Thursday, July 19, 2012

Dag 94: Geobsedeerd door SEXIk vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd SEX te gebruiken als een bevestiging, energetisering, oplading, erkenning en ondersteuning van het ego van de geest als het gevoel/geloof dat ik 'speciaal' ben, door te verlangen naar sex met een 'gelijkgezinde', iemand met 'dezelfde geest/ingesteldheid' als ikzelf, waar ik 'mezelf in herken', mezelf als wie ik geloof/denk dat ik ben in en als de bewuste geest als het beeld dat ik heb gecreëerd van mezelf in mij hoofd -- waarin ik 'de rest van de wereld' volledig buitensluit en een 'persoonlijk'/'privé'/'speciaal' wereldje creëer met deze 'speciale persoon' waarin ik kan bestaan in en als de energetische ervaring in mezelf dat ik 'speciaal' ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen naar SEX als de bevestiging en ondersteuning van het ego dat ik mezelf heb toegestaan te worden als het geloof/gevoel dat ik speciaal ben, als een energetische opwinding in mezelf - waarin ik verlang naar het beeld van een man dat ik zie met mijn ogen, als wat in mijn het beeld van 'mijn ideale relatie' en 'mijn ideale partner' in mijn geest/gedachten past, als de ultieme ondersteuning en bevestiging van  mezelf als het beeld dat ik heb gecreëerd in mijn geest als 'vrouw'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als een beeld in mijn gedachten van mezelf als 'vrouw', en aldus op zoek te gaan naar SEX als de energetische voeding, ondersteuning en oplading van dat beeld in en als een relatie met een man - waarin ik die man en de SEX zie en gebruik als een consumptie product voor het ego

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mannen te zien als consumptie producten, en sex te zien als een consumptie-product door ernaar te VERLANGEN in en als het verlangen naar energie om mezelf als het ego van de geest te ondersteunen als wat/wie ik mezelf heb toegestaan te worden als een energetische entiteit in en als het gevoel/geloof dat ik 'speciaal' ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren in en als het verlangen naar SEX als de oplading van de energetische entiteit die ik heb gecreëerd in mezelf in afscheiding van mezelf in en als gedachten, gevoelens en emoties als 'mijn identiteit' - en aldus op zoek te gaan in deze wereld van beelden naar 'mijn ideale partner' die het beeld in mijn gedachten kan vervullen van 'mijn ideale relatie', die ik heb gecreëerd op basis van het ego dat ik mezelf heb toegestaan te worden als 'mijn karakter/persoonlijkheid' die dient tot het ondersteunen en voeden van mezelf als het ego van de geest als de energetische entiteit die ik mezelf heb toegestaan te worden als het gevoel/geloof dat ik speciaal ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in het spel van relaties in en als de menselijke samenleving, waarin ik vanuit en in en als het ego als het gevoel/geloof dat ik speciaal ben, op zoek ben naar een partner die voor mij het beeld dat ik heb gevormd in en als mijn gedachten/geest zal vervullen/vervolledigen, zodat ik mezelf in en als 'mijn identiteit' als 'vrouw' ondersteund en gevoed kan voelen in en als een energetische ervaring in mezelf - en nooit te hebben beseft dat elk mens in de menselijke samenleving bestaat in en als dit ego, waarin seks en relaties en dus mensen gezien en gebruikt worden als consumptie-producten, en waarin er altijd winnaars en verliezers zijn, zij die er aantrekkelijk uitzien en zij die er onaantrekkelijk uitzien aan de hand van de normen die door de samenleving in en als de collectieve menselijke geest geplaatst zijn -- in de plaats van te beseffen dat dit niet het leven is, dit oneerlijke, ongelijke spel van competitie tussen mensen, waarin elk mens vecht voor zijn energie en mensen zelfs verhandeld worden om de verlangens naar specifieke energetische ervaringen van zij die geld hebben te bevredigen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik het geloof en het gevoel in mezelf dat SEX het enige interessante/echte aan het leven is enkel ervaar in mezelf omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren in en als de energetische entiteit van gedachten, gevoelens en emoties als het ego van de geest dat energie via SEX nodig heeft om te kunnen bestaan, en nooit te hebben beseft dat dit niet is wie ik werkelijk ben, hetgeen ik enkel zal beseffen/inzien wanneer en als ik deze energetische entiteit als het gevoel dat ik speciaal ben, volledig stop in mezelf en aldus sta als het leven zelf, constant en stabiel in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf en mijn leven te hebben laten bepalen, sturen en leiden door een energetische ervaring in mezelf als het verlangen naar SEX als de oplading, herbronning, voeding van de energetische entiteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf als 'mijn identiteit' -- in de plaats van te beseffen dat dit niet is wie ik werkelijk ben, het is wie ik mezelf heb toegestaan te worden door relaties te vormen met de mensen in en als deze realiteit en aldus mezelf te laten programmeren en vormen door deze realiteit, waarin ik een kopie geworden ben van mijn omgeving als energetische systemen die leven/bestaan in en als de continue zoektocht naar SEX --- en waarin niemand ooit beseft dat deze energetische entiteit een leugen is, omdat elk individu zich in zichzelf speciaal vindt/voelt en dus niemand werkelijk speciaal IS

