Sunday, July 29, 2012

Dag 104: Verlangen naar erkenning: ik heb ook iets te zeggenik zat vandaag in een groep van mensen en de twee mensen naast mij begonnen te praten over hun job - en ik had het gevoel dat ik 'genegeerd' werd, dat ik geen aandacht kreeg en dat ik 'er niet bij hoorde'.


gedachte:

ik zie het beeld van de andere mensen die onderling praten en elkaar aandacht geven en veel waarde hechten aan elkaars woorden, en vol interesse over vanalles en nog wat aan het praten zijn, alsof hun gesprek de wereld zal redden, en ik die ernaast sta/zit, ernaar te kijken - alsof ik door het venster van een huis vol licht en warmte sta te kijken in de kou en de donker.


backchat:

ze zijn niet geinteresseerd in mij of wat ik te zeggen heb, omdat ik geen diploma heb en zij wel
mensen met een diploma zijn meer waard dan mensen zonder een diploma
ik heb niets interessant te zeggen
ik weet niets
mijn woorden zijn minder waard dan de woorden van anderen
mensen zijn niet geinteresseerd in wat ik te zeggen heb omdat ik 'maar een kuisvrouw ben' en zij hebben gestudeerd
ik heb aandacht nodig
wat kan ik doen om aandacht te krijgen
mensen moeten naar mij luisteren zodat ik het gevoel kan hebben dat ik iets waard ben en dat de woorden die ik spreek iets waard zijn (=het misbruiken van woorden om aandacht te krijgen)
wat weet ik nu
wie ben ik nu
mensen kijken neer op mij omdat ik een kuisjob uitvoer en zij hebben gestudeerd
andere mensen hebben meer te vertellen dan ik
andere mensen zijn interessanter dan ik
wat is er mis met mij
waarom krijg ik geen aandacht
ik ben minder dan hen
ik moet/wil mee kunnen praten
ik moet iets interessants te zeggen hebben om de aandacht van mensen te krijgen
ik wordt buitengesloten
ik wordt genegeerd
 andere mensen zijn intelligenter dan ik
andere mensen moeten zien dat ik ook intelligent ben
ik moet alles wat er gezegd wordt verstaan
ik moet zorgen dat ik niet iets meer dan eens zeg, want dan zullen ze zien dat ik alleen maar dingen zeg om aandacht te krijgen
ik hoor er niet bij
de mening van een man is meer waard dan de mening van een vrouw

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij buitengesloten wanneer twee mensen met elkaar aan het praten zijn en alleen aandacht geven aan elkaar en mij niet in de conversatie betrekken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd betrokken te willen worden in de conversatie van de mensen om mij heen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd aandacht te willen krijgen van de mensen om mij heen - en woorden te gebruiken om die aandacht te krijgen, als wat ik van mijn vader gezien heb in hoe hij altijd wel iets te vertellen had en iedereen naar hem luisterde wanneer hij praatte

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het karakter van mijn vader te hebben gekopieerd van te verlangen naar aandacht van andere mensen door 'interessante dingen te vertellen' en mij dan buitengesloten te voelen wanneer ik merk dat mensen niet naar mij luisteren en dus niet geinteresseerd zijn in wat ik te vertellen heb

