Tuesday, July 10, 2012

Dag 85: Ik wacht op mijn prins

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te wachten op aandacht van een man, en via manipulatie als subtiel gedrag ervoor proberen te zorgen dat ik die aandacht uiteindelijk zal krijgen - waarin zich, al vanaf het eerste moment van contact, allerlei scenario's afspelen in mijn gedachten van hoe hij zal/zou reageren op mij, wat ik zal zeggen/doen om zijn aandacht in positieve zin naar mij toe te sturen --- waardoor ik een spanning heb gecreëerd in mezelf in relatie met mannen omdat ik mijn natuurlijke expressie in het moment onderdruk in mezelf door mezelf enkel uit te drukken in functie van het bevredigen van mijn verborgen verlangens naar een relatie en seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn expressie te veranderen in relatie met een man, in functie van het willen bevredigen van het verlangen naar seks in mezelf, waarin ik de man zijn aandacht probeer te sturen naar mij toe via subtiel 'vrouwelijk' gedrag, waarin ik heel 'zelf-bewust' ben in hoe ik mezelf uitdruk door mezelf compleet te projecteren in zijn geest en mijn expressie beoordeel, om aldus mijn expressie zodanig te kunnen sturen dat ik zijn geest manipuleer om mij te geven wat ik wil, namelijk aandacht/seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door Disney/Hollywood films waarin het concept van 'de prinses die wacht op haar prins' uitgespeeld wordt - waardoor ik zelf ook altijd heb gewacht en in stilte verlangd naar het krijgen van aandacht van jongens/mannen, als hoe ik dacht dat een 'goed meisje'/'prinses' moet zijn, aan de hand van wat ik had gezien in die Disney films --- en waarin ik via manipulatie ondertussen ervoor probeerde te zorgen dat ik toch nog zou krijgen wat ik eigenlijk wil van jongens/mannen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat Disney/hollywood sprookjes mij hebben geleerd om niet direct, assertief , open en gewoon mezelf te zijn in relatie met jongens/mannen (het andere geslacht), door een bepaald soort expressie te presenteren als de 'typische/stereotype' expressie van 'de prinses' als 'het meisje', en tegelijkertijd ook een typische/stereotype expressie van 'de prins' als 'de jongen' - waarin de prinses steeds wacht op haar prins en altijd de passieve rol inneemt, nooit veel zegt en altijd 'lief' en 'mooi' is, terwijl de prins steeds heldhaftig en avontuurlijk en assertief is, waarmee ik mezelf heb geidentificeerd en aldus het karakter van de prinses die ik in die films gezien heb, aan te nemen in relatie met jongens/mannen, om zelf die relatie te kunnen ervaren die in de films gepresenteerd werd, en dus zelf die 'liefdeskus' te kunnen ervaren die in de films steeds getoond werd als de climax van de film

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten beinvloeden door de beelden die mij gepresenteerd werden in films op televisie van de prins en de prinses als de jongen en het meisje, door mezelf te hebben gedefinieerd in en als die beelden en mezelf automatisch in en als mijn bewuste geest te identificeren met de het karakter/de rol van de prinses in de film, en automatisch de volledige expressie van de prinses als een beeld, te hebben overgenomen, waardoor ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd met jongens/mannen om te gaan als/vanuit het beeld van 'de prinses'  als het meisje in de film waarmee ik mezelf heb geidentificeerd - en door de jongen/man steeds te zien als 'de prins' en elke man/jongen die ik zie met mijn ogen af te meten aan de hand van het beeld dat mij gepresenteerd werd in de film van 'de prins', en aldus op zoek te gaan naar de jongen/man die het meeste lijkt op 'de prins' van de films, zodat ik met hem een relatie kan hebben zodat ik mij 'de prinses' kan voelen in relatie tot hem, en aldus mijn persoonlijkheids-construct kan voeden als het energetische systeem dat ik heb toegestaan te creeren in mezelf op basis van beelden en beoordelingen in en als mijn geest


