Thursday, March 6, 2014

Dag 459: Hoe Is Zelf-Beoordeling een Overlevings-Mechanisme?


Dit is een verderzetting van "Dag 458: Waarom ben Ik niet eerlijk over wat er in mijn Geest Bestaat" - waarin ik heb overlopen hoe ik een process van zelf-vergeving heb bewandeld en toegepast in verband met onderbewuste gedachtenpatronen in mijn Geest die ik in mijn bewuste geest heb beoordeeld en onderdrukt/ontkend en in verband met de consequenties die deze onderdrukking creeert, zoals een opbouwing van energie in mijn onderbewustzijn dat zich uiteindelijk uit in de vorm van emotionele uitbarstingen of instortingen in relatie tot specifieke situaties. In deze blog zal ik onderzoeken hoe ik dit patroon van zelf-beoordeling en zelf-onderdrukking kan veranderen en corrigeren in mezelf en om dus bijgevolg niet meer dezelfde consequenties te creeren voor mezelf.


Zelf-Correctie Dimensie

Wanneer en als ik het patroon van zelf-onderdrukking en zelf-beoordeling in de vorm van gedachten zoals "dit ben ik niet echt", "ik wil zo niet zijn", "dit is slecht", zie opkomen in mijn geest als een reactie op een gedachtenpatroon in mezelf dat ik in mijn geest heb geclassificeerd als een 'negatieve eigenschap', zoals gedachten van competitie en superioriteit, dan stop ik en ik adem - en ik zie, besef en realiseer mij dat deze zelf-beoordelende gedachten afkomstig zijn van een 'bewuste persoonlijkheid' die ik heb gecreeerd in mezelf gebaseerd op overlevingsangst in relatie tot 'andere mensen' waarin ik mezelf probeer aan te passen aan en uit te drukken op basis van de beoordelingen die er bestaan in het 'collectieve bewustzijn' van de mensen in mijn omgeving teneinde andere mensen te kunnen manipuleren om mij 'goed' en 'positief' te vinden en mij bijgevolg te ondersteunen

hierin zie, besef en begrijp ik dat deze gedachten tesamen met de 'bewuste persoonlijkheid' van 'sociale overleving' waar ze uit afkomstig zijn, niet werkelijk 'mezelf' zijn, maar eerder een structuur/systeem/construct van gedachten dat ik opzettelijk aangemaakt heb in mijn geest met als doel te kunnen overleven in mijn wereld en realiteit op de enige manier die ik kende, namelijk door middel van het manipuleren en bespelen van de beoordelingen/gedachten, gevoelens en emoties van de mensen om mij heen op dezelfde manier als wat ik had gedaan om te krijgen wat ik wilde in relatie tot mijn ouders

hierin zie, besef en begrijp ik dat, omdat ik dit specifieke systeem/structuur/construct aangemaakt heb in mijn geest vanuit het startpunt van een emotionele reactie van ANGST in relatie tot de mensen in mijn omgeving, en niet vanuit een gewaarzijn van wie ik ben in mezelf in relatie tot mijn omgeving en mijn eigen gedachten, ik daardoor mezelf geidentificeerd heb met dit systeem van beoordelingen in verband met wat goed en slecht en juist en fout en negatief en positief is, en er bijgevolg op ben gaan reageren in mezelf met gevoelens en emoties --- in de plaats van stabiel te blijven in mezelf in de wetenschap dat de beoordelingen die opkomen in mijn geest in relatie tot mijn uiterlijk en mijn eigen gedachten, niets 'persoonlijks' zijn en niets te maken hebben met 'wie ik ben' - maar dat het eerder een systeem/construct is dat een functioneel en praktisch doel heeft in relatie tot mijn overleving in mijn wereld en realiteit

hierin zie, besef en realiseer ik mij dat, omdat ik dit hele systeem/construct heb opgebouwd op een reactie van ANGST, ik daardoor ook nooit heb onderzocht of gezien wie ik eigenlijk ben in en als dit systeem/construct en ik dus ook nooit heb ingezien of beseft dat dit systeem van het manipuleren van mijn omgeving door middel van zelf-beoordelingen en zelf-onderdrukking niet eens het beste is voor mezelf en mij in wezen enkel compromitteert en saboteert in mijn bestaan en uitdrukking in deze wereld en realiteit omdat ik mezelf in en als dit systeem volledig heb overgegeven aan die emotionele ervaring van overlevingsangst en mezelf daarin volledig verloren heb in een doolhof van beoordelingen en gedachten in verband met 'wat andere mensen denken over mij' en 'hoe ik die gedachten kan bespelen om te krijgen wat ik wil' - in de plaats van dat ik verantwoordelijkheid neem voor wat ik in mezelf toesta te bestaan en voor mezelf uitmaak en bepaal wat eigenlijk het beste is voor mezelf en voor mijn omgeving


Wordt vervolgd in Dag 460
No comments:

Post a Comment