ik vergeef mezelf dat ik de energetische polariteit van verlangen naar aandacht/erkenning en angst van uitsluiting/afwijzing heb toegestaan te bestaan in mezelf als de ervaring in mezelf in het bijzijn van andere mensen -- waarin ik woorden gebruik om mensen hun aandacht op mij te vestigen en aldus spreek vanuit het verlangen naar aandacht en erkenning, waardoor ik vaak leugens of onwaarheden vertel, in de plaats van vanuit mezelf te spreken in en als zelf-eerlijkheid als de natuurlijke expressie van wie ik ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de energetische polariteit van verlangen naar aandacht en erkenning en angst van afwijzing/uitsluiting - waarin ik mijn verantwoordelijkheid voor mezelf weggeef aan andere mensen door van hen te verwachten/willen dat ze naar mij luisteren en respect en waarde geven aan mijn expressie, in de plaats van mezelf te aanvaarden en te respecteren en waarderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten beinvloeden door mijn omgeving tijdens mijn kindertijd waarin mensen mij beoordeelden op mijn expressie en ik leerde dat mijn leven in de handen van andere mensen ligt en ik maar een beeld ben dat aandacht en erkenning moet krijgen van mijn omgeving om te kunnen bestaan - waardoor ik een karakter in mezelf gaan opbouwen dat continu op zoek is naar aandacht van andere mensen door middel van het gebruik van woorden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd woorden te gebruiken en te misbruiken om aandacht te krijgen en daarin geen rekening te houden met het feit dat mijn woorden impact hebben op mijn omgeving, op mensen, net zoals de woorden van mijn omgeving impact gehad hebben op mij, en mij gevormd hebben tot wie ik nu ben, omdat de menselijke geest een programma is van aangeleerde woordjes en betekenissen, hetgeen ALTIJD van de omgeving afkomstig is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te vergelijken met de gesprekspartners, de mensen om mij heen, en mezelf te beoordelen als minder en inferieur op basis van diploma's en job, als de aanvaardde 'parameters' in de samenleving waarin mensen opgedeeld worden in waarde --- waarin mensen met een diploma meer betaald worden en dus meer waard zijn in de samenleving dan mensen die geen diploma hebben -- waardoor mensen met een diploma ook meer aandacht en respect krijgen in een conversatie, omdat mensen zich aangetrokken voelen tot mensen met een 'meerwaarde', in hun eigen zoektocht naar meerwaarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf aangetrokken te voelen tot mensen die een diploma hebben en gestudeerd hebben en mij afgestoten te voelen door of minder aangetrokken te voelen tot mensen die geen diploma hebben en niet gestudeerd hebben - omdat ik mensen met een diploma beoordeel als 'meer waard', omdat ze iets hebben dat hen een meerwaarde geeft in de samenleving waarin het leven van een wezen afgemeten wordt aan de hand van geld, en gediplomeerden meer geld verdienen dan ongediplomeerden, en omdat ik mezelf heb toegestaan op zoek te zijn naar 'meer waarde', dus 'meer geld' voor mezelf zodat ik kan overleven - waarin ik meer geinteresseerd ben in wat gediplomeerde mensen te vertellen hebben, omdat ik hoop en verwacht dat zij mij zullen kunnen helpen en steunen in mijn overleving in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd met mensen te praten/communiceren op basis van en vanuit persoonlijke verlangens om te overleven in het geld-systeem, en daarom enkel te willen praten met mensen wiens mening ik hoger in waarde schat omdat zij een diploma hebben en omdat een diploma in de samenleving algemeen aanvaard wordt als een 'meerwaarde', als een 'ticket' waarmee je meer geld kan/zal verdienen dan iemand zonder diploma, en omdat ik zelf verlang naar die 'meer waarde' - waarin ik mezelf afscheid van de mensen waar ik mee praat door enkel geinteresseerd te zijn in en te denken aan wat ik kan/zal krijgen van deze persoon - in de plaats van te communiceren in en als eenheid en gelijkheid, zonder onderscheid of afscheiding te maken op basis van 'diploma' of 'kennis van zake', door in elk moment wat er gezegd wordt af te meten aan of het bruikbaar in en als wat het beste is voor allen als het realiseren van een gelijkheids geld systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf en anderen als mezelf te verminderen door mezelf te definieren in en als mijn diploma en dus mijn 'markt-waarde' - als een waarde-oordeel dat ik gekopieerd heb van de samenleving als het schoolsysteem en familie -- en nooit te hebben beseft dat dit niet is wie ik werkelijk ben, maar hoe ik mezelf heb toegestaan mezelf te aanvaarden en zien door mezelf te hebben gedefinieerd in en als het geld-systeem dat mensen medogenloos opdeelt in categorieen, lagen en stratificaties op basis van diploma, om op die manier er steeds voor te zorgen dat de verschillende 'arbeids-categorieeen' vervuld blijven, zodat we steeds fabrieks-arbeiders, vuilnismannen en poetsvrouwen hebben die het vuile werk zullen opknappen en ons zullen voorzien van onze geliefde consumptie-goederen zodat de rest van ons zich goed kan voelen en kan bestaan in 'lala-land' als positieve gevoelens door middel van geld en goederen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat ik verantwoordelijk ben voor hoe mensen elkaar beoordelen en opdelen in de samenleving als hoe het geld-systeem de mens dwingt met elkaar om te gaan voor persoonlijke overleving - omdat ik mezelf heb toegestaan zelf ook te verlangen om hoog gediplomeerd te zijn en een beter betaalde job te hebben dan andere mensen, zodat ik mij positief kan voelen als 'de winnaar', terwijl andere mensen het vuile werk opknappen - en omdat ik mezelf heb toegestaan zelf een kuisvrouw te willen hebben die het vuile werk opknapt voor mij als mijn slaaf, zodat ik kan participeren in de energetische ervaring van superioriteit in en als mezelf --- en dat ik daarom verantwoordelijk ben om op te staan in en als mezelf, en één en gelijk te staan met wat HIER bestaat, om het geld-systeem te sturen/om te vormen tot een systeem dat elk wezen onvoorwaardelijk ondersteunt als een levens-vorm, en niet als een robot dat als enige bestaansdoel heeft om geld te genereren voor het systeem - om op die manier ook aan te tonen dat de menselijke expressie zich niet limiteert tot de systeem-expressie van het verwerken en kopieren van informatie in functie van het vervullen van specifieke jobs en het creëren van een competitie om aldus een onderscheid/stratificatie te kunnen maken tussen mensen, waarin de degeneratie van generaties van mensen toegestaan wordt in de samenleving, om ervoor te zorgen dat er steeds 'slaven' zijn die de producten produceren/fabriceren - zodat een handjevol mensen in de samenleving kunnen participeren in het opbouwen van hun persoonlijke ego-empirum, in complete onwetendheid van hoe het systeem werkelijk werkt en wat er werkelijk gaande is in de levens van miljoenen mensen op aarde, omdat ze zich maar wat graag verliezen in de gelukzaligheid van het 'consumeren als levensstijl' die door de media gepromoot wordt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat mensen met een diploma 'slimmer' en 'intelligenter' zijn omdat ze meer kennis en informatie hebben verwerkt en dus ook 'meer te vertellen/zeggen/uit te leggen hebben' -  en niet te beseffen dat dit een teken is dat ik mezelf heb toegestaan het schoolsysteem blindelings te aanvaarden en te vertrouwen als het instituut dat ons onderwijst in hoe de wereld functionneert, waarin ik automatisch alles wat iemand die gestudeerd heeft vertelt aanvaard als 'hoe het is' en 'hoe de wereld functioneert' en daarom die persoon ook zie en beoordeel als 'meer' en 'beter' dan ikzelf omdat die zijn weg beter weet/kent in het systeem en dus ook beter zal kunnen overleven in het systeem - in de plaats van te beseffen dat het feit dat de mens nog steeds geen systeem heeft ontwikkeld dat het beste is voor al het leven op aarde en nog steeds vastgeroest zit in een overduidelijk dysfunctioneel systeem dat ons enkel tot de totale vernietiging kan/zal brengen, bewijst dat het schoolsysteem mensen enkel onderwijst en opvoed in het beter aanvaarden van het systeem als 'hoe het nu eenmaal is' en nooit vragen te stellen en dat daarom de kennis en informatie de geleerd wordt compleet waardeloos is omdat die kennis en informatie niet aangewend wordt tot het creëren van een betere wereld, omdat het ook niet bevraagd wordt, omdat mensen die kennis en informatie als het 'diploma' hebben leren gebruiken om het persoonlijke ego als het verlangen om een 'winnaar' te zijn in het systeem te ondersteunen en niet het leven, waardoor ze datgene wat hun aangeleerd en gepresenteerd wordt door het schoolsysteem blindelings aanvaarden en volgen omdat ze alleen maar gefocust zijn op het kunnen opklimmen in de samenlevingslagen en dus meer geld kunnen verdienen om aldus een beter leven te leiden dan zovelen in de wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de kennis en informatie die mij aangeleerd en gepresenteerd werd door het schoolsysteem blindelings te vertrouwen en te aanvaarden als 'hoe de wereld nu eenmaal in elkaar zit', omdat ik de informatie en kennis verwerkte vanuit een persoonlijk verlangen om die kennis en informatie als 'mijn diploma' te gebruiken om aandacht, erkenning en aanzien te krijgen van andere mensen zodat ik mezelf als het ego als het gevoel van superioriteit kon voeden - en dus nooit wat mij gepresenteerd werd te bevragen in en als het besef dat het leven op aarde niet is wat het zou moeten zijn en dat het schoolsysteem, als het instituut dat verantwoordelijk is om de kinderen te ondersteunen in de ontwikkeling van hun begrip en inzicht in de wereld, kinderen duidelijk alleen maar aanleert om te vechten tegen elkaar door middel van punten en diploma's en geld en dus niet om samen te werken -- en daarom deel uitmaakt van het probleem in deze wereld en niet de oplossing

