Friday, November 23, 2012

Dag 179: Een MEDIA die het beste is voor Allen

Dit is een verderzetting van
"Dag 175: De Media in een Relatie"
  "Dag 176: Media-brainwashing en Relaties"
 "Dag 177: Hoe programmeert de MEDIA Machteloosheid in de vorm van LIEFDE?"
"Dag 178: MEDIA-gestuurde Seksualiteit in een Relatie"


ik stel mezelf tot doel om de voorgeprogrammeerde 'relatie-patronen' als wat ik geleerd heb van de media als machteloosheid in de vorm van 'liefde' af te werpen en mezelf toe te wijden aan het creëren van relatie-patronen die het beste zijn voor al het leven op aarde door verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf als een levend wezen op aarde - door één en gelijk te staan met de media in deze wereld en het vorm te geven en te sturen in eenheid en gelijkheid met mezelf als het zelf-directieve principe van het leven zelf

ik stel mij tot doel om verantwoordelijkheid te nemen voor de relaties die ik creëer met mensen in mijn wereld -- door de voorgeprogrammeerde patronen van 'liefde', machteloosheid, hoop en wanhoop te breken en te stoppen - en hierin de media geen macht te geven over mezelf als het leven zelf --- door in te zien dat de 'media' in en als de menselijke samenleving een programma is dat opzettelijk gecreëerd geweest is en toegestaan is te bestaan door de mensheid om te dienen als het ultieme zelf-rechtvaardigingsmiddel in en als het principe van 'twee of meer in mijn naam'

ik stel mij tot doel om alleen te bestaan in en als mezelf in het besef dat 'het nodig hebben van een relatie' een voorgeprogrammeerd idee is dat ik gekopieerd heb van de media -- hierin stel ik mezelf tot doel om eerst en vooral een relatie te creëren met mezelf en mezelf dus niet te laten sturen door het verlangen naar een relatie/seks, omdat ik besef en inzie dat dit verlangen als enige functie heeft om ervoor te zorgen dat ik mijn macht weggeef en dus compleet machteloos besta/sta in deze wereld en aldus nooit in staat zal zijn om deze wereld te veranderen tot een wereld die het beste is voor allen

wanneer en als het verlangen naar een relatie/seks opkomt in mezelf, dan stop ik en ik adem, en ik sta op in en als eenheid en gelijkheid met dit verlangen - in en als het besef dat dit een voorgeprogrammeerd verlangen is, en in en als het besef dat niets nodig heb om te bestaan

ik zie hierin in en ik besef dat relaties in deze wereld niets meer of minder zijn dan een construct dat mensen gebruiken om hun verantwoordelijkheid in weg te geven -- door hun macht weg te geven in en als de ervaring van 'liefde' en in en als het geloof dat 'liefde' meer is dan het leven

ik stel mij tot doel om de brainwashing van het geloof dat 'liefde' meer is dan het leven, en dat 'liefde' uberhaupt bestaat, te breken --- door op te staan in en als zelf-verantwoordelijkheid in het besef dat 'liefde' een voorgeprogrammeerd woord/ervaring is die ik geleerd heb van de televisie en de muziek-industrie --- hierin besef ik dat ik in mijn zoektoch en verlangen naar 'liefde' als 'meer', mezelf en de wereld heb verminderd door mijn macht/wezen weg te geven in en als een 'eindeloze' zoektocht en dat ik hierin nooit werkelijk heb geleefd

hierin stel ik mij tot doel om mezelf als het leven zelf een kans te geven om zich uit te drukken, om mezelf werkelijk te leren kennen -- door los te laten van het verlangen naar liefde in en als het besef dat ik in en als dit verlangen mezelf enkel verlies - en enkel 'verlies'/'minder' manifesteer door te verlangen naar 'winst'/'meer'

ik stel mij tot doel te breken met de voorgeprogrammeerde energetische polariteit van verlangen naar liefde en angst van verlies en op te staan in en als mezelf, in en als zelf-liefde --- en in en als het besef dat 'relaties' opzettelijke brainwashing zijn die gebaseerd is op ANGST, als de angst van de realiteit die families programmeren in hun kinderen als een rechtvaardiging voor het creëren van relaties

hierin stel ik mezelf tot doel om de angsten die ik heb laten programmeren in mezelf door mijn familie onder ogen te komen en te stoppen --- zodat ik in deze wereld kan bestaan als een zelf-verantwoordelijk wezen die in staat is om de wereld te sturen in en als verandering tot een wereld die het beste is voor allen


No comments:

Post a Comment