Thursday, April 4, 2013

Dag 247: Is Afzijdigheid werkelijk Zelf-Controle?


Dit is een verderzetting van "Dag 245: Pest of Wordt Gepest"
en "Dag 246: Hoe programmeert het Schoolsysteem 'Afzijdige' Kinderen"


ik besef en realiseer mij dat ik mijn macht heb weggegeven aan het systeem in en als de realiteit door mezelf te definieren in en als de ervaring en houding van afzijdigheid als de ervaring van 'zelf-controle' - en ik besef dat die 'zelf-controle' niet echt is omdat het in wezen een reactie is van ANGST om 'gepest' te worden

ik stel mezelf tot doel om verantwoordelijkheid te nemen voor de 'pesterijen' die ik heb toegestaan te bestaan in deze realiteit en waar ik mijn macht aan heb weggegeven door mij 'afzijdig' op te stellen - omdat ik inzie en besef dat zowel 'de pester' als 'de gepeste' bestaat in en als een energetische relatie/polariteit en enkel bestaat in en als de menselijke geest omdat het beide een ego-reactie is op de ervaring van angst/inferioriteit tegenover het systeem in en als de realiteit

ik besef en realiseer mij dat ik nooit verantwoordelijkheid heb genomen voor de ervaring van inferioriteit in mezelf -- door leerkrachten te beschuldigen en te beoordelen als 'de pesters'  --- en daarin de ervaring van 'afzijdigheid' in mezelf heb gerechtvaardigd

ik stel mezelf tot doel om mezelf te verplaatsen in de schoenen van leerkrachten en alle wezens die ik heb beschudigd en beoordeeld als 'pesters' in deze realiteit - om mezelf te ondersteunen in het ontwikkelen van inzicht in hoe de realiteit werkelijk functionneert in en als het besef dat niemand 'de schuldige' is --- omdat zowel 'pest-gedrag' als de houding van 'afzijdigheid' gelijkmatig bijdraagt tot hoe het systeem functioneert, en dat het daarin en daardoor ieders verantwoordelijkheid is om op te staan en betrokken te zijn bij het actief veranderen van het systeem tot een systeem dat het beste is voor allen

ik besef en realiseer mij dat de houding van 'afzijdigheid' een illusie is van 'zelf-controle' omdat het een beeld/imago is dat ik presenteer van mezelf, waar ik mijn angsten en onzekerheden achter verberg --- en dus geen ware zelf controle is

ik stel mezelf tot doel om zelf-controle te leven als het eerlijk zijn met mezelf over de angsten en onzekerheden die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf - en verantwoordelijkheid te nemen voor die angsten en onzekerheden door te stoppen met het beschuldigen van andere mensen als de zogezegde 'pestkoppen' -- en op te staan in en als deze realiteit en actief betrokken te zijn bij hoe het systeem werkt zodat ik het systeem kan veranderen tot wat het beste is voor allen


No comments:

Post a Comment