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik mij enkel 'inferieur', 'buitengesloten' of 'genegeerd' kan voelen in een conversatie als en wanneer ik mezelf toesta in mezelf te vechten met kennis en informatie om aanzien, macht en aandacht - en aldus zelf bijdraag en ondersteuning biedt aan het systeem van competitie dat zowieso altijd mensen zal buitensluiten, negeren en links zal laten liggen als 'de verliezers' - hetgeen pijnlijk duidelijk gemaakt wordt in deze wereld in de vorm van 'derdewereld-landen', hetgeen blindelings aanvaard wordt door de mensen in de 'eerstewereld-landen' omdat het systeem nooit bevraagd wordt, waardoor niemand ooit beseft dat er geen 'eerlijkheid' of 'gelijkheid' bestaat, en dat er zelfs op die inherente ongelijkheid en oneerlijkheid gerekend wordt, omdat het systeem slaven nodig heeft om het vuile werk op te knappen - zodat de 'winnaars' kunnen blijven winnen --- en dat het doel van bijvoorbeeld goedkope entertainment, spiritualiteit en religie is om de 'verliezers' afgeleid en dom te houden zodat zij ook nooit zullen beseffen dat ze de dupe zijn van een systeem dat ontworpen is om andere mensen te ondersteunen in hun ego-wereldje van rijkdom en welvaartik stel mij tot doel om wanneer en als ik het gevoel dat ik buitengesloten en genegeerd wordt in een conversatie en dat ik inferieur en minderwaardig ben aan de gesprekspartners omwille van diploma en/of geld, te stoppen en te ademen, en te beseffen dat ik dit gevoel/ervaring zelf gecreëerd heb door mezelf te hebben toegestaan te participeren in het systeem van competitie door te verlangen naar macht, aanzien en aandacht door middel van geld en kennis en informatie - en in mezelf te vechten met andere mensen om 'het slimste' en 'het intelligentste' te zijn en 'het meeste te vertellen te hebben' om aldus het meeste aanzien, respect, aandacht en geld te krijgen om mij 'de winnaar' te voelen, als hoe ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren door het schoolsysteem en familie - door nooit het systeem te hebben bevraagd en aldus nooit te hebben beseft dat het systeem ontworpen is om verliezers te creëren en 'eerlijkheid' en 'gelijkheid' maar begrippen zijn die gebruikt worden om ervoor te zorgen dat mensen het huidige systeem blindelings aanvaarden - waarin de mensen die zich in de verliezers-positie bevinden zichzelf gaan aanvaarden als 'een verliezer' en nooit zichzelf, de situatie/omstandigheden en het geld-systeem/de samenleving gaan onderzoeken en zich realiseren dat hun 'verliezers-positie al voorgeprogrammeerd was vanaf het begin, als de consequenties van een systeem dat gebaseerd is op competitie

