Monday, July 9, 2012

Dag 84: De SocialeDe persoonlijkheid die ik doorloop is de 'zelf onzekere' persoonlijkheid

en het karakter van vandaag: De Sociale

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te mezelf te definieren in en als het karakter van 'de sociale' waarin ik mij 'sociaal' gedraag tegenover andere mensen volgens de gedragsregels en beoordelingen die ik heb geleerd en gekopieerd van mijn familie, die gebaseerd zijn op ervoor zorgen dat andere mensen mij 'leuk' en 'aanvaadbaar' vinden als een overlevingstechniek

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'sociaal' te willen zijn als een beoordeling van mijn omgeving waar ik een positieve energetische waarde aan heb gehecht

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat sociaal gedrag en het verlangen om mij sociaal te gedragen tegenover andere mensen en het geloof dat ik mij sociaal moet gedragen, blijk geeft van een gebrek aan zelf-vertrouwen, zelf-respect en zelf-aanvaarding - waarin ik mijn omgeving bespeel zodat zij mij zouden aanvaarden zodat ik mij tenminste goed kan voelen over mezelf als een poging om dat 'gat' op te vullen in mezelf, niet beseffend dat ik het 'gat' enkel groter maak door mezelf in elk moment te compromitteren en onderdrukken in en als de angst van 'wat mensen zullen denken over mij' als de basis van sociaal gedrag

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een positieve energetische waarde te hechten aan 'sociaal zijn' en beoordeeld te worden door andere mensen als 'een sociaal persoon'  en aldus te willen 'sociaal' zijn om mij positief te voelen over mezelf - in de plaats van te beseffen dat 'sociaal gedrag' een specifiek gedrag/expressie is dat ik heb gekopieerd van mijn ouders/familie, als een voorbepaald/voorspelbaar programma, waarin ik letterlijk de kopie ben van mijn ouders dat gebaseerd is op de angst die ik in mezelf heb laten programmeren door mijn omgeving om 'niet sociaal'/asociaal te zijn - waar ik mezelf door heb laten sturen/bepalen/beinvloeden door mezelf aan te passen aan de verwachtingen van mijn omgeving zodat ik zou kunnen overleven in deze wereld waarin ik blijkbaar mezelf compleet moet veranderen om te kunnen bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat 'sociaal gedrag' in wezen manipulatie is, waarin mensen tegen elkaar liegen door niet zichzelf te zijn, en door zich aan een zekere gedragscode te houden, waarin ieder mens participeert en  meedoet alsof het 'de realiteit' is, en iedereen wel ziet en beseft waar we mee bezig zijn, maar niemand durft op te staan en de leugen te ontmaskeren voor wat het is - omdat elk mens geindoctrineerd is door de angst in zichzelf --- waarin elk mens die durft op te staan om de leugen te ontmaskeren, beoordeeld, aangevallen en afgewezen zal worden en bestempeld zal worden als 'asociaal' en 'marginaal', als 'angst-labels', om ervoor te zorgen dat de leugen van 'sociaal gedrag' in stand gehouden wordt omdat mensen angst hebben van verandering en dus blijven vasthouden aan een overduidelijk leugenachtig/illusoir bestaan als hun vorm van 'veiligheid'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te particperen in sociaal gedrag als het verbergen/onderdrukken van de ECHTE realiteit, als wat ik echt denk/voel/ervaar in mezelf tegenover mensen -- waarin ik mezelf heb toegestaan te bestaan in en als een innerlijke energetische polariteit van negatiefheid als de onderbewuste gedachten en emoties en positiefheid als de geforceerde bewuste ervaring van 'sociaal gedrag' -- waardoor ik heb geparticipeerd in het verbergen en onderdrukken van de negatieve ervaringen van/in/als de fysieke realiteit, als al de problemen in deze wereld zoals hongersnood, armoede, kinderprostitutie, verkrachting, oorlog, moord, mensenhandel, uitbuiting, etc, onder 'sociaal gedrag' als een vals/leugenachtige, geforceerde 'gedrags-code' waar ieder mens zich aan houdt en die dient tot het in stand houden van 'de menselijke samenleving' die in wezen dysfunctioneel is en overduidelijk meer slachtoffers maakt dan begunstigden, door de ervaring/illusie/beeld te scheppen/creëren dat 'alles ok is' door middel van geforceerd positief gedrag zoals glimlachen, 'zeveren', complimentjes geven, beleefdheid, vriendelijkheid en het steunen van elkaars meningen en opinies als persoonlijke interpretaties van de realiteit die NOOIT overeenkomen met hoe de realiteit werkelijk functionneert, maar die zelfs almaar positiever worden naarmate de realiteit van deze wereld almaar negatiever wordt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'sociaal gedrag' te gebruiken om relaties te vormen met mensen in mijn omgeving, relaties die compleet gebaseerd zijn op MIJN overleving, op MIJN verlangen om te overleven in deze wereld, waarin ik andere mensen zie als karakters in MIJN wereld die enkel bestaan om MIJN karakter in deze wereld te ondersteunen - waarin ik mezelf heb toegestaan oneerlijk te zijn tegenover mezelf en anderen als mezelf door niet gewoon mezelf te zijn en door mezelf te hebben gedefinieerd in en als de angst van de wereld die de basis vormt van het 'sociaal gedrag' als de leugen --- waarin ik nooit heb beseft dat ik nooit echt geleefd heb

