Thursday, November 22, 2012

Dag 178: MEDIA-gestuurde Seksualiteit in een Relatie

Dit is een verderzetting van "Dag 175: De Media in een Relatie"


lees ook:
 "Dag 176: Media-brainwashing en Relaties"
 "Dag 177: Hoe programmeert de MEDIA Machteloosheid in de vorm van LIEFDE?"


 In de vorige blog posts heb ik gekeken naar hoe de media mijn idee over 'liefde' in en als een 'relatie' heeft beïnvloed en hoe ik de media mijn identiteit/expressie als 'vrouw' in deze wereld heb laten bepalen. In deze blog-post onderzoek ik het aspect van Seksualiteit en de Seksuele expressie in een Relatie en hoe deze geprogrammeerd/beïnvloed/bepaald wordt door de media als televisie, internet en muziek.

Wat ik hierin heb gemerkt bij mezelf is dat ik mij tijdens mijn kindertijd veel bezighield met het afspelen van seksuele scenes die ik op televisie gezien had in mijn verbeelding - waarin ik dan een energetische opwinding genereerde in mezelf, waar ik stilaan mezelf aan verslaafd aan het maken was --- door, terwijl ik op school in de les zat, de 'tijd te doden' met dagdromen als het constant en continu herafspelen van die specifieke scenes en het uitbreiden van die scenes, op zoek naar een steeds hogere opwinding. Ik herinner me dat ik er in de les vaak 'versuft', 'verstrooid' en 'afwezig' bijzat - 'met mijn hoofd/gedachten ergens anders' --- het was alsof ik me energetisch/lichamelijk de hele tijd vermoeid en leeggelopen voelde. En wanneer ik uit mijn dagdroom gewekt werd door de leerkracht die ons een opdracht gaf, mij iets vroeg of de bel die ging, was het werkelijk alsof ik ontwaakte uit een diepe slaap/droom.

Hierin heb ik een obsessie gecreëerd met 'seks' en 'relaties' als de beelden in mijn geest die ik had gedownload van de televisie en die ik verder afspeelde/entertainde in mijn geest/gedachten. Ik was langs de ene kant obsessief op zoek naar en verlangend naar 'contact' in en als relaties, en langs de andere kant voelde ik me compleet gedisconnecteerd van mijn omgeving, van mijn 'medeleerlingen' - omdat ik mezelf had opgesloten/afgesloten in de alternatieve wereld van mijn geest als verBEELDing en energie, zonder dat ik zelf ooit merkte waar ik eigenlijk mee bezig was en de consequenties die ik daarin aan het creëren was voor mezelf. Ik merkte niet dat ik bezig was een energetische idENTITEIT te creëren in en als mezelf als een polariteits-systeem van langs de ene kant een enorm verlangen naar seks/relaties als de beelden in mijn verbeelding en langs de andere kant een enorme angst van mensen, een enorme angst van afwijzing en van de fysieke realiteit waarin ik me bevond.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten beïnvloeden door de beelden van seks die ik zag in de media door erop te reageren met de energetische ervaring van opwinding

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen om de beelden van 'seks' die ik zag in de media te ervaren in de fysieke realiteit --- door te reageren op die beelden met opwinding en daarin het geloof te creëren in mezelf dat de beelden van 'seks' die ik zag 'meer' waren dan mezelf en dat ik 'meer' zou zijn als ik ook seks zou hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in en als verbeelding over 'seks' als het herafspelen van de seksuele scenes die ik had gezien in de media in mijn geest, om de opwinding die ik had ervaren bij het zien van die beelden in de media opnieuw te kunnen ervaren, in en als het geloof dat die beelden 'meer' zijn dan mezelf --- in de plaats van zelf-eerlijk te zijn en in te zien dat IK die 'meerwaarde' gegeven heb aan de beelden die ik zag door erop te reageren met energie/opwinding

