Saturday, July 28, 2012

Dag103: verlangen naar erkenning: ik ben niet lui!: zelf correctie

Dit is een vervolg op dag 102

ik besef dat mezelf opsluiten in en als het karakter van het kleine bange meisje een vlucht is van de realiteit en in wezen misbruik is omdat ik de substantie van het leven hier gebruik voor persoonlijke doeleinden zonder rekening te houden met de relaties waarin alles bestaat en waarin al mijn daden consequenties hebben op en in alles

ik besef dat er geen vluchten is van de realiteit omdat de realiteit altijd hier is, één en gelijk, in en als mezelf, en wat ik ook doe, ik zal ALTIJD het bestaan bewegen in elke beweging die ik maak, want ik ben de fysieke substantie - aldus sta ik mezelf niet toe te geloven dat ik mijn handen schoon kan wassen van wat bestaat in en als de fysieke wereld door niet naar buiten te gaan en expliciet in interactie te treden met mensen, want ik besef dat ik door mijn fysieke acties bepaal wie ik ben als wat ik toesta te bestaan

ik stel mij tot doel te beseffen dat ik verantwoordelijk ben voor wat hier bestaat omdat ik hier besta - en dat ervoor kiezen om proberen weg te vluchten van die verantwoordelijkheid door mezelf op te sluiten en mezelf 'af te leiden' in en als het kijken van televisie opzettelijke onwetendheid en zelf-deceptie is

ik stel mij tot doel mij in elk moment gewaar te zijn van wie ik ben als de fysieke substantie- en om dus, wanneer ik merk dat ik in angst besta van 'de wereld' en 'mensen', te stoppen in mezelf en te ademen en mij te realiseren dat die angst, in en als het karakter van het 'kleine bange meisje', een ervaring/karakter is dat ik mezelf heb toegestaan te kopieren van mijn familie als een systeem van kennis en informatie en niet is wie ik werkelijk ben als levend wezen

ik stel mij tot doel, wanneer en als ik het verlangen om tv te kijken en de 'tegenzin'/weerstand' om naar buiten te gaan en te participeren in de menselijke samenleving en mijn wereld te verkennen zie opkomen in mezelf, te stoppen en te ademen en te beseffen dat ik in een patroon zit van kennis en informatie in en als de geest dat ik gekopieerd heb van mijn familie, en dus niet is wie ik werkelijk ben als het leven zelf - ik stel mij tot doel de patronen te breken, en uit de valse comfortzone als het gevoel van veiligheid in mezelf te stappen om mezelf te ondersteunen in het realiseren van wie ik werkelijk ben als het leven zelf als éénheid en gelijkheid - om te realiseren dat veiligheid is wie ik ben als de fysieke substantie en dat ik net onveiligheid heb gecreëerd en heb toegestaan te bestaan in en als de realiteit als HIER, door de wereld toe te staan en te accepteren als 'een enge plek', door mezelf te hebben toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als het karakter van 'het kleine bange meisje'

ik besef dat ik, door mezelf te hebben toegestaan te bestaan in en als het karakter van 'het kleine bange meisje', als een voorgeprogrammeerd systeem van kennis en informatie, ik een polariteit heb toegestaan in en als mezelf als 'wie ik ben' met langs de ene kant mijn innerlijke ervaring en definitie/persoonlijkheid/karakter van 'klein en bang en machteloos' en langs de andere kant het karakter van 'de wereld' als 'groot en boos en machtig' -  en dat ik hierin de wereld heb gecreëerd en toegestaan te bestaan als 'groot en boos en machtig' zodat ik mezelf zou kunnen ervaren als 'klein, bang en machteloos', in en als de ik-persoonlijkheid van de geest als een energetisch systeem in en als mezelf

ik stel mij tot doel het proces te doorlopen van het mezelf realiseren en bevestigen en opstaan in en als éénheid en gelijkheid met de wereld als wat ik heb toegestaan te bestaan in en als het bestaan in en als mezelf - omdat ik besef dat ik HIER besta en dat elke vorm van afscheiding van HIER die ik ervaar in mezelf, een gekopieerd, aangeleerd voorgeprogrameerd construct/systeem is waarin ik mezelf heb laten programmeren door de familie waarin ik geboren ben

ik stel mij tot doel te staan/bestaan in en als mezelf in en als het besef dat ik besta ALS al wat hier is, in elke levensvorm, want ik ben het bestaan, en aldus is het mijn taak, mijn verantwoordelijkheid tegenover mezelf als het leven zelf om op te staan als mezelf als het leven zelf als wie ik werkelijk ben in en als ELK levend wezen -  het is mijn verantwoordelijkheid tegenover mezelf om de mensheid als de menselijke geest als de illusie van afscheiding, op elke mogelijke manier, ten allen koste te stoppen omdat het niet is wie ik werkelijk ben - aldus wijdt ik mezelf toe aan het proces van het opstaan als mezelf als het leven zelf in en als elke levensVORM, omdat ik besef dat ik beslis, ik bepaal wat HIER is als mezelf, ik ben het leven, het bestaan, dus ik bepaal het bestaan - en ik besef dat ik mezelf heb toegestaan de afscheiding die ik had toegestaan te bestaan in mezelf door mijn toegestane zelf-oneerlijkheid, naiviteit en onwetendheid en gebrek aan zelf-verantwoordelijkheid, te manifesteren in en als de fysieke substantie, om aan mezelf te tonen wat ik heb toegestaan te worden als een slaaf van mezelf - zodat ik voor eens en voor altijd de beslissing zou maken van wie ik werkelijk ben door op te staan in en als de fysieke substantie als het levende voorbeeld en te staan tot in de eeuwigheid als de levende statement van wie ik ben ALS de fysieke substantie als eenheid en gelijkheid om NOOIT meer iets minder te aanvaarden  in mezelf als het bestaan

No comments:

Post a Comment