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat sociaal gedrag verbondenheid creeert tussen mensen, in de plaats van te beseffen dat het alleen maar meer afscheiding en conflict creert tussen mensen - omdat mensen wel vriendelijk en beleefd zijn en glimlachten naar elkaar als de uiterlijke tekenen van 'vriendschap' en aanvaarding - maar eigenlijk wordt hierin continu duidelijk gemaakt 'jij blijft op jouw kant, ik blijf op mijn kant, en we laten elkaar leven in de samenleving maar we geven niet echt om elkaar want ik heb mijn familie/wereld/leven en jij hebt jouw familie/wereld/leven - en als jij geen familie/wereld/leven hebt, als je geen geld hebt om jouw wereld te ondersteunen, dan is dat niet mijn zaak -- waarin sociaal gedrag de meest kwaadaardige expressie ooit is als de ultieme statement van ego-centrisme en eigenbelang

ik vergeef mezelf dat ik sociaal gedrag heb toegestaan te bestaan in mezelf en in de mensheid als een per definitie leugenachtig en misleidend gedrag/expressie, als een gevangenis die geplaatst wordt over de expressie van kinderen die geboren worden in deze wereld, waarin hen wordt aangeleerd om geen reet te geven om wat er werkelijk gebeurt in de wereld, om de levende wezens in de wereld en om zichzelf te verliezen in de leugen van positiefheid en positieve gevoelens in en als de uiterlijke expressie van sociaal gedrag, hetgeen enkel 'werkt' voor zij die geld hebben in deze wereld, omdat mensen enkel sociaal zullen zijn tegen/met andere mensen die geld hebben en die hen kunnen ondersteunen in hun persoonlijke overleving in deze wereld -- waardoor/waarin mensen die hun geld verliezen automatisch gemarginaliseerd worden in de samenleving van de wereld en waarin aldus volledige landen/bevolkingsgroepen genegeerd worden in de globale samenleving omdat iedereen zich enkel concentreert op het 'sociaal gedrag' als het creeeren van de illusie dat 'alles ok is', dat wij de mensheid 'positief' zijn -- hetgeen bewijst dat sociaal gedrag het grootste kwaad is omdat het erin slaagt om van hongersnood en armoede en kinderen die nodeloos sterven van ondervoeding en slechte hygiene iets 'positiefs' te maken waar de mensen die geld hebben in deze wereld zich nog 'goed' bij kunnen voelen, terwijl dit in wezen absoluut onaanvaardbaar is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat alles in deze wereld omgekeerd is - dat alles dat verkocht wordt aan kinderen als 'de realiteit' zoals 'sociaal gedrag' in wezen de grootste leugen is die gebruikt wordt om de realiteit te verbergen om het eigenbelang van de mens te beschermen - waarin kinderen getraind worden om meer te geven om een leugen dan om het leven zelf als wie zij werkelijk zijn als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat elke relatie die gebaseerd is en opgebouwd is op sociaal gedrag, een leugen is, omdat sociaal gedrag per definitie een leugen is, een bedekking/onderdrukking van de werkelijkheid/waarheid/realiteit waarin het enige dat ondersteund wordt, het eigenbelang is van het individu en waarin er in sociaal gedrag in wezen gezegd wordt 'ik geef niets om jou, jij geeft niets om mij - en laten we elkaars 'niets geven om het leven' respecteren en aanvaarden', hetgeen enkel 'werkt' wanneer en als beide partijen geld hebben in deze wereld, en van zodra één van beiden geen geld/middelen heeft om te leven/overleven in deze wereld, zal het sociaal gedrag van de ander ook wegvallen omdat deze nu geconfronteerd wordt met de realiteit die in wezen niet positief is en aldus zijn leugen/eigenbelang niet zal kunnen voeden/ondersteunen in relatie met deze persoon --- omdat in de realiteit zijn we geen eiland, hetgeen bewezen wordt door de miljoenen die zonder eten, grondstoffen of middelen van enig soort zitten in deze wereld als een direct gevolg van het gedrag van mensen in samenlevingen aan de andere kant van de wereld, wij zijn allen intergeconnecteerd en eigenbelang is een illusie die enkel door de rijken in deze wereld ondersteund/gevoed kan worden en pas gerealiseerd zal worden als de leugen dat het is wanneer die rijken ook hun geld verliezen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat zolang de mensheid blijft participeren in sociaal gedrag, de leugen die hen 'beschermt' van het zien van de realiteit, in stand gehouden wordt en er met andere woorden niets gedaan wordt aan de prominente problemen in deze wereld en dat het doorheen schudden van die illusie en dus het stoppen met participeren in sociaal gedrag  als het opzettelijk manipuleren van andere mensen vanuit persoonlijke overwegingen noodzakelijk is als we ooit werkelijk een oplossing menen te vinden voor deze wereldik stel mij tot doel zelf-vertrouwen, zelf-aanvaarding en zelf-respect te ontwikkelen in mezelf in en als mijn bestaan in deze wereld, en te staan in en als het besef dat de 'neiging' en het verlangen om mij sociaal te gedragen, om te participeren in vals uiterlijk gedrag tegenover andere mensen als een manipulatie techniek, een teken is van een gebrek aan zelf-respect, waarin ik niet enkel lieg tegen mezelf maar ook tegen anderen als mezelf door mij voor te doen als iemand die ik niet ben

