'mensenrechten', namelijk de economie


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een 'vrije markt economie' die in afscheiding bestaat van de overheid, in wezen niet kan bestaan, omdat elke bedrijfsleider in de eerste plaats een 'burger' is, en dus in de eerste plaats moet antwoorden aan de 'politiek' en dus de afspraken die overeengekomen zijn in die politiek zoals het respecteren van de mensenrechten -- en dat het bedrijf van die persoon daar niet buiten kan staan omdat dat bedrijf op zich niet bestaat of werkt zonder de directe participatie van het individu --- en dat een afgescheiden 'economie' van de 'politiek' dus niet eens echt kan bestaan, en compleet gebaseerd is op achterwaardse en troebele logica


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'politiek' boven 'economie' zou moeten staan voor een gezonde samenleving zonder misbruik, en niet andersom --- en dat veel misbruik en overtreding van de mensenrechten in deze wereld een gevolg is van het feit dat economie boven politiek geplaatst is --- waardoor er geen enkele vorm van integriteit of principe meer bestaat dat het systeem stuurt, omdat de waarde van het leven herleid wordt tot GELD

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat zolang de mensen in de politiek zelf onder de duim van het economisch systeem zitten en gecontroleerd worden door geld, en het economische systeem dus macht heeft over de politiek - ze nooit beslissingen zullen of kunnen maken die het beste zijn voor allen ---omdat er geen integriteit aanwezig is in persoonlijke overleving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het huidige economische systeem elk mens in een persoonlijke overlevings positie plaatst - en dat daarom 'goed bedoelde' afspraken zoals 'mensenrechten', niet uitgevoerd kunnen en zullen worden in de fysieke realiteit --- omdat er geen integriteit kan bestaan in persoonlijke overleving
Wordt vervolgd in Dag 273

No comments:

Post a Comment