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te onderdrukken door mezelf te definieren in en als de systematische expressie van 'de prinses' die 'wacht op haar prins' als een zelf-oneerlijke, manipulatieve, misleidende expressie die enkel bestaat in functie van het creëren van energie in en als de energetische polariteiten die uitgespeeld worden tussen de 'karakters' van de prins en de prinses als hoe ze gepresenteerd werden in de films als een beeld/uiterlijke expressie - in de plaats van te beseffen dat wat ik heb gezien op televisie maar beelden waren, en niets te maken hebben met het leven in en als mezelf in en als de vrijheid en simpliciteit van zelf-expressie die niet 'stereotiep' of 'typisch' is of hoeft te zijn of op welke manier dan ook veranderd hoeft te worden om een relatie/seks te kunnen hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het leven voor seks, door mezelf te laten programmeren door de beelden die ik zag op televisie, als stereotype beelden die gepresenteerd worden voor meisjes en jongens als de prinses en de prins, die enkel in functie staan van het vormen van een relatie in en als energetische polariteiten en dus met andere woorden enkel draaien rond seks als het genereren van energie die opgebouwd werd door de frictie die gecreëerd wordt tussen de polariteiten van de vrouwelijke en mannelijke expressie als beelden en beoordelingen - in de plaats van te beseffen dat dit een ENORM gelimiteerde expressie/ervaring is van het leven als mezelf omdat het een voorgeprogrammeerd systeem is dat in de geest van elk kind geprogrammeerd wordt om aldus een voorgeprogrammeerde menselijke samenleving te creëren waarin mensen zichzelf onderdrukken om te kunnen voldoen aan dat beeld dat gepresenteerd werd in de films en in de samenleving als het beeld van de relatie tussen man en vrouw, prins en prinses, een relatie die met andere woorden volledig gebaseerd is op leugens, manipulatie en deceptie omdat geen van beide partners ooit werkelijk zichzelf geweest is maar enkel een beeld was als een voorgeprogrammeerde expressie die enkel bestond in functie van de zoektocht naar seks als de generatie van energie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het normaal is dat ik mij gespannen voel in relatie met mannen in deze wereld, of wanneer een man mij aandacht geeft, en dat ik dus niet gewoon mezelf kan zijn tegenover een man, omdat ik steeds in een innerlijke ervaring schiet waarin ik geobsedeerd ben door gedachten aan hoe ik die man zover kan krijgen om mij aandacht te geven zodat wij een relatie/seks kunnen hebben - in de plaats van te beseffen dat dit een voorgeprogrammeerd systeem is van beelden, definities en beoordelingen als wat ik in mezelf heb laten programmeren door films, familie en de samenleving, dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf door mezelf te hebben toegestaan een 'identiteit' te worden in deze wereld, door mezelf te hebben gedefinieerd in en als mijn geslacht als een beeld in en als beoordelingen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat het beeld/de definitie van 'de man'/'de prins' ook in mezelf bestaat in en als de onderbewuste geest, als de tegenpool van de bewuste geest als 'de prinses', en dat ik op die manier het construct van 'prins' en 'prinses' in mezelf heb gecreëerd als de basis van mijn identiteit als 'prinses', en dat ik mezelf heb toegestaan de onderbewuste geest als het karakter van 'de prins' te projecteren op de mannen die ik zie in deze wereld, zodat ik kan participeren in dit construct van polariteiten, om energie in mezelf te kunnen creëren - en nooit te hebben beseft dat die energie in wezen de wrijving/frictie is die ontstaat in mezelf omdat ik mezelf heb afgescheiden van mezelf  door mezelf te identificeren in en als gepolariseerde eigenschappen waarvan ik de tegenpolen projecteer op de beelden die ik zie met mijn ogen, in en als een persoonlijkheids-construct als kennis, informatie, beoordelingen en  beelden in verband met relaties en seks die ik in mezelf heb gedownload wanneer ik naar televisie en mijn omgeving keek

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaring van opwinding/verlangen/spanning/frictie in mezelf in relatie tot beelden van mannen in deze wereld, door niet te beseffen dat wat ik zie in mannen, de delen zijn van mezelf die ik heb onderdrukt in mezelf door mezelf te hebben afgescheiden van mezelf in en als een persoonlijkheids-/identiteitsconstruct als definities/beoordelingen over het uiterlijke van het fysieke lichaam - en dat het verlangen naar een relatie met een man om die eigenschappen/delen/definities die ik in hem geprojecteerd zie te kunnen ervaren, in wezen zelf-oneerlijk is en leugenachtig omdat ik daarin  in ontkenning besta van wie ik werkelijk ben als één en gelijk met mannen en mannelijkheid als al de eigenschappen/definities/beoordelingen die ik geprojecteerd zie in/op het uiterlijk van de man in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn expressie te limiteren in relatie met mannen in deze wereld, door mezelf uit te drukken in en als en vanuit een voorgeprogrammeerde expressie als definities, gedachten, beoordelingen over mijn uiterlijke expressie, en daarin ook de man te limiteren in zijn expressie in deze wereld, door van hem te verwachten dat hij zichzelf zal uitdrukken in, als en vanuit de voorgeprogrammeerde expressie als definities, gedachten en beoordelingen over zijn uiterlijke expressie - zodat ik mezelf kan ervaren als het energetische persoonlijkheidsconstruct dat ik heb gecreëerd in mezelf in en als afscheiding van/met mezelf - in de plaats van te bestaan als wie ik werkelijk ben in en als eenheid en gelijkheid, als het startpunt van creatie, als de creator in en als mezelf, in en als het besef dat ik als het leven zelf in en als het fysieke lichaam volledig, helemaal HIER ben,  en niets 'buiten mezelf' nodig heb om mij te vervullen omdat er niets 'buiten mezelf' bestaat
ik stel mij tot doel alle vormen van manipulatie te stoppen in mezelf omdat ik besef dat dit een onaanvaardbare manier van bestaan en uitdrukking is, die compleet gerechtvaardigd is door de consumptie-maatschappij waarin mensen elkaar continu manipuleren, misleiden en bedriegen om te krijgen wat ze willen, en die in mij geprogrammeerd geweest is via televisie, films en de samenleving en familie - maar die niet is wie ik werkelijk ben en die ik ook niet aanvaard in en als mezelf

