Tuesday, April 16, 2013

Dag 259: Het negatieve is mezelf

Dit is een verderzetting van "Dag 257: De Eeuwige Zoektocht naar Het Positieve" en "Dag 258: De Positieve Illusie en de Negatieve Motivatie"


Ik besef en realiseer mij dat ik verantwoordelijk ben voor het 'negatieve' dat ik zie om mij heen - en de negatieve energie die ik ervaar in mezelf wanneer ik naar de wereld om mij heen kijk --- omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen naar positieve energie, zonder ooit stil te  hebben gestaan bij de consequenties

en dus stel ik mezelf tot doel om een proces te wandelen van het stoppen van alle verlangen en  ervaring van positieve energie in mezelf - en daarin het stoppen van en verantwoordelijkheid nemen  voor de ervaring van negatieve energie in mezelf

ik besef en realiseer mij dat het niet de realiteit die ik zie om mij heen is die 'negatief' is, maar dat ik die realiteit ervaar als 'negatief', door mezelf te hebben toegestaan in mezelf in en als verbeelding en gedachten op zoek te gaan naar positieve energie, waarin ik een afscheiding en een polariteit heb gecreëerd tussen de 'negatieve buitenwereld' en de 'positieve binnenwereld' - waarin ik eigenlijk al de negatieve ervaringen en eigenschappen in mezelf op wat ik zie met mijn ogen heb geprojecteerd --- en de positieve eigenschappen heb gedefinieerd in en als mijn verbeelding en gedachten in en als de geest

ik stel mezelf tot doel om een proces te wandelen om alle delen van wat hier bestaat als wat ik zie met
mijn ogen en wat ik ervaar in mezelf als gedachten, gevoelens en emoties, terug te brengen tot mezelf in eenheid en gelijkheid en zelf verantwoordelijkheid - en te stoppen met het creëren van consequenties --- door mezelf te stoppen in het verlangen naar positieve ervaringen, omdat ik inzie en besef dat ik enkel van mezelf aan het vluchten ben als de negatiefheid die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik stel mezelf tot doel om een proces te wandelen om één en gelijk te staan met elk negatief deel van mezelf, elke negatieve ervaring in mezelf - en te staan als het levende voorbeeld van absolute zelf-verantwoordelijkheid als wat het beste is voor allen als het leven als mezelf --- om op die manier één en gelijk te staan met alles dat hier bestaat in en als deze realiteit, om de fysieke realiteit te sturen en bewegen tot wat het beste is voor allen en om mezelf in staat te stellen om alle problemen die zich voordoen in het leven op aarde, te sturen en bewegen in en als het oplossen van die problemen, door zelf te staan/bestaan als de levende oplossing als wat het beste is voor allen

No comments:

Post a Comment