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan nog maar te overwegen van te geloven dat ik 'speciaal' ben, in de plaats van te beseffen dat mijn definitie van 'speciaal' gebaseerd is op beoordelingen en definities die ik heb gekopieerd van mijn omgeving over de beelden die ik zie, waarmee ik het beeld dat ik zie in de spiegel van 'mezelf' mee vergelijk en aldus een waardeoordeel plak op mijn uiterlijk - hetgeen dus uiteraard maar een systeem/programma is van gekopieerde/aangeleerde kennis en informatie en absoluut niet wie ik werkelijk ben als het leven zelf in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat ik in en als sex als een zoektocht/verlangen naar energie,  de ander/partner consumeer als een beeld in mijn gedachten en dat ik in wezen dus seks heb met mijn geest als beoordelingen en definities, waarin ik het fysieke lichaam gebruik/misbruik om de verborgen energetische entiteit in mezelf te voeden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik mezelf nooit werkelijk heb uitgedrukt als wie ik ben in en als seks en seksualiteit, omdat ik mezelf altijd heb laten leiden, sturen en bepalen door een energetische ervaring/verlangen in mezelf dat automatisch opkwam in en als beelden, gedachten, woorden, herinneringen, etc


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik nog nooit werkelijk seks heb ervaren vanuit en in en als mezelf, omdat ik alleen maar de geest heb ervaren tijdens seks, als beelden, gedachten, woorden, herinneringen en gevoelens, waarin ik het fysieke lichaam gebruik/misbruik om te kunnen participeren in die innerlijke energetische realiteit van beelden, en om aldus de 'beeldenrealiteit' 'meer echt' te maken voor mezelf, om als het ware te trachten de illusie 'tot leven te wekken' -- beelden die ik in mezelf heb laten programmeren door wat ik heb gezien op televisie, in magazines en in mijn omgeving als 'andere mensen', waardoor ik dus in wezen tijdens sex het 'wereld-systeem' heb opgeladen als al de beelden die ik dagelijks zie met mijn ogen, hetgeen betekent en aanwijst dat ik een slaaf/systeem/robot ben die enkel bestaat om via sex het bewustzijnssysteem te voeden en ondersteunen als de realiteit van beelden, waarin elk mens in gevangen zit in en als zichzelfik stel mij tot doel om wanneer en als ik merk dat ik in mezelf op zoek ben naar sex/partner/relatie, te stoppen en te ademen, en te beseffen dat deze energetische ervaring niet is wie ik werkelijk ben, dit is wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden als een energetische entiteit die ik heb laten programmeren in mezelf in interactie met mijn omgeving - waarin ik geloof dat ik 'sex nodig heb om te bestaan' - en dat dit geloof/gevoel niet echt is omdat enkel de energetische entiteit heeft sex nodig om te bestaan, ik als het fysieke lichaam niet, ik ben hier, constant en stabiel

ik stel mij tot doel wanneer en als ik merk dat ik kijk naar deze wereld vanuit de zoektocht en het verlangen naar sex als een energetische oplading in mezelf - te stoppen en te ademen, en te staan in en als de statement/beslissing in mezelf dat ik de energetische entiteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf niet meer zal voeden en dat ik in het proces zit van zelf-realisatie, om mezelf te realiseren als wie ik werkelijk ben, als een zelf-bepalend wezen en geen slaaf van energie

ik stel mij tot doel het lichaam te eren en te respecteren en mezelf de kans te geven om ware seksualiteit te ontdekken en verkennen in en als de natuurlijke lichamelijke expressie - omdat ik besef dat de beelden van seks, relaties en een partner en mezelf in en als de geest/gedachten, een voorgeprogrammeerd systeem is van beelden die ik in mezelf heb geintegreerd in relatie/interactie met 'mijn omgeving' als de beelden die ik zie/zag om mij heen -- hierin stop ik mezelf aldus in het reageren op de beelden die ik zie met mijn ogen, in en als het besef dat het een systeem is en dat 'relaties' in wezen niet echt zijn, ik ben echt, als het startpunt van het leven, van het bestaan, in en als mezelf --- want ik ben HIER alleen in en als mezelf, ik ben altijd al alleen geweest in en als mezelf, ik heb mezelf voor even verloren in mezelf

ik besef dat ik in en als sex als een opwekking van energie in en als beelden, woorden, beoordelingen en gevoelens in mezelf in wezen niets meer of minder ben dan een batterij van en voor het wereld-systeem als de beelden die ik in mezelf heb laten opslagen en programmeren - waarin 'ik' nooit werkelijk bestaan heb, omdat ik mezelf altijd heb laten leiden/sturen door de 'beeldenrealiteit' in mezelf en de energetische ervaringen in mezelf als het verlangen om die beeldenrealiteit op te laden via sex

ik stel mij tot doel mezelf uit de geest te halen en in de fysieke realiteit - door mezelf toe te wijden aan het wandelen/doorlopen van het proces van zelf-vergeving, zelf-eerlijkheid en zelf-correctie in elk moment van ademhaling, tot ik volledig, helemaal HIER ben, als een levend wezen, als het zelf-directieve , zelf bepalende principe van het leven zelf, en geen slaaf van het bewustzijnssysteem als een programma

ik stel mezelf tot doel in elk moment mezelf te stoppen wanneer en als ik merk dat ik mezelf heb geidentificeerd met wat ik zie met mijn ogen, en mezelf terug te brengen naar ademhaling - in en als het besef dat wat ik zie met mijn ogen als beelden, een programma is en niet echt is --- om aldus één en gelijk te staan met het programma, maar niet erdoor beinvloed

No comments:

Post a Comment