ik stel mij tot doel aan te tonen dat wat kinderen getoont wordt in films/sprookjes als de stereotype beelden van de prins en prinses die telkens in dezelfde vorm terugkeren, in wezen misdadig is omdat kinderen gebrainwashed worden om hun expressie te limiteren tot een voorgeprogrammeerde vorm, waarin mensen elkaar gevangen zetten door elkaar te gaan definieren en beoordelen vanuit deze voorgeprogrammeerde expressies/ervaringen - hetgeen als enige doel heeft om energetische systemen te maken van kinderen/mensen die dus heel makkelijk bespeelbaar zullen zijn door de consumptiemaatschappij die dan gretig gebruik maakt van de energie-verslaafde kinderen/mensen om de consumptieproducten te verkopen door in te spelen op de verschillende energetische persoonlijkheids-constructen in de mens die constant op zoek zijn naar bevestiging en ondersteuning omdat ze in wezen niet echt zijn

 ik stel mij tot doel om een gezonde relatie met seks en dus met het andere geslacht in deze wereld te ontwikkelen, waarin ik niet leef voor seks en dus ook het ander geslacht niet zal manipuleren, beliegen en misleiden om die seks te krijgen - door te staan/bestaan in en als het besef dat het verlangen naar seks een voorgeprogrammeerde ervaring is in mezelf die volledig gebaseerd is op en bepaald is door de beelden, definities, beoordelingen en woorden die ik heb gezien/gehoord en gekopieerd van mijn omgeving vanaf mijn geboorte in deze wereld

en dus ik stel mij tot doel om op te staan in en als deze wereld om aan te tonen dat de huidige relatie die de mens heeft met seks en met elkaar onderling, heel ongezond is omdat de mens nu leeft voor seks als energie en de ander gebruikt/misbruikt in zijn onverzadigbare zoektocht/verlangen naar energie als een demon die gelooft dat hij zonder niet kan bestaan - waarin de mens van zichzelf en elkaar als het leven, consumptiegoederen gemaakt heeft die worden leeggezogen en gebruikt voor energie --- waarin de mens niet beseft dat de energie die hij ervaart in zichzelf een eigen creatie is als een frictie/wrijving die hij zelf gecreëerd heeft door zichzelf af te scheiden van zichzelf in en als gedachten, gevoelens en emoties die vanaf de geboorte in hem geprogrammeerd geweest zijn door de omgeving

ik stel mij tot doel om de eigenschappen die ik steeds heb verlangd/gezocht in een relatie met een man, zoals kracht, assertiviteit en macht, te ontwikkelen in en als mezelf, als de levende statement van wie ik ben als levend wezen -- om dus niet meer rond te lopen in deze wereld als een kip zonder kop, verloren en wanhopig, niet beseffend dat ik in wezen op zoek ben naar mezelf als de eigenschappen en delen die ik mezelf ontkend heb door te bestaan als een energetisch systeem van gedachten, gevoelens en emoties als aangeleerde en gekopieerde expressies en ervaringen

ik stel mij tot doel een proces te doorlopen waarin ik elk verlangen naar een relatie in mezelf stop - om dan vanuit wie ik werkelijk ben als eenheid en gelijkheid een overeenkomst aan te gaan met een man om te staan in wederzijdse ondersteuning in ons proces van zelf-realisatie - en dus geen relatie die enkel fungeert als een zelf-onderdrukkings middel

ik stel mij tot doel mezelf uit te dagen om voorbij mijn zelf-opgelegde grenzen en limitaties in de vorm van definities en persoonlijkheids-constructen te stappen, om op te staan in deze wereld in en als wat het beste is voor het leven als allen als één als gelijk - als absolute zelf-aanvaarding en zelf-respect en zelf-vertrouwen omdat ik besef dat ik enkel dan relaties zal kunnen creëren met andere wezens die ook staan als wat het beste is voor het leven - omdat als ik relaties creëer vanuit een verlangen, dan zal de relatie enkel in functie staan van mijn eigenbelang als mijn innerlijke persoonlijke ervaringen

ik stel mij tot doel om, wanneer en als ik merk dat ik mezelf probeer of wil veranderen in communicatie/interactie/relatie met een ander, mezelf te stoppen in mezelf en mezelf HIER te brengen in en als ademhaling als de constante en stabiele uitdrukking en ervaring van mezelf in en als mezelf als de simpliciteit van mezelf als wie ik werkelijk ben --- en ik sta  mezelf niet toe mezelf te veranderen in functie van een verlangen naar seks, omdat ik besef dat dit verlangen naar seks een systeem is en niet is wie ik werkelijk ben als een zelf-bepalend, zelf-directief wezen

No comments:

Post a Comment