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de seksuele opwinding die ik ervoer als reactie op de beelden van 'seks' die ik zag op televisie -- door die opwinding te beoordelen als 'slecht'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de beelden van 'seks' die ik zag in de media door die beelden te definieren in en als de energetische ervaring van opwinding

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van het verlangen naar 'seks' als de beelden die ik had gezien in de media door mezelf te definieren in en als dit verlangen --- in de plaats van in te zien dat dit verlangen een voorgeprogrammeerd construct is van beelden die ik heb gekopieerd van mijn omgeving in en als mijn geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de ervaring van seksuele opwinding als verlangen dat ik heb verbonden met de beelden van seks die ik zag in de media door mezelf te definieren in en als de verbinding tussen de ervaring van verlangen en beelden van 'seks' --- in de plaats van in te zien en te beseffen dat de ervaring van 'seksuele opwinding' op basis van beelden een voorgeprogrammeerde reactie/ervaring is die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als seksueel verlangen op basis van beelden door de media en mijn omgeving door mezelf te definieren in en als de ervaring van opwinding/verlangen dat ik ervoer in mezelf als reactie op de beelden van 'seks' die ik zag

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van verbeelding als beelden van seks die ik herafspeelde in mijn geest door erop te reageren met opwinding/verlangen --- in de plaats van in te zien dat de verbeelding en de ervaring van 'opwinding' niet is 'wie ik werkelijk ben' omdat het een voorgeprogrammeerd construct is als beelden die ik heb gekopieerd van de media

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'seks' te definieren in en als de beelden van seks die ik heb gezien in de media en de voorgeprogrammeerde energetische ervaring in mezelf van opwinding --- en daarin te verlangen om het beeld dat ik zag op televisie uit te leven/voeren in en als de fysieke werkelijkheid om de opwinding te ervaren --- door mezelf te hebben toegestaan mezelf af te scheiden van de ervaring van seksuele opwinding door te gelovend dat het 'meer' is dan mezelf --- in de plaats van één en gelijk te staan met de beelden van seks en de ervaring van opwinding in en als het besef dat de energetische reactie van opwinding op die beelden van seks bestaat in mezelf en dus niet 'meer' is dan mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de ervaring van seksuele opwinding door het te verbinden met beelden van 'seks' die ik heb gezien in de media - en hierin te geloven dat de beelden van seks 'meer' zijn dan mezelf --- in de plaats van zelf-verantwoordelijkheid te nemen in zelf-eerlijkheid en te beseffen dat ik de 'meerwaarde' gegeven heb aan de beelden van seks door mezelf af te scheiden van de reactie van seksuele opwinding in mezelf en die reactie/ervaring te projecteren in/op de beelden van seks - waarin ik mezelf heb toegestaan de beelden van seks van mezelf af te scheiden en mij heb laten programmeren in en als seksueel verlangen op basis van beelden van seks

ik vergeef mezelf dat ik een 'seks-construct' heb toegestaan te bestaan in mezelf, als een verzameling van beelden van seks die ik had gezien in de media in verbinding met de ervaring van opwinding --- waarin ik onbewust constant op zoek ben naar 'seks' in de fysieke realiteit als mijn omgeving in en als het ervaren van de opwinding die ik mezelf heb toegestaan te verbinden met beelden van seks in mijn geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd constant op zoek te zijn naar seks in mijn omgeving, door het 'seks-construct' te hebben toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf - als een constante onderbewuste zoektocht naar de energetische ervaring van opwinding die ik in mezelf heb verbonden met beelden van seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf compleet af te scheiden van de fysieke realiteit als mezelf HIER, door het seks-construct dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf op de beelden die ik zie met mijn ogen te projecteren en daarin te bestaan in en als een constante onderbewuste zoektocht naar 'seks' als de energetische opwinding die ik heb verbonden met de beelden van seks in mijn geest


Wordt vervolgd in Dag 179No comments:

Post a Comment