ik stel mij tot doel om aan te tonen dat de mensen die het huidige geld-systeem van competitie draaiende houden niet beseffen dat 'andere mensen' die zich in de verliezers-positie in deze wereld bevinden, zoals al de mensen in de derdewereld-landen, wel degelijk levende wezens zijn, één en gelijk met zichzelf - en dat ze zich dit enkel zullen realiseren wanneer en als zij zich ZELF in die positie bevinden - dan pas zullen mensen zich realiseren dat het systeem ontworpen is om enkel de valse/illusoire waarde van GELD te ondersteunen/voeden en niet het LEVEN dat in en als elk wezen op aarde één en gelijk is, en dat er dus geen 'eerlijkheid' of 'gelijkheid' bestaat in het huidige systeem --- maar dan komt de realisatie te laat, omdat enkel mensen die geld hebben in deze wereld de macht en mogelijkheid hebben om het systeem te veranderen

wanneer en als ik mezelf zie participeren in een conversatie vanuit het startpunt van persoonlijk verlangen naar aandacht in en als de woorden die ik spreek, dan stop ik en ik adem, en ik besef dat dit een voorgeprogrammeerd systeem van competitie is dat in elk mens geprogrammeerd geweest is door het schoolsysteem, met als enige doel het kaf van het koren te scheiden op basis van al voorbepaalde 'oneerlijke' en 'ongelijke' parameters - aldus stel ik mij tot doel om mezelf te onderwijzen en te ontwikkelen in en als mijn inzicht en begrip in/van hoe het systeem werkelijk functionneert en op welke manieren deze ongelijkheid en oneerlijkheid zich manifesteerd in de levens van mensen - om aldus aan te tonen dat elk excuus of rechtvaardiging voor het participeren en in stand houden van het huidige systeem in wezen gewillige blindheid en onwetendheid en aldus misbruik is van het leven op aarde --- zodat de mens, wanneer en als het tot inzicht komt van wat wij aan het creëren/manifesteren zijn in de levens van andere wezens op aarde als waar wij direct voor verantwoordelijk zijn door onze dagelijkse participatie in het systeem van competitie, geen andere keus heeft dan te stemmen voor een gelijkheids geld systeem om ware gelijkheid en eerlijkheid te bewerkstelligen op aarde, waarin er gegeven wordt om en voor elk levend wezen als hoe wij zouden willen dat er voor ons gezorgd wordt

ik stel mij tot doel aan te tonen dat intelligentie enkel kan bestaan in en als het bevragen van het huidige systeem om een systeem te ontwikkelen dat op elke manier het beste is voor elk levend wezen - en dat intelligentie als 'wapen' enkel misbruik is van het huidige systeem van competitie, waarin die 'intelligentie' compleet bepaald is door de 'intell' die door het schoolsysteem en de familie ter beschikking gesteld wordt en aldus de basis vormt voor de ongelijkheid en oneerlijkheid in het huidige systeem


No comments:

Post a Comment