Monday, April 1, 2013

Dag 244: Economie is de Mensen

Dit is een vervolg op "Dag 242: Hoe creëert een Gefaalde Economie Gefaalde Kinderen?"
en "Dag 243: Hoe hebben we collectief Slavernij aanvaard door te Geloven in 'Vrijheid'?"


ik besef en realiseer mij dat ik mezelf heb laten programmeren door de media om het huidige systeem van slavernij en ongelijkheid blindelings te aanvaarden door te geloven dat 'vrijheid' en 'gelijke kansen' bestaat - zonder ooit zelf de realiteit te onderzoeken en stil te staan bij de REALITEIT van hoe het systeem echt werkt

ik besef en realiseer mij dat een gezonde samenleving enkel kan bestaan wanneer alle kinderen in de samenleving de beste zorg en opvoeding krijgen, zodat ze kunnen opgroeien tot ontplooide, volwassen, zelf-verantwoordelijke, inzichtvolle, stabiele en gezonde wezens - die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het leven op aarde en de samenleving waar ze zich in bevinden --- en dat het misbruik en gebrek aan gezond verstand in de huidige samenleving een consequentie en gevolg is van het feit dat opvoeding altijd secundair geplaatst is aan de eigenbelangen van individuen in de samenleving die de samenlevings-structuren en onderwijsstructuren misbruikt hebben in functie van hun persoonlijke agenda als het maken van persoonlijke winst

ik stel mij tot doel om mijn leven hier op aarde toe te wijden aan het ontwikkelen en verwezenlijken van een systeem dat het leven prioritair stelt aan 'geld' - en dat elk kind alle noodzakelijke ondersteuning biedt om zich te ontplooiien en te ontwikkelen --- vanuit het inzicht dat kinderen de toekomst zijn van de wereld en dat het startpunt allesbepalend is

ik stel mij tot doel om een process te bewandelen van aan te tonen hoe we een achterwaardse redenering handhaven in het huidige systeem in hoe we het algemeen welzijn en gezondheid van het leven op aarde secundair plaatsen aan 'geld' en de 'economische markten' en infrastructuren - door bijvoorbeeld de 'publieke sector' te dicteren en controleren aan de hand van geld -- en uitgaven te schrappen in die publieke sector ten voordele van zogezegde 'economische groei en stabiliteit' - en daarin niet in te zien dat een 'economie' zowieso gedoemd is om te falen wanneer de wezens die die economie opmaken en in stand houden niet eens kunnen bestaan op een functionele en gezonde manier

 ik stel mezelf tot doel om bij te dragen aan het ontwikkelen en realiseren van een economisch systeem dat werkelijk rekening houdt met de ECHTE economie van het leven op aarde - als de 'huishouding' van wat HIER bestaat, een systeem dat de belangen van het leven op aarde ter harte draagt en dus gefundeerd is in het voeden en ondersteunen van de 'relaties' die het leven op aarde mogelijk maken

No comments:

Post a Comment