Wednesday, November 7, 2012

Dag 170: Seksualiteit en Seks in een Relatie

Voor context lees "Dag 165: Wat is een Relatie?"

lees ook:
Dag 166: Zoeken naar Hulp in een Relatie
Dag 167: Enkel ik kan mezelf Redden
Dag 168: Uit de Duisternis van Mezelf naar het Licht van de Relatie
Dag 169: Een Relatie als expressie van Eenheid en Gelijkheid


Hier kijk ik naar het aspect van 'seksualiteit' en 'seks' in een Relatie en hoe ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van seksualiteit als een natuurlijke expressie van mezelf als het fysieke lichaam door 'seksualiteit' te projecteren in en als beelden/verbeelding in mijn geest/gedachten van ik en mijn partner die seks hebben - waarin ik dan besta in en als verlangen om die beelden te 'ervaren' in en als een positieve energie van 'opwinding' die ik mezelf heb toegestaan te verbinden met die beelden -- waar dan manipulatief gedrag uit voorkomt waarin ik mijn expressie/mezelf onderdruk door mezelf/mijn expressie/gedrag te veranderen om mijn partner te manipuleren in zijn verlangens/gedachten/gevoelens/reacties tegenover mij zodat hij mij geeft wat ik wil, namelijk 'seks' als dat beeld in mijn geest.

Op deze manier heb ik mezelf toegestaan een slaaf te worden van het verlangen naar seks dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als hoe ik mezelf heb laten programmeren tijdens mijn kindertijd door al de beelden die ik zag op televisie en in de media en in mijn omgeving waarin ik de beelden van 'seks' die ik zag mijn mijn ogen 'ook te willen ervaren'

 Seks als een positieve energetische ervaring van 'opwinding' is hierin ook een vlucht geworden van de negatieve ervaringen in mezelf als ANGST - waarin ik dan, door te participeren in het verlangen naar seks, enkel die angst manifesteer en creëer en ondersteun in mezelf, in de plaats van er verantwoordelijkheid voor te nemen.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een positieve energie van opwinding te verbinden met 'seks' beelden in mijn geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd deze ervaring van opwinding als een positieve energie te  gebruiken als een vlucht van de ANGST die ik ervaar in mezelf -- in de plaats van in te zien en te beseffen dat ik hierin enkel die angst verder manifesteer en voedt door geen verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de negatieve ervaringen in mezelf van angst door ervan te willen vluchten in een positieve ervaring/opwinding in en als 'seks' in de plaats van er verantwoordelijkheid voor te nemen in en als het besef dat het mijn creatie is als wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de angst die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als een negatieve energetische ervaring en hierin zelf-oneerlijk te zijn door te willen vluchten in een positieve ervaring in en als seks -- in de plaats van in te zien en te beseffen dat ik in deze 'vlucht', enkel de negatieve ervaringen manifesteer in mijn realiteit als de tegenpool van de positieve energie waarin ik mezelf heb toegestaan te participeren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in en als verbeelding en fantasie over 'seks' om een positieve energie op te wekken in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de beelden van seks die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf door erop te reageren met een energetische ervaring van opwinding

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een relatie te definieren in en als het verlangen naar seks als het willen vluchten van ANGST

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een relatie te definieren in en als de energetische ervaring van opwinding in en als het verlangen naar seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van seksualiteit door seksualiteit te definieren in en als een beeld in mijn geest van een man en een vrouw , zoals ik en mijn partner, die seks hebben --- in de plaats van één en gelijk te staan met en als seksualiteit als een natuurlijke fysieke expressie van mezelf als het lichaam in en als het moment

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'seks' te herleiden tot een 'product' als 'iets' dat ik wil 'hebben' - en hierin nooit de consequenties te hebben ingezien op globale schaal, waarin 'seks' wordt verhandeld via geld en waarin vele wezens worden misbruikt in en als de 'seks-industrie' en in en als verkrachting en molestatie


Wordt vervolgd in Dag  171

No comments:

Post a Comment