ik stel mij tot doel sociaal gedrag uit te dagen in mezelf en een ander als mezelf, door één en gelijk te staan met de systematische expressie van 'sociaal gedrag' als wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, als een product van angst - en op te staan in en als mezelf in en als het besef dat angst een geprogrammeerde ervaring is in en als mezelf die als enige doel heeft om mij gevangen te zetten in en als de leugen van sociaal gedrag zodat ik nooit op zal staan in deze wereld als het leven zelf en zodat ik mezelf nooit zal uitdrukken als het leven zelf als wat het beste is voor allen

ik stel mij tot doel aan te tonen aan de mensheid dat sociaal gedrag de grootste leugen ooit is en om deze realisatie te faciliteren door het ondersteunen van de ineenstorting van alle illusies, zelfs al betekent dit de volledige  mislukking van het huidige geld systeem - zodat mensen zullen beseffen dat sociaal gedrag niet is wie wij werkelijk zijn, maar in wezen een systematische expressie is als een resultaat van het varlangen van de mens om te overleven in het geld-systeem, als het bewijs dat wij zelf systemen geworden zijn die bestaan in functie van het geld systeem en dat wij dus nooit werkelijk geleefd/bestaan hebben als werkelijke levende wezens

ik stel mij tot doel mijn ware zelf-expressie te ontwikkelen in en als mezelf, door het stoppen van angst in mezelf en dus één en gelijk te staan met het systeem dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, waarin ik mezelf heb toegestaan in directe relatie te staan met het geldsysteem in de wereld en dus direct verantwoordelijk ben voor de consequenties van het geld-systeem

en dus ik stel mezelf tot doel op te staan in deze wereld als een levend voorbeeld en bewijs dat sociaal gedrag niet leven is, maar eerder dood creert in deze wereld - waarin sommigen zichzelf verliezen in een positief innerlijk wereldje terwijl de rest bestaat in een negatieve fysieke ervaring in de fysieke wereld - en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik heb toegestaan te bestaan in deze wereld als een medogenloos geld-systeem, dat één en gelijk is met het medogenloze systeem van sociaal gedrag als opzettelijke leugenachtigheid en manipulatie dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik stel mij tot doel aan te tonen aan de mensheid als mezelf dat al wat hier bestaat in deze wereld, elk levend wezen, direct intergeconnecteerd is met elk ander wezen en met de planeet, en dat dus persoonlijke levens/wereld/ervaring een illusie is, die enkel kan bestaan als men geld heeft -- en dat het feit dat we in een globaal geld-systeem waarin elk individu direct de gevolgen ervaart van de daden/transacties van elk ander individu in het systeem via geld, het bewijs is dat we in de ECHTE wereld allemaal compleet afhankelijk zijn van elkaar en dus verantwoordelijk zijn voor elkaar en dat het geloof in een persoonlijke, afgescheiden, individuele, private wereld een illusie is die vroeg of laat ontmaskerd zal worden als wat het is -- omdat dat de aard is van het geld-systeem, vroeg of laat verliest iedereen, DUS vroeg of laat zal iedereen zich realiseren dat het creeren van een systeem dat elk individueel levend wezen onvoorwaardelijk ondersteund noodzakelijk is, als de levende expressie van een 'sociale samenleving' en 'sociaal gedrag', een systeem dat rekening houdt met de realiteit en dat niet nodeloos illusies/leugens creëert om mensen te doen geloven dat 'alles ok is' terwijl het dat duidelijk niet is

ik stel mij tot doel aan te tonen dat sociaal gedrag als de leugens die mensen zichzelf en elkaar vertellen het bewijs is dat er iets serieus mis is met de huidige samenleving en levensstijl van mensen - die duidelijk enkel kan voortbestaan als mensen tegen zichzelf en elkaar en hun kinderen liegen over de realiteit - en dat het maar gezond verstand is dat enkel een gelijkheids geld systeem, dat geen leugenachtigheid vergt van mensen, de enige echte oplossing is, een systeem dat gebouwd is op eerlijkheid en openheid, als een innerlijke en uiterlijke ervaring/expressie

No comments:

Post a Comment